Урок "Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. "Пісня про рушник"

Про матеріал

Урок української літератури для учнів 7 класу на тему "Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. "Пісня про рушник".

Перегляд файлу

 Українська література                             7 клас

Урок № ___

Тема: Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали  

           народними. «Пісня про рушник»

Мета: формувати ключові компетентності:

 • уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності;
 • загальнокультурну – дотримуватися норм мовленнєвої культури; зв’язно висловлюватися в контексті змісту;
 • здоров’язбережувальну – викликати бажання бути сміливими, фізично і духовно сильними;
 • соціальну – спонукати учнів до самостійного пошуку розв’язку навчальних завдань та формувати вміння знаходити раціональний варіант з’ясування окресленої проблеми;
 • інформаційну – формувати бажання збагачувати свої знання;
 • комунікативну – удосконалювати вміння дітей, формулювати цілі власної діяльності та робити висновки.

 Формувати систему предметних компетентностей і компетенцій шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній:

 • емоційно-ціннісну – виразно читати текст, осмислювати творчо художній твір, визначати головну думку прочитаного, висловлювати власне ставлення до відображених у художньому творі подій, образів, тем, ідей;
 • літературознавчу – виховувати прагнення до знань, розширення світогляду, розвивати мислення, вміння працювати з текстом, аргументувати власну думку;
 • музичну – розвивати вміння  слухати музику, аналізувати музичний твір;
 • загальнокультурну – висловлювати власне розуміння почуття патріотизму, національної свідомості, виховувати відповідальність за долю рідного краю, готовність працювати і жити для блага України.

Опорні поняття: поезія,  ритм, мелодія, композитор, пісня, рима Міжпредметні зв’язки: українська література, музичне мистецтво.

Тип уроку: бінарний  (українська література, музичне мистецтво) .

Дизайн уроку:      підручники,  зошити,     портрет    А.      Малишка,  портрет

 П. Майбороди,  видання творів А. Малишка, відеофільм про життя і творчість А. С. Малишка.   «А. Малишко.   Мистецтво   залишатися   собою»,

 презентація на тему  «Мелодійність поезій А. Малишка», аудіозапис пісні,  дидактичний матеріал

 

Перебіг уроку

 

Слово ніколи не може до кінця пояснити

 всю глибину музики, але без слова не можна

 наблизитися до цієї найтоншої сфери         пізнання  почуттів.

                                   В. Сухомлинський

І. Організаційний момент

        Емоційне налаштування учнів на успішну роботу.

   Учитель заздалегідь записує на дошці вислів: «Мистецтво слухати майже  рівнозначне мистецтву говорити» (П’єр Буаст).

      Учитель. Доброго дня, діти! Щиро рада знову бачити вас всіх. Оскільки сьогодні нам доведеться багато слухати й багато говорити, я хочу розпочати наш урок зі слів відомого французького філософа П’єра Буаста та дати вам таку настанову:                

                                        Давайте ми будемо вчитись

                   Один одного слухати, діти,

                   Чужу думку завжди поважати,

                   А свою – влучно промовляти.

       За такої умови у нас все буде добре!

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку

     1. Постановка цілей уроку.

  Учні знатимуть:  відомості про життя і творчість А. Малишка; зміст поезії «Пісня про рушник» ; цікаві факти з життя композитора П. Майбороди; тлумачення літературних та музичних термінів: пісня, ритм,  мелодія,  композитор.

   Учні вмітимуть: виразно і вдумливо читати поезію та слухати музику; висловлювати думки про прочитане та прослухане,  виявляти актуальні проблеми, авторську позицію, виконувати ідейно-художній аналіз твору, визначати настрій музики.

 1. Колективне планування  роботи на уроці.
 2. Запис епіграфа.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

     Сьогодні у нас незвичайний урок. Урок чарівної поезії. Поезія часто говорить про себе сама – вустами авторів. Талант А. Малишка є неповторним і унікальним.  Це пояснюється тим, що в своїх поезіях автор втілює дар поета й музиканта одночасно. Поет, зачарований прекрасною гармонією звуків і рухів, виражає її у своїх віршах. 

ІV.  Опрацювання навчального матеріалу

     1. Відеофільм про життя і творчість А. С. Малишка. «А. Малишко.

        Мистецтво залишатися собою»

     2. Проблемне питання: у чому полягає ліризм поезій А. Малишка?

     3. Презентація  «Мелодійність поезій А. Малишка»

     4.  Вступне слово вчителя української літератури.

      Сьогодні на уроці ми говоритимемо про відомого українського поета, поета-лірика, поета-пісняра, визначний талант якого вирізняється глибокою поетичною самобутністю, власним баченням світу. Це Андрій Самійлович  Малишко – натхненний співець свого народу.

     5. Слово вчителя музичного мистецтва.                                                            

     Мова є мелодійною, бо музику можна почути скрізь. Відомий український поет Андрій Малишко відрізнявся талантом перетворювати вірші на мелодію.   Його поезії мелодійні, ритмічні. Їхні рядочки ллються приємною мелодією.

     6. Рубрика «Пригадай!» (Проводять учителі музичного мистецтва й української літератури)

Композитор   автор музичних творів, людина, яка створює музику.

Мелодія – найважливіший елемент пісенності.  Модуляція висоти тону при вимові фрази, яка здійснюється різним ступенем натягання голосових              зв'язок.

Пісня – найдавніший і найпопулярніший музичний жанр, у якому поєднується музика і поезія.

 Декламатор –  той,  хто декламує  напам’ять прозові чи віршовані твори,                          дотримуючись вимог виразного читання.

Поезія   невеликий художній твір у віршах.

Ритм –   рівномірне чергування наголошених і ненаголошених, довгих і                коротких складів у реченні, у віршовій строфі . Ритм є одним з                елементів інтонації.

Рима     співзвучність закінчень слів у віршованих рядках.      

Строфа   поєднані віршові рядки, зв’язані між собою римами та інтонацією, що повторюються.

     7.  Робота з текстом поезії «Пісня про рушник» (с.280)

     7.1. Прослуховування поезії у виконанні …

(Завдання: закрийте очі і слухайте, намагаючись «побачити», «почути» зображене у творі).

     7.2.  Виразне читання твору учнями.

     7.3.  Бесіда:

1) Які картини постали у вашій уяві, коли слухали і читали поезію?

2) Який настрій переважає у вірші?

3) Хто постає ліричним героєм?

4) Охарактеризуйте образ матері.

5) Продовжіть думку: рушник – це символ…

     7.4. Робота в парах.

1) Визначте тему поезії.

2) Яка основна думка твору?

     7.5. Пошукова робота.

  Випишіть із тексту спочатку метафори, потім – порівняння й епітети. Який   

із засобів надає твору більшої образності?

    7.6. Рубрика «Цікаво знати».

              «Пісня про рушник» отримала найвищий статус – стала народною.

 Вона – ніби візитна картка України. Цей твір – перлина української літератури. Він набув такої популярності, що  його було перекладено тридцятьма п’ятьма мовами світу.

    Платон Майборода ( 01.12. 1918 - 08.07.1989) – композитор «Пісні про рушник»,    народний       артист  УРСР,   Лауреат  Державної   премії   імені

Т. Шевченка, народний артист СРСР.

     7.7. Прослуховування «Пісні про рушник».

     7.8. Творче завдання  «Сходинки пізнання». (Проводить учитель музичного мистецтва). Проаналізувати музичний твір за планом:

1) Розкажи про свої враження від прослуханого твору.

2) До якого жанру належить цей твір? У чому його особливість?

3) Які інструменти виконують основну мелодію?

4)  Визнач характер мелодії твору, скориставшись карткою «Характеристика   

   музики».

  Характеристика музики:  лірична, чарівна, ніжна, душевна, енергійна, радісна, таємнича, жалібна, приємна, сумна, журлива, скорботна, тривожна, сувора.

5) Чи вдалося композитору передати світ поезії?    

V. Узагальнення  уроку, закріплення вивченого матеріалу.

     1. Рубрика «Продовжити поетичні рядки»

*  Рідна мати моя, … (ти ночей не доспала)

*  І рушник вишиваний … (на щастя дала)

*  І в дорогу далеку ти мене … (на зорі проводжала)

*  Хай на ньому цвіте … (росяниста доріжка)

*  І твоя незрадлива материнська… (ласкава усмішка)

    2. Вправа «Інформаційне гроно» . Рушник – це …

    VІ.  Підсумок уроку.    

Слово вчителя української літератури.

      Майже шістдесят років звучить «Пісня про рушник» Андрія Малишка (1959) в Україні й за її межами. Це синівська подяка матері, яка проводжає свою дитину з рідної домівки «в дорогу далеку» і дарує на щастя вишитий рушник.  На створення пісні автора надихнув образ неньки Ївги Остапівни. Нехай цей твір радує всіх ще багато років, спонукає до роздумів,  викликає повагу й любов до рідних.

     Слово вчителя музичного мистецтва.

     Література і музика – мистецтва, які відкривають людині очі на світ, на його чудесне існування – у цьому їх моральне завдання, у цьому – твердження принципів добра і краси. 

     Ми пропустили поетичне слово Андрія Малишка через свою душу. У ньому поєдналися музика і поезія.

VІІ. Домашнє завдання:

 • українська література: с. 279-280, підготувати розповідь на тему «Пісні Андрія  Малишка, що стали народними»;
 •  музичне мистецтво:  скласти музичний ребус до вивченого твору.   

 

 

 

Використані джерела:

- Авраменко О. М. Українська література: підруч. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К.: Грамота, 2015.

- Виховні години для сучасних дітей.: 5-6 кл. / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко. – К.: Шк. Світ, 2008. – 128 с.

- Нечволод Л. І. Українська література. – Х.: ФОП Співак В. Л., 2011. – 608 с.

- Слюніна О. В. Українська література 7 клас. Серія «Мій конспект». Харків, видавнича група «Основа», 2016.

- Усі твори української літератури у стислому переказі. 5-11 класи. / Автор-укладач Паращич В. В. – Х.: Торсінг Плюс, 2011. – 640 с.

 

 

doc
Додано
2 травня 2018
Переглядів
1748
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку