19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок біологія 6 клас "Загальна характеристика грибів"

Про матеріал
Ознайомити учнів з ознаками грибів як самостійного царства живої природи, із сучасною класифікацією царства Гриби; дати поняття про будову й біологічні особливості представників; ознайомити з особливостями будови, біології та розмноження представників царства Гриби; узагальнювати, встановлювати взаємозв'язок будови й функцій, формувати в учнів розуміння еволюційного розвитку органічного світу.
Перегляд файлу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБІВ

Цілі уроку:

освітня: ознайомити учнів з ознаками грибів як самостійного царства живої природи, із сучасною класи­фікацією царства Гриби; дати поняття про будову й біо­логічні особливості представників; ознайомити з особли­востями будови, біології та розмноження представників царства Гриби; узагальнювати, встановлювати взаємо­зв'язок будови й функцій, формувати в учнів розуміння еволюційного розвитку органічного світу;

розвиваюча: розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, осмислено запам’ятовувати матеріал уроку; вдосконалювати вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, додатковою літературою;

виховна: виховувати любов до природи, здійснювати гігієнічне, екологічне, естетичне виховання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: таблиці "Цвільові гриби", "Шапкові гриби", "Гриби, лишайники", муляжі шапкових грибів.

Основні поняття і терміни: мікологія, міцелій(грибниця), гіфи, ризоїди, плазмодій, мікориза, гетеротрофне живлення, сапротрофи, паразити, спорангій, гаусторії, спори.

ХІД УРОКУ

I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Розминка " Знайомство"

Усі ми дуже різні і водночас надзвичайно схожі. Зараз це перевіримо. Хто полюбляє ласувати морозивом, підніміть угору праву руку, у кого вдома є домашні тварини – ліву, хто любить свою родину – плесніть у долоні, а всі, у кого є друзі, посміхніться.

Ось, бачите, ми тепер більше знаємо один про одного.

II.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У деякому царстві, що таємно і явно розташу­валося навколо людини й навіть саме в ній, живе близько ста тисяч видів мешканців.  Хто ж вони ці мешканці? Відгадайте за­гадку:

Стоїть Антошка

На одній ніжці.

Хто поруч проходить,

До землі голову клонить.

                                  (Гриб)

Про цих мешканців сьогодні наш урок.

Чи не притягає своєю красою червоний мухо­мор, охайні, майже білосніжні печериці, поважні, переповнені почуттям власної гідності білі гриби? Чи не витончені напівпрозорі нитки білої цвілі, що розселяється на продуктах харчування?

Давайте з'ясуємо, що являють собою гриби з біологічної точки зору. Що саме поєднує витон­чену, але огидну цвіль із клейким тілом маслюка, отруйний і привабливий мухомор — із пеніцилом, ворогом бактерій.

Повідомлення теми й завдань уроку

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План

  1. Поняття про мікологію.
  2. Класифікація царства Гриби.
  3. Процеси життєдіяльності грибів.

4. Схожість грибів з рослинами і тваринами.

5.  Поняття про слизовики.

1. Мікологія — наука про гриби, історія розвитку науки, розвиток мікології в Україні, учені-мікологи, їх внесок у розвиток науки (розповідь,повідомлення учнів).

 2. Класифікація царства, поділ царства Гриби на відділи (розповідь, демонстрація таблиць,складання  схеми на дошці):

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        1. Хитридіоміцети              1. Аскоміцети

        2. Ооміцети                         2. Базидіоміцети     

        3. Зигоміцети                      3. Дейтероміцети              

3. Робота в групах: процеси життєдіяльності грибів (робота з підручником, с. 194)

Група 1 — Як живляться гриби?

Група 2 — Як дихають гриби?

Група 3 — Як розмножуються гриби?

                                                           Схожість грибів

з рослинами

                    із тваринами

1) мають клітинну стінку, яка розташована над плазматичною   мембраною;

2) не здатні активно змінювати свою форму;

3) не здатні до активного руху;

4) є вакуолі з клітинним соком

1) не мають хлоропластів;

2) не здатні до фотосинтезу, гетеротрофні;

3) в їхніх клітинах відкладається вуглевод — глікоген

 

4. Розповідь з елементами бесіди, самостійна ро­бота учнів із робочим зошитом за завданням уроку 57 – 58, стр. 90-91.

У зошиті учні записують будову гриба. Гриб має грибні нитки (грибниця), що розташовані в один ряд і щільно притиснуті одне до одного (пло­дове тіло).

Розповідь учнів у групах

Група 1 Як живляться гриби?

Гриби — це гетеротрофні організми, які спожи­вають готові органічні сполуки. Безліч грибів на­лежать до сапротрофів — вони споживають мерт­ву органіку, очищуючи від неї поверхню землі. Неорганічні сполуки, які при цьому утворилися, можуть споживати рослини. Крім того, у грибах накопичуються органічні речовини, які після руй­нування грибниці перетворюються на перегній. Серед грибів є багато паразитичних видів, вони живляться органічними сполуками за рахунок живих організмів, не тільки рослин, а й тварин і людини.

Група 2 Як дихають гриби?

Гриби дихають киснем, але серед грибів є такі, що можуть мешкати в середовищі, де кисню немає. До таких видів належать дріжджі. Необхідну їм енергію вони отримують за рахунок розщеплення органічних речовин без участі кисню. Такі організ­ми називають анаеробами.

Група 3 Як розмножуються гриби?

Гриби розмножуються різними способами: веге­тативно, статево або нестатево. Вегетативно розмножуються багатоклітинні гриби внаслідок відокремлення частини тіла. Статеве розмноження відбувається з допомогою статевих клітин. Нестатеве розмноження здійснюється спеці­альними спорами. У дріжджів нестатеве розмно­ження здійснюється шляхом брунькування клі­тини.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда за питаннями

Охарактеризуйте царство Гриби.

Чому гриби виділяють в окреме царство?

Назвіть відділи, що входять до нього.

Яку будову мають гриби, що таке міцелій, гіфи?

Як живляться гриби?

Як розмножуються гриби?

У чому полягають відмінності між нижчими й вищими грибами?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ, ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

Отже, гриби — одне з царств гетеротрофних ор­ганізмів, їхні клітини позбавлені хлорофілу. Серед грибів є як одноклітинні, так і багатоклітинні орга­нізми. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, до складу якої входить хітин.

  VI.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вивчити §51, відповісти на запитання, підготу­вати повідомлення про шапкові гриби

 

docx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
444
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку