10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Частини мови.Загальна характеристика."

Про матеріал
Узагальюючий урок,містить різні форми роботи,спрямовані на закріплення знань з теми. За допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховується любов до краси слова. Урок спрямований на формування комунікативної компетентності та творчої активністі учнів.Є презентація.
Перегляд файлу

Клас:6

Дата:

Тема: Частини мови. Загальна характеристика

Мета: повторити відомості про частини  мови, основні способи їх розпізнавання; удосконалити              навички учнів  розпізнавати              частини               мови;  

розвивати усне  й писемне мовлення школярів,критичне мислення, уміння узагальнювати й систематизувати здобуті знання, за довомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати  любов до краси слова.

 Формувати комунікативну компетентність,творчу активність.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Обладнання:   опорні таблиці «Частини мови», ілюстративний матеріал, слайди.

           Мова - втілення думки.

Що багатша думка, то багатша мова.

Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її.

М. Рильський 

                         Хід уроку:

І. Організаційний момент

 -Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день.

Слайд 3

 

 

 

 

ІІ. Установчо – мотиваційний етап.

 Аутотренінг.

Я – учень.

Я – особистість творча.

Я думаю, аналізую.

Я не боюся висловлювати власні думки.

Помилившись, міркую далі. На помилках вчаться.

Шукаю істину. Я  хочу багато – багато знати.

Я сьогодні отримаю найкращу оцінку.

Не забувайте: успіх приходить до тих ,хто його прагне.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

-Сьогодні ми будемо використовувати різні форми роботи: групові та індивідуальні.

Повторимо правила роботи  в групі (Слайд 4).

Перевіримо ваші знання з попередніх тем.

 

 

1.Прийом «Незакінченого речення»     (на партах квітка)                                                                                     

    Учні відкривають пелюстки із запитаннями. Єдина вимога: пелюстки відкриваємо послідовно .

Назва розділу науки про мову, що вивчає будову та значення словосполучень та речень… (Синтаксис)

Назвіть граматичну основу речення… (підмет і присудок)

Другорядні члени речення – це … (означення, додаток, обставина)

Слово або група слів, інтонаційно оформлена, виражає певну думку …(речення)

Член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків… (додаток)

 Другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також на її спосіб або інтенсивність … (обставина)

Головний член речення, який означає дію, стан або ознаку предмета і відповідає на питання що робить?... (присудок)

Головний член речення, який означає особу, предмет або явище, якому приписується якась дія, і відповідає на питання хто? що?...  (підмет)

Відсутність знаку оклику свідчить про те, що речення є …(неокличне)

Речення, яке має одну граматичну основу називається …(просте)

Словотвір-це розділ мовозначвства,який вивчає…

Фразеологія-це…

Корінь-це …

Способи творення слів-це безафіксний,…

Одне слово головне,а інше залежне-це

-Запишемо число , класна робота.(Слайд 5)

2.Прийом "Знайди помилку" (у деяких словах є помилки)

У вас на партах лежать картки з завданням,запишіть слова правильно.Слайд 6

 україна, шчоб, київський, двацять пятий, шіснадцять, мальви, шістот, людцьке, осіній,скло-кераміка (склокераміка), екс-чемпіон, Нью-Йорк,перекоти-поле (перекотиполе), пів-яблука (пів’яблука), пів-вікна (піввікна), лісостеп,   пів’їдальні, пів’Європи (пів-Європи), єкс-міністр, компосний(компостний),парижзький (паризький), козаський (козацький).

ІV. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності. Слайд 7.Повідомлення теми та мети,завдань уроку. 
1.Слово вчителя

-Тема нашого уроку «Загальна характеристика частин мови».

-Діти, а для чого нам потрібно вивчати рідну мову, учити частини мови?

-Правильно,  щоб бути грамотними, розумними, поповнити свій словниковий запас, правильно складати словосполучення, речення, висловлювати власні думки тощо.

Адже в нашій мові дуже багато слів. І крім наявних, повсякчас народжуються  нові й нові слова.

Проте для опанування мови не досить знати її словниковий склад, треба добре володіти граматикою, яку ще називають Царицею наук.

Таким чином, наша мова – це океан слів і граматика, мудрий господар, володар цього океану. Сила граматики в тому, що вона групує нескінченну кількість слів у певні групи, класи. Один із таких найважливіших класів – частини мови.

 Можливо хтось скаже, який розділ мовознавчої науки вивчає частини мови?

Так, правильно. Це – морфологія.

Морфологія – це розділ науки, який вивчає слово в частинах мови.

2.Поетична хвилинка (виразне читання вірша) Слайд 8-9

Д.Білоус  «Злитки золоті».

Вчитель:

Чи ти задумувавсь, відкіль оті 
У нашій мові злитки золоті?
Як намистини, диво калинове –
Частини мови!

Учень 1:

Який співець, поет, який письменник
Уперше слово вигадав – іменник?
Іменник! Він узяв собі на плечі
Велике діло – визначати речі, –
Ім’я, найменування, і наймення:
Робота. Біль. І радість. І натхнення.
Учень 2:
Ну а візьмімо назву – дієслово,
Само підказує, що діє слово!
Ще й прикладу на нього не навів,
А вже до півдесятка дієслів!
Учень 3:
Прикметник дасть іменнику-предмету
Якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі 
Число речей, порядок при лічбі.
Учень 4:
А поспитай звичайного займенника,
За кого він у мові? За іменника!
(Хоч може цей наш скромний посередник
Замінювать числівник і прикметник).
Учень 5:
Прислівник звик, незмінюваний в мові,
Ознаки різні виражать при слові.
Учень 6:
Сполучник каже: «Скромну роль я маю,
Але слова я в мові сполучаю».
І частка мовить: «Слово я службове,
Але людині чесно я служу.
І будьте певні, в інтересах мови
і так, і ні, де треба, я скажу».
Учень 7:
А вигук може пролунать, як дзвін,
У мові, мабуть, найщиріший він!..
Вчитель:
Хто ж так назвав оці частини мови?

Учні:
Назвали вчені.
Й підхопив народ!
3. Вправа «Кубування»

1.У чому особливість назви поезії?
2.Розкажіть, які думки, емоції, почуття вона викликала у вас.
3.Чи доречне порівняння частин мови із золотими злитками?
4.Чи могли би ви скласти конкуренцію автору?

V.  Відтворення й узагальнення  понять і засвоєння відповідної їм               системи знань

   1.Опрацювання таблиць «Частини мови», «Характеристика частин мови» Слайд 10

2.Усна бесіда.

  «Назви одним словом».
1.Наука, яка вивчає частини мови, називається...
2. В українській мові  є ... частин мови.
3. Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що ...
5. У реченні службові частини мови для...
6.  Особлива частина мови, що не є ні самостійною, ні службовою…

7.Смостійних частин мови…

8.Службових…

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок 

Отже, ми з’ясували значення в мові кожної частини мови, знаємо, що самостійні частини мови мають лексичне і граматичне значення: морфологічні і синтаксичні ознаки. А службові частини мови служать для зв’язків слів і частин складного речення, вираження зв’язків між словами в реченні, надають словам чи реченням додаткових відтінків або служать для творення деяких граматичних форм та нових слів.

Перевіримо, як ви вмієте розрізняти частини мови.

 •  Вправа «Хто швидше?» Слайд 11

Згрупувати і записати подані слова у колонки

Знайомий, один, пахучий, обов’язок ,два, дев’яносто, спритний, думка, тридцятий, окуляри, сімсот, світанок, найкращий, вправна, великий, привабливі, дихання, вільний.

Іменник                                     Прикметник                                            Числівник

Перевірка . Слайд 12

Вправа «Творчий калейдоскоп ».Слайд 13

Подумайте і складіть невеличку розповідь про свій робочий день, використовуючи іменники /дієслова (робота в групах).

 • Вправа «Будь уважним!» На листочках завдання(перевірка за слайдом).

Яке орфографічне правило ілюструє ця поезія? Сформулюйте його. Випишіть слова, що ілюструють приклади на це правило. Виділіть орфограми в словах.Спочатку в зошитах,а потім на слайді.

Жили – були дієслова,
Рухливі й жвавії слова,
Які скакали, веселились
Й нікому зроду не корились
Та стало враз життя сумне,
Коли з’явилась частка не.
Вона веліла не співати,
Не пустувать, не розмовляти…
Дієслова “не” не стерпіли
І стати поруч не схотіли.

Яка частина мови пишеться з дієсловами окремо ? ( Частка ) Слайд 14

 • Усна гра «Зайве словечко» , викликаю за бажанням. Слайд 16
 • На слайді «Четверте зайве» .Слайд 17

Завдання:  закреслити  четверте  «зайве»  і  визначити, 

до якої частини мови належать інші слова  кожного ряду.

Жоржина, соловей, співати, ліс –(ім.+дієсл.)

Блакитний, казковий, міцний, зелень -

Неймовірно, доброта, лагідно, спекотно -

А, але, і, він-

Два, воно, третій, дев’ять-

Ви, до, я, мене -

Підбігти, захистити, підгодовування, висихати –

Робота біля дошки

 • Лінгвістична гра «Синтаксичний бар’єр»

По 1 представнику виходять до дошки і виконують завдання, а всі інші працюють у своїх конспектах.

1.У мами рука і легка, і прекрасна, а серце глибоке, як сивий Дніпро.

Аналіз розділових знаків, підписати вгорі частини мови.

 

2.Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не оцінили.

Аналіз частин мови, підкреслення  головних і другорядних членнів речення,характеристика речення : за будовою, за метою висловлювання, поширене(є другорядні члени речення)/непоширене, за емоційним забарвленням.

Фізкультхвилика. Слайд 19

Світ немов кольоровий луг (+) з текстом

https://www.youtube.com/watch?v=RuqePaGMkhM

  *Лінгвістична гра «Знайди відповідність». Робота з власним висловленням + структура  твору-роздуму.

Перед учнями  назви частин (теза, аргумент ,приклад, висновок),їхнє завдання знайти відповідний уривок з тексту.

Хто перший зробить це завдання, говорить: «Ми вже!»

 

Твір на тему: «Чи повноцінне життя без друзів?»

  Прочитайте текст.

Якось мені довелося прочитати історію про одного вченого, який за життя прославився, адже його відкриття певною мірою змінили світ. Таких людей шанують, їхні імена навіки вписують в історію людства. Цікавим е той факт, що цей чоловік був ніби відлюдником, не мав товаришів і вважав себе щасливим. Чи повноцінне жит­тя без друзів?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.  

  ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ  

    На мій погляд, дружба наповнює буття радістю, світлом і хвилинами, коли від щастя перехоплює подих.

   По-перше, самотність не природна й страшна для кожної люди­ни. Жодні багатства світу не можуть замінити людину, яісій можна довіритися, яка ніколи тебе не зрадить.

   Доречний приклад можна знайти у творі Франца Кафки «Пе­ревтілення», де в центрі уваги автора — проблема самотності. Го­ловний герой, Грегор Замза, заробляв мало, усі гроші віддавав родині, а оскільки постійно був у відрядженнях, не мав ні друзів, ні дружини. Коли виявилося, що він перетворився на комаху, то навіть родина відвернулася від нього. У хвилини роз­пачу й страждання в житті Грегора не було людини, друга, який підтримав би його. Тому він почувався зайвим і непотрібним у цьому світі.

    По-друге, саме з друзями пов’язані найкращі моменти життя, які закарбовуються в пам’яті назавжди. Такі люди підтримують нас у будь-яких ситуаціях. Без них життя втрачає всі барви.

    Хочу навести приклад із власного життя. Якось я разом із бать­ками їздила влітку до моря. Ми жили в маленькому містечку, де мені було дуже нудно й сумно. Проте невдовзі мені подзвонили друзі й сказали, що їдуть відпочивати в те ж саме місце. Як я зра­діла! Це були найкращі два тижні, адже я провела їх серед друзів, з якими завжди весело.

    Отже, дружба — одна з найбільших цінностей, що дає змогу відчути життя в усіх його барвах; друг потрібен і в скрутну, і в ра­дісну хвилину. Поряд із ним ти не почуваєшся самотнім, з ним яскравішим здається життя.  

 

 • Лінгвістична гра «Конструктор».Слайд 20-21

Мова.

Казкова,загадкова.

Єднає,надихає,розквітає.

Словесний скарб усього людства.

Краса.

Похожее изображение

Гра « Передай іншому»

 Назвати іменники  від  останньої літери слова «абажур» – рука  − апельсин− нога − академія − яма − ананас…

 

VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів

Рефлексія.

 

Прийом «Драбинка успіху»

На аркуші ви малюєте драбинку, що налічує 12 щаблів. Потім кожен учень позначає на драбинці щабель, на якому він опинився наприкінці уроку.

Заповнення карток оцінювання

 У вас на партах лежать картки самооцінювання. Спробуйте зараз оцінити свою роботу на уроці.

Як би ви себе не оцінили, я дякую за вашу співпрацю, але наш урок ще не закінчений.

Чи все на уроці давалося легко? Чому?

Над чим ще потрібно попрацювати?

Я задам декілька питань, а кожен з вас скаже по одному слову у відповідь.

- Дайте характеристику сьогоднішньому уроку, використовуючи іменник (знання, гра, правила)

- Використовуючи прикметник (цікавий, новий, пізнавальний)

- А дієслово (дізнався, зрозумів, слухав)

Домашнє завдання

Учням середнього рівня навченості

Написати  впр .   с.

Учням достатнього рівня навченості

Напишіть твір-мініатюру «Розваги взимку»

 

Учням високого рівня навченості

За карткою.

Додаток

Прочитати текст,заповнити таблицю, розподіливши  уживані в ньому слова за частинами              мови. (Текс на картках)

Іменник

Прикметник

Займенник

Дієслово

Прислівник

Народження Бембі

Бембі  з’явився на світ  у  лісовій  гущавині. Він лежав біля своєї мами-олениці на маленькій галявині,              надійно схований              серед               густих  чагарів. Згори  над галявиною  повисли  рясно-зелені лапаті              віти              високих дерев. Здавалося, що матиз оленем матимуть спокій у              своїй схованці.

       Але цікава  всюдисуща  сорока  таки  вистежила  їх. «Яке чарівне дитя!»— заверещала вона              і майнула нетрями,              поширюючи              новину серед              мешканців ліс.                                 

                                                                                                    (За Ф. Зальтеном.)

 • Лінгвістична гра «Визбирувач» (робота в групах)

Учням пропонують визбирати з поданих текстів

Знайдіть займенники, запишіть. ( Крім особових займенників, є й інші розряди за значенням, спробувати відшукати і їх ).

До рідного слова торкаюсь душею,
Боюсь очорнити чи зрадить його.
З цих слів наша мова, пишаємось нею 
Це музика й пісня народу мого.

Без неї не зміг би на світі прожити,
Не зміг би помітить земної краси,
Не чув би й не бачив, як шепчеться жито,
З якого стікають краплинки роси.

Вона – джерело й найчистіша криниця,
З якої черпаю натхнення й снагу.
Вона кришталево дзвенить і іскриться,
Я нею тамую духовну жагу.

У шелесті трав, у цвітінні калини
Я чую цю мову у сні й наяву.
Вона в моїм серці, – це вся Україна,
Я дихаю нею, я нею живу!

 • Вправа «Цікава подорож»

Завдання для кафе «Еліта»

Відновіть фразеологізми, утворивши словосполучення «прикметник + іменник». Поясніть значення цих фразеологізмів.

Баба, літо; лебідь, пісня; Ахіллес, п`ята; Дамокл, меч; Авгій, стайні; Геркулес, подвиг.  Очікувана відповідь

 • Бабине літо – сухі теплі дні на початку осені.
 • Лебедина пісня – останній прояв таланту.
 • Ахіллесова п`ята – слабке, вразливе місце в людини.
 • Дамоклів меч – постійна смертельна небезпека.
 • Авгієві стайні – запущеність, безлад, бруд.
 • Геркулесів подвиг -  справа, що потребує великих зусиль.

Завдання для кафе «Корона»

Відновіть фразеологізми, утворивши словосполучення «прикметник + іменник». Поясніть значення цих фразеологізмів.

Прометей, муки; Гомер, сміх; Прометей, вогонь; Тантал, муки; Сізіф, праця; Гордій, вузол; Геркулес, стовпи.

 • Прометеєві муки – страждання в ім`я високої мети.
 • Гомеричний сміх – нестримний голосний сміх.
 • Прометеїв вогонь – дух благородства, мужності й таланту.

Танталові муки – страшні страждання через неможливість досягти бажаної

мети.

 • Сізіфова праця – безрезультатна праця.
 • Гордіїв вузол – заплутані питання.
 • Геркулесові стовпи – кінцева межа.

 

docx
Додано
26 січня 2020
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку