6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Урок "Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Розв’язування задачі на знаходження суми двох добутків та складання оберненої до неї."

Про матеріал

Метою уроку є закріпити уявлення учнів про класи одиниць і тисяч, їх розрядну структуру, вміння читати, записувати числа в межах мільйона; формувати вміння множити і ділити числа на 10, 100, 1000; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними. Особливо звернено увагу на глибокий аналіз та розв`язання складеної задачі.

Перегляд файлу

Урок математики у 4-му класі

 

Тема. Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Розв’язування задачі на знаходження суми двох добутків та складання оберненої до неї.

Мета. Закріплювати уявлення учнів про класи одиниць і тисяч, їх розрядну структуру, вміння читати, записувати числа в межах мільйона; формувати вміння множити і ділити числа на 10, 100, 1000; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними.

 

Зміст уроку

 

 1. Організація класу.

1). Привітання.

- На уроці математики присутні гості. Гадаю, що ми будемо гарними господарями і продемонструємо, що ми знаємо і вміємо.

2). Девіз уроку.

- Налаштуйтеся на робочий лад (тема, мета уроку), працюємо ми сьогодні під девізом:

Міркуємо – швидко!

Відповідаємо – точно!

Лічимо – правильно!

Пишемо – гарно!

 

 1. Контроль, корекція і закріплення знань.

1).Перевірка домашнього завдання.

№225, Зачитайте відповіді у порядку зростання (7, 34, 684, 1104).

-  Розв’язуючи приклади, що ви повторили? (множення на одноцифрове число, на двоцифрове число, ділення на   двоцифрове число, знаходження частки способом випробування).

№228, Зачитайте відповідь задачі (третього дня автомобіль проїхав      380 кілометрів)

 -  Вид задачі? (задача на знаходження третього доданка)

 

      2). Хвилинка каліграфії.

 - Чим цифра відрізняється від числа? (цифра - це знак, за допомогою якого записуються числа)

  - Отже, із скількох цифр складається число, стільки клітинок займає при записі це число.

  - Запишіть рядок трицифрового числа (сума цифр 5), дотримуючись строго цього правила. Ви знаєте, що правильний запис у клітинках цифр  відіграє велику роль при оформленні письмового множення або ділення.

 

3).  Картки для опитування.

№1. Запиши числа й підкресли у кожному з них клас тисяч:

         318485, 25143, 481000, 5103, 730169.

        Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків:

         57454, 754560.

         Вказати, скільки всього у числі одиниць, десятків, сотень, тисяч:

         307195.

 

  №2. Запиши числа й підкресли у кожному з них клас одиниць:

         213651, 57902, 9007, 482396.

        Запиши суму як одне число:

         200000+30000+4000+900+1

         400000+7000+600+50+2

        Вказати, скільки всього у числі одиниць, десятків, сотень, тисяч:

         307195.

 

 №3. Встав пропущений знак (<, >).

         497700…479700 435784…435748

         260000…206000 99000…90000

         Запиши цифрами числа: п’ятсот тисяч двісті; дванадцять тисяч двадцять шість; сімсот сорок три тисячі триста вісім; дві тисячі сто сорок один.

        Запиши число, у якому: 247 одиниць другого класу і 568 одиниць першого класу; 63 одиниці класу тисяч і 300 одиниць класу одиниць.

 

4). Завдання для опитування.

- Прочитати числа: 608142, 45704, 169957, 800601, 13009.

- Записати цифрами числа, які містять:

   348 од. другого класу і 872 од. першого класу;

   45 од. другого класу і 600 од. першого класу;

   8 од. другого класу і 24 од. першого класу.

- Підкресліть у кожному з чисел клас тисяч.

 

 1. Вивчення нового матеріалу.

1). Підготовчі вправи.

           - Що означає цифра 1 у запису чисел: 1, 10, 100, 1000?

           - У скільки разів 1 десяток більший від 1 одиниці? 1 сотня від 1? 1 тисяча від 1?

 

2). Пояснення.

         № 233 ст.35,

 • Розгляньте уважно записи і дайте відповідь на запитання, як змінюється добуток при множенні числа на 10, 100, 1000? (збільшується у 10, 100, 1000 разів)
 • Яку ви помітили закономірність? (щоб помножити число на 10, треба справа в числі приписати 1 нуль; щоб помножити на 100, треба справа в числі приписати 2 нулі; на 1000 – 3 нулі.

         №234 ст.35,- Аналогічно при дії ділення на 10, 100, 1000.

 

3). Первинне закріплення.

         №235 ст.36 – усно з коментуванням;

         №236 ст.36 – самостійно за варіантами (I варіант:  3600, 60000, 4;

                                                                              II варіант: 80, 1800, 8100).

4). Підсумок.

а*10=а0                      а0:10=а

а*100=а00                  а00:100=а

а*1000=а000              а000:1000=а

 

 1. Розвиток математичних знань.           

- За коротким записом складіть задачу.

 

pears apples-picture      32 ящ. по 10 кг                        

   20 ящ. по 12 кг ?

 

 

 • За коротким записом поясніть числові дані задачі.
 • Яке запитання задачі?
 • Що треба знати, щоб відповісти на запитання задачі? (треба знати два числові значення: 1 – скільки всього зібрали яблук (невідомо); 2 – скільки всього зібрали груш (невідомо). Якою арифметичною дією відповімо на  запитання задачі? (дією додавання)                                                               
 • Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? (ні, не можна, тому що ми не знаємо, скільки всього зібрали яблук і не знаємо, скільки всього зібрали груш?
 • Що треба знати, щоб відповісти на запитання «Скільки всього зібрали яблук?» (треба знати два числові значення: 1 – скільки кілограмів яблук в 1 ящику (відомо), 2 – скільки ящиків з яблуками (відомо)). Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? (дією множення, тому що по 10 кг   32 ящики)
 • Що треба знати, щоб відповісти на запитання «Скільки всього зібрали  груш?» (треба знати два числові значення: 1 – скільки кілограмів груш в 1 ящику (відомо), 2 – скільки ящиків з грушами (відомо)). Якою арифметичною дією відповімо на це запитання? (дією множення, тому що по 12 кг 20 ящиків)
 • Чи можемо відразу відповісти на це запитання? (можна, бо ми знаємо обидва числові значення). Тепер ми можемо відповісти на запитання задачі? (можемо, бо ми від запитання перейшли до числових даних, аналіз закінчено)
 • Якби нам потрібно було розбити задачу на прості. Як ви вважаєте, скільки буде простих задач? (буде 3, тому що на схемі 3 запитання)
 • Складемо план розв’язування. Про що ми дізнаємось першою дією? Другою? Третьою?

 

pearsapples-picture

                                                                        ?

pearsapples-picture  ?      ?

 

 10 кг                                                                             12 кг

untitled9     pear2

 

 • Самостійно запишіть розв’язання задачі. Хто впевнений у своїх силах – складіть вираз для розв’язування задачі, кому важко – запишіть діями, а деяким учням у допомогу – картки зі схемою розв’язання.
 • Зачитайте дії з поясненням, вираз. Сформулюйте відповідь задачі. Визначте вид задачі.(знаходження суми двох добутків)
 • Скільки можна скласти обернених задач? (4, бо стільки числових даних)
 • Складіть обернену задачу, щоб невідоме було число 32.

apples-picture      ?  ящ. по 10 кг                        

pears                                      560 кг

    20 ящ. по 12 кг    

 

 

 • Знаючи, що в одному ящику 12 кг груш і знаючи, що ящиків з грушами 20, про що ми можемо дізнатися за цими числовими даними? (скільки всього зібрали груш). Якою дією? (дією множення, тому що по 12 кг 20 ящиків)
 • Знаючи, скільки  в саду зібрали разом яблук та груш і знаючи, скільки зібрали груш, про що ми можемо дізнатися за цими числовими даними? (скільки зібрали яблук). Якою дією? (віднімання)
 • Знаючи, скільки всього зібрали яблук і знаючи, скільки яблук в одному ящику, про що ми можемо дізнатися за цими числовими даними? (скільки ящиків з яблуками). Якою дією? (ділення)

 

 - Користуючись схемою, запишемо з

 1)  * коментуванням розв’язання задачі.

 

2) _

 

 3)  :

 

 

 

 

 

 1. Резервний час.

 Гра «Віднови вирази»:

715 346 - … =715300         120 *…=12000        

694521 - … =600521          345 *…=345000          

804100 + … =824100         51980 : …=5198

5240 … … =5440                487000 … … =4870                     

 

 1. Домашнє завдання.

№238 ст.36 (аналогічна задачі, оберненої до задачі на заходження суми двох добутків); скласти вираз на три дії, щоб були присутні багатоцифрові числа, множення або ділення на 10, 100, 1000.

 

 1. Підсумок уроку.
 • Чому навчилися сьогодні на уроці?
 •  Що закріпили на уроці?
 •  Яким правилом користуємось при множенні (діленні) числа на 10, 100, 1000?

 

 

docx
Додано
14 листопада 2018
Переглядів
904
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку