Урок "Членистоногі. Загальна характеристика комахоподібних"

Про матеріал

Підібраний матеріал (фотографії, схеми, малюнки) допоможе вчителю під час уроку. Учні зможуть краще зрозуміти складну для віку 7-класників тему, розібратись у нових термінах, вивчити згальну характеристик комахів.

Перегляд файлу

                                                    Членистоногі: комахи

Мета уроку: дати загальну характеристику комахам; розглянути особливості будови комах у зв’язку з пристосуванням до середовища існування; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання, уміння і навички роботи з природними об’єктами; виховувати наполегливість, працелюбність, культуру спілкування.

Очікувані результати: учні називають середовища існування комах; ознаки будови, які вирізняють цих тварин серед інших; характеризують особливості способу життя, розмноження і розвитку комах; пристосування цих тварин до середовища існування; визначають риси пристосованості тварин до середовища існування.

Обладнання: ...........................................................

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку. Створення робочого настрою.

2.Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Виконання тестових завдань.

Вибрати одну правильну відповідь.

1. З’їдаючи здобич, павук:

А ковтає її, не жуючи 

Б усмоктує її розріджені нутрощі

В відриває шматочки ногощелепами і поїдає

2. Кількість очей у павука-хрестовика становить:

А 1 пара   В  3 пари

Б 2 пари   Г  4 пари

3. Органи дихання павукоподібних — це:

А легеневі мішки  В  легеневі мішки і трахеї

Б трахеї   Г  легені і трахеї

4. Павук, який мешкає під водою,— це:

А павук-сріблянка  В  тарантул

Б каракурт   Г  павук-бокохід

5. Хто з наведених павукоподібних найнебезпечніший для людини?

А павук-хрестовик  В  каракурт

Б павук-сріблянка  Г  тарантул

Відповіді: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А, 5 — В.

2.2. «Вибірковий диктант».

Вибрати ознаки павукоподібних з переліку:

1) здебільшого суходільні тварини;

2) здебільшого водяні тварини;

3) мають три пари ходильних ніг;

4) мають чотири пари ходильних ніг;

5) не мають вусиків і складних очей;

6) мають вусики і складні очі;

7) тіло складається з головогрудей і черевця, до яких прикріплені кінцівки;

8) тіло складається з головогрудей, до яких прикріплені кінцівки, і черевця, на якому немає ніг;

9) дихають за допомогою легеневих мішків і трахей;

10) дихають за допомогою легенів;

11) можуть живитися тільки рідкою їжею;

12) павуки — хижаки, тому живляться тільки твердою їжею.

Відповідь: 1, 4, 5, 8, 9, 11.

2.3. Вставте пропущені слова в тексті (роздавальній матеріал).

Павукоподібні — багатоклітинні тварини, у яких (двобічна) симетрія тіла. Середовище життя — (наземно-повітряне). Покрив тіла — (хітиновий). Тіло сегментоване, поділяється на відділи — (головогруди і черевце). Кінцівки мають (членисту) будову. Павукоподібні мають (4) пари ходильних ніг. (Хеліцери) слугують для прокушування зовнішніх покривів здобичі і введення в неї отрути. Травлення у павука починається поза його (організмом) і називається (зовнішнім). Органи дихання — (легеневі мішки і трахеї).

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Послухайте уривок з «Книги нічних метеликів» В. Холленда.

«Коли Місяць згасне назавжди, а полуденне Сонце буде ледве світитися темно-червоним світлом, коли всі моря замерзнуть, а полярні шапки, розповзаючись, зімкнуться на екваторі… коли давно спорожнілі міста порозсипаються на порох і будь-яке життя на планеті наблизиться до згасання, на плямі лишайнику, що росте на голих скелях, біля нетанучих снігів, під променями постарілого Сонця сидітиме, чистячи свої вусики, крихітна комашка — останній залишок тваринного життя на Землі».

Постановка проблемного питання

— Чому, за твердженням автора, виживуть тільки комахи? (Учні висловлюють свої припущення.)

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

4. Засвоєння нового матеріалу

1. Ознаки будови комах, середовища їх існування

Розповідь учителя

Комахи — найбільш високоорганізована група членистоногих, найбагатша за видовим складом. Комахи пристосувалися до найрізноманітніших умов існування. Вони живуть всюди — від полюсів до екватора, живляться найрізноманітнішою їжею; багато які з них ведуть паразитичний спосіб життя.

Складання опорної схеми

 

 

 

 

 

 

(Проектування зображення на екран або використання його як роздавального матеріалу.)

Завдання для учнів:— Розгляньте зображення та визначте спільні ознаки, які характерні для цих тварин.

Очікувані відповіді учнів: сегментоване тіло, наявність трьох пар ходильних ніг, наявність крил, одна пара вусиків тощо.

Розповідь учителя з поетапним складанням опорної схеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідь учителя

Залежно від способу пересування комахи її кінцівки за будовою можуть бути:

1) ходильними або бігальними (паличники, багато жуків);

2) стрибальними (саранові, коники, блохи);

3) риючими (капустянки, жуки-карапузи);

4) хапальними (богомоли);

5) плавальними (жуки-плавунці).

Крила утворюються як вирости покривного епітелію і закріплюються жилками. У більш примітивних видів (бабки) передні та задні крила однакові за будовою і функцією, яку вони виконують. У мух і комарів розвивається лише передня пара крил, у віялохвостих — задня. Нерідко передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилля (клопи, жуки). Багато видів комах повторно втратили крила (блохи, воші), що пов’язано з особливостями їхньої життєдіяльності. Крила приводяться в рух м’язами, що займають значну частину грудного відділу.

Запитання до учнів:

— Від чого залежить тип ротового апарату комах?

Очікувана відповідь учнів:

Тип ротового апарату залежить від способу життя і характеру живлення, наприклад у метеликів, що харчуються переважно рідким нектаром, розвивається сисний хоботок, у комарів, що проколюють шкіру тварин і людини та висмоктують кров,— колючо-сисний; у бджіл, що злизують нектар і мед, а також розминають віск і пилок рослин,— гризучо-лижучий і т. п.

Складання опорної схеми

 

 

 

 

 

 

 

У багатьох дорослих комах, які не живляться, ротові органи взагалі не розвинені (одноденки).

 

2. Особливості внутрішньої будови та способу життя комах

Робота в групах (самостійна робота учнів з підручником)

Завдання для груп:

I група — Які особливості будови травної системи комах?

II група — Які особливості будови дихальної системи комах?

III група — Які особливості будови кровоносної системи комах?

IV група — Які особливості будови нервової системи та органів чуття комах?

V група — Які особливості розмноження комах?

(Виступи представників груп, відповіді на запитання однокласників.)

Це цікаво

 Травневий хрущ може тягти вантаж у 24 рази більший, ніж важить він сам.

 Кімнатна муха розрізняє за смаком близько 30 тис. різних речовин.

 Мешканці одного мурашника протягом робочого дня знищують понад 20 тис. комах.

 Чому комар, коли летить, дзижчить, а джміль гуде? Виявляється, що комар за секунду робить 600 помахів крильцями, а джміль — трохи більше 200. Чим помахи частіші, тим тонший звук.

 На кожну людину припадає приблизно 100 млн комах.

 Тарган може сплюснутися до такої міри, що пролізе в щілину завширшки трохи більшу, ніж товщина паперового аркуша.

 Найбільша комаха у світі — сінгапурський паличник фібалозома, у якого довжина тулуба досягає 27 см, а з витягнутими ногами, у позі спокою, становить понад 40 см. У такій позі комаха, як і інші види паличників, так схожа на сучок чи гілку, що не тільки знайти, а й побачити її на кущі або дереві дуже важко. Паличники — один з найяскравіших прикладів захисної форми і забарвлення тіла комах.

5. Узагальнення і закріплення знань

5.1. «Біологічний ланцюжок».

Учитель ставить запитання про комах учневі, який дає коротку відповідь, і запитує товариша і т. д. Потім визначаються найкраще запитання і найкраща відповідь.

Початкове запитання вчителя:

— Які пристосування до польоту мають комахи?

5.2.«Швидкі запитання».

Учитель ставить запитання, учні повинні відповідати швидко, не роздумуючи.

1. Які відділи тіла мають комахи? (Голова, груди, черевце.)

2. Скільки пар вусиків мають комахи? (Одну.)

3. Яку функцію виконують жилки крил комахи? (Опорну.)

4. Чим утворений зовнішній скелет комах? (Хітиновий покрив.)

5. Які органи дихання характерні для комах? (Трахеї.)

6. Чи мають комахи серце? (Так, трубчасте.)

7. Скільки ходильних ніг мають комахи? (Три пари.)

8. На якому відділі тіла розташовані крила? (Грудний відділ.)

 

6. Підбиття підсумків уроку

Учні повертаються до мети уроку і завдань, які вони визначили для досягнення цієї мети, та обговорюють їх (визначають рівень досягнення мети та виконання завдань).

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник...................................

Зошит......................................

7.2. Індивідуальні завдання.

Завдання для груп (якщо клас невеликий, то завдання для пар):

— Підготувати комп’ютерні презентації про комах:

I група — коник зелений та цвіркун польовий;

II група — клоп-черепашка та клоп-солдатик;

III група — воша платтяна та воша головна;

IV група — хрущ травневий та жук-олень;

V група — білан капустяний та махаон;

VI група — муха хатня та комар-пискун;

VII група — бджола медоносна та мураха звичайна;

VIII група — блоха собача та блоха котяча.

 

 

docx
До підручника
Біологія 7 клас (Півень Т. О., Бондаренко В.В.)
Додано
30 вересня 2018
Переглядів
2000
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку