Урок "Діалог. Тире при діалозі".

Про матеріал

Поглибити знань про діалог і розділові знаки при діалозі; формувати вміння правильно конструювати і грамотно записувати діалог; сприяти розвитку мовотворчості учнів, логічного мислення, зв'язного мовлення; підвищувати культуру усної і писемної мови; впливати на виховання взаємної поваги, толерантного ставлення до думки співрозмовника; любові до батьківщини.

Перегляд файлу

Українська мова 5 клас

Урок № _________ ________
Тема: Діалог. Тире при діалозі.

           Наша родина - рідна Україна. ( слайд №1)
Мета:  поглибити знань про діалог і розділові знаки при діалозі; формувати вміння правильно конструювати і грамотно записувати діалог; сприяти розвитку мовотворчості учнів, логічного мислення, зв’язного мовлення; підвищувати культуру усної і писемної мови; впливати на виховання взаємної поваги, толерантного ставлення до думки співрозмовника; любові до батьківщини.
Тип уроку: комбінований. 
Цілі (очікувані результати). Після уроку учні зможуть: ( слайд №2)

 • давати визначення понять «діалог», «репліка», «монолог», «полілог», «допоміжні засоби спілкування»;
 • пояснювати правила розстановки розділових знаків при діалозі;
 • інтонаційно виразно читати діалоги ;
 • переробляти речення з прямою мовою на діалог.

Методи, прийоми і форми роботи: методи «Покладання мети», «Вчу навчаючись», інтерактивна диференційна вправа «П’ятипелюсткова квітка», творча робота, прийом «Лінгвістичний двобій», «Асоціативне гроно», орфографічна розминка.

Тип уроку: комбінований

Обладнання:  підручник, таблиця, опорні схеми, ПК, мультимедійна дошка, мультимедійна презентація.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), пунктуація, лексикологія, орфографія

Міжпредметні зв’язки: література, етика

                                                      Перебіг уроку 

І. Організаційний момент. Створення позитивного настрою. ( слайд №3)

 • Який у вас настрій на початку уроку?
 • На кольорових листочках намалюйте у зошитах свій настрій.
 • Чи зміниться він наступного уроку?

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

III.   Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

 1. «Лінгвістичний двобій». ( Два учні за відведений час ставлять одне одному питання і одразу дають відповіді. Якщо хтось не знає допомагає клас).
 • Що таке пряма мова? 
 • На що вказують слова автора?
 • Яка мова непряма?
 •  На що вказує звертання?
 • З якою інтонацією вимовляється пряма мова?
 • З якою інтонацією вимовляються слова автора?
 • Які слова можуть вказувати на слова автора?
  2. «Ти  - Редактор» або коректор( слайд №4)
 • Відредагуйте речення і запишіть.

     Це лікарство потрібно приймати кожного дня по ложці на пустий желудок на протязі місяця.

Магазин працює круглодобово.

Старий оповідач захопив усіх присутніх  захоплюючим оповіданням.
Висловлюючи своє ставлення до подій у країні, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри по налагодженню усіх галузей виробництва.

Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командировку.

Стоячи на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням.

3.«Влуч в ціль»  Встав крилатий вислів у потрібне місце. ( слайд №5)

(«Щоб жити, потрібні сонце, воля і маленька квітка»),— говорив великий казкар Ганс Крістіан Андерсен.

Ой, яка чудова українська мова!») — захоплено писав український поет Олександр Підсуха.

«Ті школярі, які нічого, крім підручників, не читають, дуже поверхово оволодівають знаннями». - писав письменник і педагог В.О.Сухомлинський.

- До якої тематики текстів могли б підійти ці вирази?

       4.Орфографічна розминка  (письмово). ( слайд №6)

- Заміни словосполучення словниковими словами:

    кожного дня –

    кожної години –

    слова прощання  -

 • Прочитай, правильно наголошуючи.( Щодня, щоденно, щогодини, до побачення)
 • Склади речення і запиши орфограми підкресли.

   IV. Пояснення нового матеріалу.

 1. Оголошення теми і мети уроку.
 • Сьогодні ми поговоримо про те, як бути приємним  та цікавим  співрозмовником, дізнаємося, як удосконалювати власне мовлення.
               До смаку усім сніданок

З привітанням «Добрий ранок!».

Щиро скажеш ти «Привіт!» -

усміхнеться цілий світ.

Слово «дякую», мій друже,

свідчить, що ти гречний дуже.

«Вибачте» - магічне слово,-

скрасить ввічливу розмову.

Якщо дружиш ти з « будь ласка»,

То життя неначе казка.

«На добраніч!»  у розмові

сни дарує кольорові.

Між людьми завжди в пошані

ті, хто ґречні  і слухняні.

 • Які слова ввічливості ви почули?
 • Чому вчить цей вірш?
 • Які правила ввічливих співрозмовників можемо назвати?
 1. Мотивація навчальної діяльності. Метод «Покладання мети».
 • Чи хотіли б ви бути цікавими співрозмовниками?
 • Що для цього треба вивчити?
 • Отже, сьогодні на уроці треба уважно і наполегливо працювати, щоб досягти мети.
 1. Метод «Вчу навчаючись». Словникова робота.(  По одному входять діти з табличками і розповідають). ( слайд №7)

Діалог – передає розмову двох або кількох осіб.

Монолог – висловлювання однієї особи.

Полілог  - це дискусія, бесіда трьох і більше учасників.

Репліка – слова кожного зі співрозмовників. Кожну репліку записуємо з нового рядка, перед реплікою ставимо тире.  Якщо перед реплікою стоять слова автора, після них ставимо двокрапку.

Міміка  - рухи м’язів обличчя, які виражають внутрішній душевний стан людини

Жести – рухи людського тіла чи рук, що супроводжують мовлення або замінюють його.

Інтонація – зміна основного тону, на початку кожної репліки інтонація підвищується. Слова автора вимовляємо з пониженою інтонацією, дещо прискорено.

 1. Аналіз діалогів. Фронтально.  ( слайд №8)
 • Скільки осіб розмовляло?
 • Чому в цьому діалозі не важливо знати, хто говорить?
 • Пригадайте, як називається розмова двох осіб?
 • Яку рису висміюють в цьому прислів’ї - діалозі?
 • Проаналізуйте спосіб запису діалогу.

1.« Хто винен?» - «Невістка!» - « Так її вдома нема ».- «Та он її плаття на жердці висить!»

     2.»Чим ви, хлопці, дома втираєтесь?» - «Батько рукавом, мати подолом, а я на печі так сохну!»

     3. «Що ваші дівчата роблять?» - «Шиють та співають». – «А мати?» - «Порють та плачуть».

    4.»Тит, іди молотить!» - «Спина болить!» - «Тит, іди їсти!» - «А де моя велика ложка?»

         5.  Метод  пошукової роботи. ( слайд №9)

          Прослухайте текст, дайте відповіді на питання.   

 • Тема тексту?
 • Головна думка тексту?
 • Хто з ким розмовляв?
 • Прочитайте діалог в особах.
 • Як записується кожна репліка діалогу?
 • Чому не після кожної репліки вказуються слова автора? 
 • Як записуються слова автора в діалозі?                                          

                                                     НАШ РІД
     Мама вишиває  на білому полотні зелений барвінок, чорнобривці, сині волошки. Навіть маленьку  качечку-утінку вишила.
— Що  це буде, нене? — питає Андрійко.
    Українська  святкова  сорочечка  для тебе, - відповіла матуся.
    Чому  українська? — допитується Андрійко.
    Бо вишиваю такі квіти, які ростуть на нашій землі. А земля наша зветься Україною.

              І  ти — маленький українець.
    А ти, мамо?
    І я українка, і татко, й бабуся, й дідусь. Ми українського роду.  І любимо нашу землю, нашу мову, наші квіти. Україна — як наша рідна хата. І сусіди в нас є Білорусія, Росія, Молдова,  Грузія,  Вірменія.  Ми й сусідів  любимо, бо  вони добрі, вони — наші друзі!

  6.Складання і запис схем розділових знаків при діалозі ( за попереднім текстом)

( слайд №10)

     - Репліка діалогу (Рд)? – слова автора (са).

      - Рд, - са

      - Рд? – са.

       - Рд.

       - Рд? – са.

      - Рд!

7.Трансформація діалогу у непряму мову. ( перевірка  фронтально - слайд №11)

- Запишіть діалог  з попереднього тексту у вигляді непрямої мови.

   8. Робота з підручником. (Ознайомлення з теоретичним матеріалом. Учні  читають вголос, вчитель коментує при потребі).

   9.    Фізхвилинка

    Всі піднесли руки – раз!                     Раз! – і вгору, два! – і вниз

     На носках стоїть весь клас.               На сусіда не дивись.

     Два – присіли, руки вниз,                  Будемо дружно ми вставати,

     На сусіда подивись.                            Щоб ногам роботу дати.

V.Закріплення вивченого матеріалу

      1. Виконання вправ  підручника  

2. Інтерактивна вправа « П’ятипелюсткова квітка».

        Умови: учням пропонується квітка з п’ятьма пелюстками (картки), на яких уміщено завдання для кожної групи. Завдання протягом 20 хв. Виконати завдання й побачити квітку в її первісній красі. Доповідачі  озвучують  результати  групової  роботи та прикріплюють пелюстки на дошку.

 • Давайте пригадаємо правила роботи в групах.  ( слайд №12)

а) уважно прочитайте завдання;

б) визначте, хто говоритиме першим;

в) по черзі висловте свої думки;

г)дійдіть до спільного висновку.

                                 Завдання :
    1.Запишіть слова привітання, прощання, подяки. ( слайд №13)

 1. Пригадайте і запишіть правила спілкування. ( слайд №14)

              3.     Утворіть форму звертання від слів кінь, річка, Ольга, Юрій, Марина, вчитель, чоловік, подруга, сестра, брат. ( слайд №15)

 1. Складіть і допишіть пропущені репліки.  ( слайд №16)

                         Велика любов  

 • Бабусенько, ти у мене найкраща!
 •  …….(І чому ж так?)
 • Ти такі смачненькі пиріжки печеш!
 • ……..(Оце й усе?)
 • Ти й картопельку садиш, і їстоньки вариш, і порядок наводиш. Ти у мене молодець.
 • ………..(От дякую, Назарчику, якщо ти все це бачиш. Візьми за це вареничків з вишнями.)
 • Дякую, бабусю! Я тебе так сильно люблю, як вареники з вишень.
 • ……….(О, то велика любов!)

 

 1. Переписати текст, почленувавши на речення, у виглядi  дiалогу. Пояснити роздiловi знаки. Прочитати за особами. ( слайд №17)

 Мамо  я уже великий добре синку що ж по тому йду на Буг ловити  рибку  щуку  принесу  додому ти великий для порядку спершу нiж  гуляти сину прополи цибулi грядку i сходи до магазину забаганки  син  притлумив  дивиться  з-пiд брiв на неньку каже я вже передумав мамо я iще маленький.

                                                                                                 В.Василашко.

7. Переробіть діалог на текст з непрямою мовою. ( слайд №18)

- Здрастуйте! Куди ви прямуєте? - закричала дівчинка.

Будь здорова, маленька дівчино- пташко, -  поважно відповіли їй. – Ми поспішаємо на свято народження річки.

8.Підсумок гри. . ( слайд №19)

 • Гарна квітка утворилась?
 • Як вона називається?(Мальва)
 • Чим вона являється для України?
 • А які ще квіти належать до народних символів України?

VI. Підсумок уроку. Створення асоціативного грона. . ( слайд №20)

 


VII.  Оцінювання навчальних досягнень учнів. Рефлексія.

 • Я зрозумів ..
 • Я думаю, що …
 • Особливо мене вразило…
 • Мені сподобалось…
  VIII.   Домашнє завдання.
 • Скласти розмову-діалог з друзями про бережне ставлення до природи

 

 

 

Діалог

Монолог

Полілог 

Репліка

Міміка 

Жести

Інтонація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Колесниченко Вікторія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
9456
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку