29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Урок "Доба Руїни: причини і наслідки"

Про матеріал
Практичне заняття. Доба Руїни: причини і наслідки. Мета уроку: створити умови для розвитку історичної компетентності учнів; розвитку інтересу до вивчення історії України, логічного мислення, історичної грамотної мови, самоконтролю; виховання ключових історичних компетентності.
Перегляд файлу

Предмет: історія України

Клас: 8

Практичне заняття. Доба Руїни: причини і наслідки.

Мета уроку: створити умови для розвитку історичної компетентності учнів; розвитку інтересу до вивчення історії України, логічного мислення, історичної грамотної мови, самоконтролю; виховання ключових історичних   компетентності.  

Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: визначити причини і наслідки «Руїна»; розповісти про розвиток «Руїни» на українських землях; визначити умови розвитку українських земель у період «Руїни».

Обладнання уроку: підручник, роздатковий матеріал.                                                                                                                                       Тип уроку: розвиток історичних компетентностей.

Перебіг уроку

  1. Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності учнів.
  2.  Вивчення нового матеріалу:

(Теоретичні відомості)
1.Початок Руїни
60—80-ті рр. XVII ст. — доба Руїни.
Руїна — період в історії України, який розпочався після смерті Б. Хмельницького і характеризується боротьбою за владу між представниками козацької верхівки, поділом України та втручанням у її внутрішні справи іноземних держав (Московії, Речі Посполитої, Туреччини).

Причини Руїни

Зовнішні:
• несприятливі міжнародні умови, прагнення сусідніх держав загарбати Україну;
• втручання інших держав у протистояння козацьких угрупувань у боротьбі за гетьманську булаву;
• Україна стала ареною боротьби геополітичних інтересів Московської держави, Туреччини, Кримського ханства, Речі Посполитої.

Внутрішні:
• відсутність загальнонаціонального лідера, який міг би продовжити справу Б. Хмельницького після його смерті;
• соціальна неоднорідність українського народу, його небажання коритися шляхетсько-старшинській верхівці;
• розкол серед правлячої верстви українського суспільства (козацької старшини) з питань внутрішньої і зовнішньої політики (щоб зберегти свої привілеї та ввести кріпацтво, частина української шляхти орієнтувалася на допомогу Московії, інша — Речі Посполитої);
• прагнення старшинської верхівки до власного збагачення, їхня боротьба за владу;
• егоїстичність козацької старшини, її нездатність поставити державні інтереси вище вузькокланових та особистих;

• посилення протиборства між різними станами українського населення;
• слабкість гетьманської влади, не здатної консолідувати народ на основі розбудови української державності;
• поглиблення розбіжностей між прихильниками різних зовнішньополітичних орієнтацій, між лівобережними та правобережними полками.

2.Різні думки й погляди про періоди й хронологічні рамки Руїни

• Одні дослідники вказують, що Руїна охопила тільки Лівобережну Україну в часи правління трьох гетьманів — І. Брюховецького, Д. Многогрішного та І. Самойловича, які орієнтувалися на Московську державу (1663-1687 рр.).

• Другі — що Руїна охопила Правобережжя, яке стало об’єктом загарбницьких зазіхань із боку Речі Посполитої, Османської імперії та Кримського ханства внаслідок внутрішньої міжусобної боротьби (60-80-і рр. XVII ст.).

• Треті — що Руїна поширилася як на Лівобережжя, так і Правобережжя, почалася після смерті Б. Хмельницького, і закінчилася з початком гетьманування І. Мазепи, тобто тривала протягом 30 років (1657-1687 рр.).

  1. Наслідки Руїни

• Україну було остаточно розчленовано між великими державами: Річчю Посполитою, Росією, Туреччиною;
• внаслідок Руїни квітуча земля України була розорена і спустошена;
• у результаті довготривалих воєн у період Руїни (60-80-ті рр. XVII ст.) Правобережна Україна втратила 70 % своїх жителів;
• Правобережна Україна повністю занепадає, стає безлюдною, населення масово переселяється на лівий берег Дніпра.

Завдання до практичного заняття.

1. Повторюємо і узагальнюємо інформацію

Користуючись теоретичними відомостями й матеріалом підручника, дайте відповіді на запитання.

1) Як розгорнулася боротьба за владу в Українській державі після смерті Б. Хмельницького? ____________ .

2) Якими були причини Руїни на українських землях? ____________ .

3) Які наслідки для України мав «Вічний мир»? ____________ .

4) Чому П. Дорошенка називають «сонцем Руїни»? ____________ .

2. Формуємо поняття

1) Руїна — це ____________ .

2) Національно-визвольна війна — це ____________ .

3) Громадянська війна — це ____________ .

3. Вчимося аналізувати писемні джерела

Історик М. Костомаров про період Руїни

Українська справа явно гинула. Невдача за невдачею знищували надії, і люди позбулися віри у свою справу, у свою мету. Виникла думка, що тієї мети взагалі не можна досягти. Через це зникала воля і терплячість, слабшала любов до рідного краю, до громадського добра. Патріотичні вчинки і жертви виявлялися даремними. Особисті приватні інтереси мали переваги над усіма чесними і патріотичними поривами. Своє власне домашнє горе для кожного ставало непомірно тяжким, кожний почав піклуватися тільки про себе. Людські душі дрібнішали, ставали убогими, розум притуплявся під вагою тяжкого пошуку шляху до порятунку. Усе, що було колись дорогим, святим, тепер щоразу продавалося усе дешевше. ...Суспільство не йшло до одноголосно наміченої мети, суспільний ідеал уступав ідеалу особистої наживи і самолюбства.

Чи згодні ви з думкою М. Костомарова? Доведіть фактами висновки М. Костомарова про період Руїни. ____________ .

З листа О. Потоцького

...Українці самі себе поїдають, один населений пункт воює з іншим, син батька, а батько сина грабує.

В чому, на вашу думку, полягає трагізм ситуації в Україні в період Руїни? ____________ .

Уривок із книги А. Мельника «Боротьба за українську державність (XVII ст.)»

В Україні в період Руїни існувало два підходи до вирішення питання про майбутнє Гетьманщини. Перший має чітко державницький характер. Його яскравим виразником був гетьман П. Дорошенко. Цей підхід характеризується бажанням української старшини будувати незалежну українську державу. Характерною рисою такого підходу є участь у вирішенні долі України козацької старшини спільно з частиною духовенства.

Другий підхід має станово-автономістський характер, представником якого є гетьман Д. Многогрішний. Цей підхід характеризується намаганням української старшини Лівобережжя зберегти козацькі вольності та привілеї, спираючись на станову традицію українського козацтва, домогтися автономії, тобто входження України до складу іншої держави. Така ситуація дає нам підстави говорити про наявність кризи державницької ідеї на Лівобережжі.

1) На які два підходи щодо вирішення питання про майбутнє Гетьманщини вказує автор? ____________ .

2) За що боровся П. Дорошенко? ____________ .

3) В чому суть кризи державницької ідеї на Лівобережжі? ____________ .

4. Тренуємо асоціативне мислення

Період після смерті ____________ у ____________ роках століття називається в історії України ____________ . Правобережжя орієнтувалося на ____________ , Лівобережжя — на ____________ державу. Фактично в Україні йшла ____________ війна.

5. Вчимося критично мислити й аргументувати точку зору

1) Виберіть правильне твердження.

а) Руїна тривала на початку XVII ст.

б) Руїна була громадянською війною в Україні.

в) Руїна була національно-визвольною війною.

2) Дайте відповідь на запитання. Обґрунтуйте свою відповідь.

а) Чому період 60-80-х рр. XVII ст. називають Руїною? ____________ .

б) У чому полягає історичне значення періоду Руїни для подальшого розвитку України, перспектив української державності? ____________ .

в) Чому Україна не змогла відстояти свою незалежність, незважаючи на тривалу і героїчну боротьбу? ____________ .

г) Чому сусідні держави були проти створення Української держави? ____________ .

6. Вчимося аргументувати і доводити власну точку зору

Чи згодні ви з наведеною думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

Україна в другій половині XVII ст. пройшла складний шлях своєї політичної історії — від новонародженої козацької держави до втрати державотворчих прикмет за часів Руїни.
7. Вчимося робити висновки

  1. Чи повинна Українська держава сьогодні врахувати уроки періоду Руїни? ____________
    2) Які саме уроки варто враховувати і чому? ____________ .
    3) За яких умов можна було уникнути Руїни? ____________ .
    4) Чи була можливість утворити Українську державу, спираючись на допомогу інших держав? ____________ .

3. Рефлексія: Складіть хронологічний ланцюжок ключових подій Руїни.

4. Підсумок уроку.
• Українська держава, створена Б. Хмельницьким, в середині XVII ст. була втягнена в міжнародну боротьбу між сусідніми державами та їх прибічниками, окремими гетьманами та претендентами на гетьманську булаву;
• в Україні наростали внутрішні суперечності, анархія, хаос і руїна, соціальні конфлікти і протистояння.

Громадянська війна — організована збройна боротьба за державну владу між соціальними групами, класами однієї країни.

Анархія — безвладдя, стихійність, неорганізованість.

 

5. Домашнє завдання: опрацювати §    

docx
Додано
22 березня
Переглядів
327
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку