Урок-дослідження „Прізвисько школяра ОЗНЗ „Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко”

Про матеріал
Тема уроку: Прізвисько школяра ОЗНЗ „Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко” Цілі: • удосконалювати навички роботи учнів в процесі пошуково-дослідницького збору інформації; • формувати здібності критичного мислення у вирішенні завдань, а також ініціативність і креативність; • виховувати національну гідність, любов до України. Наочність: „реєстрація меседжів” Супровід: мультимедійна презентація Форми роботи: урок-дослідження з використанням елементів проектної технології Тип уроку: інтегрований
Перегляд файлу

Дитина від своєї природи – допитливий дослідник, відкривач світу…

Слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної діяльності,

формуючи з малих літ допитливість, прагнення до навчання,

яке має бути радісною працею.

В.О. Сухомлинський

 

Хід уроку

Учитель (привітання): Рада вітати всіх у класі. Нас чекає сьогодні незвичайний урок. Налаштуймося на позитивну роботу. Усміхніться один одному, потисніть однокласникові руку, побажайте успіху та гарного настрою на цілий день. Дякую. Усім присутнім (гостям) зичимо здоров’я і добра! А тепер до роботи братись пора.

Учитель: За два тижні до сьогоднішнього уроку ви отримали завдання пошукового характеру: зібрати прізвиська школярів нашої школи. Свій набуток сьогодні нам продемонструєте. Як гадаєте, у чому полягає важливість саме вашого проекту?

Учень 1: Кожен з нас на якийсь період став дослідником. Тому хочемо переконати присутніх, що саме наш матеріал стане найважливішим.

Учень 2: Дослідницькі проекти дають змогу активізувати та розвивати розумові й мовленнєві здібності, наше мислення, пам'ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності, формують культ знань.

Учитель: Що очікуєте від такого уроку?

Учень 3: Ділячись своєю інформацією, хочемо дізнатись щось нове і цікаве про прізвиська і не тільки учнів.

Учень 4: У процесі проектування учні міркують, дискутують, сперечаються – відбувається дослідницька робота, спрямована на самостійне шукання. Адже тепер суспільству потрібні вільні, мислячі, креативні й активні особистості.

Учитель: Добре. На основі почутого від вас сформулюю тему уроку. Ось вона зараз на екрані перед вами : Прізвисько школяра ОЗНЗ Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко” і ,, Технологічну карту уроку”, яка висвітлює основні цілі нашої з вами роботи і її структуру.

 

Технологічна карта уроку

 

Тема уроку: Прізвисько школяра ОЗНЗ „Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко”

Цілі:

  •                 удосконалювати навички роботи учнів в процесі пошуково-дослідницького збору інформації;
  •                 формувати здібності критичного мислення у вирішенні завдань, а також ініціативність і креативність;
  •                 виховувати національну гідність, любов до України.

Наочність: „реєстрація меседжів”

Супровід: мультимедійна презентація

Форми роботи: урок-дослідження з використанням елементів проектної технології

Тип уроку: інтегрований

 

Учитель. Розгорнімо зошити, запишіть дату і тему уроку (запис бачимо на екрані). А зараз переходимо безпосередньо до ваших повідомлень. При їх прослухуванні і перегляді, формулюйте для себе основні посили і занотовуйте їх у зошити у довільній формі, за бажанням можете використовувати навіть стікери.

Нашим гостям запропоную характеристику уроку.

 

 

 

 

Назва проекту

Прізвисько школяра ОЗНЗ „Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко”

Вид проекту

- за формою проведення: урок – дослідження з використанням елементів проектної технології;

- за тривалістю: середньої тривалості;

- за предметною галуззю: українська мова;

- за основною діяльністю: творчий, інформаційний  дослідницько-пошуковий;

- за кількістю учасників: колективний (груповий).

Команда проекту

Керівник

(ПІБ, посада)

учитель української мови та літератури Чабан В.М.

Члени команди

Учні 10-А класу

Опис проекту

Проблема

якщо власні імена і прізвища опинились у центрі уваги багатьох учених, то прізвиська школяра й досі залишаються на периферії антропонімічних досліджень.

Ідеальний образ бажаного майбутнього

Мультимедійна презентація, елементи якої можна використовувати на уроках з відповідної теми.

Мета даного проекту

дослідити прізвисько як результат прізвиськоназивання

Завдання

1. Провести анкетування серед учнів нашої школи, обробити отриману інформацію. 2. Проаналізувати інформацію про ставлення школярів до прізвиськ.3. Знайти приклади вживання прізвиськ у літературі та історії.

Очікувані результати

Проект розвине навички дослідницько-пошукової роботи та мовну пильність старшокласників. Учні оволодіють навичками критичного ставлення до джерел інформації.

Планування роботи

Визначення джерел інформації, способів її  обробки та упорядкування; аналіз та синтез  зібраного матеріалу; вибір способу презентації продукту; розподіл обов’язків  у парі .

Контроль за реалізацією проекту

Самоконтроль та взаємоконтроль учасників творчих груп; періодичний контроль роботи учасників творчих груп учителем.

Форма презентації

Урок – дослідження з використанням елементів проектної технології.

 

 

 

 

 

 

Учитель. Хочу вам запропонувати словникові статті з тлумачних словників, а також словника синонімів онлайн.

Учень 1. Прізвисько за даними тлумачних словників. ПРІЗВИСЬКО, а, с. 1. Найменування, яке іноді дається людині (крім справжнього прізвища та імені) і вказує на яку-небудь рису її характеру, зовнішності, діяльності, звичок. Своє прізвисько «Осмомисл» (людина великого розуму ) Ярослав дістав не тільки за свій природний розум, а й за велику освіченість //  рідко. Конспіративна кличка або псевдонім; 2. рідко. Те саме, що прізвище [СУМ 7: 108]. Однотипне визначення знаходимо у ВТССУМ.

Прізвисько, ка, прізвище, ща, с. 1) Прозвище, прозваніе. На їх будуть прізвища прикладать.2) Фамилія. Як прозвали його Шрамом, то й забули реєстрове його прізвище. Ha прізвисько, прізвище. По фамиліи, по прозванію. Я зі Львова попівна, на прізвисько Карпівна. [СУМ Грінченка 3: 455].

Синоніми. НА́ЗВИСЬКО, ПРОЗВА́ННЯ, ПРІ́ЗВИЩЕ рідше, ПРИ́КЛАДКА зневажл., ПРО́ЗВИСЬКО діал., ПРО́ЗВИЩЕ діал., НА́ЗВА діал., ПО́РЕКЛО діал.; КЛИ́ЧКА розм. (часто конспіративне); ПСЕВДОНІ́М (перев. авторський знак, яким користується письменник, актор тощо замість власного прізвища) [3].

Учень 2. Прізвиська – неофіційні власні імена людей, які виражаються одним чи кількома експресивно-емоційними словами, і на думку інших людей відображають сутність цієї особи. Неофіційні тому, що не закріплені в жодних особових документах, на відміну від прізвища та імені (запис у свідоцтві, паспорті тощо).

Учень 3. Актуальність нашого шкільного дослідження визначається тим, що якщо власні імена і прізвища опинились у центрі уваги багатьох учених, то шкільні прізвиська найменше досліджені, бо це – імена неофіційні, додаткові ідентифікатори особистості.

Учень 4. Ілюстративний матеріал ми збирали 5-18 листопада 2018 року. Для аналізу використано результати письмового опитування учнів 7-10 класів (150 осіб). Разом з нашим учителем Чабан В.М. розробили спеціальну анкету (14 запитань), варіанти відповідей залежали від особистих переконань і зацікавлень респондентів. Усього зібрано 186 прізвиськ.

Учитель. Розкажіть детальніше про анкету.

Учень 1. Структурними компонентами нашої анкети є: Вступ; Основна частина та “Паспортичка”. Вступ анкети містить звертання до опитуваних, інформацію про те, хто проводить опитування, мету анкетування, покликання на анонімність опитування. Відповіді на основні запитання анкети № 1–6 сприяють ідентифікації нових ознак у змісті поняття «прізвисько школяра». Прикінцеві запитання № 7–13 знімають психологічну напруженість респондентів. Паспортичка відображає соціально-демографічні, освітні та культурні характеристики опитуваних, а саме: вік, стать, клас.

Учитель. А зараз давайте зупинимося на невелику валеохвилинку.

Валеохвилинки

«Розумні руки». Вправа виконується в парах – з сусідом по парті. Учитель дає команди, які необхідно виконати мовчки за допомогою рук у парах: привітатися, поборотися руками, помиритися руками, висловити підтримку, пожаліти руками, висловити радість, побажати удачу, попрощатися.

«Фраза по колу». Учитель пропонує обрати будь-яку просту фразу, наприклад «Контрольна робота». Діти по черзі вимовляють її з новою інтонацією (передати радість, здивування, недовіру, байдужість).

Учитель. Вертаймося до нашого дослідження. Розгляньмо результати анкетування (слайди)

Як ви вважаєте, чи всі учні мають прізвиська?

Хто, на Вашу думку, частіше отримує прізвисько?

Чому учень у класі може мати прізвисько?

 

 

 

Хто може давати прізвисько школяреві?

Як Ви вважаєте, в якій ситуації прізвиська виникають найчастіше?

Прізвисько―поширене явище?

 

 

 

 

 

 

Прізвисько―це негативне явище?

Прізвисько―це норма учнівського спілкування?

Прізвисько ― це свідчення невихованості того, хто когось називає не на ім’я?

 

 

 

 

Прізвисько ―це свідчення того, що його носій популярний у класі?

Прізвисько ― це свідчення того, що його носія зневажають у класі?

Вживаєте ненормативну лексику?

 

 

 

У результаті опрацювання анкет виявлено наступні джерела творення прізвиськ школярів:

1. риса зовнішності або вдачі (манера розмовляти, одягатися тощо): Ахтемія (не вимовляє букви р Артем) Циган (чорний колір волосся) Альбінос (дуже світле волосся) Кастиль (бо вламав ногу) Ніга (бо чорний) Сліпий кіт (погано бачить) Жираф (довга шия) Хатідже (волосся) Вікіпедія (усе знає) Пітух (через чуб) Арнольд (має біцепси) Блондин (біле волосся) Лялька (дуже красива) Велетень (дуже високий) Чорний (за шкірою) Курдуплик (від росту) Пончик (повний) Таранька (дуже худий) Мацьопа (мала) Руда білка (колір волосся) Циганєтко (за кольором шкіри) Чорний хлопчик (ходить завжди у чорному) Бабка-гадалка (вгадує майже всі події) Скілєт (худий) Єнот (велика усмішка) Ботан (усе знає) Золотоволоса (волосся) Тичка (дуже високий) / 28

2. видозмінене (усічене) ім’я: Софа Софіятко (Софія) Олько Ольколег (Олег) Діванка Дівана (Діана) Юстя-капустя Зорік (Зорян) Артек (Артем) Ната (Наталія) Вова (Володимир) Назік Наз Назіро (Назар) Верон (Вероніка) Яра (Ярина) Маянка Мар’я (Мар’яна) Міхал (Михайло) Васіліса Вася (Василина) Ніка (Вероніка) Ася (Анастасія) Діма Дімон Дімасік Дімончик (Дмитро) Арт (Артем) Соля (Соломія) Вітьок (Віктор) Гоша (Григорій) Іва (Іван) Яриничка (Ярина) Тарік Таранька (Тарас) Валєрка Вальорка (Валерія) Тяпа Дяпа (Остап) Марік Супермаркет (Маркіян) Тита Кшися (Христина) Вєталь (Віталій) Арсік (Арсен) Руля Русік (Руслан) Роха (Руслан) Ґєньо (від імені тата) В’яцьо Вячик В’яць (В’ячеслав) Даня Данік (Данило) Андрік (Андрій) Юрік (Юрій) Орео (Орест) Але (Олександра) Мася (Максим) Катюсон Катрін (Катерина) Іренчик Іруна (Ірина) Сятік (Святослав) Янік (Яна) Дарін (Дарина) Васяна (Василь) Діна (Діана) Таньчик (Тетяна) Анастейша (Анастасія) Лялька (Ляля) Люба (Любомир) Альоха Алінеч (Аліна) Юляса (Юлія) Окса (Оксана) Диван (з англійської  sofa) Ден (Денис) / 78

3. видозмінене (усічене) прізвище: Дзюба Дюба Дзьоб (Дзюбанський) Цапок (Цап) Тихновичка Тихно (Тихнович) Юзік (Юзва) Шпилька (Пильна) Яцик (Яцьків) Ватуля (Ватуляк) Столік (Столяров) Солик (Соловський) Осташ (Осташевський) Гроня (Гронський) Жучок (Жук) Галя Галушкіна (Галушка) Лесик (Лесняк) Беньо (Бенцаровська) Крупа (Крупка) Голубятко (Голуб) Папеж (Папіж) Заділя (Задільський) Барабашка (Барабах) Коций (Коцюмбас) Дирка (Дирда) Береза Березівка (Березовська) Амброзія (Амброзевич) Підгородна морква Підгород (Підгородецький) Горішок (Горішна) Доббі (Добрянська) Льовик (Левик) Підкова (Підкович) Бобер Хомяк Дідо Дух (Дідух) Костел (Костельний) Вася Василичка Васілій (Василик) Добрий (Добрянський) Рудик (Руденков) Зега (Загайський) Кузя (Кузів) Дулька (Дулько) Андрійчучка (Андрійчук) Працик (Працьовита) / 50

4. за звичками, вчинками, поведінкою: Яцинюк (хитрий) Хмиз-барбарис (любить їсти цукерки барбарис) Валет (любить грати карти) Дик Дикий Псіх (непередбачувана поведінка) Ярік-нарік Звір (кусається) Мухомор (нічого не робить) Мандарін (любить мандаринки) Мокрянський (прийшов мокрий) Кугут (бо випендрюється) / 12

5. за аналогією (певні паралелі із знаменитостями літературними чи мульт- кіногероями: Пекельний Михасик (за аналогією до фільму „Пекельний гонщик”) Дім Дімич Пес Бім (любить собак) Кєвін  Бодя Павук Льолік Болік Колобок  Пан Коцький Спляча красуня Термінатор Гарі Поттер Лягушка царевна баранчик Шон Бетмен Супермен (самий чоткий рибак грибар і друг; має сведер супермена) Шрек / 16

6. Нік: Андермен (Андрій) – герой майнкрафт Just_Kolia_ / 2

Учитель. Розгляньмо слайд „Джерела творення прізвиськ школярів”. Як бачимо, за вашими дослідженнями (коментар).

Учень 1. Найчисленнішою є група прізвиськ, утворених від особових імен, прізвищ (78 і 50), які є змістовними, оцінними, діалогічними. Прізвисько, яке за своїм звучанням збігається з особовим, свідчить про позитивну оцінку носія та прийняття його колективом.

Учень 2. Виявлено прізвиська, які містять вказівку на зв’язок людини з певним середовищем, інформацію про її фізичні, психічні якості, ставлення до оточуючих тощо.

Учень 3. Активізація використання слів іншомовного походження, зокрема англійського пов’язана зі змінами в соціально-економічному, культурному та духовному житті України.

Учень 4. Варто зазначити, що прізвиська, образно характеризуючи людину, обов’язково відображають позитивну чи негативну експресивно-емоційну оцінку даного школяра оточуючими.

Учень 5. В останні роки спостерігається поширення Інтернетних ніків. Це нове слово, що займає проміжне місце між псевдонімом і прізвиськом. Дане анкетування допомогло відстежити рівень використання українських, російських та суржикових слів як основи творення прізвиськ.

Учитель. Прізвисько відрізняє людину від усього колективу, може вказувати на переваги та недоліки особи, виникає переважно в усному розмовному мовленні. Це також спосіб вираження емоцій, ставлення до людини, настрою, який панує в шкільному колективі, але не спроможне охарактеризувати людину у всій повноті.

Учитель. Мені хотілося аби зараз ви написали неформальне есе (обсяг 5-7 речень) про прізвиська учнів. Учні зачитують. Дякую. А зараз пригадайте, будь ласка, відомі Вам прізвиська літературних героїв та письменників.

Учень 1. У соціально-побутовій повісті І. Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я” згадується демонстрація панських манер Кайдашихи перед родиною Довбишів під час «розглядин», її приказування «проше вас», над чим сміялося все село (за це Кайдашиха здобула прізвисько «пані економша»).

Учень 2. Повністю виправдовує своє прізвисько Полтавка героїня відомої п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка». Прізвисько Полтавка не тільки вказує на місце дії, а, головним чином говорить про ставлення автора до центрального образу п’єси, про його патріотичні почуття. У фіналі п’єси І. Котляревський із захопленням вигукує: «От такові то наші полтавці! Коли діло піде, щоб добре зробити, то один перед другим хватаються».

Учень 3. Поведінку героїні оповідання “Сойчине крило” І. Франка добре характеризує прізвисько Сойка, яке героїня обрала собі сама. Підбираючи назву для героїні, І. Франко добре обдумував свій вибір, про що свідчить абсолютна подібність Мані зі пташкою сойкою. Так, під час прощання і зустрічі зовнішній вигляд Мані, особливо гама кольорів її сукні, дуже нагадував сойку: “В тім моменті й тепер стоїш мов жива мені перед очима. На тобі перкальова сукня, червона з білими круглими цятками” [Франко 22:75]. Вона, як і сойка, стала перелітною птицею, яку доля закидала у простори Польщі, Німеччини, Росії, Китаю, але яка все ж таки повертається до рідного краю.

Учень 4. Чепіга – це дитяче прізвисько головного героя роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Чіпки Варениченка. Таке прізвисько дали Чіпці сусідські діти. Вони не любили його, завжди били й ображали. Вжите в тексті роману всього 1 раз, це прізвисько показує нам ставлення до Чіпки вже в дитинстві, що й формує його характер. Самотність, прихована злість на всіх людей притаманні Чіпці з дитинства: “Ти Чепіга, а не Чіпка! – крикне хтось із середини і вскубне Чіпку” [Мирний: 24].

Учитель. Отже, прізвисько в художньому творі – це не тільки знак індивідуалізації персонажа, але і його яскрава експресивно-оцінна характеристика. У прізвиськах відбивається фантазія автора, його спостережливість, уміння виокремити в людині риси, які дуже влучно характеризують її позитивні чи, навпаки, негативні риси, увиразнюючи іронічне або й саркастичне ставлення автора. Зверніть увагу ще на прізвиська письменників (слайд).

Учитель. Які прізвиська видатних осіб Вам відомі?

Учні. Олег Віщий, Володимир Красне Сонечко, Ярослав Мудрий, Мстислав Великий, Юрій Долгорукий, Андрій Добрий, Ярослав Осмомисл, Мстислав Удалий, Всеволод Велике Гніздо та ін. Однак не завжди сучасники позитивно оцінювали діяльність князів. Святополк Володимирович увійшов до історії під прізвиськом "Окаянний", Олег Святославович – "Гориславич". Однак князів з негативними прізвиськами було небагато. Окремі прізвиська відзначали хоробрість князів. У „Слові о полку Ігоревім” брат князя Ігоря Всеволод зветься „буй тур” або „яр тур”.

Учень. На Запорізькій Січі був цікавий звичай. Хлопець, котрий вступав у Січове товариство, мав поміняти своє попереднє прізвище на нове, козацьке. Часто прізвисько обирали новому товаришеві самі козаки. Уславився колись на всю Запорізьку Січ своєю силою козак Іван Підкова. Він був таким дужим, що міг однією рукою переломити надвоє міцну залізну підкову. Тому й прозвали його таким найменням. Зі створенням ж першої Січі пов’язане ім’я князя Дмитра Вишневецького, який у фольклорі згадується під прізвиськом Байда. Тарас Федорович, що мав прізвисько Трясило.

Учитель. Які асоціації викликає у вас ПРІЗВИСЬКО?

П – приємне

Р – різнопланове

І – інтригуюче

З –загадкове

В – величне

И – мирне

С – смішне

Ь – товариське

К – кумедне

О – оригінальне

Учитель. Не секрет, що науково-дослідницька робота на уроці та в позаурочний час відкриває безліч можливостей спробувати себе у науковому пошуку, побачити результативність власного дослідження, відчути радість від успіху. Юні науковці отримують безцінний досвід самостійного пошуку, досягають великої внутрішньої зрілості, набувають важливих наукових компетенцій, які потім максимально використовують, ставши студентами вищих навчальних закладів.

Учитель: На початку уроку ми мали намір проаналізувати прізвиська учнів нашої школи. Як бачимо, ,,Реєстрація меседжів” теж заповнена. Та все ж хочу вас спитати, який основний посил нашого уроку?

Учень. Отже, сучасні шкільні прізвиська – це жива категорія мови, яка реагує на зміни в її розвитку, що відображаються в нових моделях утворення прізвиськ.

Рефлексія

Вправа «Із заплющеними очима» Заплющте очі і згадайте приємні моменти нашого уроку. Я рада, що протягом уроку ви були уважні. Усі, хто працював добре, - посміхніться мені, а хто відчуває в собі потенціал працювати ще краще – поаплодуйте собі.

Вправа «Веселка». На екрані намальована веселка. Кожен колір - позиція, з якої можна висловити думку про урок:

Червоний колір – тепер я можу легко вирішувати складні завдання. Бажаю такої легкості у прийнятті рішень і вам.

Оранжевий – під час підготовки до уроку я навчився спілкуватися з людьми. Зичу і вам тільки приємних співбесідників.

Жовтий – було складно, але я впорався. Нехай і вам складне буде легким.

Зелений – у мене вийшло, нехай і у вас теж все вдається.

Блакитний – було цікаво. Життя таке різноманітне. Нехай дивує вас кожен день.

Синій – мене здивувало як злагоджено можна працювати з класом. Бажаю і вам миру і творчої роботи.

Бузковий – сьогодні я дізнався багато нового. Нехай і вам кожен день приносить нові, але приємні новини.

Учитель: На дошці для вас висвітлилося домашнє завдання.

На наступному уроці обговоримо плюси і мінуси сьогоднішнього, виставимо оцінки. Дякую усім за ініціативність і креативність. Ви були сьогодні молодці! Залишайтеся завжди такими хорошими, активними і добрими. До побачення.

Шановні гості!

Спасибі, що знайшли час

І прийшли до нас.

Якщо ваша ласка,

То приходьте до нас ще, будь ласка.

 

 

 

 

Висновки

Застосування елементів STEM- освіти на уроці української мови:

 сприяло розвитку критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів;

 спонукало учнів виявляти уяву та творчість;

 розвивало вміння швидко аналізувати ситуацію;

 створило комфортні умови навчання, за яких учні відчували свою інтелектуальну досконалість, що зробило продуктивним сам освітній процес.

 

Список використаної літератури

 

1. Богосвятська А.І., Кіба М.В. Сезонні валеохвилинки: острівець здоров’я, усмішок і позитиву на уроці. Випуск перший «Сезонні валеохвилинки». Посібник для вчителя-практика. – К.: Задруга, 2017. – 64 с.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь: Перун, 2005. – VIII, 1728 с.

3. Всесвітній словник України. uk.WorldwideDictionary.org. Режим доступу: https://uk.worldwidedictionary.org/прізвисько

4. Мирний Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / Панас Мирний. – К. : Дніпро, 1977. – 335 с.

5. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Том 8, 1977. – С. 108.

6. Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. –К., 1907–1909. – Т. 3. – С. 455.

7. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. / І. Франко / [редкол.: Є.П.Кирилюк (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1976-1986. – Т. 22.

 

docx
Додано
8 лютого
Переглядів
289
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку