Урок. "Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу §37-38."

Про матеріал
Орієнтовний конспект уроку з фізики для вчителя.Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу §37-38.( 8 кл.) Мета: Ввести поняття електроліту, ознайомити з особливостями проходження електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. навчити застосовувати закони електролізу Фарадея під час розв’язування задач.
Перегляд файлу

Електричний струм у рідинах. 

                                                                     Застосування електролізу  §37-38.

(8 кл.)

 

Мета:  Ввести поняття електроліту, ознайомити з особливостями проходження електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. навчити застосовувати закони електролізу Фарадея під час розв’язування задач.

 

 

______________________________________________________________________

    

1. Питання для самоконтролю. ( дати усну відповідь)_________________

1.                 Чому нагріваються провідники, в яких тече електричний струм?

2.                 Сформулюйте закон Джоуля — Ленца. Чому він має таку назву?

3.                 Як математично записують закон Джоуля — Ленца?

4.                 Які перетворення енергії відбуваються всередині електронагрівника в разі його ввімкнення в електричне коло?

5.                 Що таке коротке замикання?

6.                 З якою метою застосовують запобіжники?

2. Прочитати та законспектувати параграф--§37-38..( конспект)___

 

1).     Електроліти

Електроліти  — це тверді або рідкі речовини, які мають йону провідність. Розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул розчинника називають  електролітичною дисоціацією (від латин. Dissociatio  — роз’єднання, розділення).

 

Якщо прибрати зовнішнє електричне поле, то іони  знов  з’єднаються в одну молекулу солі – цей процес називається   рекомбінацією.

2). Природа електричного струму в електролітах.

 

Електрод, з’єднаний із позитивним полюсом джерела струму, називають анодом, а електрод, з’єднаний  із негативним полюсом, — катодом.

 

Провідність електролітів є іонною, тобто обумовлена   рухом в них позитивних і негативних іонів, які утворюються з нейтральної молекул шляхом її розпаду на дві частини, які заряджені рівними за модулем і протилежними за  знаком зарядами.

 

Електричний струм в електролітах являє собою напрямлений рух позитивних і негативних йонів.           

Катіонами називають позитивні йони що, рухаються до негативного електрода — катода

Аніонами називають негативні йони ,що рухаються до позитивного   електрода — анода

 

 

3)  Даємо означення електролізу.

Процес виділення речовин на електродах, пов’язанийз окисно -відновними реакціями, які відбуваються на електродах під час проходження  струму, називають електролізом.

 

4). Закон Фарадея

Перший закон Фарадея: Маса речовини, яка виділилась на електроді під час електролізу, прямо пропорційна силі струму та часу, проходження струму через електроліт:

             

m- маса речовини, яка виділилась на електроді;  q - заряд, який пройшов через електроліт; І - сила струму, який іде через електроліт;

k- ( таблиця-8  ст. 231) коефіцієнт пропорційності, який залежить від речовини, яка виділяється на електроді.

 Одиниця вимірювання: [k] = 1кг/Кл.

Електрохімічний еквівалент чисельно дорівнює масі певної речовини, яка виділя- ється на електроді внаслідок проходження  через електроліт заряду 1 Кл 5). § 38. Застосування електролізу.

Рафінуванням називають спосіб очищення металів за допомогою електролізу. Гальваностегією називають електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металів

Гальванопластика — це отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів.

 

3. Вчимося розв’язувати задачі. (розглянути приклади)_____

Задача 1. Щоб покрити цинком металеві вироби, в електролітичну ванну вставили електрод, маса якого становить 0,01 кг. Який заряд має пройти крізь

ванну, щоб використався весь електрод? Для цинку      

 

2було Задача 2. Під час електролізу сталеву деталь площею поверхні 800 см вкрито шаром нікелю товщиною 54 мкм. За якої сили струму проходив процес, якщо електроліз триває 4 год?

 

                                                                                                                                                                                                          m речовини можна знайти                                         

 

 

 

Виникнуть питання по здачам пишемо на вайбер

Задача 3.4.  Розглянути приклади у підручнику: -- ст. 202  та ст.206

4.    Запитання на закріплення вивченого. ( усно)_______________

1.                 Що таке анод? катод?

2.                 Які речовини називають електролітами?

3.                 Дайте визначення електролітичної дисоціації.

4.                 Що є вільними носіями зарядів у розчинах електролітів (солей, кислот і лугів)?

5.                 Що таке електроліз?

6.                 Як змінюється кількість вільних носіїв зарядів в електролітах при зростанні температури?

7.                 Сформулюйте закон електролізу.

8.                 Поясніть механізм виникнення струму в електролітах

5. Вчимося розв’язувати (виконати у зошиті)._____________

Вивчити параграфи 37, 38; виконати вправу 37 (4, 5), 38 (3)

Задачі 37 (4, 5) подібні до поданих задач  1,2 та на ст..202 також Вам потрібно буде скористатися таблицею №8 ст.231

Задача 38 (3)   --- подібна до поданої  задачі  на ст..206 також вам потрібно буде скористатися таблицею №8 ст.231   

pdf
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
20 травня 2020
Переглядів
1252
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку