10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок геометрії у 9 класі "Декартові координати на площині"

Про матеріал
Подана робота представляє собою розробку конкурсного уроку Всеукраїнського Конкурсу "Учитель року" з повним дидактичним забезпеченням з теми «Декартові координати на площині» курсу геометрії 9 класу.
Перегляд файлу

 

Тема уроку: Декартові координати на площині.

Мета уроку:

Навчальна:

 • узагальнити та систематизувати поняття декартових координат на площині;
 • закріпити уміння учнів використовувати формули до розв’язування задач.

Розвиваюча:

 • формувати чіткі вміння працювати за готовими рисунками;
 • застосовувати  формули знаходження відстані між точками і рівняння прямої та кола під час розв'язування задач різного рівня складності;
 • розвивати уміння правильно розподіляти час та цінувати кожну хвилину;
 • розвивати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань;

Пізнавальна:

 • формувати вміння самостійно виконувати роботу;
 • розпізнавати особові випадки розташування прямих  в системі координат.

Виховна:

 • виховувати акуратність при побудові малюнків;
 • виховувати уважність, зібраність при виконанні самостійної роботи в групах;
 • виховувати інтерес до наукової творчості;

Цілі уроку:

Учні повинні знати:

 • основні елементи декартової системи координат, формули та рівняння прямої та кола;

Учні повинні вміти:

 • правильно розподіляти час при виконанні самостійної роботи;
 • самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань та реально оцінювати отриманий результат.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Обладнання: набір демонстраційного креслярського при­ладдя; слайди до уроку; мультимедійний пристрій.

Методи, прийоми, форми роботи: слово вчителя, інтерактивні вправи - робота в групах, вправа «Розминка», «Тестування», «Хвилинка історії», вправа по готовому малюнку, «Чи згодні ви, що…?», «Звіздар», «Помічник», «Продовжи речення».

Хід уроку

І. Організаційний момент.

   Забезпечення емоційної готовності до уроку.

Слово вчителя.

Дорогі діти, сьогодні на уроці ви повинні бути:

У – уважні!

Р – розумні!

О – організовані!

К – кмітливі!

Тож, я на сумніваюся, що сьогодні на уроці ви будете саме – уважними, розумними, організованими та кмітливими! Ось і побачимо! Почнемо з перевірки домашнього завдання.

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Вправа «Чи згодні ви, що…».

Методична ремарка

Учитель пропонує учням відповісти на питання(на заздалегідь приготованих аркушах паперу - картках), позна­чаючи позитивну відповідь значком +, негативну відповідь значком — . Завдання відображаються на слайді – з обов’язковим анімуванням кожного питання. Від­повідь матиме вигляд таблиці, що з’явиться на слайді після того, як учні здадуть вчителю свої відповіді. Після виконання диктанту є обов'язковим його перевірка та обговорення.

 

Слайд  1      Слайд  2

                    

 

ІІІ. Формулювання мети і задач уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Слово вчителя.(мотивація)
 2. Тема, яку ми сьогодні з вами будемо повторювати має важливе значення у житті людини. Мається на увазі не тільки традиційне застосування координат, тобто аналітичної геометрії та алгебри, для розв’язання задач. Головне – це застосування до технічних наук, безпосередньо до техніки, до практики. Коли спеціальні пристрої керують літаком, підводним човном або космічним кораблем, то вони обробляють дані про положення, розміщення, швидкість, прискорення об’єкта, який рухається, тобто з геометричної точки зору дані про точки не в геометричній розумінні, а в перекладі на мову чисел. Іншими словами, введення координат дають можливість використати сучасну техніку в різноманітних геометричних з зовнішньої точки зору ситуаціях.

Коли ми бачимо температурну криву чи кардіограму, коли штурман прокладає на карті маршрут корабля – це застосування декартових координат. Є також можливість записувати рівняння ліній та відповідати на питання – чи перетинаються вони. Таким чином, до речі, можна передбачити сонячні та місячні затемнення, «парад планет» та зіткнення комети із Землею…

 

                                

 

 1. Слово вчителя. (мета)

Діти! Сьогодні ви маєте нагоду показати свої знання щодо такого надзвичайного поняття – як декартові координати та покращити їх. Покажіть мені, що ви можете записувати рівняння ліній(деяких), можете знаходити точки їх перетину. Тож, бажаю вам успіхів та натхнення!

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Вправа по готових малюнках

 

 

              

 

ІV. Фізкультхвилинка. Вправа «Звіздар»

Слово вчителя.

Виконуємо вправу – слідкуємо оченятами за усіма рухомими об’єктами на екрані. Не забуваємо – рахувати зірочки, що будуть з’являтися. Хто точно полічить їх кількість – той звіздар!

І отримає приз! Тож, готові?

 

V. Закріплення засвоєних навичок і вмінь учнів

1. Робота в групах. Розв'язання задач.

Методична ремарка

Учитель заздалегідь розклав на парти кожній парі учнів задачу – одну з трьох задач. Таким чином утвориться три групи. Пропонує учням самостійно ознайомитися з умовами задач. Потім викликає до дошки по одному представнику від кожної групи – для запису на дошці розв’язання задачі.

Слово вчителя.

(поки пишуть умови) Можливо, хтось із вас в майбутньому буде льотчиком, а хтось може і штурманом на судні, а хтось лікарем та навчиться читати, отже просто повинні знати та уміти розбиратися у декартових задачах!

Ось, які ви молодці - швидко впоралися із задачами. (Учні відтворюють розв’язання задач на дошці, дві з яких виконуються письмово, третя – усно – із коротким записом на дошці)

 

                      

 

Задачі розв’язує біля дошки учень – інші учні допомагають – кожен задачу своєї групи!

 

VІ. Підбиття підсумків уроку

1. Методична ремарка

 Учитель відзначає роботу найактивніших учнів по групам, які розв'язували задачі І, ІІ, ІІІ типів.

 

2. Вправа «Тестування»

     

 

 

 

3. Рефлексія. Вправа «Продовжи речення»

- Сьогодні на уроці я дізнався…..

- Мені сподобалося…

- Я запам’ятаю…

 

VIІ. Домашнє завдання

 1. Повторити §8-10.
 2. Розв’язати завдання № 332, 295.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

У – уважніР – розумніО – організованіК – кмітливі

Номер слайду 2

Чи згодні ви, що:{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Завдання1 Перша координата точки називається абсцисою.+2Існує 3 координатні чверті.- 3 Рівняння прямої має вигляд Ах + Ву = С.+ 4 Третя чверть – це саме та чверть, в якій обидві координати від’ємні.+5 Що відстань між точками є число завжди тільки додатнє.+6 Відстань між точками А і В обчислюється за формулою АВ = х𝟏−х𝟐𝟐 + у𝟏−у𝟐𝟐.-7 Друга координата точки не називається абсцисою.+8 Рівняння кола має вигляд   𝑹𝟐 = х−𝒂𝟐 + у−𝒃𝟐.+9 Точка К(-5; 0) лежить на вісі ординат.-10 Декартову систему координат ще називають квадратною системою координат.-{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Завдання1 Перша координата точки називається абсцисою.+2Існує 3 координатні чверті.- 3 Рівняння прямої має вигляд Ах + Ву = С.+ 4 Третя чверть – це саме та чверть, в якій обидві координати від’ємні.+5 Що відстань між точками є число завжди тільки додатнє.+6-7 Друга координата точки не називається абсцисою.+8+9 Точка К(-5; 0) лежить на вісі ординат.-10 Декартову систему координат ще називають квадратною системою координат.-Перша координата точки називається абсцисою.Існує 3 координатні чверті. Рівняння прямої має вигляд Ах + Ву = С. Третя чверть – це саме та чверть, в якій обидві координати від’ємні. Що відстань між точками є число завжди тільки додатнє. Відстань між точками А і В обчислюється за формулою АВ = х𝟏−х𝟐𝟐 + у𝟏−у𝟐𝟐. Друга координата точки не називається абсцисою. Рівняння кола має вигляд 𝑹𝟐 = х−𝒂𝟐 + у−𝒃𝟐. Точка К(-5; 0) лежить на вісі ординат. Декартову систему координат ще називають квадратною системою координат. 

Номер слайду 3

Декартові координати навколо нас

Номер слайду 4

Декартові координати навколо нас

Номер слайду 5

Декартові координати навколо нас

Номер слайду 6

Окремі випадки загального рівняння прямоїАх + Ву + С = 0

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Найпоширенішою системою координат у математиці є декартова система координат, названа так на честь Рене Декарта. Хвилинка історіїДекартова система координат задається початком координат і (на площині) двома прямими, які визначають напрямок координатних осей. І була запропонована ще у 1637 році.

Номер слайду 10

Зорепад

Номер слайду 11

Вам прийшов листstyle.colorfill. Colorfill.typefill.on

Номер слайду 12

Виконуй гімнастику для очей за схемою: style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Бережіть своє здоров’я!

Номер слайду 18

Бережіть своє здоров’я!

Номер слайду 19

ЗадачіЦікавий трикутник. Перетин фігур. Невідомий чотирикутник

Номер слайду 20

Доведіть, що в ∆ МАК кути М і К рівні, якщо точки М(-2;3), А(4;1), К(-2;-1)  Цікавий трикутник

Номер слайду 21

Знайдіть точки перетину прямої х – 3у +6 = 0 та кола (х-2)2 + (у-1)2 = 25 Перетин фігур

Номер слайду 22

Визначте вид чотирикутника DABK з вершинами у точках D(-3; -1), A(-3; 4), B(5;4), K(5; -1). Невідомий чотирикутник

Номер слайду 23

Тестування

Номер слайду 24

3 Радіус кола (х-3)2 + (у+8)2 =16дорівнює:84 16 Вкажіть правильну відповідь

Номер слайду 25

Вкажіть правильну відповідь(х+4)2+у2=16 Координати центра якого із кіл дорівнюють:(0;4)х2+(у-4)2=16(х-4)2+у2=16х2+(у+4)2=16

Номер слайду 26

-9 Точка лежить на прямій, паралельній вісі абсцис та на відстані 5 одиничних відрізків від неї. Яка її ордината?-315 Вкажіть правильну відповідь8-593104

Номер слайду 27

5х – 0,3у = 03х + 6 = 02х + 0,6у – 5 = 0 Назвіть пряму,що проходить через початок координат.-8у + 4 = 0

Номер слайду 28

Сьогодні на уроці я дізнався….. Мені сподобалося…Я запам’ятаю…Продовжи речення

Номер слайду 29

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

zip
До підручника
Геометрія 9 клас (Істер О. С.)
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
2025
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку