Урок "Гордо пливе корабель, до завзятого бою готовий!". Конспект уроку з української літератури для 11 класу на тему: "Ю.Липа "Корабель, що відпливає", А.Рембо "П'яний корабель"

Про матеріал

Урок позакласного читання допоможе учням порівняти твори Ю.Липи та А.Рембо, розкрити своєрідність кожного з них; розвивати вміння аналізувати, висловлювати власну думку, доводити її; розвивати спостережливість, уяву, логічне та асоціативне мислення, творчі здібності; формувати навички компаративного аналізу творів; виховувати почуття прекрасного.

Перегляд файлу

Голик О.В.

«ГОРДО ПЛИВЕ КОРАБЕЛЬ,

ДО ЗАВЗЯТОГО БОЮ ГОТОВИЙ!»

 

Тема. Ю.Липа «Корабель, що відпливає»,  А.Рембо «П’яний корабель»: глибинний символізм творів. Спроба зіставлення.

Мета: порівняти твори Ю.Липи та А.Рембо, розкрити своєрідність кожного з них; розвивати вміння аналізувати, висловлювати власну думку, доводити її; розвивати спостережливість, уяву, логічне та асоціативне мислення, творчі здібності; формувати навички компаративного аналізу творів; виховувати почуття прекрасного.

Тип уроку: урок позакласного читання.

Форма уроку: урок-дослідження з елементами компаративного аналізу.

Наочність, обладнання: портрети Ю.Липи, А.Рембо, ілюстрації до творів, тлумачні та літературознавчі словники.

Форми, методи і прийоми роботи: словникова робота, «Художня галерея», робота в групах, «Досьє письменників», робота з епіграфом, «Незакінчене речення».

Міжпредметні зв’язки:  художня культура (Г.Доре. «Неначе ми відкрили велику країну – круглу та блискучу», М.Лаарман. «Кораблі». 1962, А.Сило. «Розбурхане море з вітрильниками. 1764», Є.Вітте. «Кораблі у вітряну погоду». 1624), усна народна творчість (весільні пісні), українська мова (антоніми, лексема), історія України (літописи).

Теорія літератури: драматичний етюд, символізм, інакомовлення, бестіарій, геральдична поезія, антитеза, ремарка, весільні пісні, алюзія, порівняння, лексема, ритмізована проза, афоризм, підтекст, аналогія, символ, притча, візія.

Епіграф:

Гордо пливе корабель,

До завзятого бою готовий!

В. Свідзінський

 

Хід уроку

 

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 •  Що ви знаєте про Юрія Липу та Артюра Рембо?

«Досьє письменників».

Юрій Липа

 

Артюр Рембо

5 травня 1900 року, м. Одеса. Україна

Дата народження, місце

20 жовтня 1854 року. Шарлевиль-Мезьє, Франція

Громадський діяч, письменник, публіцист, лікар

Діяльність

Французький поет-символіст, барон

20 серпня 1944 року (44 роки)

 с. Шутова Яворівського району. Вбитий НКВС.

Дата смерті

10 листопада 1891 року. Марсель. Франція (37 років)

 Ю.Липа серйозно цікавився європейськими літературами: розглядав творчість Поля Валері, Джеймса Джойса, Д.Г.Доуренса, здійснював переклади німецькомовних І.Голля, Ф.Гельдерліна, Р.М.Рільке та французькомовних Г.Мопассана (поезії), Ш.Роденбаха та ін.

 А.Рембо захоплювався Бодлером, його підходом до створення поетичних творів.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

 •              Матеріалом нашого розгляду будуть драматичний етюд Ю.Липи «Корабель, що відпливає» та поезія  А.Рембо «П’яний корабель».

Теорія літератури.

Драматичний етюд – невелика лірико-драматична композиція, переважно віршована, у якій, за винятком ремарок, епічність відсутня, а ліричний елемент дуже сильний.

 Ми спробуємо з’ясувати, що споріднювало твори митців, яке значення для світової та української літератури вони мали.

ІV. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система завдань і запитань.

Робота І групи.

 • Чи сподобався вам твір Ю.Липи «Корабель, що відпливає»?
 • Чим зацікавив, здивував?
 •              Що незвичайного ви помітили у творі? (Незвичний уже сам початок, у якому показовою є розмова двох воїнів – молодшого та старшого).
 •              Зачитайте з тексту. («Щодня смутний і веселий, стою я, питаючи: «О, брате, може, нині попливемо?». Щодня вилітає королівський орел купатися в синяві: здобичі, здобичі прагне він! Устань, брате, бо мовить день новий: «Ударив я в струни, і все слухає мене!»).
 • З чим зустрічається читач? (З проблемою вибору).

Робота ІІ групи.

 •              Що схожого ви помітили у творі А.Рембо «П’яний корабель»? (Поезія написана від першої особи – корабля).
 • Чи одразу ви це зрозуміли? (Ні).
 •              Чому? (Це стає зрозуміло лише з п’ятої строфи: «В сосновий корпус мій текла вода зелена…»).

Робота І групи.

 • Який тон викладу у творі Ю.Липи? (Піднесений).
 •              Що накопичується упродовж твору? (Недомовленість, множинність тлумачень окремих моментів).
 •              Обґрунтуйте своє твердження. (Підпаляч без зв’язку з попередньою реплікою Старшого воїна промовляє: «Слухай, три пси многоголосі бродять між ними: з червоними головами нападає перш, і крики довкола нього, як вістря гущавини списів; з сірими головами нападає вдруге, і стогін довкола нього – душними димами; а третій,  білий, ходить по ночі і вилизує мізки тим, що ще плачуть у своїх кошарах». Далі йдеться про небесних коней, вовка, чорного буйвола та ін.).
 •            Що є ключем до розуміння цього уривка і драматичного етюду в цілому? (Теза про інакомовлення персонажів або навіть наскрізний символізм твору).

Теорія літератури.

Інакомовлення –  спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями, з характерними ознаками приховуваного.

Символізм – стильова течія модернізму.

 •            Які чинники, на вашу думку, вплинули на автора? (Антиномічність проблематики: протиставлення життя і смерті, душі і тіла).
 •            Для якої доби розвитку літератури вони характерні? (Бароко).
 •            З чим можна прослідкувати спорідненість символіки твору? (З українськими бестіаріями).

Теорія літератури.

Бестіарій – (середньолат. bestiarium  - звіриний) – літературні твори алегоричного характеру, поширювались у середньовічній Європі.

 •              Обґрунтуйте своє твердження. (Це вплив традицій геральдичної поезії XVI-XVII ст., яка має розгалуджену систему бестіарію).

Теорія літератури.

Геральдична поезія – різновид етикетної поезії, вірші на герби.

Колективна робота з таблицею.

Образи

Кінь

Вовк

Багатоголовий пес

Образ коня в геральдичній поезії пов'язаний із військово-героїчним чином

Символ ворога

Уже в «Повісті минулих літ» можна натрапити на опис шестиголового пса, народження якого віщує небезпеку, нещастя. Фантастичний пес – лихий знак.

 • За якою ознакою ви структурували б ці символи? (Добро – зло).
 •            Яке забарвлення вони мають? (Національне: мотиви відстоювання свободи, постійної присутності наявного чи уявного ворога).
 •            Чим досягається багатозначність образів? (Непрогнозованістю боротьби світлих (коні) та темних (вовк, чорний буйвол) сил, ускладнених лихим віщуванням (багатоголові пси).
 •            Зробіть висновок. (Таким чином, прочитання образів звірів у драматичному етюді Ю.Липи «Корабель, що відпливає» в ракурсі бестіарної символіки XVI-XVII ст. значно розширює наші уявлення про глибинний зміст твору, його внутрішні зв’язки).

Робота ІІ групи.

 •            Чи можна сказати, що описи А.Рембо – це просто пейзажні замальовки? (Ні).
 •            Зачитайте з тексту. («Льодовики, сонця, і небеса, й заграви! / Гидотні обмілілі серед рудих заток, / Куди обліплені комахами удави / Падуть у смороді з покручених / гілок!»).
 •            Як би ви назвали прослуханий уривок? (Це символічно закодований текст, де під назвами льодовика, сонця приховується материк смислів, не доступних поверховому прочитанню).
 •            Яке протиставлення ви помітили? («Льодовики» - «гидотні обмілілі»).
 •            Про що вони сигналізують? (Про варійовану поетом у багатьох поезіях принципову несумісність двох світів – ницого та високого).
 •            Як називається такий художній засіб? (Антитеза).

Теорія літератури.

Антитеза – (від гр. antithesisпротиставлення) – стилістична фігура: підкреслене протиставлення протилежного в житті для більшої виразності зображуваного.

 • Яке відчуття з’явилося у вас? (Катастрофи).

Словникова робота.

Катастрофа – це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.

Робота І групи.

 • Які художні засоби відіграють особливу роль у драматичному етюді Ю.Липи? (Порівняння).

Теорія літератури.

Порівняння –троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього.

 • Де вони найчастіше зустрічаються? (У ремарках).

Теорія літератури.

Ремарки – (від фр. remargue – позначка, примітка) – у тексті драматичного твору ті авторські пояснення, які передують початкові розгортання подій, а потім супроводжують їх.

 • Придивіться до порівнянь пильніше. Що ви помітили? (Всі вони є певними алюзіями).

Теорія літератури.

Алюзія – ( лат. allusio  - жарт, натяк) – художньо-стилістичний прийом, натяк, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а також історичної події з розрахунку на ерудицію читача, покликаного розгадати закодований зміст.

 •              Наведіть приклади. («Усе сповнюється дзвенінням, гамірливостями, шелестами й шумами, мов чаша, що у ній закипіло вино»).
 •              Що вам пригадалося? Доберіть відповідні асоціації. (Князівські бенкети, пишні учти по здобутті славної перемоги).
 •              Назвіть твір, з яким наведений уривок має перегук. ( «Слово о полку Ігоревім»).
 •              Прочитайте. («До молодшого воїна помалу сходить його кохана, як молода»).
 •              Що співає хор? (Щось на зразок весільної пісні).

Теорія літератури.

Весільні пісні – цикл обрядової поезії; пісні, які виконують під час весілля.

 • Чи можна стверджувати, що маємо елементи весільного обряду? (Так).
 •            Яке його значення? (Вказати на чистоту намірів короля та його воїнів, готових відбути з країни на «кораблі, що відпливає»).
 •            Що ви ще помітили у творі? (Спорідненість із рядками А.Рембо: «А я, мов дівчина навколішках, / затих…»).
 •            Що ви «побачили»? (Королеву «смутну, як сон» та лицарство «пишне, як марево»).
 •            Яке відчуття у вас з’явилося? (Нереальності, умовності того, що відбувається).
 •            Якою є глибина почуттів названих персонажів? (Безперечною: горя королеви та мовчазного докору лицарства).
 •            Що доповнює символічну картину драматичного етюду Ю.Липи? («Великі, білії» вітрила).
 •            Куди ж відпливає корабель? (У невідомість).

Словникова робота.

Невідомість – відсутність відомостей, знань про кого- , що-небудь.

 • Що надає фіналу непідробного драматизму? (Відчайдушна спроба королеви вбити короля).
 • З якою метою? (Щоб «був нічий»).
 • Чи висловлюється письменник однозначно? (Ні).
 •              Обґрунтуйте своє твердження. (Він навіть добирає лексеми, характерні більше для поезії, ніж для драматичного твору).

Теорія літератури.

Лексема – слово як самостійна значеннєва одиниця, яку в мовознавстві розглядають у сукупності всіх своїх форм і значень.

 •              Чи випадковим є перемежовування діалогічного мовлення, притаманного драмі, із поетичними уривками і навіть ритмізованою прозою?

Теорія літератури.

Ритмізована проза – художня проза, в якій наявні рими.

Робота ІІ групи.

 • Прочитайте завершальну строфу поезії «П’яний корабель» А.Рембо.

І я, купаючись у ваших млостях, хвилі,

Не можу більше йти в кільватері купців,

Під оком злих поетів я пропливать не в силі,

Ані збивать пиху з вогнів і прапорів.

 •            У якій формі йдеться про те ж, що й у підтексті драматичного етюду Ю.Липи? (Афористичній).

Теорія літератури.

Підтекст – думки та почуття, які висловлені в тексті твору не прямо, а немовби самі по собі випливають із сюжетних ситуацій, взаємовідносин і зіткнень персонажів, ставлення до них автора, окремих реплік у діалогах тощо.

Афоризм – (від гр. aphorismos  - стислий вираз) – стислий і легкий для запам’ятовування вислів, що в яскравій формі виражає глибоку думку.

 •            Чи допомогла подібна аналогія розставити правильні акценти в розшифруванні твору Ю.Липи? (Так).

Теорія літератури.

Аналогія – (від гр. analogia – відповідність) – у художній літературі це засіб, який нагадує розгорнуте порівняння, коли характеристику одних явищ замінюють описом інших, подібних і зрозуміліших читачам.

 •            Що є об’єднавчим моментом обох творів: Ю.Липи «Корабель, що відпливає»,  А.Рембо «П’яний корабель»? (Наскрізний символ корабля).

Теорія літератури.

Символ –  знак, сутність, яка позначає іншу сутність.

 • Дослідіть символіку образу.

Символ

Ю.Липа

А.Рембо

«Корабель, що відпливає»

«П’яний корабель»

Письменник ніби відсунув корабель десь на периферію твору і на маргіналії нашої уваги.

Проте це твердження поверхове: усі дійові персонажі про корабель говорять, не називаючи його, образ корабля незримо присутній у всіх без винятку епізодах. Відкритий фінал змушує одразу ж звернутися до назви - «Корабель, що відпливає», очевидна значимість якої переконує в тому, що корабель в етюді саме символ. Його змістова наповненість досить розмита. Швидше за все символ корабля є означником необхідності пошуку, збройної боротьби за ідею, найімовірніше, як переконує підтекст твору, - ідею національну. Ці поривання – чисті, незаплямовані, хоча для звершення задуманого доводиться жертвувати щастям близьких людей, добробутом, особистими інтересами.

Символ корабля дає можливість створити винятковий за семантичною насиченістю твір, образно-символічна щільність якого може рівнятися до притчі.

Цей символ має значне композиційне навантаження: послідовність візій корабля створює цілісну картину бачення заблуканим шукачем альтернатив філістерському середовищу, можливостей віртуальних до просякнутої споживацтвом реальності світів.

Теорія літератури.

Притча – давня назва коротких дидактично-повчальних алегоричних оповідань із чітко висловленою мораллю.

Візія – привид, мара.

Словникова робота.

Філістерський – властивий, притаманний філістерові.

Філістер ( нім. рhilister — філістимлянин ) — людина з обмеженим світоглядом , самозадоволена, яка не цінує знання, науку, не розділяє естетичних або духовних цінностей; неосвічений обиватель, що відрізняється лицемірною, святенницькою поведінкою; людина без духовних потреб.

Маргінальний – межовий; написаний на берегах книжки або рукопису.

 • Чому обидва письменники, представники різних культур – обрали саме символ корабля?

Спільне

Втілення ідеї пошуку, необхідності розриву з оточенням для досягнення вищої, шляхетної мети

 • Чи однакові ці символи між собою? (Так, але й істотно різняться).
 •            Чим це зумовлено? (Відмінними літературними традиціями, специфікою таланту кожного з митців).

«Незакінчене речення».

Митець  - … (бездомний корабель в бурхливому океані життя).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

 • Що дало нам зіставлення творів обох письменників?

І група.  Це допомогло відкрити глибинний символізм названих творів, що спричинило інший ракурс бачення їх творчості.

ІІ група.  Належно оцінити характерні особливості художньої манери письменників, що могли зостатися непоміченими у звичному літературному оточенні.

Учитель. Розгляд творів у такому літературному контексті сприяє ознайомленню  з творчими здобутками українського та європейського письменників.

 •            У чому, на вашу думку, полягає художня досконалість творів? (Оригінальність форми, специфічний набір поетичних прийомів, у міру екзотичний сюжет).

«Художня галерея».

 • Розгляньте репродукції картин Г.Доре. «Неначе ми відкрили велику країну – круглу та блискучу», М.Лаармана. «Кораблі». 1962, А.Сило. «Розбурхане море з вітрильниками. 1764», Є.Вітте. «Кораблі у вітряну погоду». 1624.
 • Що на них зображено?
 • Яку мету ставили художники?
 • Як створено образи?
 • Яке їх смислове навантаження?
 • Зверніть увагу на кольорову палітру.
 • Що об’єднує полотна?
 • Чим вони відрізняються?

Робота з епіграфом.

 • Поясніть значення виразу, дібраного за епіграф до уроку.

VІ. ОЦІНЮВАННЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Намалювати власний корабель мрії (життя, боротьби, успіху, любові тощо).

За бажанням:

 1. Створити твір за аналогією.
 2. Дослідити поетичну манеру Ю.Липи, особливості його поетики.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. О.Б о р о н ь. «Розлючені вали… уповні бачив я…». Юрій Липа та Артюр Рембо: спроба зіставлення / Українська мова та література. – Число 2 (210), січень 2001. – С.11-12.
 2. Ю.Л и п а. Корабель, що відпливає // Антологія сучасної української поезії на Заході. – 1969. – Т.1. – С.88.
 3. Л е с и н В.М. Літературознавчі терміни: Довідник. – К.: Рад. шк., 1985. – 251 с.
 4. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с. (Nota bene).
 5. А.Р е м б о. «П’яний корабель». – К.: Дніпро, 1995. – 224 с.

 

doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
10 лютого 2018
Переглядів
1046
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку