25 лютого о 18:00Вебінар: Онлайн-дошка – допоміжний інструмент у роботі педагога

Урок-гра "НА ЗАСІДАННІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ МЕТАЛІВ"

Про матеріал

Мета уроку: розширити знання учнів про метали та їх місце в періодичній системі; прививати любов учнів до предмету хімії.

Матеріал може бути використаний як під час вивчення теми "Метали", так і для узагальнення знань з предмету.

Розробка може бути використана під час проведення тижня хімії.

Перегляд файлу

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  СВАТІВСЬКОЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНА  УСТАНОВА«СВАТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

Куземівська  загальноосвітня школа I-III ст.

Сватівської районної ради  Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-гра:

 

НА ЗАСІДАННІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ МЕТАЛІВ

 

C:\Program Files\Microsoft Office\CLIPART\PUB60COR\BD00146_.WMF

 

 

 

Іван Володимирович Туінов,

                                                                                   вчитель хімії   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ЗАСІДАННІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ МЕТАЛІВ

 

Урок-гра

 

Обладнання: картки з хімічними знаками металів, шпильки, набір реактивів, розчин СuС12, залізна скріпка, хлоридна кислота в склянці, цинк у луночці, планшетка з луночками.

На дверях у хімкабінет табличка з написом: «Зала засі­дань». На стінах плакати різних розмірів і формату: «Аu - наш спікер!», «Hg - до суду!», «Феруму - ганьба!», «Слава Феруму!».

Учитель. Шановні гості, учні, уявіть собі, що ми з вами знахо­димося в країні Хімляндії на засіданні Верховної Ради металів. Розпочинаємо засідання! На порядку денному одне питання: «Ви­бори Голови Верховної Ради металів». Чи присутня в залі фракція Лужних металів? Фракція Лужноземельних? Перехідні? Фракція незалежних? Усі є, тільки Лантаноїди і Актиноїди відсутні, вони вирішують своє квартирне питання. На виступ записалися такі депутати: Li, Ва, Аl.

Літію, прошу до дошки. Дайте характеристику своєму канди­дату Калію.

Депутате Барію, прошу до дошки. Дайте характеристику Каль­цію.

(«Депутати» виходять до дошки і пишуть рівняння реакцій Ка­лію та Кальцію:  а) з O2, б) з С12, в) із S, г) з Н2O; зображають будову атома.)

А чого це Ви переходите з місця на місце (до Алюмінію)?

Алюміній. Вам же відомо, що я утворюю амфотерні сполуки!

Учитель. То перейдіть до дошки і запишіть свої головні ре­акції.

Алюміній. Я не можу, бо в мене є захисна плівка.

Учитель. А в мене є відомості, що Ви вже поклали її у швей­царський банк, отож ідіть і пишіть рівняння.

(Алюміній іде до дошки.)

Депутате Магнію, чому це у вас синець під оком?

Магній. А це ми з Натрієм посварилися. Ми сперечалися, хто з нас більш активний, от він мені й довів, що він активні­ший.

Учитель (до учнів). Депутати, візьміть таблицю Менделєєва і давайте вирішимо питання. Прошу, пане Натрію, доведіть свою активність.

Натрій. Знак Натрію стоїть у періоді лівіше від символа Магнію, тому я - більш активний метал.

Учитель (до учнів). Хто ще може щось сказати?

Ртуть. Більш активним є метал, який легше віддає електро­ни. У Натрію більший радіус і менший заряд ядра, ніж у Магнію, тому він легше віддає електрони. Ось чому Натрій легше окиснюється, його не можна лишати на повітрі. Крім того, цей метал легко реагує з водою за звичайної температури, а Магній - тільки під час нагрівання.

Учитель. Дякую! Сідайте.

Секретар. Телеграма з міліції: «Метал, подібний за своєю ва­лентністю до лужноземельних, впав у кислоту. 13 г цього металу витіснили з хлоридної кислоти 0,2 моль водню. Просимо встано­вити прізвище металу. Слідчий Катіоненко».

Учитель (до учнів). Давайте проведемо розслідування.

Прошу депутата Платину до дошки. Складемо рівняння і здійснимо розрахунки:

m = 13 г; ν = 0,2 моль.

Ме + 2НС1 МеС12 + Н2

   1моль        1моль

 

m = х г.  13: х = 0,2:1;   x = 65 г.

Відповідь: Аr = 65, отже, цей метал - Цинк.

Прошу провести слідчий експеримент: у луночці є трохи цин­ку, додайте туди кислоту. Виділяється газ. Отже, це дійсно був Цинк. Шкода, з кислотами треба бути обережним.

Послухаємо виступ шановного Літія.

Літій. Я пропоную обрати Головою Калія. Це дуже активний метал. Він має один зовнішній електрон. Дуже активно реагує: з киснем - утворює пероксид, з хлором - хлорид, з воднем - гідрид, з водою - гідроксид. Калій входить до складу калійних добрив.

Учитель. Дякую! Сідайте. Послухаємо Барія.

Барій. Пропоную обрати Кальція. Він теж дуже активний. У нього є два зовнішні електрони. Він взаємодіє, майже як Калій, але трохи повільніше. Кальцій входить до складу крейди, вапняку, мармуру, кісток, вапна.

Учитель. Дякую! Сідайте (перевіряє роботу Алюмінія).

Алюміній. Я - дуже важливий метал. З мене виготовляють спла­ви для літаків, деталі машин, каструлі, фольгу. Якщо ви оберете мене, то я кожному з вас видам по каструлі! (Показує каструлю.)

Учитель. Дякую! Сідайте.

(Сценка з Міддю.)

Учитель. Шановна Мідь, а чого це Ви в жалобі? Що сталося?

Мідь. Учора в мене був у гостях Оксиген (Кисень), так після того в мене всі речі почорніли і два електрони зникли. А ще в мене є скарга на Ферума, бо він мене витіснив з моєї солі. А я ж жінка!

Учитель. Прошу, ідіть до дошки, ми зараз усе з’ясуємо. Давай­те запишемо рівняння цих подій:

u0 + O20 → 2Сu+2O-2

Сu0 – 2ē → Сu+2  | 2 | 4 | 2

O20 + 4ē → 2 O-2  | 4 | 2 | 1

Тепер зрозуміло, хто забрав електрони.

А що там було з Ферумом?

Мідь. Я мала сульфат, а Ферум мене вигнав з мого власного сульфату! Ось це рівняння:

Cu+2SO4 + Fe0Fe+2SO4 + Cu0

Cu+2  + 2ē → Cu0 | 2 | 1 - окисник

Fe0 - 2ē → Fe+2    | 2 | 1 - відновник

 

Учитель. Але Ферум повівся шляхетно, віддав Вам два елект­рони. Сідайте.

(Сценка із Золотом.)

Ртуть. А я пропоную обрати Головою Ради Золото. Воно стійке, не піддається корупції, ой, корозії. Не реагує ні з водою, ні з Киснем, ні з Кислотами, навіть з Нітратною. Воно дуже доб­ре проводить струм.

Учитель. Але в Хімляндії кожний повинний знати хімію. Я Вам вчора давала предмет. Ви його дослідили? Чи дійсно він золо­тий?

(Золото іде до дошки і пише рівняння реакцій.)

Золото. Я капнув на цей предмет концентровану нітратну кис­лоту. З’явилися синя крапля - це сіль Міді - і бурий газ. Ось ця реакція (показує на дошці):

Сu0 + 4НNO3 Сu(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2O.

Рівняння електронного балансу:

Сu0 - 2ē → Сu+2 | 2 | 1 - відновник (Купрум віддав два електрони)

N+5 + 1ē → N+4  | 1 | 2 - окисник (Нітроген прийняв 1 електрон)

 

Отже, цей предмет — не золотий.

Учитель. Дякую! Сідайте.

Учитель. Що хоче сказати Магній?

Магній. А я чув, що Золото полюбляє горілку! Але не просту, а «царську» - суміш нітратної і хлоридної кислот!

Учитель. Це правда. Золото розчиняється в цій суміші. Відо­мий випадок, коли один учений розчинив у ній свою золоту ме­даль, щоб вона не потрапила до фашистів, а після війни знову відновив золото.

Учитель. А тепер, панове депутати, заповніть свою депутат­ську картку, розкажіть, яку користь ви приносите суспільству (на­зиває «депутатів». Кожний учень стисло розповідає, для чого по­трібен той чи інший метал (Ферум, Манган, Купрум, Магній, Нікель, Хром, Літій)).

Учитель. Я думаю, що все-таки ми оберемо Головою Золото.

Прошу записати домашнє завдання: повторити хімічні власти­вості металів і заповнити свою «депутатську картку» за стрілковим конспектом для Стронцію, а зараз кожний заповнить її для металу, який він представляв.

(Учні працюють над завданням. Знак «?» означає: «Не поспішай, подумай».)

 


    Хлор, Cl2        → хлорид

    Бром, Br2        → бромід

    Кисень, O2    → оксид

                                   Метал             Н2О               → гідрооксид ? + Н2

    Сіль, CuCl2    → нова сіль, новий метал ?

    HCl                → сіль + Н2

    HNO3             → нітрат + ? + ? 

   


 

       


    Учитель. Здайте картки, будь ласка. Дякую всім депутатам і гостям. Засідання закінчено.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Банщикова Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Подрез Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Енченко Алена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Подрез Олексій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Куксова Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Коваленко Саша
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Усик Виктор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Савенко Сергій Юрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Доценко Наталія Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
docx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
884
Оцінка розробки
5.0 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку