24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок "Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення"

Про матеріал
Дана розробка уроку допоможе грунтовно підготуватись колегам до однойменного уроку у 7 класі та провести його досить ефективно.
Перегляд файлу

Тема. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення.

Тип уроку: комбінований.

Навчальна мета – закріпити поняття «хімічні властивості речовин»; навчити учнів характеризувати хімічні властивості кисню та записувати рівняння реакцій кисню з фосфором, сіркою, вугіллям, залізом;

Розвивальна мета – формувати поняття «реакція сполучення», вміння аналізувати процеси горіння та описувати їх за допомогою хімічних рівнянь; розвивати логічне мислення учнів, творчу уяву.

Виховна мета виховувати бережливе ставлення до природи, пояснюючи, яку шкоду наносять довкіллю продукти спалювання простих та складних речовин; виховувати культуру поводження з побутовими відходами.

Очікувані результати: учні складають рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості кисню; спостерігають хімічні явища, описують спостереження та висловлюють судження про утворення складних сполук (невідомих досі), утворених внаслідок реакції горіння і висловлюють припущення про їх подібність; розрізняють реакцію сполучення; роблять висновки про важливість охорони довкілля від забруднення продуктами горіння простих та складних речовин; дотримуються інструкції щодо хімічних дослідів та правил безпечного поводження під час їх виконання.  

Методи  та прийоми: пояснювально-ілюстративні – розповідь, пояснення, демонстрації; словесні – бесіда; практичні – розв’язування рівнянь хімічних реакцій; частково пошукові; репродуктивні; дослідницькі та проблемного виконання; наочні --  хімічний експеримент, лабораторний дослід

Міжпредметні зв’язки: фізика, природознавство, біологія, математика.

Навчально-методичне забезпечення:

наочність: хімічні реактиви, хімічне приладдя.

Роздатковий матеріал: картки із завданням для виконання самостійної роботи.

Демонстраційний дослід :

Добування кисню (використовуємо перманганат калію); взаємодія кисню з фосфором; взаємодія кисню з вуглецем; взаємодія кисню із залізом; взаємодія кисню із сіркою.

Основні поняття і терміни: оксид, реакція сполучення, реакція горіння.

Обладнання та реактиви: кисень, сірка, фосфор, стальне перо, вугілля, вапняна вода, газометр з киснем, прилад для збирання газу методом витіснення води і повітря, циліндри, скляні пластинки, ложки для спалювання речовин, сірники, спиртівка, скіпка.

Використана література:

Попель П.П.,Крикля Л.С. Хімія, 7 клас.- К.: Академія, 2015

Русанова О.К. Хімія, 7 клас (серія «Мій конспект»).- Х.:Основа, 2015

 

Григорович О. В, Гостиннікова О.М., Трушина Г. В.  Хімія, розробки уроків, 7 клас.-Х.: Ранок, 2008

Козак С.Є. Одержання кисню та вивчення його властивостей.  Науково-методичний журнал Хімія.-Х.: Основа, 2005

Бойко С.В. Прості речовини. Кисень. Науково-методичний журнал  Хімія. – Х.:Основа, 2006

Структура уроку

І. Організація класу………………………………………………………………(1хв)

ІІ. Перевірка домашнього завдання. ……………………………………………(8хв)

III. Мотивування навчальної діяльності……………………………………….. (2хв)

ІV. Вивчення нового матеріалу………………………………………………….(23хв)

V .  Закріплення вивченого матеріалу……………………………………………(8хв)

VІ. Підбиття підсумків уроку…………………………………………………….(2хв)

VІІ. Домашнє завдання. …………………………………………………………. (1хв)

 

Хід уроку.

І. Організація класу до уроку (1хв)

ІІ. Перевірка знань учнів (8хв)

Учням пропонується написання хімічного диктанту.

Хімічний диктант (докінчіть вислови).

Оксисен – найпоширеніший у природі хімічний …

Хімічний символ …

До складу молекули водню входять …

Хімічна формула кисню …

Кисень добувають за допомогою реакцій …

Способи добування кисню …

У лабораторії кисень добувають …

Найпоширеніший промисловий спосіб добування кисню …

Розклад багатьох речовин прискорюють …

Каталізатори – це …

Рік народження кисню …

Кому приписують відкриття кисню?

Перевіряю хімічний диктант (учень один за одним  по порядку дають відповіді на питання диктанту, зачитуючи їх зі своїх зошитів, при неправильній відповіді – відповідає інший учень. Учні, які дали найбільше правильних відповідей одержують оцінки.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2хв)

Кисень – проста речовина, що підтримує горіння. Нам повністю вистачає тієї кількості кисню, що є в повітрі, щоб згоріли дрова, кам’яне вугілля, природний газ, торф. Але у чистому кисні горіння відбувається інтенсивніше. Тому, на сьогоднішньому уроці, вивчаючи хімічні властивості кисню, ми будемо свідками взаємодії кисню з простими речовинами: металами і неметалами.

ІV. Вивчення нового матеріалу (23 хв)

 Для роботи на уроці мені потрібний помічник з проведення експериментів при вивченні нового матеріалу. Тому пропоную провести теоретичний тур «Одержимо кисень». До дошки викликається три учні, їм пропонується правильно і швидко написати найбільше рівнянь реакцій, внаслідок яких можна отримати кисень. Швидкість і правильність виконання вказують на помічника вчителя на уроці. Учні із задоволенням вирішують поставлене завдання, змагаючись за титул «хіміка-дослідника».

За підсумками роботи визначено хіміка-дослідника. Але перед тим, як починати проводити експерименти, слід провести інструктаж з техніки безпеки. Тому нашому хіміку-досліднику перш, ніж почати працювати, потрібні два помічники, які би провели інструктаж з техніки безпеки і правил поведінки в хімічному кабінеті, тобто своїми знаннями проклали шлях до експерименту. Учні за бажанням розповідають про правила техніки безпеки та правила поведінки в кабінеті хімії. Для того, щоб виконати досліди, які характеризують хімічні властивості кисню потрібно його одержати. Учням, що проводили інструктаж виставляю оцінки. Після проведення інструктажу хімік-дослідник під керівництвом вчителя проводить дослід «Добування кисню» (використовуємо перманганат калію).

Кожен дослід, щоб він був зрозумілим, потрібно описати, тому зараз нам потрібний хімік-репортер. Він повинен прокоментувати подію, що відбувається, описати її за допомогою рівняння реакції, зробити висновок про тип реакції, яка лежить в основі даного процесу. Учень за бажанням йде коментувати хімічні реакції.

 

 

З одержаним киснем проводимо наступні досліди.

1. Взаємодія кисню з фосфором, дослід проводить хімік-дослідник, а коментує хімік-репортер.

У ложку для спалювання речовин набираємо червоного фосфору (дослід проводиться у витяжній шафі). Запалюємо його, вносимо у банку з киснем, спостерігаємо утворення густого білого диму. Це виділяється – фосфор()оксид, сполука Фосфору з Оксисеном.

4Р +5 О2 = 2Р2О5.

2. Взаємодія кисню з вуглецем.

У ложку для спалювання речовин набираємо вугілля, нагріваємо до розжарення і вносимо у другу банку з киснем. Спостерігаємо швидке розжарення і загоряння вугілля без полум’я і диму, але з виділенням теплоти.

С + О2 = СО2

Перевіряємо наявність вуглекислого газу вапняною водою. Спостерігаємо помутніння вапняної води.

Са(ОН)2 + СО2  = СаСО3 + Н2О

3. Взаємодія кисню із залізом.

До стальної спіралі прив’язуємо сірник, запалюємо його і опускаємо в банку з киснем. Сталь – це залізо з домішками вуглецю. Залізо згоряє, розкидаючи яскраві іскри залізної окалини Fe3O4.

 Горіння заліза в кисні можна подати таким рівнянням.

3Fe +2О2 = Fe 3О4.

4. Взаємодія кисню із сіркою.

Внесемо залізну ложку із сіркою у полум’я спиртівки. Сірка спочатку розплавиться, а потім починає горіти. Спостерігаємо слабке синювате забарвлення. Якщо тепер запалену сірку внести у посудину з киснем, то горіння посилюється, синювате полум’я стає більш яскравим. При цьому утворюється газ із різким запахом – оксид сульфуру (IV) і виділяється велика кількість теплоти:

S + O2 = SO2

Реакції, проведені хіміком-дослідником, яскраво свідчать про взаємодію кисню з простими речовинами з утворенням складних речовин, які називаються оксиди.

Мозковий штурм.

Уважно подивіться на дошку і виявіть подібність продуктів реакцій.

Відповіді учнів:

у кожній складній речовині (продукті реакції) присутній Оксисен;

кожна з цих речовин складається з двох хімічних елементів.

Дуже добре, ваші відповіді допомагають нам дати визначення оксидів. Отже,

Оксиди – це складні речовини, утворені двома елементами, одним з яких обов’язково є Оксисен.

На дошці ми бачимо запис рівнянь реакцій утворення з двох речовин третьої, зовсім нової речовини. Такі реакції називаються реакціями сполучення.

Подякуймо нашим хімікам за допомогу у проведенні уроку, оцінюємо їх знання високим балом .

Хочу зауважити, що і складні речовини активно взаємодіють з киснем такі реакції ви маєте можливість спостерігати в побуті – це горіння природного газу, який в основному складається з метану, горіння спирту, горіння цукру. Горіння складних речовин принципово не відрізняється від горіння простих речовин. Різниця полягає в тому, що при горіння складних речовин утворюються декілька оксидів (залежно від того, скільки елементів входить до складу речовини). Таким чином, при горіння складних  речовин в більшості випадків утворюються оксиди всіх елементів, які входили до складу цієї речовини.

 Горіння метану описуємо таким рівнянням: CH4 + 2O2 =CO2 + 2H2O

Реакція горіння цукру:  C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 +11H2O

Проводимо демонстрацію горіння етилового спирту. вчитель пояснює, що це складна речовина, записує її формулу на дошці та пропонує учням записати рівняння реакції горіння. Учні намагаються його записати.

C2H5O5 + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

 

V. Закріплення вивченого матеріалу(8хв)

Гра «Будь уважний».

Ваше завдання:

Уважно прослухати вірш;

Написати про яку речовину йдеться;

Записати всі рівняння реакції про, які йдеться у вірші.

Завдання виконують два учні на звороті дошки, всі решта – в зошитах.

Його відкрили випадково, хоч завжди він вже існував,

бо жити й дихати рослинам, тваринам й людям помагав.

За це його всі цінували,і щиро, щиро поважали.

Сьогодні – він знайомий нам, його відоме ймення,

і знає кожен з нас усі земні його діяння.

Хоч і безбарвний, і легкий, але впізнаєм швидко,

якщо запалену умить ми піднесемо скіпку.

Згорить і сірка, і вуглець, і фосфор, і залізо,

І водень, магній й не кінець у цього велич-списку.

І речовини вмить інакші цей чарівник залишив,

А вам задача нелегка, рішайте її швидше.

 

Хто перший піднімає руку, як сигнал про виконання завдання (при умові правильного виконання) одержує оцінку й титул «Найуважніший сьогодні на уроці».

Перевіряю учнів, що працювали біля дошки, решта учнів – обмінюються зошитами, виправляють помилки . Ті, хто працював біля дошки, відповідають на запитання учнів. Проводиться оцінювання учнів.

VІ. Підсумок уроку (2хв)

Зробити підсумок уроку пропоную зробити учням. Вони продовжують речення.

Сьогодні на уроці я навчився …

На уроці я дізнався …

Мене зачаровує хімія …

VІІ. Домашнє завдання (1хв)

Хімічні властивості  кисню. Завдання 124, 126. (Пояснюю виконання домашнього завдання). Повторити « Хімічні формули»

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
19 січня 2020
Переглядів
1793
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку