Урок "Хобі та захоплення"

Про матеріал
Мета уроку: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності; Навчальна - введення нових ЛО, активізація їх у мовленні учнів, формувати навички вживання нових лексичних одиниць; - вдосконалювати компетенції читання, письма, аудіювання й усного діалогічного та монологічного мовлення; -навчати таких прийомів мислення, як порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків; -навчати вмінню самостійно регулювати свою розумову діяльність; -формувати уміння одержувати із тексту та ілюстрацій нові знання; -формувати навики роботи з підручником та зошитом із друкованою основою; -формувати уміння конкретизувати набуті знання та використовувати їх на практиці.
Перегляд файлу

4-А клас

_____________

Нетрадиційний урок-змагання «Світ моїх захоплень»

Тема уроку: Free Time Activity. Hobby.

Мета уроку: оволодіння учнями новими навичками, матеріалом та новими способами діяльності;

Навчальна -  введення нових ЛО, активізація їх у мовленні учнів,  формувати навички вживання нових лексичних одиниць;

- вдосконалювати компетенції читання, письма,  аудіювання й усного діалогічного та монологічного мовлення;

-навчати таких прийомів мислення, як порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв'язків;

-навчати вмінню самостійно регулювати свою розумову діяльність;

-формувати уміння одержувати із тексту та ілюстрацій нові знання;

-формувати навики роботи з підручником та зошитом із друкованою основою;

-формувати уміння конкретизувати набуті знання та використовувати їх на практиці.

Розвиваюча– розвивати вміння уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час  групової роботи,

-розвивати різні типи пам’яті – слухову, зорову,  механічну;

-тренувати вміння висловлювати думку з опорою на зразок;

-сприяти збагаченню словникового запасу ;

- розвивати  навички аудіювання , читання, письма ;

- сприяти самостійній  роботі учнів;

Виховна- виховувати культуру спілкування ,уміння сконцентровуватись, слухати інших, презентувати себе, свої захоплення, формувати доброзичливу атмосферу у класі;

-виховувати пізнавальний інтерес до вивчення англійської мови;

-сприяти попередженню втоми на уроці.

Методи навчання: бесіда, діалог, пояснення, робота в групах ,робота з підручником, самостійна робота за картками.

Тип уроку:  нестандартний комбінований урок  засвоєння нових знань

Обладнання: підручники «Англійська  мова» А.Несвіт, 2015 рік видання , «Англійська мова» О.Павліченко, 2015 рік видання , зошити з друкованою основою до підручників, CD запис, відеопрогравач, наочність, роздатковий матеріал,  fly swatters, маркери, олівці. English proverb: «Work done, have your fun”.

Очікуваний результат: учні повинні показати свої знання по новій темі, використовуючи  лексичний та граматичний матеріал уроку в усному та писемному мовленні при різних видах роботи;

-учні вміють працювати в групах.

 

Хід уроку

 1.                1.Організаційна частина уроку.

      T: - Good morning, dear children! We are glad to see you. How are you?

      Ps: - I am well , nice, fine, OK, bad. sad, hungry, angry…)

      T: - We wish you a good day and good marks. We have got many guests at the lesson. Greet them, please.

      Ps: - Good morning!

 

 1. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

 T: - The topic of our today`s lesson is “Free Time Activity. Hobby”.  We’ll speak about  hobbies  and  learn some grammar points . Today we`ll do lots of interesting things: sing songs, do great tasks. And by the end of the lesson you will be able to speak about your hobbies. But first of all, let’s split up into categories. (5 teams: “Doing Things”,

“Collecting Things”, “Making Things”, “Learning Things”, “Relaxing”).

 Let’s start our lesson.

 1. Фонетична зарядка. My sounds chart.

http://2.bp.blogspot.com/-RXGdRMnBpr8/UxhGuw9kggI/AAAAAAAAAKw/ONwi90rG8LU/s1600/3037479-1c6c9d78428fb9f6.png
4. Мовна зарядка  

 ІІ. Основна частина уроку. 1. Введення   та опрацювання нового  лексичного матеріалу Hobbies words

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. .Гра «Catch the word». Представники груп «ловлять» нові лексичні одиниці теми. (переможці одержують смайлики).

 3. Аудіювання  тексту A picnic near the river

 1.               pre-listening stage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)  while-listening stage

        Pupils listen to the text.

 

 

 

   с) post-listening stage (переможці отримують смайлики).

 

 

 

 

 

4.Фізкультхвилинка.  

 

What do you want/ 3times  to do?

Ride a bike, fly a kite,

Climb a tree, watch TV,

 Go shopping,  sing,sing,sing


What do you want to do?

What do you want/3 times to do? /2 times

Take a bath, study Math,

Eat sushi, do karate,

Speak English, fish, fish, fish

What do you want to do?

What do you want/3 times to do? /4 times


 


5.  Читання  тексту  «My Hobby»

a)  Pre-reading  stage

What do you usually do after lessons?

Do you like dancing?

 1.               While-reading stage

 

My hobby

            Hello! My name is Jane. I’m  ten. I go to school and  I’m  always   busy at school.

    When I have some free time I  usually  have  a  rest, read, draw or play interesting  games. I  like many things but my favourite hobby is hip-hop dancing. I go to the dance club three days a week: on Mondays, Tuesdays and  Thursdays. I’ve got a lot of friends there. We can dance many nice dances. We’ve got beautiful  costumes. I  love dancing very much!

 1.               Post- reading stage (переможці отримують смайлики).

 Fill in the sentences with the words plays, dance club, dancing, busy, likes.

 1.          Jane is always _________  at school.
 2.          When she has some free time she _________  interesting games.
 3.          She _______ many things.
 4.          Her hobby is  hip-hop ________ .
 5.          She goes to the __________   three days  a week.
 6.          Пісня про захоплення. What do you want to do?

What do you want/ 3times  to do?

Ride a bike, fly a kite,

Climb a tree, watch TV,

 Go shopping,  sing,sing,sing

What do you want to do?

What do you want/3 times to do? /2 times

Take a bath, study Math,

Eat sushi, do karate,

Speak English, fish, fish, fish

What do you want to do?

What do you want/3 times to do? /4 times

 7.Hobbies and interests-2”.

 Групова робота. Активізація засвоєння нового матеріалу. З'єднай картинку з назвою улюбленого заняття.(переможці отримують смайлики).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 . Лексична гра. Робота в  групах. Match and write the word combinations (Exercise 1, 3).

  Граматична гра. Look and circle the correct variant (Exercise № 3, 4) (резервні вправи). (переможці отримують смайлики).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Діалогічне мовлення.

Make up a dialogue using example:

P1  Do you have a hobby?

P2  Yes I do. And you?

P1 Yes, I do. What is your hobby?

P2  My hobby is……. What is your hobby?

P1  My hobby is ………….

ІІІ. Заключна частина уроку.

 1. Подача домашнього завдання. Вивчити нові лексичні одиниці теми,  виконати завдання на картці.

 1.Вивчити нові фрази та првила вживання назв хобі зі словами:

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2. Повторення нових лексичних одиниць уроку.

Т.:Hobbies, hobbies

How many hobbies,

How many hobbies can you name? (Учні показують , називають та пишуть назви хобі га картках.)

3.. Підсумок уроку. Оцінювання.

 •                   It is time to finish our lesson. What did you do interesting, difficult at the lesson?
 • Put your likes into the table :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/mqKyqYQRcfPGgEH-V-6zfUQ.jpghttp://mtdata.ru/u3/photo8F7C/20189126925-0/original.jpghttps://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=6ae850b59d10e52767592bda8d01b5cb&n=33&h=245&w=245http://www.i2clipart.com/cliparts/0/4/c/8/clipart-yellow-wishing-happy-smiley-emoticon-512x512-04c8.png 

 

 

http://www.goalieworkoutclub.com/wp-content/uploads/2012/04/HiRes.jpg 

 

 

I   really like it

I  enjoy it

I think it’s OK

It’s boring

I don’t like it  / I hate it

 

 •                   We give our thanks to everybody for your work.
 •                   Your marks for today are…
 •                   The lesson is over. Have a nice day.