Урок "І.Нечуй-Левицький "Кайдашева сім`я". Вплив соціальних умов на життя селян"

Про матеріал
Розробка уроку з української літератури з елементами Stem - освіти (українська література, інформатика).
Перегляд файлу

 

C:\Users\Admin\Desktop\stem\75506597-stem-text-with-colorful-illustrations-on-a-yellow-background.jpg

 

Урок для 10 класу

І. Нечуй-Левицький

«Кайдашева сім’я»

Вплив соціальних умов на життя людства

 

 

                Підготували:

                                                 А.В. Подмазко, учитель української літератури

           Одеського НВК №49

           Н.М. Кузьміна, учитель інформатики

           Одеського НВК №49

Тема:   І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я».

Вплив соціальних умов на життя людства.

Порівняльна характеристика образів-персонажів.

Методична мета: методика проведення  інтегрованого уроку з елементами Stem-освіти, використанням сучасних інноваційних методів та прийомів навчання.

Навчальна мета: узагальнити роботу над повістю «Кайдашева сім’я», охарактеризувати образи головних героїв; удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати історичні факти, вчинки, давати оцінку образам та певним явищам літературного твору, за допомогою засобів IT- технологій здійснити контроль знань учнів, закріпити уміння і навички роботи з додатком Microsoft Office PowerPoint.

Розвиваюча мета: розвивати в учнів творчий потенціал, критичне мислення, ініціативність, самостійність, комунікабельність, спонукати до творчого пізнання дійсності; удосконалювати вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації, розвивати комунікативні компетенції.

Виховна мета: виховувати  пізнавальний інтерес до літератури, історії  та інформатики, сприяти вдосконаленню навичок спілкування, формування культури спілкування; уміння оцінювати свою діяльність, здатність до дослідження; формувати компетенції саморозвитку й самоосвіти.

Тип уроку: інтегрований

Форма проведення: урок дослідження  

Обладнання: комп’ютери, презентація, Інтернет

Методи та методичні прийоми: проблемно-пошукові,  інтерактивні методи: «Кластер»,«Мозковий штурм», «Фішбоун», «Кроссенс», метод проектів, практичний, демонстраційні методи, робота в групах, в парах, Stem – методи.

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, інформаційні, інформаційно-комунікативні компетенції.

Міжпредметні зв’язки: українська література, історія, інформатика.

 

Перебіг уроку:

I. Організаційний етап. Привітання, створення робочого настрою

IІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (компютерне тестування)

ІV. Узагальнення і систематизація знань ( захист проектів)

V. Оцінювання завдань.

VІ. Підсумки уроку.

I. Організаційний етап. Привітання, створення робочого настрою

Учитель української літератури: Доброго дня, шановні учні! Думаю, ви добре підготувались до уроку і готові до плідної співпраці! Бажаю всім гарного настрою та цікавого спілкування.

Епіграф:  « Колосальне всеобіймаюче око всієї України….. » І.Франко

Інтерактивний метод «Кроссенс»

Завданням учня є розгадати зашифровані вчителем асоціативні зв’язки з певної теми і скласти зв’язну розповідь за ланцюгом зображень.

кайдашева.jpg

 1. Український письменник?
 2. Головний  герой твору ?
 3. В кого з сім`ї «серце з перцем»?
 4. Головні сварки в сім’ї?
 5. Ім’я молодшого сина ?
 6. Ім’я старшої невістки ?
 7. Хто з невісток був добріший ?
 8. Прізвище сім’ї ?
 9. З чим пов’язаний образ груші в творі ?

 

 

IІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку.

Отже , ви здогадались, що сьогодні ми завершуємо роботу над повістю «Кайдашева сім’я» Івана Семеновича Нечуя-Левицького,  проаналізуємо характеристики персонажів зробимо висновки, як же впливають на людство соціальні умови, попрацюємо в  парах та групах, та продемонструємо  вашу роботу у вигляді мультимедійних проектів.

За кожний вид роботи отримані бали заносяться у таблицю і рахується  загальний бал команди

Вид роботи

І команда

ІІ команда

ІІІ команда

ІV команда

Компютерне тестування

 

 

 

 

Захист проекту:

Повнота розкриття теми,командна робота

 

 

 

 

 

Демонстрація проекту: використання мультимедійних обєктів, дизайн презентацій

 

 

 

 

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів (компютерне тестування)

Учитель інформатики: Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм

Робота в парах

Тест за темой «Кайдашева сім’я» (Test. Кайдашева сім'я.ats ) створено вчителями  української літератури та  інформатики  засобами програми TEST-W2 (Видавництво "Аспект" http://aspekt-edu.kiev.ua )

 

 

 

Іван Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я»

1 І. С. Нечуй-Левицький увів в українську літературу новий жанр —

А  історичний роман

Б  історична повість

В  соціально-побутова повість

Г  соціально-психологічний роман

Д  пейзажна новела

2 Іван Франко назвав повість «Кайдашевасім΄я» І. Нечуя-Левицького

А всеобіймаючим оком Правобережної України

Б найкращою оздобою українського письменства

В ареною людських пристрастей

Г широким та вільним розмахом думки

Д світлою незайманою квіткою народної поезії

3 В стилістичному відношенні «Кайдашева сім’я» є зразком

А  імпресіонізму

Б  символізму

В  романтизму

Г  експресіонізму

Д  реалізму

4 Темою повісті «Кайдашевасім΄я» є зображення

А життя нетипової для України селянської родини

Б життя українського села в пореформену добу на прикладі однієї родини

В родинних перипетій в українському селі в добу кріпацтва

Г сімейного селянського побуту до закріпачення українських земель

Д життя селянської родини як зразка сім΄ї з патріархальним устроєм

5 Причиною  конфлікту між родинами Карпа  та  Лавріна  Кайдашів  була

А  стара груша

Б  нова клуня

В  обдерта коза

Г  руда кицька

Д  шкіряна калитка

6 Серед іншого, Мотря сподобалась Карпові за те, що в неї

А  очі з іскрою

Б  сорочка з квітками

В  борщ з пампушками

Г  серце з перцем

Д  чобітки з підборами

7 Події в повісті «Кайдашева сім’я» розгортаються в такій послідовності:

А одруження Лавріна — одруження Карпа — смерть Кайдаша — всихання груші

Б смерть Кайдаша — одруження Карпа — одруження Лавріна — всихання груші

В одруження Карпа — одруження Лавріна — смерть Кайдаша — всихання груші

Г одруження Карпа — одруження Лавріна — всихання груші — смерть Кайдаша

Д всихання груші — одруження Карпа — смерть Кайдаша — одруження Лавріна

8 Серед героїв «Кайдашевоїсім΄ї» облесливість, фальшива манірність,

надмірна повага до панів властиві

А  Кайдашу

Б Мелашці

В Лаврінові

Г  Карпу

Д  Кайдашисі

9 Незважаючи на свій піст по п’ятницях, Омелько Кайдаш

А  упав з даху й розбився

Б  згорів під час пожежі

В  був пограбований і вбитий розбійниками

Г  повісився

Д  упав у воду і втопився

10 Родина Довбишів з повісті «Кайдашевасім΄я» живе

А Зачіплянцях

Б Кобиляках

В Семигорах

Г На Запоріжжі

Д Западинцях

11 За жанром «Кайдашева сім’я»

А  оповідання  Г  комедія

Б  новела   Д повість

В  роман

12 В одній з родинних бійок Кайдашиха

А  втратила вухо

Б  поламала руку

В  залишилась без пальця

Г  обварилася окропом

Д  втратила око

ІV. Узагальнення і систематизація знань

 Інтерактивний метод«Кластер»

E:\НАШ STEM -УРОК\груша.png

Наш  урок не зовсім звичайний, це – урок-дослідження. Для того, щоб розглянути тему уроку повніше, творчі групи повинні були провести дослідницьку роботу згідно з попередніми завданнями та оформити на уроці результат роботи групи у вигляді мультимедійної презентації :

 1. Дослідження соціальних умов 19 століття;
 2. Порівняльна характеристика Карпа і Лавріна;
 3.  Порівняльна характеристика Мотрі і Мелашки;
 4. Проведення паралелі між 19 століттям та сьогоденням.

Інтерактивний метод «Фішбоун»

Аналіз героїв відбувається за таблицею:

Герой          Задатки        Фактор впливу                       Результат

Омелько      Майстер            Панщина                                  Пияцтво

Маруся   Господиня               Панщина                            Лицемірство, егоїзм

Карпо      Лідер                         Чвари                                Егоїзм, жорстокість

Лаврін     Лірик                         Чвари                                Егоїзм, згрубілість

Мотря      Господиня, мати       Чвари                               Егоїзм, згрубілість

Мелашка Господиня, мати       Чвари                               Егоїзм, згрубілість

V. Оцінювання завдань.

Бали командам підраховуються за середнім значенням всіх етапів роботи на  уроці

VІ. Підсумки уроку.

На початку уроку ми з вами згадали слова І.Франка, який назвав І.Нечуя- Левицького “ всеобіймаючим оком України”

Як ви вважаєте, він був правий, коли це стверджував, чи ні? ( Вправа Мікрофон)

І. .Нечуй- Левицький показав людству сутність життя селян в пореформену добу.

В ході нашого дослідження ми визначили, що на характер та побут героїв вплинули соціальні умови життя .

Висновок : А що, коли ми уважніше придивимося до себе, до сучасних людей, які оточують нас? Чи не побачимо ми в деяких з них теперішніх Кайдашів? І, на жаль, вони є. Грубість, черствість, неповага до батьків, непорозуміння з дітьми теж дуже поширена "хвороба" і трапляється у нашому житті.

Отже, повість І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" є сучасною, примушує людей замислитися ,бо найдорожче у сім'ї — це мир, злагода і спокій.

VI. Домашнє завдання: написати твір-роздум про подальше життя родини Кайдашів та створити ілюстрації до власного твору засобами графічного редактора.

 

docx
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
26 вересня 2019
Переглядів
1720
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку