Урок "Іменник як частина мови "

Про матеріал
Мета: повторити, узагальнити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, зміцнювати навички визначення морфологічних ознак іменників, вчити правильно використовувати іменники в мовленні; розвивати в учнів навички зв’язного мовлення, мислення, творчі здібності, стимулювати бажання досліджувати й аналізувати мовні явища; виховувати позитивне ставлення до рідної мови. узагальнити та систематизувати знання учнів про іменник як частину мови; розвивати усне і писемне мовлення; виробляти культуру спілкування; удосконалювати навички роботи в групах; пробуджувати інтерес до походження свого народу, сімейних цінностей; виховувати любов до родини, повагу до людей, праці; розвивати мовлення, уяву, спостережливість, увагу; прищеплювати любов до українського слова, до спадщини українського народу.
Перегляд файлу

Тема. Іменник

Мета: повторити, узагальнити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, зміцнювати навички  визначення морфологічних ознак іменників, вчити правильно використовувати іменники в мовленні; розвивати в учнів навички зв’язного мовлення, мислення, творчі здібності, стимулювати бажання досліджувати й аналізувати мовні явища; виховувати позитивне ставлення до рідної мови. узагальнити та систематизувати знання учнів про іменник як частину мови; розвивати усне і писемне мовлення; виробляти культуру спілкування; удосконалювати навички роботи в групах; пробуджувати інтерес  до походження свого народу, сімейних цінностей; виховувати любов до родини, повагу до людей, праці; розвивати мовлення, уяву, спостережливість, увагу;  прищеплювати любов до українського слова, до спадщини українського народу.

Тип уроку: узагальнення знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент. Налаштування класу на роботу.

Вітання “Добрий день!”

 

Учні по черзі торкаються однойменних пальців рук свого сусіда, починаючи з великих пальців і кажуть:

 

бажаю (стикаються великими пальцями);

успіху (вказівними);

великого (середніми);

у всьому (безіменними);

і всюди (мізинцями);

Вітаю! (Дотик всією долонею)

 

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

 

ІІІ. Узагальнення вивченого матеріалу.

  1. Виділити окремо назви істот і неістот.

1.Народ, час, простір, круча, рука, боєць, бій, подвиг, тьма, рабство, товариш, космонавт, учень, сту­дентка, буквоїд, шпроти, язик, пальма, друг, сонце, небо, висота, коваль, кузня, вітер, сніг, грім, життя.

2.Стратеги, пророки, світ, рік, полк, люди, світло, воля, море, захист, супутник, учениця, студент, букі­ніст, краби, нога, дерево, оселедець, курча, одежа, Марія, професор, стіл, знання, відбудова, перемога.

2. Вправа на редагування

Поставити іменники, що в дужках, у такому відмінку однини і множини, якого вимагають дієслова .Пояснити орфограми

Зайшов до (друг),  зустрів (друг); стоїть біля (кінь), під їхали до (будинок),відремонтували (будинок).

Стали біля (яблуня),обкопали (яблуня), звернувся до (сестра), провідав (сестра), підійшли до (береза), люблю (береза).

3. Вправи на визначення числа іменників.
Гра «Множина чи однина?».
Учитель називає іменники в однині та множині. Учні картками, на яких написано «Множина», «Однина», показують число іменників.
Виграє той, хто найменше помилиться. Для гри можна використовувати такі іменники: учитель, учні, фабрика, завод, пшениця, медаль, черешні, неділя, вишенька, герої, олівець, море, книга, яблуко, сонце, вікна.
4. Слова – іменники чоловічого, жіночого та середнього роду.

 

      Всі кмітливі його знають,

Ним колоди розщепляють.

Якщо букву “к” відняти,

Слід в річках його шукати.

  (клин – лин)

      Спробуй ти мене назвати:

Я – рослина, стебло в’ю,

А коли з кінця читати –

Містом сонячним стаю.

  (горох – Хорог)

      За мною ти сидів – згадай

(Одночасно і стіл я і лава),

“С” до назви моєї додай –

Тоді я – стародавня держава.

  (Парта –Спарта)

      Дерево ламаю,

Хвилі здіймаю,

  А “к” приєднаю –

  У полі зростаю.

   (буря – буряк)

      Не знайти без мене ходу

Через прірву, через воду.

З “о” я зовсім інше слово –

Житла людям дать готове.

  (Міст – місто)

 

5. Гра «Кубик відмінків»

(Діти називають іменник у тому відмінку, який випав на кубику)

6. Гра «Розфарбуй мене»

ІV. Музична руханка

«Найвиграшніша стратегія»

Тривалість:

10–12 хвилин

Гра:

Вчитель розповідає, що в цій грі можна виконувати три ролі: принцеси, дракона чи самурая. Принцеса — робить реверанс, дракон — ричить, підіймає руки вгору та рухається в напрямку іншої команди, а самурай — імітує рух змаху шаблі.

Учні згуртовуються в дві команди та стають одна команда навпроти іншої. Домовляються, кого в цьому раунді зображатиме їх команда: принцесу, дракона чи самурая.

Правила гри такі:
— принцеса зачаровує самурая та отримує 1 бал;
— самурай вбиває дракона, самураю — 1 бал;
— дракон з`їдає принцесу й отримує 1 бал.

У разі якщо дві команди продемонстрували пари: принцеси-принцеси, дракони-дракони, самураї-самураї, то жодна з них не отримує балів.

Гра триває 4–6 раундів. Виграє та команда, якій вдалося зібрати найбільше балів.

Ефект:

Гра навчає вибудовувати найвиграшнішу групову стратегію та виділяє в щойно утвореній команді ситуативних лідерів. Також вирізняються постійні лідери класу, які пропонують свої розв`язання для команди. Завдання рухливі, тому учні мають змогу перепочити та зробити розминку в нестандартній формі.

У ході гри спостерігайте за комунікацією всередині команд. Чи є учні, виключені з обговорення? Чи кожного вислуховують у ході гри? Якщо ні, то чому? В іграх, що відбуваються в швидкому темпі, дуже яскраво проявляються проблеми класу. Зокрема, труднощі із взаємодією. Це буде маячком для вас про те, над чим слід попрацювати з учнями найближчим часом.

 

V.Закріплення знань.

 

1.Подані поняття замініть одним словом.

А. Україна, прапор, гімн, калина, вишиванка …..( предмет)

Б. Любити, шанувати, оберігати, примножувати …. (дія)

В. Доброта, чутливість, уважність, любов ….(почуття)

 

- Що ми можемо сказати про назви предметів в українській мові?

 

2. Лексичний диктант записати відповідь одним словом – іменником.

1. Держава, в якій знаходиться географічний центр Європи (Україна)

2. Урочистий музичний твір – символ держави (гімн)

3. Символічний знак, зображений на прапорі (тризуб)

4. Той, хто самовіддано любить батьківщину (патріот)

5. Синонім до словосполучення «рідний край» (батьківщина)

6. Символ мужності, козацької слави (булава)

 

 

 

VI. Підбиття підсумків уроку. Аналіз роботи класу.

 

ТЕСТИ

  1. Розділ мовознавства, що вивчає частини мови, називається...

А) Лексикологією;

Б) Морфологією;

В)Фразиологією.

2. Іменником називається самостійна частина мови, що...

А) Вказує на предмет, відповідає на питання хто?, що?,  який?, чий?

Б) Називає предмет, відповідає на питання  хто? , що?,   належить до певного роду, змінюється за числами і відмінками;

В) Називає предмет, відповідає на питання що? , змінюється за родами, числами, відмінками.

3. Пишуться і беруться в лапки іменники, що є власними назвами

А) книжок, газет, журналів,заводів тощо;

Б) країн, міст, вулиць, морів, океанів;

В)озер, річок, океанів.

4. Пишуться з великої букви, але в лапки не беруться….

а) назви вистав, магазинів,готелів;

б) прізвища, імена по батькові людей, клички тварин,географічні назви;

в) назви наукових праць, назви прозових,поетичних, драматичних творів.

5.Кличний відмінок називає

а) особу або предмет, на яку спрямовано дію;

б) місце або час дії;

в) особу, до якої звертається мовець.

6.У реченні іменник може виступати…

а) тільки підметом;

б) тільки присудком;

в) підметом, присудком, будь-яким членом речення

7.Суфікс –ив- пишемо в іменниках, які означають…

А) матеріали і продукти праці;

б) осіб жіночої статі;

в) сировину, напівфабрикати продуктів харчування.

8.НЕ з іменниками пишеться разом, якщо…

а) НЕ є часткою і лише заперечує те, що названо іменником;

б) між НЕ та іменником можна вставити слово;

в) ддодаванням НЕ до іменника утворюється іменник-антонім.

9.В іменниках з абстрактним значенням  пишемо суфікс –інн- , якщо…

а) наголос падає на префікс;

б) наголос падає на суфікс;

в) наголос падає на корінь.

10. Суфікс –ович- у чоловічих іменах по бать кові вживається після…

А) м яких приголосних;

Б) твердих приголосних;

В) будь-якого твердого чи м якого приголосного.

11. Суфікс –ївна- ужіночих іменах по батькові вживається, якщо твірне слово закінчується на…

А) й  ;

Б) твердий приголосний;

В) м який приголосний.

12. Чоловічі імена по батькові, утворені від Ілля, Кузьма, матимуть суфікси…

А)  -ович, -йович;

Б) –йович, -ьович;

В)-іч, -ич.

Самоперевірка.

Рефлексія «Драбинка успіху» – нижня сходинка, у «людинки» руки вниз – у мене нічого не вийшло; середня сходинка, у «людинки» руки в боки – у мене були складнощі; верхня сходинка, у «людинки» руки вверх – мені все вдалося.

VII. Домашнє завдання

1. Складання сенкану «Іменник»

2.П.____ Вправа ____

3.Високий рівень. Випишіть з улюбленої казки 5-6 речень, визначте в них іменники, вкажіть їх морфологічні ознаки.

 

docx
Додано
22 квітня 2019
Переглядів
1403
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку