9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок "Інтегрований урок Творчість Івана Яковича Франка через призму алгебраїчних обчислень"

Про матеріал

Мета розробки: виробляти навички обчислень виразів зі степенями та тотожних перетворень, уміння самостійно застосувати знання в комплексі, в нових умовах; розвивати пам'ять, логічне мислення, обчислювальні навички; виховувати старанність, самостійність, бажання працювати на уроці творчо, свідоме ставлення до вивчення математики. Підсумувати знання учнів про життєвий і творчий шлях великого українського письменника; удосконалювати навички виразного читання.

Перегляд файлу

    Тема: Творчість Івана Яковича Франка через призму алгебраїчних обчислень.

     Мета: виробляти навички обчислень виразів зі степенями та тотожних перетворень, уміння самостійно застосувати знання в комплексі, в нових умовах; розвивати память, логічне мислення, обчислювальні навички; виховувати старанність, самостійність, бажання працювати на уроці творчо, свідоме ставлення до вивчення математики. Підсумувати знання учнів про життєвий і творчий шлях великого українського письменника; удосконалювати навички виразного читання.

       Тип уроку. Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок.

        Обладнання: картки для самостійної роботи, дидактичний матеріал « Алгебра в таблицях, 7- 9 класи», мікрокалькулятори, кодоскоп, цитати про математику та про Великого Каменяра, виставка художньої літератури, магнітофон.

 

                                                  Хід уроку

І. Організація класу та оголошення теми і мети уроку.

        Учитель математики. Сьогодні у нас урок застосування вмінь і навичок тотожно перетворювати вирази і виконувати дії із степенями. А присвячений цей урок Івану Яковичу Франку, великому українському письменнику, з творчістю якого ви знайомі. Ви будете виконувати алгебраїчні перетворення, розв’язувати математичні завдання, повторюючи і закріплюючи знання про життєвий і творчий шлях Франка.

        Учитель літератури. Зовнішність якої людини описав Михайло Коцюбинський: « Невеликий, хоч сильна мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди щось енергійне, уперте. Рудувате волосся непокірливо пнеться, вуса стирчать. Скромно одягнений, він тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить – і вас здивує, як ця невисока фігура росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло і ясно од світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що бє об кремінь і сипле іскри. Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою!»

        Так, це Іван Якович Франко.

         Пригадайте деякі епізоди з життя письменника.

         27 серпня 1856р. – дата народження письменника.

         У 1875р.  – студент Львівського університету.

         У 1893 р. – звання доктора філософських наук.

         28 травня 1916 р. – дата смерті І. Я. Франка.

 

                         ІІ. Перевірка знань        

            Учитель математики.

 1. У записаних числах знайдіть те, що означає степінь.

                            27=3*3*3=33.

        ( Повторення означення степеня одночлена)

 1. Обчисліть значення одночлена і прочитайте зашифроване слово.

         ( Робота з підручником).

          а) 5х3, якщо х=0.5;

          б) – 0, 125у4, якщо у= -2;

          в) 12х2у, якщо х=-0, 3, у=1

                                                  6 

          г) -9х2у, якщо х= -1, у= 1

                                               3.

Код: 0,18=у, -2=р, 1=г, 0,625=д.

Відповідь. Друг.

       Учитель літератури.  « Друг» - назва журналу, у якому працював Франко, будучи студентом. У 1877 р. Франка та інших членів редакції журналу « Друг» заарештували, після цього арешти відбувалися у 1880 р. та 1889 р. У цей період був написаний один із кращих віршів громадянської лірики Івана Франка « Товаришам із тюрми».

       Учень ( читає уривок з вірша).

 

                              Обриваються звільна всі пута,

                              Що в’язали нас з давнім життєм;

                              З давніх бруднів і думка розкута,-

                              Ожиємо, брати, ожиєм!

 

                              Ожиємо новим ми, повнішим

                              І любов’ю огрітим життєм;

                              Через хвилі мутні та бурхливі

                              До щасливих країв попливем.

 

                              Через хвилі нещасть і неволі,

                              Мимо бур, пересудів, обмов,

                              Попливем до країни святої,

                              Де братерство, і згода, й любов…

 

            Учитель математики. А тепер поєднаємо математику з мовою.

             Математичний диктант із самоперевіркою.

                 Запишіть  у вигляді виразу:

             1) різницю квадратів чисел m і n;

             2) подвоєний добуток чисел a  і b;

             3) суму квадратів чисел х і у:

             4) квадрат суми чисел c і d:

             5) потроєний квадрат суми чисел m і n:

             6) квадрат різниці чисел a і b:

             7) подвоєний добуток квадратів чисел  c і d:

             8) подвоєний квадрат добутку чисел х і у.

     Відповіді перевіряються через кодоскоп:

 1. m2 –n2;                                           2) 2ab;

3)  x2 – y2 ;                                           4) ( c+d)2; 

5) 3 ( m+n)2 ;                                       6)  ( a-b)2;                                              

7) 2c2d2;                                               8)  2( xy)2;

     ( Учні обмінюються зошитами і перевіряють математичний диктант олівцями).

      Наступне завдання: знайдіть за допомогою мікрокалькулятора значення одночлена

            -0, 025a3b2c4, якщо a= -5; b=0,8; c=1.

       Значення виразу дорівнює 2.

          Учитель літератури. « Пісня і праця – великі дві сили!» - ці крилаті слова належать Івану Франку. Великий Каменяр був невтомним трудівником на ниві культури і науки. Він зробив значний внесок у філософію, економіку, фольклористику, літературознавство, педагогіку та інші галузі знань. Любов до праці прищепив йому батько – сільський коваль. Мати вміла опоетизувати працю чарівною українською піснею. Пісня і праця стали могутніми крильми літературної творчості Франка, тими двома силами, які надихали його на сподвижництво в імя рідного народу все життя.

              Учениця. ( читає уривок з вірша)

 

 

                Тямлю як нині: малим ще хлопчиною

                В мамині пісні заслухався я;

                Пісні ті стали красою єдиною

                Бідного мого, тяжкого життя.

 

                Мамо, голубко! Зарана в могилі

                Праця й недуга зложили тебе,

                Пісня ж твоя в невмираючій силі

                В мойому серце ясній, живе.

 

                Пісня і праця – великі дві сили!

                Їм я до скону бажаю служить;

                Череп розбитий – як ляжу в могилі,

                Ними лиш зможу й для правнуків жить.

   Звучить пісня на слова Івана Франка « Червона калино, чого в лузі гнешся?»

 

                                   Другий міні – модуль

           ІІІ. Комплексне застосування знань.

 1. Бліц – турнір ( усно).

                              Запитання 1 –й команді.

 1. Що таке степінь?
 2. Назвіть показник степеня 122
 3. Яке число дістанемо в результаті піднесення до степеня додатного числа?
 4. Яке число є степенем від’ємного числа з парним показником?
 5. Як піднести до степеня нуль?
 6. Що робити з показниками, множачи степені з однаковими основами?
 7. Як поділити степені з однаковими основами?
 8. Що таке одночлен?
 9. Що називається тотожністю?
 10. Що таке рівняння?
 11. Що означає розв’язати рівняння?

                            Запитання 2 – й команді.

     1.Назвіть основу степеня 122.

     2. Обчисліть 122.

     3. Яке число дістанемо в результаті піднесення до степеня відємного числа.?

    4. Яким числом є степінь відємного числа з непарним показником?

    5. Як піднести до степеня 1?

    6. Що робити з показниками, підносячи степінь до степеня?

    7. Чому дорівнює a0, якщо a =0?

    8. Що таке коефіцієнт одночлена?

    9. Що таке тотожне перетворення виразів?

   10. Що називається коренем рівняння?

   11. Сформулюйте формулу лінійного рівняння.

 

 1. Письмова робота ( самостійно в парах).
  1. 17,2*( 35-0,58x)-0,3x-14,56;
  2. 0,8y+ 52,75=2,5 ( y-19,7);
  3. 5* ( 7,9z-31,405)-( 9z-0,25) *4,1.

    Учитель математики. Кожне рівняння має корінь 60. Що воно означає? Так, це вік Франка, він прожив 60 років.

    Учитель літератури. Іван Франко був висококультурною, освіченою, ерудованою людиною. Він досконало знав і користувався українською, російською, польською та німецькою мовами. Добри знаючи майже всі слов’янські мови, Франко перекладав з болгарської, словацької, сербської, хорватської та чеської. Вільно володів письменник і грецькою, латинською, єврейською та французькою мовами. Він перекладав також твори англійських та іспанських письменників.

         Протягом 40 років виходили з – під пера І. Франка численні поезії, драми, оповідання, повісті, критичні і публіцистичні статті. Тільки список творів Івана Яковича займав книжку до 200 сторінок.

         До цього уроку за зразком акровірша « Франко» ви мали скласти власний акровірш « Іван» на математичну тему. ( Учениця нагадує, що таке акровірш).

 

                                 Акровірш « Франко»

 

                     Формули вивчаємо на уроці,

                     Рівності записуєм в рядок,

                          А задачі в нас на кожнім кроці,

                         Навіть степені ми знаєм на зубок.

                         Коли хочеш математиком ти стати,

                         Ось завдання – вмій Франка читати.

                                   Власні акровірші

                          Івасик любить математику,

                          Вчить правила й означення завжди,

                          А також мріє він про інформатику –

                          Навчається у першій школі залюбки.

 

                          І знову я розв’язую задачі –

                          Вони допомагають у житті.

                          А мама з татом попрацюють хай на дачі –

                          Нам овочі потрібні на столі.

 

                                    Третій міні – модуль

ІV. Контроль і самоперевірка знань.

         Самостійна робота на картках із взаємоперевіркою.

                                    1 – й варіант

     1. Обчисліть:

               а)   95*98

                        910                                                             ( 729)

 

              б)         0,212

                     0,25*0,23                                                                                   ( 0, 0016)

 

2. Виконайте дії:

         а)  x0*x5                                                                    ( x5)

         b)  a3:a0                                                                     ( a3)          

 

 1. Запишіть у вигляді степеня з основою a вираз:

       a) ( a3)2 * ( a2)3;                                                        ( a12)

 

       b)  ( a2*a6)2                                                              ( a16) 

 

                              2 – й варіант

1. Обчисліть:

                     a)   817

                           82*812;                                                   ( 4096)

 

 1. 0,35*0,34 

                                    0,36                                                    ( 0,027)

2. Виконайте дії:

                          a) y0*y8;                                                        ( y8)

 

                          b) b4:b0.                                                          ( b4)

3. Запишіть у вигляді степеня з основою а вираз:

                          а) ( a2)5*( a3)4;                                                ( a22)

 

                          b) ( a3*a7)2.                                                      ( a20)

           На закритій частині картки відповіді вправ іншого варіанта. Відбувається взаємоперевірка і виставлення оцінок олівцем.

            Учитель літератури. Ось і закінчується наша літературна подорож у математичну країну. І закінчується наша повість про великого Каменяра. 28 травня 1916 р. Іван Якович помер. Його поховали у Львові, на Личаківському кладовищі. Наш народ гідно шанує пам'ять Івана Франка. Його іменем названо один з обласних центрів України, Львівський державний університет, бібліотеки і школи. І в нашому місті є вулиця Івана Франка.

       ( Показ наочності, літератури, малюнків. Читання власних акровіршів).

 

                       V. Творча робота та рефлексія.

     Алгебраїчно – літературний кросворд.

 

1

 

 

м

 

 

 

 

 

2

 

а

 

 

 

3

 

 

т

 

 

 

4

 

е

 

 

 

 

5

 

м

 

 

 

 

 

6

 

 

а

 

7

 

т

 

 

 

 

 

 

 

8

 

и

 

 

9

 

к

 

 

 

 

 

10

 

а

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подруга алгебри (Геометрія)

2.Великий Каменяр ( Франко)

3.Є не лише мовний, а й математичний ( Диктант).

4.а4 – що це? ( Степінь)

5.Назва вірша про робітників з молотом.( Каменярі)

 6.Імя Беркута. ( Захар).

 7.Рівність із змінною. ( Тотожність).

             8.… - джерело знань. ( Книга).

 9.В запису а5 що таке 5? ( Показник).

10….   Потрібні в житті, як гвинтівка в бою.( Знання).

 

            Виділене слово – відповідь, що означає царицю наук.

        Учениця. ( Читає уривок з вірша Франка « Каменярі»).

                                У кожного чоло життя і жаль порили,

                                І в оці кожного горить любові жар,

                                І руки в кожного ланці, мов гадь, обвили,

                                І плечі кожного додолу ся схилили,

                                Бо давить всіх один страшний якийсь тягар.

 

                                Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,

                                Так наші молоти гриміли раз у раз;

                                І п’ядь за пядею ми місця здобували;

                                Хоч не одного там калічили ті скали,

                                Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас.

 

                                Отак ми всі йдемо, о одну громаду скуті

                                Святою думкою, а молоти в руках.

                                Нехай прокляті ми і світом позабуті!

                                Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі,

                                І щастя всіх прийде по наших аж кістках.

 

                                         Тестові завдання.

                                              1 – й варіант

1. Подайте у вигляді степеня з основою а вираз ana3.

           A. a3n               Б.an+3                  В.( аn)3.

2. Подайте у вигляді степеня з основою 5 число 255

           А. 525                 Б.( 55)5             В. 510

3. Запишіть 240 у вигляді степеня з основою 32.

           А. 328                       Б. 3238                 В. 3220

                                                2 – й варіант

1. Подайте у вигляді степеня з основою а вираз ( а2)m

             А. а2+m            Б. a2am                             В. а2m 

2. Подайте у вигляді степеня з основою 5 число 1254

             А. 512                 Б. 53+4                             В.( 55)4 

3. Запишіть 240 у вигляді степеня з основою 16.

             А. 1638.                Б. 1610                               В. 1624 

 

VІ. Підсумки уроку і домашнє завдання.                  

             

 

docx
Додав(-ла)
Киян Світлана
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
360
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку