Урок із української мови в 6 класі "Написання -н- та -нн- у прикметниках"

Про матеріал

Розробка уроку з української мови в 6 класі на тему "Написання -н- та -нн- у прикметниках". У розробці уроку використані як групові, так і індивідуальні та фронтальні форми роботи.

Перегляд файлу

 

Тема: Написання -н- і -нн- у прикметниках. 

 

Мета:  - повторити і поглибити знання учнів про прикметник; пояснити правила написання   -н- і -нн- у прикметниках, домогтися засвоєння цих правил; формувати вміння правильно писати   -н- і -нн- у прикметниках, пояснювати написання, збагачувати словниковий запас;

                       - розвивати пам'ять, усну та письмову мову, вміння зіставляти мовні явища, узагальнювати матеріал;

                       - виховувати в учнів любов до рідного слова, почуття пошани до рідного краю.

 

Тип уроку:    урок засвоєння нових знань з елементами дослідження

Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація.

Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна.

Методи і прийоми: «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Асоціативний                   кущ», «Мозковий штурм», ігри «Четверте зайве», «Мовний футбол», робота в     парах, індивідуальні завдання, творчі завдання.

Обладнання: підручник, презентація уроку, індивідуальні картки.

 

ХІД УРОКУ

 1. Мотивація навчальної діяльності школярів.

Оголошення теми та мети уроку.

1. Організаційний момент.

          Учитель: Любі друзі! Вітаю Вас! Ми знову зустрілись, щоб заповнити чисту сторінку нашого уроку глибоким змістом, отримати нові знання. Я впевнена, що кожен із вас досягне успіху на сьогоднішньому уроці.

Інтерактивна  вправа «Мікрофон» (Робота з епіграфом уроку)

          Учитель. Як ви розумієте цей вислів? (Слайд 1)

« Якщо хочеш досягти успіху, продовжуй вірити в себе і тоді, коли в тебе вже ніхто не вірить»

                                                                                   Авраам Лінкольн

          Учитель. Пам’ятайте, діти, успіх приходить до тих, хто не боїться діяти. Тож девіз сьогоднішнього уроку:  (Слайд 2)

                             Видумуй, пробуй, твори!

                             Розум, фантазію прояви!
                             Активним і уважним бувай

                             І про кмітливість не забувай!

           Учитель. Діти, чи сподобалось вам  подорожі по країні прикметників? Продовжуємо нашу мандрівку по цій країні.

Тема: Написання -н- і -нн- у прикметниках.  (Слайд 3)

Отже, записуємо тему уроку в зошит.

        1. Вправа «Очікування». Продовжити речення: (Слайд 4)

На цьому уроці я дізнаюся …

На уроці я вивчу … 

На уроці мене чекає …

Від уроку очікую …

 

 • Вивчити правила написання н і нн у прикметниках.
 • Навчитися знаходити дані орфограми, правильно писати прикметники, пояснювати правопис за допомогою правил.

 

Тож сьогодні ми продовжимо працювати над вивченням самостійної частини мови – прикметником, будемо засвоювати з вами навички правильного написання слів з -н- і -нн-, моделювати, зіставляти, знаходити і виправляти помилки. А ще побуваємо в ролі дослідників.

 

 1. Актуалізація  опорних знань.

1. Учитель. Діти, ми вже багато чого дізналися про прикметники, а тому перш ніж почати вивчати новий матеріал, проведемо перевірку знань, одержаних раніше.

           Фронтальне опитування ( Гра «Мовний футбол») (Слайд 5)

 • Який розділ науки про мову ми почали вивчати?
 •  Що вивчає морфологія?
 •  На які групи за значенням поділяються прикметники?
 • Які прикметники мають ступені порівняння?
 • Як творяться вищий і найвищий ступені порівняння прикметників?
 • На які дві групи поділяються прикметники?
 • Основні способи творення прикметників - … (Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, основоскладання).

Молодці!

 1. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.
  1. Проблемне завдання. (Слайд 6)

 Коли пишемо -нн-, а коли -н- у прикметниках?

«Згоден? – Не згоден? – Обґрунтуй!» (Слайд 7)

У слові казенний пишемо нн, а казармений – н. Чи можете ви з упевненістю сказати: «Я знаю, як писати ці слова, і можу пояснити, чому».

Отже, щоб пояснити правопис даних слів та правильно писати прикметники, потрібно вивчити правила правопису н та нн у прикметниках.

 1.  Дослідження – спостереження на основі аналізу. (Слайд 8)

 

Для цього попрацюємо колективно і створимо «Ефект народження правила»

На дошці проектуються слова (презентація) Записані на дошці

Дослідити, від якої твірної основи вони утворились, за допомогою яких суфіксів.

З’ясуйте, коли у прикметниках пишеться -нн-.

Туманний, телефонний, денний, осінній, старовинний.

 • Виконайте розбір поданих прикметників за будовою. Зробіть висновок про те, у яких прикметникових суфіксах пишеться одна літера -н-.

Дерев’яний, гречаний, зміїний, пташиний.

 

 1. Дослідження – зіставлення.  (Слайд 9)

Зіставте слова правої і лівої колонок. Чим вони відмінні? На яку ознаку вказують прикметники правої колонки? Скільки літер -н- пишеться в суфіксах таких прикметників?

        нескАзані (слова)                           несказАнна(краса)

        нездІйснені (мрії)                          нездійснЕнні (мрії)

        нездОланий (народ)                     нездолАнний (народ)

Висновок.

Сформувати правило «орфограма Н та НН у прикметниках».

Скласти алгоритм

                                                  Алгоритм 

        

                                       Чи є суфікс -н-

 

        Так                                                                     Ні

 

Чи закінчується  Чи є суфікси -енн-,

твірна основа на -н-        -анн-, -янн-

 

Так                      Ні  Так                     Ні

 

-нн-                     -н- -нн- -н-

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1.    «Четверте зайве» (Усно)   Колективна робота (Слайд 11)

Знайдіть у кожному рядку зайве слово.

1)   Розум…ий, бід…ий, сторо…ій, жадіб..ий.

2)   Істи…ий, кі…ий, щогоди…ий, мир…ий.

3)   Парка…ий, голос…ий, ваго…ий, цикло..ий.

4)   Магнітофо…ий, вантаж…ий, холод…ий, кабінет…ий.

5)   Заліз..ий, безтала…ий, полотня…ий, хмар…ий.

Фізкультхвилинка (Слайд 12)

Учитель. Вміємо ми працювати, але треба і відпочивати.

Як солдати на параді,

ми крокуєм ряд за рядом.

Лівою – раз, правою – раз,

подивіться всі на нас!

Всі заплескали в долоні

Дружно, веселіше.

А тепер сідаємо.

Будем знову працювати

До успіху крокувати.

 

 1. Гра «Весела вікторина».  (Слайд 13)

Передайте зміст кожного словосполучення з прикметником з  наголошеним суфіксом – анн- або – енн-. Запам’ятайте їх правопис.

Якого не можна вблагати.

Якого не можна впізнати.

Якого не можна здолати.

Який дуже старається.

Якого ні з  чим  не можна зрівняти.

Який не може примиритися з чимось.

Дуже високий. Дуже широкий. Дуже страшний.

( Невблаганний, невпізнанний,  нездоланний, незрівнянний, старанний, непримиренний, височенний, широченний, страшенний).

 1.   Робота в парах.  (Слайд  14)

 (Творче конструювання) вправа 401

 1. Завдання диференційоване на вибір (Слайд 15)

Середній рівень

виконує вправу 404  в підручнику

Достатній рівень

Перепишіть речення, на місці крапок уставте, де потрібно, літеру–н-.

Люби життя у боротьбі щоден..ій. Дала Вкраїна крила соколин..і. Не марнуй хвилин безцін..их! Пташин..им дзвоном повниться земля. Відійшла журавлин..а пора, відлетіли з озеречка остан..і качки.

Виділені слова розберіть за будовою.

Високий рівень (завдання з ключем)

Запишіть слова у дві колонки: прикметники з -нн- і -н-. З других букв записаних слів прочитайте початок прислів’я. … -- нема України.

Обмін..ий, незбагнен..ий, складн..ий, взаємозамін..ий, шален..ий, священ..ий, несказан..ий, хлібн..ий, вихован..ий, кремін..ий, оборон..ий, знан..ий, шипшин..ий, мишин..ий, мільйон..ий.

 

 1. Слово вчителя. (Слайд 16)

На Лозівщині народилася  відома спорсменка: Наталія Прологаєва, українська плавчиня, яка увійшла в число мультимедалістів XIV Паралімпійських ігор, що проходили у Лондоні, завоювала три золоті медалі і побила два світових і два паралімпійських рекорди!

Нею пишається наша громада.

 1. Творча робота (Слайд 17)

Скласти власне висловлення (5-7 речень) «Спортивна гордість Лозівщини», використовуючи прикметники з нн із гри «Весела вікторина»

 V.Узагальнення вивченого на уроці.

1. Тестове завдання «Я – випускник».  (підготовка до ЗНО) (Слайд 18)

 1. Із двома літерами    нн   пишеться   прикметник:

                а)   букве...ий;

                б)   сторо...ій;                

                 в)   лебеди...ий;              

                 г)  орли...ий.

2.  Вкажіть рядок, у якому допущено помилку:

а) пісенний, весняний, зоряний;

б)незрівнЯний, невблагАнний, осінній;

в)повинні, священний, шалений.

 1. Буква  -н- пишеться у слові

А.  Де..ий

Б.  Загоє..ий

В.  Газо..ий

Г.  Божестве..ий

Відповіді (Слайд 19)

1 Б       2 Б          3 Б

2.Рефлексія.   Слайд 20

 1. Чи досягли мети уроку?
 2. Чи можете уже сказати: «Я знаю правила написання –н - і – нн – у прикметниках, можу знаходити їх у тексті, пояснювати правопис і правильно писати?»
 3. Чи задоволені ви своєю роботою на уроці?
 4. Так чому ж у слові казенний – нн, а у слові казармений – н?
 5. Чи  ваші «очікування» здійснилися?
 6. Яка людина може досягти успіхів?

    V. Оцінювання учнів відповідно до результатів засвоєння навчального                              матеріалу 

   VI. Домашнє завдання   (Слайд 21)

§48, впр. 406 (4-6 балів)

§48, Виписати прикметники із н та нн 20 (слів) із твору В. Нестайка «Тореадори із Васюківки»  (7-9 балів)

Написати висловлення «Спортивна  гордість Лозівщини», або «Як стати успішною людиною», використовуючи  прикметники з -н- і -нн- (10-12 балів)

 

 

 

 

docx
Додано
14 березня 2018
Переглядів
1203
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку