Урок із зарубіжної літератури для 8 класу "Пісня про Роланда"

Про матеріал

На уроці учні мають поглибити знання про середньовічний героїчний епос; визначити історичну основу, тематику, ідейний зміст та композицію французького героїчного епосу» Пісня про Роланда»; розвивати навички усного мовлення та критичного мислення; виховувати патріотичні почуття на прикладі героїв поеми та моральні якості учнів, любов до Батьківщини

Перегляд файлу

Слайд 2

Тема уроку. «Пісня про Роланда». Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в « Пісні про Роланда»

Мета уроку: поглибити знання учнів про середньовічний героїчний епос; визначити історичну основу, тематику, ідейний зміст та композицію французького героїчного епосу» Пісня про Роланда»; розвивати навички усного мовлення ; виховувати патріотичні почуття на прикладі героїв поеми та  моральні якості учнів, любов до Батьківщини.

Обладнання : відеоматеріал до уроку, історична основа «Пісні про Роланда»( word-документ): текст поеми «Пісня про Роланда», презентація до уроку(Power Point, слайди 1-12)

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

Народ …відчуває потребу історичного усвідомлення, …

і зберігає при допомозі вірша й співу свою історію.

Р. Менендес Підаль

...Граф Роланд вмер – та      переміг.

                                                                                       „Пісня про Роланда”

 

І.  Мотивація навчальної діяльності( 1 хвилина)

1. Вправа «Криголам».

Г – гарні, гармонійні.

О – освітчені, осяяні літературою, охайні, оптимістичні

С – серьйозні, самодостатні, справедливі, сміливі

Т –творчі, толерантні

І – ініціативні, ідеальні

Слайд 3

2. Робота із ілюстрацією.(2 хвилини)

-Які частини обладунків рицаря вам відомі? (Шолом, забрало, меч, щит, спис, секіра...)

- Чому рицар повинен був виглядати саме так? (Щоб захистити себе під час військових дій)

- Чи зручно було рицареві в таких обладунках? (Вони були дуже важкими, отже, рицар мав бути сильним і витривалим.)

- Від чого, окрім якостей самого рицаря, залежав його успіх у військових діях? (Від надійної зброї, сильного, слухняного коня)

3. «Мозковий штурм»

— Які якості характеру мали визначати справжнього рицаря? (Сміливість, відвага, доблесть, відданість своєму сюзерену, Прекрасній Дамі, здатність на самопожертву...Всі разом вони складали Кодекс лицаря.)

(Методичний коментар. Учні отримують ватман із ілюстрацією лицаря та записують назви рис навколо зображення рицаря.)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Слайд 4

 1. Перегляд буктрейлера.(4 ХВИЛИНИ)

2.Сьогодні справжніх лицарів зустріти

Приємно всім – дорослим і малим.

Щоб стати лицарем, достатньо захотіти,

Зусиль докласти, – і ти станеш ним.

Любов і шана, вихованість. Чемно,

З повагою промовлені слова –

І для Вітчизни бути патріотом …

Ця істина, до речі, не нова.

Тож будьте чесні, добрі й справедливі,

Тримайте дане слово кожен раз,

Любіть свою Вітчизну щиросердно,

І лицарями будуть звати вас !

Слайд 5

ІІI. Оголошення теми, епіграфа уроку( 2 хвилини)

До числа визначних пам'яток середньовічної літератури відносять старофранцузьке епічне сказання «Пісня про Роланда». На сьогоднішньому уроці ми знову перенесемося у Францію Х - ХІ століття, проаналізуємо образ  Роланда, з'ясуємо історичну правду та вигадку у творі.

Конкурс. «Чи уважний ти читач?»(Вірю-не вірю)

1.Карл запропонував Роландові третину свого війська( половину) -

2.Роланд відмовився від половини війська, бо був впевнений у своїх силах (впевнений у своїх силах)+

3. Першим відчув небезпеку? (Олів’єр).+

4.Він здогадався про небезпеку бо…?(почув страшний гуркіт зброї?+

5.Військо сарацин було слабо озброєне, вони розраховували на несподіваність свого нападу добре озброєні, сильні, численне військо) -

6. Олівер радить Роландові не звертатися за допомогою. -

7.Роланд в вважає за обов’язок самостійно перемогти вороже військо.( «Васал повинен за свого сеньйора терпіть нестатки, спеку і мороз») +

8.Олівер пропонував покликати на допомогу один раз -

9.Франки відбили два наступи? (4) -

11. Пятий наступ був згубним +

12. Роланда меч звався Альмас.-

13. Ріг Роланда мав назву Оліфант.+

ІV. Формування нових знань і способів дії

Слайд 6

Слово вчителя.

Особливе й почесне місце серед творів епохи Середньовіччя належить поемі про загибель франкського лицаря Роланда та його друзів. Складена невідомими авторами, «Пісня про Роланда» була однією з багатьох поем, що оповідали про драматичне й славетне минуле французького народу і називалися chansons de geste, тобто «піснями про діяння», «про подвиги», в народі їх називали «жестами».

3.Повідомлення учнів (6 хвилин)

«Пісні про діяння».

Такі сказання існували спочатку у вигляді коротких епізодичних пісень чи прозових творів і поширились в народних масах, їх з однаковим захопленням слухали не лише воїнство, але й духовенство, купецтво, ремісники й селяни.

Оскільки з початку ці народні сказання були призначені для усного наспівного виконання жонглерами, останні піддавали їх інтенсивній обробці, що полягала в розширенні сюжетів, в їх циклізації, у введенні вставних епізодів, часом дуже великих, розмовних сцен  тощо.  Внаслідок цього короткі епізодичні пісні набули поступово вигляду сюжетно і стилістично організованих поем–жестів.

Ведучи своє походження з раннього середньовіччя, героїчний епос набув класичної форми і пережив період активного побутування в ХІІ ст., ХІІІ ст. До цього часу відноситься і його письмова фіксація. Жести мають обсяг від 900 до 20 000 восьми  чи десятискладових віршів.  Вони складаються з особливих, нерівних за розміром, але змістовно відносно завершених  строф. Усього збереглося близько ста героїчних поем.

«Поеми про діяння Карла Великого»

Жести прийнято поділяти на цикли. Найвідоміший – цикл про Карла Великого. Центром оповіді таких «жестів» є постать видатного правителя і полководця – короля Франції Карла Великого (правив 768-814 рр.), особи непересічної  й суперечливої. Серед тогочасних монархів Західної Європи він був першим і єдиним королем, хто зробив серйозні спроби об’єднати  державу й припинити криваві міжусобні війни феодалів. У таких поемах оспівувалася священна боротьба франків проти «язичників» - мусульман, героїзувалася постать Карла Великого,  який поставав як втілення чеснот й оплот християнського світу. Пам’ять про великого володаря збереглася в народі. Поступово Карлу Великому стали приписувати риси й подвиги інших королів.

Історична основа твору

«Пісня про Роланда» виникла на основі незначного в історичному плані реального факту. Влітку, 15 серпня  778 р.,  Карл Великий  завершив кількамісячний похід до північної Іспанії з метою протидії поширенню мусульманства, після чого повертався зі своїм військом до Франції через Піренейські гори. У Ронсельванській ущелині на його ар’єргард, очолюваний маркграфом Хруотландом, напали місцеві мешканці - баски, які, до речі,  були християнами. Вони помстилися за розорення свого міста Пампелуни. Перебивши всіх франків і пограбувавши обози, баски зникли так само раптово, як і з’явилися, відійшовши таємними, лише їм відомими стежками. Карл тоді навіть не міг помститися нападникам.

4. Слово вчителя  про поему «Пісня про Роланда» (2 хвилини)

Отже, найвизначнішим серед жестів є «Пісня про Роланда» – перлина не тільки французького, а й західноєвропейського епосу. Створена приблизно у ХІ ст. і записана наприкінці ХІІ ст. «Пісня про Роланда» й досі вражає стислістю розповіді, суворістю змісту, драматизмом подій, палким патріотизмом.

До нашого часу дійшло 7 рукописів «Пісні». Канонічним вважається Оксфордський рукопис, написаний близько 1170 або 1180 року англо-норманським діалектом старофранцузької мови. Цей рукопис відомим став у 1837 році.

 Текст «Пісні про Роланда» складається з 290 строф – тирад, які пронумеровані. Кожна має від 12 до 35 рядків. У кінці більшості тирад стоїть слово «Аой» – приспів чи, може, умовне позначення якоїсь відомої у ХІІ ст. мелодії.

У народній уяві полеглі лицарі Карла перетворилися на могутніх, легендарних героїв. І вже через століття літописець короля Карла Лисого, розповідаючи про цей випадок, назвав лицарів найславетнішими героями країни. На цей сюжет були складені поеми, що поширилися по всій Франції.  Оспівана в них історична подія поставала докорінно трансформованою: похід Карла тривав уже сім років, причиною загибелі ар’єргарду були вже не баски-християни, а сарацини-нехристи, невірні, маври, очолені підступним Марсілієм, який зумів підкупити зрадника Генелона. Маловідомий Хруотланд перетворився на Роланда – племінника короля Карла, славного лицаря.

Слайд 7

6.Робота з таблицею ( 3 хвилин)

Методичний коментар: знайомлячись зі змістом «Пісні про Роланда», учні з’ясовують, як історичний факт подається у  творі. Свої висновки записують у таблицю.

 

 

Історичні події

 

Художній вимисел

1.

Похід Карла Великого до Іспанії

778 року тривав лише кілька місяців

1.Похід Карла триває 7 років

2.

Уночі 15.09 на ар’єргард Карла напали християни―баски

2.На франків напали невірні, сарацини

 

3.

Загинув  Хруодланд граф Бретані

3.Граф Хруодланд став племінником Карла на імя Роланд

4.

Битва в Ронсенвальському межигір’ї незначний історичний епізод

4.Битва в межигір’ї набула всенародного значення

5.

Нападники баски втекли непокараними

5. Нападники покарані

 

 «Пісня про Роланда» – це поема, в якій оспівувалось не лише минуле Франції, а утверджувалась важлива ідея відданого служіння державі, імператору. Саме з цією метою реальний історичний факт був змінений, опоетизований, адже в той час  потрібні були герої подібні до Роланда, сміливі, мужні, набожні. Воїни завжди з повагою ставилися до своєї зброї. Своїм мечам часто давали прізвиська, у яких відображали якості металу.його твердість, міць. Меч Роланда ― Дюрандаль ― надзвичайно твердий

                                                        Олів’єра ― Альтеклер ― високо-світлий

                                                        Турпіна ― Альмас ― світла сокира

                                                        Карла ― Джойз ― радісний

Слайд 8

8. Робота із епіграфом.(3 хвилини)

Поясніть, як ви розуміете слова епіграфу до нашого уроку: «...Граф Роланд вмер – та      переміг.»

Висновок. Граф Роланд, племінник Карла Великого, уособлює у собі мужність, доблесть, відвагу. Він, відданий васал, заради свого сюзерена готовий на все. Роланд віддає своє життя у бою, ні на хвилину не замислюючись над можливістю іншого вибору. Граф тричі відмовляється сурмити, тобто просити допомоги у Карла, гордість не дозволяє йому зробити це. І звук рога Оліфанта почується лише тоді, коли надії на власні сили буде зовсім мало. Приголомшує сцена, що змальовує Роланда, який сурмить у ріг вдруге. Сила страждання, болю за загиблих товаришів втілюється у максимальному напруженні героя, у якого «з уст... пішла червона кров, а в голові виски аж затріщали». Автор поеми постійно підкреслює, що Роланд — справжній рицар: він жив, як рицар, і помер, як герой. Навіть Бог визнає достоїнства Роланда: він забирає його в рай, незважаючи на такі недоліки героя, як гордість та самовпевненість.

Як помер Роланд? Що означає його поза?(Ліг обличчям до ворогів, щоб Карл побачив, що він помер непереможеним.Простяг рукавичку праву до неба  на знак відданості Богу, бо смерть звільняє його від служіння Карлу)

V. Застосування знань, умінь, навичок

Слайд 9

1. Проблемна ситуація (3 хвилини)

Як ви вважаєте, чи правий був Роланд, коли не попросив вчасно допомоги у Карла?

2. Диспут. Роланд – хоробрий лицар-патріот чи нерозважливий юнак?

Слайд 10

VI. Підсумок уроку( 3 хвилини)

1.Бесіда.

 • Що в епоху Середньовіччя вкладали в поняття „лицар”? Чи є Роланд справжнім лицарем?
 • Кого називають героєм? Чи можна Роланда назвати героєм?
 • З якими персонажами  українського героїчного епосу його можна порівняти?

(Наприклад, характеризуючи „Пісню про Байду». У пісні висловлюється ідея благородства і високого почуття патріотизму, моральної вищості людини над смертю. Загибель Байди виступає символом безсилля поганського світу.)

 • Чи можна вважати твір «Пісня про Роланда актуальним? Чому?
 • Хто для вас є героями сьогодення?
 • Чи перегукуються риси характеру та вчинки Роланда із сучасними героями?

Слайд 11

VІI. Домашнє завдання.

Для всіх.

1.Діберіть цитати до образу Карла та Ганелона.

 2.Напишуть твір-мініатюру: «Бути героєм-це сучасно?»

Індивідуальні завдання

1 Створити епос на новий лад.

Образи : Роланд і Ганелон.

Історичні події: подорож у часі.

Місце і час подій: Україна, 2017 рік.

Основа конфлікту: боротьба за волю і незалежність.

Предмети: ноутбук, лазерний меч, ріг.

2.Створіть кластер або проілюструйте «Пісню про Роланда»(за бажанням)

3.Складіть сенкан зі словами «лицар», « патріот», «Роланд»

Слайд 12

Слово вчителя.     В народі говорять:»Герої не вмирають». І це так. Минають роки, десятиліття,століття, а люди знову і знову повертаються до величних подій історії, прославлених героїв, створючи художні та документальні фільми, балади, поеми, пісні. Сьогодні ми говорили з вами про Францію 11 століття, про лицарів, про риси характеру, які роблять людину патріотом, про героїчний епос. Та намагалися перенести героїчні події в Україну наших часів. Я сподіваюсь, що наш урок пройшов недарма. Бажаю вам  бути сміливими та рішучими і вирости справжніми патріотами нашої Батьківщини та, у разі необхідності стати на захист її незалежності. Хоча дуже хочеться, щоб про війни та поле бою ми з вами лише читали. Миру всім нам, спокою та процвітання у нашій країні.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Bessmertnaya Natalya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 березня 2018
Переглядів
14848
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку