Урок "Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта"

Про матеріал
Розробка уроку на тему "Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта" 8 клас
Перегляд файлу

Тема уроку: Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта

Мета:

освітня:  сформувати уявлення про кліматичні показники в межах України; показати особливості їх розподілу територією країни та протягом року; систематизувати знання про кліматичні особливості країни, вивчаючи її кліматичне районування;

розвивальна: вдосконалювати навички роботи з тематичними картами, розвивати навички дослідницької роботи;

виховна: виховувати допитливість, взаємоповагу

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Робота з презентацією

Що зображено на схемах? (циклон, холодний фронт)

Вказати види сонячної радіації. (відбита, поглинута, пряма, розсіяна)

Інтелектуальна бесіда

 • Сонячна радіація, що безпосередньо надходить від Сонця до земної поверхні….
 • Сумарна сонячна радіація складається з ….
 • Радіаційний баланс – це…
 • Альбедо залежить від ...
 • Де в Україні найвищі показники сонячної радіації…
 • В яких кліматичних поясах розташована Україна?
 • Для території України характерне перенесення повітря із…  на ….

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Людина завжди помічала ті прикмети природи, що допомагали їй визначати зміни погоди, адже життя, зокрема і в наш час, значною мірою залежить від погоди.

Погода часто буває не лише теплою та безвітряною, а й з такими явищами, як пилові бурі, суховії, тайфуни, урагани, шторми. Розуміти причини їх виникнення, вчитися передбачувати одне із завдань сучасної географії. Народні прикмети дозволяють прогнозувати погоду швидше, ніж найсучасніше устаткування.

Існує такий вислів: «Знання погоди вартує золотих гір, якщо ми навчимось її передбачати, нам не залишиться чого просити в Бога». Пояснімо його.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Прийом «Мозковий штурм»

Якими видами умовних позначень позначають на картах показники температур, опадів, вітри, атмосферний тиск?

Прийом «Пригадай!» Які кліматичні показники характеризують погоду?

(Температура повітря, хмарність, атмосферний тиск, вітри, опади, вологість повітря).

Розповідь вчителя. «Кліматична карта. Розподіл температури повітря»

У теплий період температури повітря над Україною обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюються в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних процесів і особливостей підстильної поверхні обумовлює зростання липневих ізотерм з півночі – північного заходу на південь – південний схід.

У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси, тому температури вищі на південному заході – заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході – сході, що обумовлено зменшенням впливу Атлантики. Збільшенням – Азіатського максимуму.

Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (зростання континентальності клімату).

Поясніть терміни: погода, клімат.

Прийом «Географічний інтерактив»:  за картою «Клімат України» -   визначати липневі ізотерми в Черкасах, Львові, Запоріжжі;  визначати січневі ізотерми в Черкасах, Львові, Запоріжжі; визначити абсолютний максимум і мінімум температур.

Пояснення вчителя з елементами бесіди «Розподіл опадів по території України».

В Україні переважають фронтальні опади, в горах – орографічні. Більша кількість опадів зафіксована в літній період, на півдні – майже рівномірно протягом року, па Південному березі Криму – взимку. Кількість опадів зменшується з півночі, північного заходу (600-650мм), на південь та південний схід (400-300мм). Це збігається з основним напрямком переміщення вологих мас Атлантики, які поступово втрачають вологу. Максимум опадів  у Карпатах (до 2000мм) і Кримських горах (до 1100мм).

Робота з картою «Клімат України» – визначити за шкалою опадів середньорічну кількість у містах: Рівне, Миколаїв, Ужгород.

Проблемне питання: Що впливає на розподіл опадів? ( вітри, рельєф).

Пояснення вчителя «Вологість повітря. Коефіцієнт зволоження»

Основним показником вологості повітря є показник відносної вологості. Показники зменшуються з північного заходу на південний схід. Добовий і річний хід відносної вологості здебільшого протилежний такому ходу температури.

Для людини оптимальна вологість повітря влітку – 60 -75%, взимку – 55-70%

r = q /Q

r – відносна вологість, q – абсолютна вологість

Q – максимальна вологість

Коефіцієнт зволоження - це відношення загальної кількості  опадів ) до величини випаровуваності (В).    К= О/В

Ступінь зволоження території:

К 1 – зволоженість надлишкова, Полісся

К=1 достатнє зволоження, лісостеп

К 1 – недостатня зволоженість, степ

Прийом «Географічний практикум»  Визначити коефіцієнт зволоження.

Географічний словничок: континентальність клімату.

 • Континентальність зростає із заходу на схід і з північного заходу на південний схід
 • Вологість повітря на заході вища, ніж на сході
 • Літо прохолодніше, а зима м'якша на заході
 • На сході літо жаркіше, а зима холодніша

Прийом «Кліматичний практикум»

Проаналізувати кліматичні діаграми міст України: Харкова, Києва, Львова.

Завдання: за картою  визначити переважаючі напрями вітрів у січні та липні у містах: Луцьк, Полтава, Кропивницький, Миколаїв.

Прийом «Пригадай!». Як створити діаграму - розу вітрів?

Завдання: за діаграмою визначити напрями переважаючих вітрів міста Києва.

V. Закріплення нового матеріалу

Літературна хвилинка

Над чорною землею прокинувся світ. Не ясним сонячним оком глянув він на неї після похмурої дощової ночі. А повіяв туманом, дихнув важкою парою. Закурілася земля, задиміла; пішов дощ, дрібний та тихий, мов крізь сито засіяв;стрепенулися темні ліси і, розправляючи, підставляли своє загоріле листя під дрібні дощові краплі; зраділа зелена трава і підняла свої гострі листочки угору; засумували пил та куриво – чорною пилюкою укрили всі широкі дороги»                        

                                                                                  П.Мирний, «Лихі люди»

Завдання:

 • що можна сказати про вологість повітря в описаний час?
 • що свідчить про наближення дощу?
 • як утворюється цей тип опадів?

Проблемне завдання

Спостереження показують, що у великих містах атмосферних опадів випадає більше, ніж у приміській зоні. Чим би ви пояснили це явище?

(Відповідь: у великих містах повітря може сильніше прогріватися, тому воно піднімається вгору, де охолоджується, а водяна пара конденсується. До того ж над містом більше ядер конденсації (наприклад, пилу), які сприяють утворенню дощових крапель).

Виконання практичної роботи

 

Практична робота №5

Тема: «Визначення вологості повітря за даними показниками»

Мета: навчитися обраховувати вологість повітря за даними показниками, застосовувати набуті знання в житті.

Хід роботи

1. Вологість буває абсолютною і відносною.

Абсолютна вологість – це маса ________   __________,  що утримується в одиницях об’єму повітря  в  ___________   _______________  _______________.

Відносна вологість – це відношення________ вологості до її ______________ значення за даної температури.

2.Написати назву приладу для вимірювання вологості повітря ____________.

3. Найбільш комфортно людина почувається за вологості повітря: влітку — від ____ до ____ % взимку — від ____до ____ %. У приміщеннях відносна вологість повинна становити від 50 до 60 %.

4. Таблиця залежності температури  повітря та максимальної кількості водяної пари, що міститься в ньому

Температура, С

Абсолютна вологість повітря

-20

1

-10

2

0

5

5

7

10

9

15

13

20

17

25

23

30

30

40

51

 

5. Розв'язування задач на визначення вологості повітря.

 Відносну вологість обчислюють за формулою:

                                               r=q/Q  

 де  r – відносна вологість, q – абсолютна вологість , Q – максимальна вологість.

Приклад :

1). За температури -20 °С абсолютна вологість повітря дорівнює 0,55 г/м3. Обчисліть відносну  вологість повітря.

Розв'язок:

 • За таблицею з'ясовуємо, яку максимальну кількість водяної пари може вмістити повітря за  даної температури:  t= -20˚C  -1 г/м3.
 •  Розв'язуємо задачу за формулою:

                                               r=q/Q  

r =0,55 г/м3: 1 г/м3=0,55 х100 % = 55%

Відповідь: відносна вологість повітря становить 55%.

2). Вологість повітря в кімнаті за температури +20 °С становить 6 г/м3. Об­числіть відносну вологість та з'ясуйте, чи потрібно увімкнути зволожувач повітря.

Розв'язування: ______________________________________________________

Відповідь:

3). Відомо, що за температури +10 °С відносна вологість становить 90 %. Визначте абсолютну вологість. (показник насичення 9г/м )

Розв'язування:________________________________________________________

4). Визначити відносну вологість повітря за температури +10° С. якщо його вологість становить 4,5 г/м (показник насичення 9г/м )

Розв'язування:_______________________________________________________

Відповідь:

5).Визначити абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість становить 55%, а вологість насичення за температури +15° С становить 12,8г/м.

Розв'язування:________________________________________________________

Відповідь:

Висновок: яке значення має знання про вологість повітря?

VІ. Підсумок уроку.

Закінчити речення: мені найбільше запам’яталося….

VІІ. Домашнє завдання § 23. Пригадайте прислів’я, приказки, народні прикмети про погоду.

 

 

 

docx
Додано
24 лютого
Переглядів
95
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку