Урок комбінований на тему: "Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи в ньому. Образи Івана та Марічки"

Про матеріал
Учні досліджують як автор розкриває світ природи Гуцульщини, його людей, питання кохання й смерті. Також роблять аналіз образів Іванка та Марічки.
Перегляд файлу

КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (10 клас)

Тема: Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи в ньому. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання

Мета: 

Навчальна: розкрити пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль; схарактеризувати мовний колорит твору; дослідити, як автор розкриває світ природи Гуцульщини, її людей, їх кохання й смерті; аналізувати образи Іванка та Марічки.

Розвиваюча: розвивати навички колективної та індивідуальної роботи, вміння самостійно здобувати інформацію та представляти її; розвивати творчі здібності, навички дослідницько-пошукової роботи; розвивати усне мовлення, дослідницькі здібності, уміння працювати з додатковою інформацією;

Виховна: виховувати повагу до звичаїв свого народу, любов до художнього слова; прищепити любов до природи; виховувати в учнів уміння делікатно ставитися до почуття кохання.

ТЛ: повість, фольклорна основа, тематика, сюжет

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:  портрет письменника, видання твору, ілюстрації до твору, записи уривків з однойменного фільму С.Параджанова за даною повістю, презентація на тему «Світ людини у зв'язку зі світом природи. Фольклорне тло повісті», словник.

Методи, прийоми і форми роботи:  побажання від учителя, літературний диктант, слово вчителя, бесіда, евристична бесіда,

слово вчителя, бесіда, робота з таблицею, прийом «Два – чотири – усі разом», інтерактивна вправа «М’ячик».

ХІД УРОКУ

1.Організаційний момент

Забезпечення емоційної готовності до уроку.

СВ: Доброго дня, шановний 10-й клас! Сьогодні на уроці я хочу знайти у вас те, що іншим непомітно: відвагу – у скромних, доброту – в черствих, у лінивих – працелюбність, жагу до знань – у всіх. Бачу, настрій у вас веселий і ви налаштовані на хорошу співпрацю протягом всього уроку.

Вступне слово вчителя.

Людина і природа, кохання, сутність буття — проблеми, над якими замислюються, які намагаються з’ясувати не лише митці, а й кожен із нас. М. Коцюбинський теж не оминув цих питань. Відвідавши на запрошення І. Франка чарівне гуцульське село Криворівню, він захопився карпатським краєм, його самобутністю, знайшов там благодатний матеріал і створив шедевр українського художнього слова — повість «Тіні забутих предків». Антон Крушельницький сказав, що «Гуцульщині «Тінями забутих предків» поставив Коцюбинський в українському письменстві віковічний пам’ятник».              Твір і донині викликає багато суперечок навіть у середовищі літературознавців. Тож звіримо і ми своє читацьке сприйняття.

Актуалізація опорних знань учнів

Девіз уроку записаний на дошці.

«Кохання сильніше смерті і страху смерті.
Тільки ним, тільки коханням тримається і рухається життя.»
                                                        (Тургенєв)

СВ:  А зараз проведемо літературний диктант

1. Повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський написав під враженням від перебування в… (Карпатах)

2. Перше знайомство Івана й Марічки сталося під час… (Cутички двох родів)

3. Що свідчить про мистецьку душу Івана, його творчу натуру? (Відчуття музики й довколишнього світу як частини себе)

4. Які за жанрами пісні складала Марічка? (Коломийки)

5. Про кого сказано: «Він то сердито поблискував сивиною та світив попід скелі недобрим зеленим вогнем», то «простягався по долині, як срібна нитка, то як ситий віл, лежав у тихих місцях»? (Про Черемош)

6. Який художній засіб використано в щойно прочитаному уривку? (Персоніфікацію)

7. Пояснити значення діалектизмів:

Плай — (гірська стежка); мольфар — (чаклун, чародій); черес — (шкіряний пояс); гоц — (водоспад).

8. Укажіть, хто виконує названу дію: видобуває у старий спосіб вогонь (ватаг); постійно ворожить, зраджує близькій людині (Палагна); потопає в Черемоші (Марічка); покидає рідне село й повертається через шість років (Іван).

9. Що означає назва «Тіні забутих предків»?

  • Перевірка усного домашнього твору «Поетична самобутність Гуцульщини».

2. Оголошення теми й мети уроку.

3. Опрацювання навчального матеріалу

СВ: Глибокими філософськими роздумами, прославленням світлого, прекрасного, здорового життя, що перебуває в гармонії з природою, сповнений твір «Тіні забутих предків».                                                                                                 

Світ людини – світ природи

(ілюстрації картин природи Гуцульщини на дошці + показ презентації)

Улітку 1911 року М. Коцюбинський, повертаючись із Капрі, де він лікувався, вирішив відвідати Карпати, про які чув захоплені розповіді від фольклориста й етнографа В. Гнатюка. У листах до М. Горького Коцюбинський пише: «Если бы Вы знали, какой это удивительный, почти сказочный уголок, с густозелеными горами, с вечно шумящими горными реками, чистый и свежий, точно вчера родившийся. Костюмы, обычаи, весь уклад жизни гуцулов-номадов [кочівників], проводящих всё лето со своими стадами на вершинах гор,— настолько своеобразны и красочны, что чувствуешь себя перенесенным в какой-то новый, неведомый мир»; «Если бы Вы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь. Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник-гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. …Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов! Собирая материал, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь». Коцюбинський робить образні замальовки природи, відбирая матеріали, ретельно працює над твором, який задумав. Одних лише назв для нього у письменника було 13 варіантів!                                                                                                                                                                        Митцеві замало опису прекрасних краєвидів, оригінальних вірувань, обрядів та звичаїв карпатців, він хоче зазирнути в душу людини, зрозуміти, чим вона живе, чому радіє і чим засмучується, на що сподівається. Літературознавець С. Жила пише: «Повість Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» має зміст, що не піддається однозначному тлумаченню. Про що ця книжка? Про нестихаюче ворогування Палійчуків і Гутенюків та палке кохання дітей цих старовинних гуцульських родів — Івана і Марічки? Про тіні забутих предків і їхній вплив на життя людське? Про утвердження духовного начала в людині? Про добро і зло? Про народження, любов і смерть,.. про підтримку людини землею і космосом, а отже, про життя?..

Так, очевидно, це поема про життя. Про життя в усіх його вимірах.»

— Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? (учні виголошують свої думки щодо сказаного)

Словничок на дошці

• Нявка — мавка.

• Чугайстир — добрий лісовий дух.

• Щезник — злий дух, лісовик.

• Арідник — злий дух, нечистий.

• Мольфар — чаклун, чарівник.

• Ватра — вогнище, багаття.

• Царинка — обгороджений сінокос близько біля оселі.

• Гоц — водоспад.

  • Евристична бесіда.

— На що в першу чергу ми звертаємо увагу, коли читаємо повість «Тіні забутих предків»? (На поетичність описів природи, гармонійне, відповідно до власних уявлень, життя гуцулів у єдності з природою; на чисте кохання)

— Яким було щоденне життя гуцулів? (Сповнене важкої праці, небезпек, вони цілком залежали від свого натурального господарства)

— Чому, через що ворогували роди Палійчуків та Гутенюків? (Уже ніхто й не пам’ятав)

— Яка роль мистецтва в житті героїв повісті? (Музика, пісні (співанки) — невід’ємна частина їхнього існування. «Іван слухав тоненький дівочий голос і думав, що вона давно вже засіяла гори співанками, що їх співають ліси й сіножаті, ґрунт й полонини, дзвонять потоки й виспівує сонце. А прийде пора, він поверне до неї, і вона знов позбирає співанки, щоб одбуть чим весілля…»)

— Як виявляються язичницькі вірування гуцулів? (В обожненні сонця, вогню, в одухотворенні природи)

— Яких відомих героїв нагадують Іван та Марічка у своєму коханні? (Ромео та Джульєтту)

— Яким, на вашу думку, буде закінчення твору (для тих, хто не дочитав)?

СВ: Іванові й Марічці — головним героям повісті — судилося стати українськими Ромео і Джульєттою, утілити у своїх літературних долях головне — гармонію людських душ. Збагнути, відчути високе почуття кохання, яке подарувала доля Іванові й Марічці,— значить хоч трохи наблизитися душею до розуміння любові як великої таїни буття.                           

4. . Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

  • Бесіда за запитаннями:
  1.  Як познайомилися Іван і Марічка? З чого почалася їхня взаємна симпатія — з ворожнечі чи з доброти?
  2. За що, на вашу думку, Іван і Марічка покохали один одного?
  3.  Що єднало їх у дитинстві і в юності?
  4.  Чи можна сказати, що Іванко й Марічка були дітьми прекрасної природи, жили за її законами і ніщо в їхніх стосунках не порушувало природної чистоти? (Діти природи, Іван і Марічка у своїх поглядах на світ і у своєму коханні цілком віддані безпосереднім душевним пориванням. Їхня фізична близькість сприймається не як розпуста, а як природнє продовження їхніх душевних поривань: «…все було так просто, природно, відколи світ світом, що жодна нечиста думка не засмітила їй серця». Гармонія людини й природи, гармонія почуттів і дій — це те, що бачить автор у такому «первісному» житті гуцулів).
  5. Чи була талановитою Марічка? Підвердіть цитатно.
  6. Чи згодні ви з твердженням, що закохані душі чують одна одну на відстані. Обґрунтуйте відповідь на основі тексту.
  7. Що спонукало Івана все-таки одружитися? Підтвердіть текстом.

·         Чи зрадив Іван Марічку, одружившись на Палагні? (Одружився, бо цього вимагало саме життя: «Треба ж було газдувати». Хотів приспати свою душу господарськими турботами «Тепер він мав коло чого ходити. Не був жадний багатства — не на те гуцул жиє на світі,— саме плекання маржинки сповняло радістю серце. Як дитина для мами — такою була для нього худібка. Весь час, всі думки займала турбота про сіно, про вигоди маржинці». Іван не кохав Палагну, а тому це була не зрада.)

·         Порівняйте Марічку й Палагну. Чи була Палагна Іванові парою? Обґрунтуйте.

·         Чи Юра-мольфар був головною причиною суму й душевного безсилля Івана? Як розуміти слова: «Тусок обіймав серце Івана, душа банувала за чимось кращим, хоч невідомим, тяглася в інші, кращі світи, де можна б спочити»?

·         Яким треба було бути Іванові, щоб не загинути й щасливо жити з Палагною? (Потрібно було стати таким, як Палагна. А це означало, що треба було знищити свою душу.)

·         Пригадайте епізоди зустрічі Палагни з Юрою на світанку під час ворожіння та коли Юра проганяв хмару. Що зблизило Палагну і Юру? (Грубу силу тягне до грубої сили, крім того, жіноче єство Палагни відчувало Іванову байдужість.)

·          Що ви більше цінуєте в людині: силу чи розум, досконалість фізичну чи духовну?

·         Чи можна назвати стосунки між Юрою й Палагною справжнім коханням? (Це тільки скороминуща пристрасть. Юра у стосунках з Палагною грає. Про це свідчить епізод бійки в корчмі й підслухана Іваном розмова мольфара з Палагною про силу над Палійчуком. Любов між Юрою й Палагною можна назвати гріховною і більше тілесною, ніж духовною.)

·         Як сприйняв Іван замах на своє життя? Чому шукав розради в спогадах про минуле кохання?

·         Проаналізуйте розмову Івана з нявкою. Чи є в цій розмові деталі, які вказують на неминучість трагедії?

·         Як проявляється благородство Івана в ставленні до нявки?

·         Чому гине Іван? Чи був він щасливим в останні хвилини свого життя? Чи сприймається його загибель як трагедія?

5. Підсумок («Незакінчене речення»)

На уроці я дізнався (дізналася) про … .

6. Домашнє завдання

Для всіх: підготувати сценку з епізоду (на вибір)

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
21 січня 2019
Переглядів
676
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку