Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок. Конспект з української мови для 8 класу на тему "Безособові речення"

Про матеріал

Матеріал конспекту уроку можна використати під час вивчення теми "Односкладні речення", та перевірки знання учнів про вивчені односкладні речення за допомогою вправи «Пазл», створеної на онлайн - сервісі LearningApps.org

за веб- посиланням https://learningapps.org/display?v=pvkxfib2a17

Перегляд файлу

Тема. Безособові речення

Мета: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження, формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння бачити прекрасне у природі й житті людей.

 Внутрішньопредметні зв’язки:

 культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми; текст (риторичний аспект): безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань  (формування мовної компетенції).

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Любі діти! Нехай кожен із вас побажає собі того, чого найбільше прагне, а може, того, чого йому іноді бракує: витримки, серйозності, сміливості, удачі, уваги, бажання вчитися, радості спілкування. Нехай сьогодні всім нам вистачить терпіння, мудрості, добра для досягнення мети.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Ми часто чуємо  такі вислови : "Світає. Розвидняється. Благо­словлялось на світ." Або говоримо: "Смеркає. Сутеніє. Темніє надворі." У нашій уяві вимальовується  стан  природи  або виникає виразна пейзажна замальовка.  Такі речення  допомагають нам  розповісти про  чарівну українську природу, що оточує нас.   Що ж це за речення? Чому так часто звертаються до них письменники та поети?

 

            ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

            ІV.  Актуалізація опорних знань учнів.

Пропоную перевірити свої знання про вивчені односкладні речення  за допомогою вправи «Пазл», створеної на онлайн - сервісі LearningApps.org 

    Інтерактивна вправа     https://learningapps.org/display?v=pizpak1vc18

V. Опрацювання нового матеріалу

   Отже, ми повторили відомості про односкладні  означено – особові, неозначено – особові, узагальнено – особові  речення.

    Проблемна ситуація. Прочитайте речення. Знайдіть у них присудки. З'ясуйте, чим виражений у кожному з них головний член. Чи мається на увазі в них дійова особа?

1.     Тієї ж миті потемніло в очах.

2.     Пахло в повітрі торішнім листом і терпкими бруньками.

3.     Нема  на світі України, немає другого Дніпра.

4.     Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть.

5.     Опівдні стало тепло.

6.     А слова дружнього за гроші не купити.

7.     Весело й шумливо на вигоні.

8.     Не співалось тієї весни  дівчині веснянок.

Висновок.
У безособових реченнях, як і в односкладних особових, є один головний член у формі присудка, але дія або стан, названі ним, не мають виконавця чи носія або реалізуються незалежно від нього.  

 1.     Вивчення нового матеріалу ( метод «Броунівський рух») 

А. Кожен учень отримує свій навчальний блок з теми. Протягом 2 хв. учні читають інформацію, вчитель слідкує, чи зрозуміли вони прочитане ( в разі потреби допомагає окремим учням).

Б. Далі учні можуть рухатися по класу і знайомити зі своєю інформацією інших однокласників.

Умови:   

 -  одночасно спілкуватися лише з однією особою;

     -  поділитися набутою інформацією та отримати зворотну від іншого учня;

     - поспілкуватися з максимальною кількістю однокласників  та зібрати якомога більше інформації.

В. Діти  відтворюють отриману інформацію,

Г. Відповіді аналізуються та узагальнюються.

Блок №1.

Безособові речення – це такі речення, в яких дійова особа граматично не виражається.  Стилі використання: художній, публіцистичний, розмовний; рідше науковий, офіційно-діловий.

Блок№2.

Головний член у безособових реченнях буває виражений:

безособовим або особовим, що має безособове значення, дієсловом:

Смеркалося… Огнем кругом запалало (Шевченко). А на небі зчинилась гуркотнява: кидало колоддям, ламало, трощило (Васильченко).

Блок№3.

Головний член у безособових реченнях буває виражений:

дієслівними формами на -но, -то:

Ранено в груди тяжко, а волосся тільки обсмалено порохом (Головко).

Блок№4.

Головний член у безособових реченнях буває виражений:

неозначеною формою дієслова або неозначеною формою дієслова у поєднанні з прислівником чи присудковими словами треба, можна, жаль, шкода, слід: Ніколи не забути шкільних років. Вибрати не можна тільки Батьківщину (Симоненко).

Блок№5.

Головний член у безособових реченнях буває виражений:

прислівником (зі зв'язкою або без неї):

У коморі було тихенько, як у вусі (Марко Вовчок). Так тихо, тихо скрізь (Тичина).

Блок№6.

Головний член у безособових реченнях буває виражений:

словами нема, немає, не було, не буде, при яких є додаток у родовому відмінку:

Ніде немає літа (Л. Костенко).

2. Кодовий диктант

Перепишіть, з’ясуйте в наведених безособових реченнях способи вираження головних членів. Запишіть над реченнями відповідний код.

Код для відповіді:

1) безособове дієслово;

2) особове дієслово в безособовому значенні;

3) дієслівна форма на -но, -то;

3) інфінітив;

5) прислівники;

6) складена форма присудка.

 

 • Прибирати квітами робітничу їдальню.
 • До Калинівки вже недалеко.
 • Остапові не спалося.
 • Мрячило вранці другого дня.
 • Пахло прив’ялим полином.
 • Туди було викликано всіх видатних фахівців.
 • Синім холодом від трав віє.
 • Та що ж тобі дати?

 

   3. Робота з підручником

    Виконання вправ 180.

 

          4. Фізкультхвилинка                     Фізкультхвилинка.  Вправи для очей

        Щось не хочеться сидіти.

        Треба трохи відпочити.

        Руки вгору, руки вниз.

         На сусіда подивись.

         Руки вгору, руки в боки.

         Вище руки підніміть.

         А тепер їх опустіть.

         Плигніть, діти, кілька раз.

        За роботу, все гаразд.

 

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної діяльності

       1. Лінгвістичне спостереження

 • Яке з двох речень буде безособовим? Доведіть.

На сизих луках скошено траву.

На сизих луках скошена трава.

 1. Робота біля дошки
 • Спишіть речення, підкреслюючи головні члени і вказуючи, чим вони виражені. Визначте тип речень.

Сонця не видно (Панас Мирний). Сутеніло (З. Тулуб). Було тихо. З гір віяло свіжістю (І. Чендей). Вже було пізно (М. Коцюбинський). Дрімається

(З тв. С. Васильченка).

 1. Вправа-конструювання (робота в парах)
 • Перетворити безособові односкладні речення на двоскладні. Підкреслити в них граматичну основу.

Поля засіяно вчасно. Пахло смолою і хлібом життя (П. Дорошенко). Сумним вікнам немає вороття (О. Донченко). Стало холодно.

            4. Інтерактивна вправа “Перебудуй” (робота в групах)

 • Перетворити двоскладні речення на односкладні.

На галявині настають сутінки. Чарівниця-осінь зробила тут чимало. Вкрилося плесо золотими зірочками листочків. Верхів’я дерев торкнувся вітерець. Ми дихаємо вільно й легко. Цей неповторний краєвид ми не забудемо.

Відповідь : На галявині сутеніє. Чарівницею-осінню зроблено тут чимало. Плесо вкрило золотими зірочками листочків. Верхів’я дерев торкнуло вітерцем. Дихається вільно й легко. Цей неповторний краєвид не забути.

              5. Інтерактивна вправа “Я – творча особистість” (робота в парах)

 • Складіть діалог за темою “У незнайомому місті” з використанням односкладних безособових речень.

    VІІ. Систематизація й узагальнення знань із теми

 Інтерактивна вправа “Мікрофон”

 • Я сьогодні на уроці збагатився такими знаннями…
 • На  уроці ми вивчали такі типи односкладних речень…
 • Особливі ознаки речень цих типів такі…

VІІ. Підведення підсумків уроку

  Оцінювання

(оцінка діяльності на уроці, обґрунтування виставлених балів, педагогічні рекомендації щодо вдосконалення навчальної роботи).

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника & 18

А.  Виконати вправу 186

Б.  Скласти  3 речення, частинами яких були б односкладні безособові.

   *   Написати твір-мініатюру “Зима в рідному краї”, використовуючи безособові речення.

 

 

 

 

 

 

 

І.  Оргмомент –1 хв. 
ІІ. Актуалізація опорних знань (“Карусель”, конкурс “Хто швидше?”) 7 хв. 
ІІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів (постановка проблемної ситуації) 5 хв 
IV.            Засвоєння нових знань (“Броунівський рух”) 12 хв 
V.               Закріплення знань у стандартних умовах (“Коло ідей”) 8 хв. 
VI.            Застосування знань у змінених умовах (“Спільний проект”) 10 хв 
VII.         Підведення підсумків уроку ( “Незакінчені речення”) 2 хв. 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
30 січня 2018
Переглядів
2786
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку