Презентація "Узагальнення та систематизація з теми "Другорядні члени речення"

Про матеріал

Даний урок є узагальнюючим з теми «Узагальнення та систематизація вивченого. Другорядні члени речення». На попередніх уроках учні працювали над вивченням даної теми, удосконаленням умінь та навичок визначення другорядних членів у реченні тощо.

Мета уроку: узагальнити вивчене про другорядні члени речення, закріпити навички визначати їх у реченні, сформувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, виділяти в тексті умовними позначками; розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно, логічне мислення, творчу уяву, мовленнєві навички; виховувати інтерес до української мови, формувати успішно налаштовану особистість.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина) Презентацію підготувала учитель української мови та літератури КЗО НВО №28 м. Дніпропетровська Нікітіна О.О.

Номер слайду 2

Мета уроку навчальна: навчити розпізнавати другорядні члени речення серед інших членів речення та визначати способи їх вираження; розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, аналітичні здібності; формувати вміння розпізнавати другорядні члени у реченні; виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення, свідоме ставлення до читання, почуття патріотизму, формувати особистість, налаштовану на успіх.

Номер слайду 3

Завдання уроку: поглибити знання про синтаксис; навчитися розрізняти другорядні члени речення; формувати вміння ставити запитання до другорядних членів речення, визначати їхню синтаксичну роль; виховувати почуття любові до рідної мови.

Номер слайду 4

Формула успіху Бути завжди позитивним. Обов'язково запиши свої конкретні цілі та розроби план по їх досягненню. Дій. Мета без дії - ніщо! Ніколи не припиняй учитися, отримувати нові знання та навички. Навчися аналізувати результати і деталі своїх дій. Вмій спілкуватися з людьми. Бери на себе відповідальність за свою роботу, за свої дії. В іншому випадку пункти 1 - 6 не матимуть значення.

Номер слайду 5

Мотивація пізнавальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань Ознайомлення з таблицею “Завдання уроку” № з/п Вид завдання Бали 0-2 Я виконав всі завдання вчителя Я був на уроці уважним Я зрозумів тему Я був активним Я працював самостійно Я запам’ятав нову інформацію Всього

Номер слайду 6

Означення Означення – це другорядний член речення,який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? скількох? Означення залежить від члена речення,вираженого іменником, і найчастіше виражається прикметником, дієприкметником, займенником, рідше – іншими частинами мови. Означення, виражене одним словом, називається непоширеним, а дієприкметниковим чи прикметниковим зворотом – поширеним.

Номер слайду 7

Означення називає ознаку предмета який?, яка?, чий? котрий? Виражається прикметником, дієприкметником, займенником, рідше – іншими частинами мови За будовою поділяється на: поширине непоширине ( виражається 1 словом) Види означення Узгоджене означення Неузгоджене означення

Номер слайду 8

Узгоджені і неузгоджені означення Узгоджуються з означуваним словом у роді, числі, відмінку. Означення Узгоджене Неузгоджене Виражаються іменниками, особовим займенниками, прислівниками , інфінітивами, сполученням слів.

Номер слайду 9

Прикладка як різновид означення Вказує на ознаку предмета і дає іншу назву. Виражається іменником Вказує на Виступає назвою Вік, місце проживання, професію, національність, рід занять Вулиць, сіл, міст, рік, озер, планет, книг, кінотеатрів, кораблів і т.д.

Номер слайду 10

Додаток Додаток означає предмет, який є об’єктом дії. Відповідає на питання непрямих відмінків. Додатки бувають прямими і непрямими.  Прямий додаток означає предмет, на який дія спрямована безпосередньо; виражається формою знахідного відмінка без прийменника або родового відмінка: Море било й гризло його як прибережну скелю.  Непрямий додаток означає об’єкт, який тільки певною мірою причетний до дії; виражається непрямими відмінками: Ніч осіння на дощ та туман багата.

Номер слайду 11

Додаток Пов’язується з підметом, присудком або іншими другорядним членом речення (додатком чи означенням) Означає предмет, на який спрямована дія (процес чи стан) або відповідно до якого ця дія (процес чи стан) відбувається Виражається іменником, займенником або іншими частинами мовами, ужитими в ролі іменника Відповідає на запитання непрямих відмінків

Номер слайду 12

Прямі додатки (виражені іменниками у формі знахідного відмінка) Непрямі додатки (виражені іменниками у формі непрямих відмінків, окрім знахідного)

Номер слайду 13

СХЕМА характеристики додатка 4. Указати на спосіб вираження додатка непрямий прямий 3. Визначити вид додатка 2. З’ясувати, з яким членом речення він пов’язується й на яке запитання відповідає 1. Виділити в реченні додаток (підкреслити його)

Номер слайду 14

Обставина Обставина – це другорядний член речення, який указує на місце, час, причину, мету, умову дії, а також інтенсивність. У ролі обставини виступають здебільшого прислівники, дієприслівники та іменники в непрямих відмінках. Обставини виражені одиничними дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами, на письмі виділяються комами. У деяких випадках обставини можуть наближатися до додатка. Іменник з конкретним предметним значенням більше тяжіє до додатка, а іменник з менш конкретним значенням – до обставини.

Номер слайду 15

Способи вираження обставин

Номер слайду 16

Обставина Виражається іменником, прислівником, інфінітивом, дієприслівником або фразеологізмом Відповідає на запитання як? куди? для чого? чому? за якої умови? незважаючи на що? Виражає характеристику чи ознаку дії

Номер слайду 17

Вид Що означає Питання, на які відповідає  Приклади Способу дії  Спосіб здійснення дії, вияву ознаки як? Яким способом? Він поїхав поїздом. Тихо пливе блакитними річками льон  Міри і ступеня Інтенсивність дії чи ознаки, міру їх вияву якою мірою? як часто? скільки разів? наскільки? Це мені знайоме до болю; Вона вміла дуже добре куховарити Місця  Місце дії, напрям руху де? куди? звідки? Я прийшов додому. Часу Час дії, її часову межу коли? з якого часу? доки? відколи? як довго? Мовчав кілька хвилин. Завтра вставати рано. Причини  Причину, підставу виникнення дії чому? з якої причини? через що? Він зрадів, побачивши сина. Мети Мету дії  навіщо? з якою метою? для чого? Ми поїхали на відпочинок. Погонич зумисне гнав коні з усієї сили Умови Умову, за якої відбувається чи може відбутися дія за якої умови? Лежачи й сокира іржавіє. Не спитавши броду, не лізь у воду Допусту Умову, всупереч якій відбувається дія незважаючи на що? усупереч чому? Прийшов попри всі попередження.  Було душно, незважаючи на таку рань. 

Номер слайду 18

СХЕМА характеристики обставини 4. Визначити спосіб вираження обставини 3. Визначити вид обставина 2. З’ясувати, з яким членом речення вона пов’язується й на яке запитання відповідає 1. Виділити в реченні обставину (підкреслити її)

Номер слайду 19

Лінгвістичне дослідження 1 варіант. Випишіть із цитат видатних людей додатки, у дужках зазначте питання до них. «Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Також і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб». Конфуцій 2 варіант. Випишіть із цитат видатних людей означення, у дужках зазначте питання до них. «Успіх одної відважної людини завжди спонукає до прагнення і мужності ціле покоління». Оноре де Бальзак 3 варіант. Випишіть із цитат видатних людей обставини, у дужках зазначте питання до них. «Завжди спирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше всього іншого». Авраам Лінкольн

Номер слайду 20

Відповіді 1 варіант. Камінь (Кого? Що?) ПД Без тертя (Кого? Чого?) НД Кількості спроб (Кого? Чого?) НД 2 варіант. Успіх (Чий?) людини НО Відважної (Якої?) УО Ціле (Яке?) УО 3 варіант. Завжди (Коли?) Набагато важливіше (Як? В якій мірі?)

Номер слайду 21

Лінгвістичний експеримент Розповісти про побачене непоширеними реченнями. Очікувані відповіді: Прийшла зима. Іде сніг. Ліс заснув. Тварин немає. Сніжинка впала.

Номер слайду 22

Зробіть висновок, яка роль другорядних членів речення Очікувана відповідь: Другорядні члени речення роблять наше мовлення більш точним, виразним, образним, емоційним тощо.

Номер слайду 23

Вибіркове списування Поразка спіткає того, хто не хоче навіть поцікавитися справою, знає, як і що треба робити, але не хоче спробувати, пробує, але не завершує справу до кінця.

Номер слайду 24

Вибіркове списування відповідь Поразка спіткає того (кого?), хто не хоче навіть (як?) поцікавитися справою (чим?), знає, як і що треба робити, але не хоче спробувати, пробує, але не завершує справу (що?) до кінця (як?/до чого?).

Номер слайду 25

Тестування Укажіть правильні ознаки другорядних членів речення. А Пояснюють головні члени речення. Б Відповідають на одне питання, виконують одну синтаксичну функцію. В Залежать від одного слова у реченні. Г Обов’язково належать до однієї частини мови.

Номер слайду 26

Тестування 2. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні І як усі лечу з землею в далечінь… (Є. Плужник). А Міри і ступеня. Б Місця. В Мети. Г Умови.

Номер слайду 27

Тестування 3. Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Нові люди міркують по-новому. А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Місця. Г Часу.

Номер слайду 28

Тестування 4.Укажіть вид обставини, вжитої у реченні За таких чуток можна вигадати цілі казки! А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Умови. Г Допустові.

Номер слайду 29

Тестування 5.Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Дорога була зіпсована до кінця. А Міри і ступеня. Б Причини. В Мети. Г Умови.

Номер слайду 30

Тестування 6.Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки. А Після грози в оту ніч, випали ще дощі тихі з сонцем (А. Головко). Б Сонце зійшло, і не пекло, як по обіді. В Залишившись наодинці він довго міркував про життя. Г І буде так: пшеницями зійде кров, і пізнають, яка на смак любов (Є. Плужник).

Номер слайду 31

Тестування 7.Укажіть речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки. А Кобзар тужив за рідним краєм, рідною мовою, перебуваючи за межами Батьківщини (З листа до М. Шевченка). Б Під вікном у старомоднім комоді, улюбленім меблі Докії, випрошенім у пані, і в такій самій ще зовсім гарній шафі тримає Докія неабиякі святочні спідниці свої і чорні дорогі сердаки свого мужа і своєї доньки (О. Кобилянська). В Коло відокремленої громадки хатин, мов коло, своєї служби стоїть і панський дворик… (О. Кобилянська). Г В степу на сході сонця по всіх ярах та виярочках вилежуються тумани (Гр. Тютюнник).

Номер слайду 32

Тестування 8.У реченні Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі… (І. Конончук) слова довгій і блискучій належать… А До узгоджених однорідних означень. Б До неоднорідних означень. В До однорідних додатків. Г До однорідних обставин.

Номер слайду 33

Тестування 9.Визначте ряд, у якому правильно визначені другорядні члени для речення Ця поезія під назвою «Колісниця» визначила подальшу долю Тодося Осьмачки (Н. Зборовська). А Додаток — Ця поезія під назвою «Колісниця». Б Підмет — Ця поезія під назвою «Колісниця». В Прикладка (означення) — «Колісниця». Г Прикладка (означення) — Ця.

Номер слайду 34

Тестування 10.Укажіть речення, у яких наявні узгоджені означення. А З вітром весняним сосна розмовляла (Леся Українка). Б Бажання вчитися було у нього ще змалку (М. Коцюбинський). В Вгорі висіла лампа під абажуром (З підручника). Г Шлях праворуч був хибним.

Номер слайду 35

Тестування 11.Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Був Микола від щастя п’яний, від хмільного людського добра (В. Симоненко). А Часу. Б Причини. В Мети. Г Умови.

Номер слайду 36

Тестування 12.Укажіть вид обставини, вжитої у реченні Чому і задля чого ми робили ці вчинки? А Способу дії. Б Міри і ступеня. В Мети. Г Умови.

Номер слайду 37

Тестування відповіді 1а, 2б, 3а, 4в, 5а, 6г, 7в, 8б, 9в, 10а, 11б, 12б

Номер слайду 38

Рефлексія Інтерактивна вправа «Мікрофон». - Якою була мета уроку? - Чи досягли ви її? - Що нового дізналися? -Які види робіт сподобались найбільше? - Чи змінився ваш настрій?

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Домашнє завдання Вивчити теоретичний матеріал. Високий рівень: написати есе-дослідження «Роль другорядних членів речення у моєму мовленні». Достатній рівень: підготувати картки-завдання з вивченої теми. Низький та середній рівень: виконати вправу №99. Завдання із зірочкою * Якщо ви хочете оцінити власний рівень знань із теми «Другорядні члени речення» - виконайте тестові завдання.

Номер слайду 41

Дякую за увагу та плідну працю!

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Чигілейчик Жанна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кулик Наталия
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
ppt
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
10740
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку