Урок Конституція - основний закон держави

Про матеріал

Урок вивчення нового матеріалу з курсу "Основи правознавства", 9 клас за підручником Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий на тему "Конституція - основний закон держави". Урок спрямований на те, щоб дати уявлення учням про те, що таке конституція, визначити характерні особливості Конституції України, як Основного Закону держави, зміст її окремих положень; вдосконалювати навички роботи в групах; виховувати повагу до Основного Закону України, формувати правильне ставлення учнів до закону та необхідності їх дотримання.

Перегляд файлу

Тема уроку: Конституція – основний закон держави

Мета уроку:  дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні особливості Конституції України, як Основного Закону держави, зміст її окремих положень; вдосконалювати навички роботи в групах; виховувати повагу до Основного Закону України, формувати правильне ставлення учнів до закону та необхідності їх дотримання.

Формування ключових та предметних компетенцій: спілкування державною мовою, ініціативність та підприємливість, аксіологічно-правова, логічна, юридично-мовленнєва, інформаційно-правова, практико-орієнтована.

Обладнання: дидактичний матеріал, підручник з основ правознавства для 9 класу (автори Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий), Конституція України, презентація до теми, відеоматеріал.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

 

Хід уроку

І Оранізаційний момент

 

ІІ Оголошення теми та мети уроку

 

Темою нашого уроку є «Конституція – основний закон держави». Після сьогоднішнього уроку ви дізнаєтесь, що таке Конституція, коли була прийнята Конституція України, зумієте пояснити ознаки Конституції України та чому вона є Основним Законом України, зможете назвати повноваження Конституційного Суду України, продовжите вчитися працювати з нормативно – правовими актами, закріпите навички роботи в групах; дасте власну оцінку важливості законів у нашому житті

 

ІІI. Актуалізація навчальної діяльності учнів

 

Конституція посідає важливе місце серед інших законів держави. Саме вона є фундаментом для всіх законів у державі.

Пригадайте, де і коли в курсі історії вам траплялося поняття «конституція»?

Коригуючи відповіді учнів вчитель наголошує що теперішня Конституція була прийнята 28 червня 1996 році. Більше інформації ви зможете дізнатись на сьогоднішньому уроці.

 

ІVВивчення нового матеріалу

 

План уроку

 1. Основний закон держави.
 1. Структура Конституції України і зміст її окремих положень.
 1. Повноваження Конституційного Суду України

 

 

 1.                  Основний закон держави.

Розповідь вчителя

Термін «конституція» у різні часи використовувався в різних значеннях.

Вважається, що слово constitution як нормативно-правовий термін уперше почало вживатися в актах Давнього Риму (вони починалися зі словосполучення «Rem Publicus Constituere...», що означає — «Римський народ установлює...» — у цьому випадку «римський народ» - як офіційна назва держави).

З історії стародавнього світу залишилося багато прикладів уживання терміна «конституція» (давньогрецька назва - «політія») для позначення актів важливого державного значення. Зокрема, до наших днів дійшла «Афінська політія» (відомо, що в бібліотеці Арістотеля зберігалося більше ніж 150 політій грецькихміст-держав). У середньовічній Європі конституціями називали акти, у яких закріплювалися привілеї та вольності феодалів (наприклад, Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії).

Утім, ні в античному світі, ні в Середні віки конституції в її сучасному розумінні не існувало.

«Батьком» нормативно-правового терміна «конституція» у його сучасному значенні був французький мислитель Шарль Монтеск’є (1689-1755), який, зокрема, використовував його для характеристики державного ладу тогочасної Великої Британії.

 

Робота з роздатковим матеріалом

Учні самостійно опрацьовують роздатковий матеріал. Після чого всі разом виділяють особливості конституції та з допомогою вчителя формують поняття слова «конституція».

Роздатковий матеріал

Констит́уція (лат. constitutio — установлення, устрій, порядок) — основний державний документ (закон), що визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило спираються на конституцію. Поява конституцій зв’язана з епохою буржуазних революцій. Перші конституції були прийняті в другій половині 18 століття. Конституція – це основний закон держави. Як правило, це єдиний правовий акт чи система таких актів, за допомогою яких безпосередньо народ чи органи держави, що виступають від його імені, встановлюють основні принципи устрою суспільства і держави, визначають статус державної влади і місцевого самоврядування, закріплюють права і свободи людини і громадянина.

Конституція має найвищу юридичну силу. Вона є юридичним вираженням суверенної волі українського народу, який є єдиним джерелом влади в державі. Закони та інші нормативно-правові акти, що приймаються у державі, не можуть суперечити Конституції, тому повинні відповідати їй. Конституція є основою законодавства, оскільки закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і покликані конкретизувати конституційно-правові норми і принципи. Конституція є основним законом держави, оскільки регламентує найважливіші і найзагальніші відносини у державі та суспільстві. Конституція регламентує відносини в політичній, економічній, культурній, соціальній, екологічній та інших сферах суспільного життя.

Конституція має постійний характер. Це означає, що строк її дії не визначений, тобто не обмежений у часі.

Конституція має підвищену стабільність, яка забезпечується відповідною системою державно-правових гарантій. Конституція має чіткий законодавчо визначений порядок прийняття і внесення до неї змін.

 

Конституціяхарактеризується такими властивостями:

https://history.vn.ua/pidruchniki/filipenko-the-basis-of-legal-studies-9-class-2017/filipenko-the-basis-of-legal-studies-9-class-2017.files/image046.jpg

Таким чиниом, Конституція - Основний закон держави, нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що приймається в особливому порядку та регулює найважливіші суспільні відносини.

 

Розповідь вчителя

Конституціоналізм в Україні має давні традиції, а час його зародження пов’язується з Гетьманською державою (середина XVII - кінець XVIII ст.).

 

Випереджальне завдання: Учні виступають з повідомленнями  про Конституцію Пилипа Орлика та про Конституційний процес в Україні.

 

Перегляд відео про прийняття Конституції України

 

 1.                  Структура Конституції України і зміст її окремих положень.

 

Завдання для обговорення: Прочитайте текст преамбули Конституції України  та дайте відповідь на запитання

 • Яка  була  необхідність прийняття Конституції ?

Що можна дізнатись про нашу країну з цього фрагменту ?


Робота в групах

Клас розподіляється на групи, кожна з яких опрацьовує один із розділів Конституції України і на основі запитань вчителя складає коротку доповідь.

Мета роботи — показати, що в Конституції відображені всі основні сфери нашого життя.

Учитель також пояснює, що в Конституції викладені загальні засади, конкретні ж моменти відображені в законах та підзаконних актах.

 

Алгоритм доповіді

1. Як називається розділ?

2  Які основні положення закріплені в даному розділі?

3  Чим вони важливі для життя нашої країни?

4  Якби ви брали участь у розробці шкільної конституції, які розділи до неї ви бзапропонували?

 

 1.                  Повноваження Конституційного Суду України

 

Розповідь вчителя

У XII розділі КонституціїУкраїнийдеться про Конституційний Суд України. Це незалежний від законодавчої та виконавчої гілок влади спеціальний судовий орган, який здійснює перевірку нормативних актів щодо їх відповідності Конституції України способом конституційного судочинства.

 

Робота з документом

Учні опрацьовують  XII розділ Конституції України та дають відповіді на запитання:

 1. Що таке Конституційний Суд України?
 2. З скількох суддів складається?
 3. Який порядок формування КС?
 4. Що входить у повноваження КС?
 5. Яким є роль та значення КС?

 

 

VЗакріплення вивченого матеріалу

 

Вправа «Ромашка Блума» (у формі «ромашки» підібрані запитання до уроку, учні відривають «пелюстки» і дають відповіді на запитання)

 

Картинки по запросу ромашка блума на уроках української мови

Запитання:

1)Як у преамбулі до Конституції України названо Український народ?

2)Коли було прийнято Конституцію України?

3)Чи є Конституція України – Основним Законом? Які ще ознаки притаманні Конституції України?

4)Назвіть структуру Конституції України.

5)Як ви оцінюєте діяльність Конституційного Суду України?

6)Який ще розділ ви внесли б до Конституції України?

 

Вправа «ПОПС» -формула(«П»- позиція; «О» - обґрунтування;  «П» - приклад; «С» - слідство)

Запитання для обговорення:

Яке значення для конкретної людини і суспільства в цілому має Конституція??????

 

VІПідведення підсумків та виставлення оцінок

 

VІІ Повідомлення домашнього завдання

 

1.  Опрацювати параграф 10.

2.  Підготувати виступи на тему: «Конституція України і проблеми сьогодення».

doc
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
1322
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку