Урок "Конституція України - Основний Закон України"

Про матеріал

Комбінований урок з правознавства на тему "Конституція України - Основний Закон України" з використанням мультимедійної презентації

Перегляд файлу

Тема: Конституція України – Основний закон держави

Мета уроку: Дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні особливості Конституції України, як Основного Закону держави, зміст її окремих положень; вдосконалювати навички роботи в групах; виховувати повагу до Основного Закону України, формувати правильне ставлення учнів до закону та необхідності їх дотримання.

Обладнання: дидактичний матеріал, переносний стенд для вправи «кластер», українська символіка, Конституція України, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

                                                                                                                  Епіграф уроку:

                                                                Закони винайдені для блага громадян.                                                              (Марк Тулій Цицерон)

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1.Цифрова розминка: 16, 25, 21, 35, 14, 18( 16 років – притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, 25 років – мінімальний вік для вступу на посаду судді, 21 рік – мінімальний вік депутата України, 35 років – мінімальний вік для Президента України, 14 років – настання кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, 18 років – до 18 років – ти дитина)

2.Блок «Контроль»

На минулих уроках ми з вами опрацьовували питання «Правопорушення та їх види». Тому зараз ми з вами виконаємо наступне завдання: прослухайте правопорушення і назвіть його вид правопорушення. Це ми виконаємо за допомогою заповнення таблиці.

Зразок

Ситуація          Вид правопорушення

1                    Адміністративне  правопорушення

2                       Кримінальне правопорушення

3                       Дисциплінарне правопорушення

4                   Адміністративне правопорушення

5                          Матеріальне правопорушення

6                     Цивільне правопорушення

Ситуація1. Порушенння правил Дорожнього руху. Порушенння правил мисливства, рибальства, користування лісами (розпаленння багать із порушеннням протипожежних правил, вирублення лісу.)

Ситуація 2. Викрадення людини

Ситуація 3. Запізнення на робота без поважних причин.

Ситуація 4. Несвоєчасне одержання паспорта, який кожний громадянин має отри-мати в 16 років.

Ситуація 5. Працівник (юрист), залишаючи офіс, не зачинив власний кабінет, внаслідок чого було викрадено оргтехніку

Ситуація 6. Боржник не повертає грошові кошти своєму позичальникові.

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.Формулювання мети й проміжних цілей уроку.

Обговорення епіграфу урок.

Оголошення мети і цілей року

- Після сьогоднішнього уроку ви дізнаєтесь, коли була прийнята Конституція України, зумієте пояснити ознаки Конституції України та чому вона є Основним Законом України, зможете назвати повноваження Конституційного Суду України, продовжите вчитися працювати з нормативно – правовими актами, закріпите навички роботи в групах; дасте власну оцінку важливості законів у нашому житті

2. Прогнозування змісту й результатів діяльності.

- Я гадаю, що для себе особисто ви отримаєте нові знання і позитивні емоції.

 

1)Оголошення плану  уроку(тему і план учні записують в зошити)

1.Що таке конституція. Чому конституція є основним законом держави

2. Яка структура Конституції України

3. Яким є склад та повноваження  Конституційного суду України

 

1.Слово вчителя.

Наш світ підкоряється певним законам: є закони природи, які упорядковують життя на Землі, є закони Божі — закони найвищої моралі, що допомагають нам відокремлювати добро від зла. А є державні закони — правила існування в суспільстві, яких мають обов'язково дотримуватися всі громадяни тієї чи іншої країни.

Основним законом кожної держави і зокрема України є конституція. Слово «конституція» в перекладі з латинської мови означає «устрій», «установлення». У Стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, які видавали імператори. Згодом цим словом став називатися звід основних законів держави.

Чому саме так? Нам з вами потрібно виділити основні ознаки конституції, те, чим вона відрізняється від інших нормативно – правових актів.(Використовуючи вправу «кластер»(схема) пояснюю ознаки Конституції України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 • Коли ж було прийнято Конституцію України, чому і хто її прийняв  ми вияснимо під час рольової гри.(Розподіл ролей: Голова Верховної Ради України(вчитель), секретар та народні депутати)

Рольова гра «Засідання Верховної Ради України»

Секретар. Сьогодні 28 червня 1996 року на засідання Верховної Ради присутні 13 депутатів, відсутніх немає.

Голова Верховної Ради України.

-  Шановні депутати! На порядку денному  стоїть питання ухвалення Конституції України. До виступу запрошується депутат  Михальковський Святослав, який розповість про першу збірку законів на території України.(Руська правда)

-До слова запрошується депутат Гришканич Христина, яка продовжить розповідь про процес творення документа конституційного характеру.(Магдебурзьке право)

-До слова запрошується депутат Милян Ірина, яка нагадає присутнім коли була прийнята перша Конституція України. (Конституція Пилипа Орлика)

- До слова запрошується депутат Назар Андрій, який має повідомлення про коституційний процес Української Народної Республіки. (Конституція УНР)

Голова Верховної Ради України.

 

- Депутат Когут Євген пояснить актуальність і необхідність прийняття Конституції України.

 Доленосною подією конституційного життя незалежної України стала легітимація її незалежності. Після урочистого прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України та його затвердження на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. Україна була визнана суверенною державою та повноцінним суб'єктом міжнародно-правових відносин більшістю країн світу. Нагально постала потреба в конституційному закріпленні основ суспільного і державного ладу, прав і свобод людини і громадянина, порядку організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування молодої незалежної держави.

Шановні депутати. Я вважаю, що саме  сьогодні ми маємо прийняти Конституцію України, оскільки вона вже пройшла довгий шлях. З вашого дозволу я нагадаю вам етапи, які вже пройшов проект нашої Конституції.1етап - від прийняття Декларації про Державний суверенітет 1990 року до підготовки Концепції Конституції України 1992 року; 2 етап – до винесення першого проекту на народне обговорення (липень – грудень 1992 року); 3 етап -  до підготовки та затвердження другого проекту у травні 1993 року; 4 етап – конституційна криза в Україні (1993-1995 роки); 5 етап -  підготовка та прийняття  Конституційного договору 1995 року. Дякую за увагу!

Голова Верховної Ради України.

- Отже, шановні депутати! Прошу вас проголосувати за прийняття Конституції України. «За»  - ,  «Проти» - , «Утримались» -.

Отже, більшою кількістю голосів, сьогодні 28 червня 1996 року прийнято Основний Закон України – Конституцію України.(дату записуємо в зошити)

2. Робота в групах.

Завдання. Опрацювати Конституцію України і дати відповідь на запитання.

1- ша група. Назвіть структуру Конституцію України(преамбула, 15 розділів і 161 стаття).

Які назви мають розділи Конституції України?

2-га група. Що вказано в преамбулі(вступній статті) Конституції України?

Який розділ дає характеристику правам, свободам та обов’язкам громадян України? Які статті він охоплює?

 

І ви вже маєте певні права, які гарантує Конституція. Проте не забувайте і про обов'язки. Обов'язки доньки чи сина, обов'язки учня, обов'язки людини...

 Коли ми гортаємо сторінки Конституції, читаємо її рядки, найбільше нашу увагу привертає 2-й розділ «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина», в якому є статті, що безпосередньо стосуються нас і наших батьків.

 У ст. 51 Конституції говориться про те, що батьки повинні виховувати дитину до повноліття, дбати про її здоров'я, матеріальне забезпечення і навчання, готувати до самостійного житті. Батько і мати мають однакові обов'язки та права щодо дітей.

«Шануй батька свого і матір свою». Кожен із нас повинен пам'ятати цю Божу заповідь. Швидко плине час, і прийде та хвилина, коли наші батьки стануть старими, немічними. Обов'язок уже повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків (ст. 51).

3.  Слово вчителя.

Ви , мабуть, здогадалися з назви пункту, що Конституційний Суд України – це не звичайний суд, який розглядає конкретні кримінальні, адміністративні чи цивільні справи. Сама назва свідчить про те, що його повноваження пов’язані з Конституцією нашої держави.

Конституційний Суд створений для судової охорони Конституції України. Це потрібно для того, щоб за Основним Законом зберігалися всі його властивості як найважливішого правового акта  держави, а отже, гарантувалася стабільністю суспільства. Наприклад, Конституційний Суд може визнати закон  або певні його положення неконституційними(і, як наслідок, нечинними) у разі їх невідповідності конституції України.

Конституційний Суд – це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Його склад і повноваження визначено ХІІ розділом Конституції України та Законом України «Про Конституційний Суд України»

Робота з нормативно – правовим актом.

Завдання: опрацювати ХІІ розділ Конституції України і дати відповідь на запитання.

 • Скільки суддів входить до Конституційного Суду України? Хто їх призначає?
 • На який термін призначають суддів  Конституційного суду?
 • Які вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду?
 • Коли припиняються повноваження судді Конституційного Суду?
 • Що належить до повноважень Конституційного Суду України?

 

Робота з підручником

Розгляд юридичної ситуації (ст.72)

 IV.   Закріплення вивченого матеріалу

1.Підведення підсумків.

Вправа «Ромашка Блума» (у формі «ромашки» підібрані запитання до уроку, учні відривають «пелюстки» і дають відповіді на запитання)

 

Картинки по запросу ромашка блума на уроках української мови

Запитання:

1)Практичне запитання. Як у преамбулі до Конституції України названо Український народ?

2)Просте запитання. Коли було прийнято Конституцію України?

3)Питання – інтерпретація. Чи є Конституція України – Основним Законом? Які ще ознаки притаманні Конституції України?

4)Уточнююче питання. Назвіть структуру Конституції України.

5)Оцінювальне питання. Як ви оцінюєте діяльність Конституційного Суду України?

6)Творче запитання. Який ще розділ ви внесли б до Конституції України?

2.Власне рефлексія.

Уявіть собі, що ви знаходитесь на острові, де немає жодних законів, панує хаос і безладдя. Для того, щоб остров'яни жили в мирі, дружбі, злагоді, необхідно прийняти закони, які було б записано в Конституцію острова. І ось зараз я пропоную вам її написати.

(Діти пропонують свої варіанти законів Конституції для жителів острова.)

Конституція острова «ЗЕЛЕНЕ ЧУДО» очима учнів

1. На острові «Зелене чудо» повинні панувати закони, прийняті органом, обраним народом, - Великим Віче.

2. Кожний остров'янин за скоєння злочину несе покарання.

3. Забороняється полювання на рідкісних тварин, знищення рослин і дерев.

4. Рослинний і тваринний світ охороняється законом.

5. Кожний має право вільно висловлювати свої думки.

6. Кожний остров'янин повинен боротися за екологічно чисте оточуюче середовище.

7. Освіта на острові є обов'язковою.

8. Усі суперечки між жителями острова вирішуються у Верховній Палаті.

9. Дітям і підліткам до 21-го року забороняється вживати в їжу листя дерева катабуку і пити сік з його плодів.

10. Курити трубку з травою манукана дозволяється остров'янам, старшим за 30 років.

11. Вступати в шлюб і народжувати дітей дозволяється з 20-ти років.

12. Ходити на Гору Богів дозволяється лише старійшинам.

13. Усі остров'яни повинні жити в мирі, дружбі, взаєморозумінні.

Запитання для обговорення:

Чи згодні ви з епіграфом нашого уроку?

 

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.

Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить.

 

У згусток, спресований мудро і чисто,

Він змістом став наших і діянь, і мрій.

Основа життя і мого, і Вітчизни.

І доля моя — мій Закон Основний.

 

Закон життя я схвалюю в труді.

Він в нашім хлібі, в пісні та у слові.

 Законом цим зростають молоді,

Законом цим красуються будови.

Вчитель. «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». Ці слова належать видатному українському мислителю двадцятого століття В'ячеславу Липинському, людині, яка присвятила все своє життя розбудові української державності. І сьогодні мені б хотілося звернутися цими словами до вас, дорогі учні. Ви — громадяни України, вам належить її майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання попередніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем Конституції України — додасть нову важливу статтю до цього головного документа країни.

 

V. Підсумки уроку

 

VI. Домашнє завдання

 

 

 

 

 

 

Урок на тему:

Конституція України – Основний закон держави

 

 

 

                                             Підготувала

 вчитель історії

та правознавства

 Розлуцького НВК

Сподарик Р.С.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єрьоменко Олена Миколаївна
  Замечательная содержательная работа.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
10 лютого
Переглядів
618
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку