Урок "Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина"

Про матеріал

Пояснити поняття «права » та «обов'язки», визначити основні права та свободи людини та громадянина, розкрити конституційні обов'язки громадян України, навчитися на практиці застосовувати отримані знання;розвивати вміння працювати з юридичним документом, з відеоматеріалом, аналізувати правові ситуації, володіти понятійним апаратом теми, використовувати міжпредметні зв'язки, розвивати усне мовлення та творче мислення, удосконалювати навички роботи у парі; виховувати пріорітет загальнолюдських цінностей, законнослухняного та юридично грамотного громадянина своєї держави, почуття взаємодопомоги.

Перегляд файлу

 

Тема: Конституційні права, свободи  та обовязки людини і громадянина.

Мета: дидактична - пояснити поняття «права » та «обовязки», визначити основні права та свободи людини та громадянина, розкрити конституційні обовязки громадян України, навчитися на практиці застосовувати отримані знання;

розвиваюча - розвивати вміння працювати з юридичним документом, з відеоматеріалом, аналізувати правові ситуації, володіти понятійним апаратом теми, використовувати міжпредметні зв’язки, розвивати усне мовлення та творче мислення, удосконалювати навички роботи у парі;

виховна- виховувати пріорітет загальнолюдських цінностей, законнослухняного та юридично грамотного громадянина своєї держави, почуття взаємодопомоги.

 

Обладнання: підручник, Конституція України, відеоряд, «дерево прав», матеріали для створення символів, номерки, ІКТ, бейджик, гаманець, літери.

 

Наочність: виставка публікацій « Права і ми», фотовиставка «Світ очима дітей».

 

  • Виставка публікацій: «Загальна Декларація прав людини»;
  • Права дитини. Збірник документів. — Львів: Оксарт, 1995. - 112 с., іл.;
  • Конвенція про право дитини.-К.: АТ «Видавництво «Столиця», 1997.- 32 с.
  • Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей (частина І)/ М-во юстиції України; Редкол.:: С. Р. Станік (голова) та ін.-2-ге вид., допов.-. К., Логос, 2001.-595 с.
  • Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей (частина ІІ)/ М-во юстиції України; Редкол.:: С. Р. Станік (голова) та ін.-2-ге вид., допов.— К., Логос, 2001.-448 с..
  • Міністерство юстиції України. Конституція України. — (із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV станом на 1 січня 2006 року. — К.: Український Центр Правничих Студій, 2006.-124 с.

 

 

Тип уроку: урок - практикум

 

Цитата уроку: « УСІ ЛЮДИ Є ВІЛЬНІ Й РІВНІ У СВОЇЙ ГІДНОСТІ ТА ПРАВАХ».

 

Структура уроку

І.Організаційний момент

ІІ.Актуалізація опорних  знань

ІІІ.Оголошення теми та мети уроку

ІV.Мотивація навчальної діяльності

V. Засвоєння  нового матеріалу

1.Права та свободи людини й громадянина

2.Конституційні обовязки громадян України

VІ. Практичне застосування знань, умінь, навичок 

VІІ.Обговорення та  підведення підсумків роботи

VІІІ. Рефлексія

ІХ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Доброго усім дня! Сідайте, будь ласка! Закрийте на секунду очі, згадайте щось приємне, посміхніться й розпочнемо наш урок!

 

ІІ. Актуалізація опорних  знань

 1 Юридична розминка. А щоб остаточно налаштуватися на правознавчу роботу, як  завжди, юридична розминка.

Поясніть поняття «право», «закон», «Конституція», «правопорушення», «громадянство». Пригадайте, з скількох частин складається Конституція України. Які є види юридичної відповідальності?

2 Рольова гра «юридична консультація»: один учень визначається юристом, йому видається бейджик із написом «юрист»,  інший учень – клієнт

( символом якого є гаманець) пропонує йому розв’язати ситуацію щодо громадянства, підготовлену вдома, а третій являється експертом й оцінює відповідь юриста. Відповідають таким чином 2 групки.

3  Метод « Фігурна мішень»: учні заслуховують твердження, визначають правильність чи  хибність думки. Відповідаючи «так» чи «ні», діти заповнюють клітинки. Якщо «так», то клітинка зафарбовується, якщо «ні», то залишається білою. Укінці вималювується  літера, яку й слід назвати (лі-

тера Г )

 

1             

2

3           

4        

5

6

7

8

9

 

Твердження:

1) документ, що підтверджує громадянство України, отримують у 18 років;

2) громадянство - це стійкий правовий звязок людини з конкретною державою;

3) усі діти, що народилися на території України є її громадянами;

4) біпатрид - це іноземець;

5) підданий - поняття, аналогічне громадянину, але для монархій;

6) однію з умов прийняття до громадянства України є безперервне  проживання  на законних підставах на її території останні 10 років;

7) дитина, народженна від батьків - українців, але за межею України, не буде громадянином України;

8) апатрид - це особа без громадянства;

9) в Україні існує подвійне громадянство.

 

ІІІ.  Молодці. А тепер переходимо до теми заняття! На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчаємо конституційні права та обов’язки людини й громадянина України. Мета нашого уроку – вивчити головні права та обов’язки, попрацювати з Конституцією, розвивати логічне та творче мислення, удосколати навички роботи у групі. А ваша старанність, вихованість та взаємоповага допоможуть досягти гарних результатів. Відкриваємо зошити, записуємо число і тему уроку.

 

ІV Мотивація навчальної діяльності.

Зараз увага на монітор. Перегляньте уважно відеоряд ( відеоряд являє собою 5-6 слайдів із правами людини, можливий такий варіант).

    

 

       

 

Скажіть, будь ласка, що ви побачили? Чому так важливо знати права людини?

 

V. Засвоєння нового матеріалу.

А тепер застосуємо свої знання з історії та визначемо час  появи цих понять

Бесіда.

Згадайте Французьку революцію кінця 18 ст. Який документ було прийнято у перший рік революції?

Коли конктретно це відбулося?

А які їдеї проголошувала Декларація?     

Отже, вона визначала права й свободи людини й громадянина.

Розповідь вчителя ( при цьому нові поняття записуються в юридичний словничок, а групи прав та обовязки у зошит)

Права й свободи людини й громадянина записані в Конституції України в другому розділі, який так і називається.

Конституційні права і свободи - це можливості людини, необхідні для її існування й розвитку, закріплені Конституцією України. Їх досить багато й умовно можна поділити на 5 груп. З ними більш детально ми познайомимося під час  практичних завдань.

Але крім прав, у нас ще  й обов’язки. Що таке обов’язок та які є конституційні обовязки громадян, ви дізнаєтесь, проглянувши презентацію, яку підготувала ваша однокласниця ( перегляд презентації).

Повторити ланцюжком визначення «обовязок» та обовязки громадянина України.

 

VІ. Практичне застосування знань, умінь, навичок.

Давайте самостійно переконаємося в почутому ( клас ділиться на  5 груп, кожна група отримує першу літеру тих прав, які вона буде представляти: «О», «Е», «П», «К», «С»). Відкривайте Конституцію України. Ваше завдання: знайти, назвати й коротко охарактеризувати статті, які містять:

І група - особисті права:

ІІ група - економічні права;

ІІІ група -політичні;

ІV група - культурні;

V група - соціальні права.

Також підготувати символ до групи, прикріпити на наше «дерево прав» та захистити його. Виступ груп

Гра «Як ви вважаєте?»

Навчальний момент: учні обговорюють положення, записані в картках, не знаючи ще, що це твердження Загальної декларації прав людини.

 

Обладнання і методика проведення.

Для цієї гри клас ділиться на дві групи по 4-5 учнів у кожній. Для кожної групи потрібно заздалегідь підготувати набір карток та аркуш паперу, розкреслений таким чином:

 

        У деяких випадках

 

У більшості випадків

 

Завжди

 

 

Такий же аркуш потрібно мати для узагальнення усвідомлення учнями всього класу окремих положень прав людини.

  Групи утримують однакові набори карток. Учні читаючи кожну картку і за спільною згодою усіх (не більшості!) членів групи розкладають картки на те поле розкресленого аркушу паперу, де вони, на їхню думку, повинні знаходитися. (на приклад, якщо всі члени групи вважають, що твердження «не можна вбивати» повинні діяти завжди, то кладуть картку на центральне поле, якщо ж лише у деяких випадках – на крайнє поле

Методом «Кола ідей» обговорити результати роботи в групах, представник кожної групи пояснює мотиви та аргументи, чому ту чи іншу картку  було поміщено на те чи інше поле. На загально класному табло записуються на відповідному полі номера карток. Увага учнів акцентується на тих твердженнях, погляди що до яких збіглися.

Учням можна запропонувати змінити твердження тих карток, які не потрапили на поле «Завжди» так, щоб їх можна було на ньому розмістити.

Картки                                                                                                                        

Картка №1

Не можна вбивати

Картка №6

Чужі листи не можна читати, а розмови – підслуховувати

Картка №2

Не можна знущатися

Картка №7

Досягнувши певного віку, можна одружуватись за власним вибором

Картка №3

Ніхто не може утримувати рабів

Картка №8

Люди можуть мати релігійні переконання або не мати їх

Картка №4

До всіх людей потрібно ставитися однаково, незалежно від їх статі, віку, зовнішності

Картка №9

Кожен має право управляти своєю країною

Картка №5

Люди можуть мандрувати і залишати свою країну, якщо захочуть

Картка №10

Нікого не можна примушувати вступати до будь-якого об’єднання

 

Після цього вчитель повідомляє, що дані твердження взято із Загальної декларації прав людини, і пропонує знайти статті, які їх містять.

 

 Вікторина

Питання вікторини

1. Як називається міжнародний догові, що встановлює права та обов’язки держав у певній області?

a) Хартія:

б) конвенція:

в) правила.

2. Коли було прийнято Конвенцію ООН про права дитини?

а)1950р.:

б)1989р.:

в)1977р.

3. Як називається затвердження угоди вищими органами держави?

а) Пакт.:

б) ратифікація.:

в) санкція.

4. Якому році ратифікована в Україні Конвенція ООН про права дитини?

а) у 1989р.:

б) у 1991р.:

в) у 1995р.

5. До якого віку, згідно з Конвенцією, особа вважається дитиною?

а) До 16 років:

б) До 18 років:

в) До 14 років.

6. З якого віку допускається прийняти на роботу підлітків?  

а) З 12 років:

б) 13 років:

в) 14 років.

 

VІІ.Обговорення та  підведення підсумків уроку( оцінювання учнів із використанням самооцінки).

 

VІІІ. Рефлексія:

          -   Сьогодні я дізнався…

  • Було цікаво…
  • Я зміг…
  • Тепер я можу…

 

ІХ. Домашнє завдання: тема 9, особливо зверніть увагу на с.65, із розділу другого Конституції до статті на вибір скласти правову ситуацію щодо порушення зазначеного права чи обов’язку, індивідуальне завдання – підготувати типи освітніх закладів України.

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
3 липня 2018
Переглядів
823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку