Урок узагальнення з правознавства

Про матеріал

Виявити рівень засвоєння учнями програмного матеріалу з курсу правознавства. Розвивати пізнавальний інтерес до предмету, формувати почуття причетності до процесу творення правової держави в Україні.

Перегляд файлу

Урок узагальнення за рік з правознавства 9 клас

Мета: Виявити рівень засвоєння учнями програмного матеріалу з курсу правознавства. Розвивати пізнавальний інтерес до предмету, формувати почуття причетності до процесу творення правової держави  в Україні.

Обладнання: набірне полотно з різними номінаціями, картки із завданнями, виставка новинок правознавчої літератури.

Форма проведення : турнір

Учасники: учні 9- го  – класу, журі, ведучий, глядачі.

Хід турніру.

 1. Вступне слово.
 2. Знайомство з учасниками турніру, членами журі.
 3. Оголошення умов турніру.

Номінації:

а)Правознавчі терміни;

б)Закони, законодавчі акти;

в)Органи влади;

г)Пам’ятки правової культури України.

І тур

 А – 1. Що таке закон?( Нормативно – правовий акт органу законодавчої влади, або самого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має найвищу юридичну силу).

 А- 2. Як одним словом назвати перехід прав і обов’язків від одного суб’єкта конституційного права до іншого? (правонаступництво)

 А – 3. Публічне прийняття законів або вирішення питань державного і місцевого життя шляхом всенародного голосування. (Референдум)

 А – 4. Правовий зв’язок між особою і державою, внаслідок якого вона володіє всіма правами і свободами, користується захистом держави і має щодо неї обов’язки. (Громадянство)

 Б- 1. З якого закону ці слова: « Держава гарантує всім ….право на користування і навчання рідною мовою, розвиток національних  культурних традицій, відзначення національних свят і т. п . ? (Закон укр.. « Про національні меншини в Укр..» від 25 червня 1992р.)

 Б- 2. Який важливий закон був прийнятий в УРСР в жовтні 1989року? Назвати деякі його основні положення. ( Закон « Про мови в УРСР»)

 Б – 3. Яким документом знаменитий 1710 рік в історії українського державотворення? (Конституція Пилипа Орлика)

 Б – 4. Де закріплено положення про державні символи України? Коли був прийнятий цей закон? ( В ст.. 20 Кон. Укр.. ; 28 червня 1996р.)

 В- 1. Яке відношення має число  450 до органів влади? ( 450 – депутатів ВР)

 В – 2. Перелічити, що належить до органів державної виконавчої влади. (Кабінет міністрів, міністерства, державні комітети і відомства, їх органи на місцях, державні адміністрації районів та областей).

 В -3. Хто очолює державну виконавчу владу? які вимоги ставляться до кандидата на цю посаду? ( Президент Укр., бути громадянином Укр.., проживати на території Укр. . не менше 10 р., володіти укр.. мовою, вік не молодше 35р. )

 В- 4. Що становить судову систему Укр.. ? Назвати правоохоронні органи. ( а) Конституційний суд, загальні суди, арбітражні (господарські) суди; б) Прокуратура, МВС, СБУ, Міністерство юстиції, адвокатура).

 Г- 1. Дати загальну характеристику « Руської правди» Ярослава Мудрого.

 Г – 2. Що таке Магдебурзьке право? Назвати деякі міста Укр.. , які ним користувалися. ( Це право на місцеве самоврядування, яке надавалося окремим містам: Львів, Київ, Чернігів, Полтава.)

 Г -3. Якими документами відбувалося становлення УНР ? (Універсалами Центральної Ради)

Г – 4. Який характер мали укр.. конституції радянського періоду? Скільки їх було?( 4, декларативний характер, майже повністю копіювали загально – союзні  конституції, не враховували національну специфіку, інтереси і потреби Укр..)

 

 

ІІ тур.

( по два учасники від команди, які набрали більше балів в першому турі).

Номінація:

А) Конституція Укр..

Б) Державний устрій Укр..

В) Галузі права.

Г) Неповнолітні і закон.

А – 1. Як називається вступна частина Конституції? Що в ній вказується?

 ( Преамбула, причини, мета прийняття Конституції)

 А – 2. Яка структура Конституції? Назвати деякі її розділи?

( Преамбула, 14 розділів, 161 ст., Розділ ХУ « перехідні положення»)

 А- 3 Які права людини і громадянина закріплені в  Конституції Укр..?

( на працю, на медичне обслуговування, політичні об’єднання, на підприємницьку діяльність )

 А- 4. Які обов’язки, згідно з Конституцією, накладають на громадян Укр.. ? ( Військовий, охорона навколишнього середовища )

 Б – 1. Назвати дати прийняття Декларації та Акту проголошення незалежності Укр..( 16 липня 1990р. ,24 серп. 1991р.)

 Б- 2. Пояснити, чому за формою правління Укр.. є парламентською – президентською республікою.

 Б – 3. Що означає поняття «народний суверенітет»? ( Приналежність народу всієї повноти влади).

Б- 5.  На яких основних принципах базується виборча система Укр..?

 ( територіальність, загальність, рівноправність, безпосередність виборів при таємному голосуванні, гласність, несумісність статусу народного депутата із службовим положенням)

В- 1. Що входить до поняття «трудове право»? ( Трудовий договір, робочий час, час відпочинку, нормування праці, зарплата, трудова дисципліна, охорона праці,  пільги для різних категорій працівників і т.д.)

В- 2.До якої галузі законодавства належать авторське право, право власності, спадкове право? Що саме воно регулює?(До цивільного законодавства, яке регулює майнові і пов’язані з ним  особисті не майнові відносини).

В- 3. Який шлюбний вік встановлюється «Кодексом про шлюб та сім’ю України»? (18р. для чол.. ,17р. для жінок)

В- 4. Що таке презумпція невинності? (Людина не може бути визнана злочинцем до тип пір, поки її вина у скоєнні злочину, правопорушенні повністю на доведена)

Г – 1. На які два види поділяється дієздатність неповнолітніх? Чим вона характеризується?(1- дієздатність віком до 15р., від їх імені  угоди укладають батьки, 2- дієздатність від15 до 18р. можуть бути учасниками багатьох цивільних правовідносин)

Г – 2.З якого віку настає кримінальна відповідальність взагалі і за деякі злочини в зокрема? Пояснити чому так? (з16 р. 14 враховується суспільно небезпека цих злочинів)

Г- 3. З якого віку неповнолітній може бути прийнятий на роботу? Які пільги встановлюються для неповнолітніх працівників? ( з 16р.  в окремих випадках – за згодою батьків – з 15р. Пільги: робочий час скорочений, заборона робити в над урочний час, відпустка календарний місяць і в літній час, заборона праці на шкідливих і небезпечних виробництвах, звільнення з роботи лише за згодою комісії у справах неповнолітніх)

Г -4. Назвати найпоширеніші  види адміністративних порушень, серед неповнолітніх. (дрібне хуліганство, дрібне розкрадання державного чи громадського майна, неналежна поведінка в школі, в громадських місцях, бродяжництво, аморальні вчинки, роз пиття спиртних напоїв)

 

ІІІ тур.

« Торги» (по одному від класу)

 1. Підказка: його позбулися країни Центральної і Південно – Східної Європи наприкінці 80 – х р. Відгадування по ознаках:
 • панування однієї політичної партії у всіх сферах життя;
 • монополія цієї партії на засоби масової інформації та наявність системи терористичної таємної поліції;
 • надзвичайно централізований і бюрократизований характер державного управління;
 • абсолютна підпорядкованість громадян та всіх організацій і спілок правлячої партії.

В. тоталітарний режим.

2. Підказка; вона є вже на Заході і поки ще немає в нас.

- закріплення в Конституції та інших законах основних прав людини.

- взаємо відповідальність особи та держави.

- юридична захищеність особи.

- неухильне виконання законів усіма учасниками суспільного життя.

В. правова держава.

3. Підказка: то, що є прерогативою діяльності парламенту.

- внесення пропозицій.

- розробка.

- обговорення.

  - прийняття.

В. законодавчий процес. 

4.Підказка: неприємна процедура для високопоставленої особи.

- вчинення державної зради або іншого злочину.

- попереднє розслідування.

- висновки Верховного та Конституційного судів.

- здійснення Верховною радою.

В. Імпічмент.

Підказка : 24+1+2

 • область.
 • Республіка
 • Місто
 • Вся Україна

В. адміністративно – територіальний поділ України.

6. Підказка: один з розділів Конституції України.

- по 6 представників

- вік від 40 років.

- вища юридична освіта.

- стаж не менше 20 років.

В. Конституційний суд.

 

Суперфінал.

( 40 секунд відповісти на 10 запитань)

Розшифрувати абревіатуру СБУ (Служба безпеки Укр..)

Вищий орган виконавчої влади.(Кабінет міністрів)

Головний документ про права людини .(Загальна декларація прав людини)

На які три гілки поділяється державна влада в Україні? (Законодавча., виконавча, судова.)

Дострокове звільнення з ув’язнення? (амністія)

Політичний режим України? (демократичний)

З якого віку громадянам Укр.. надається виборче право? (18)

Людина , яка виступає в судовому процесі захисником звинуваченого?( адвокат)

Форма правління, при якій верховна державна влада належить одній людині? (монархія)

Певні правила і норми соціальної поведінки людини? (мораль)

 Оголошення підсумків турніру.

Нагородження переможців.

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1075
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку