Урок "Контрольна робота " Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок «Інститутка»"

Про матеріал

Контрольна робота складається з 10 варіантів.

За підручником Олександра Авраменка, нова програма.

Матеріал дозволяє перевірити знання учнів.

Перегляд файлу

Контрольна робота   9 клас

           Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

  Варіант 1

1.  Укажіть, де народився письменник П. Куліш:

а) у містечку Воронежі на Сумщині;

б)  у містечку Новгороді-Сіверському на Чернігів­щині;

в) у містечку Глухові на Сумщині;        г) у місті Києві.

2.  Укажіть стилістичну манеру Марка Вовчка:

а) народництво;            в) романтизм;

б) сентименталізм;        г) реалізм.

3.   Укажіть,  якою  мовою  пише  свої перші  твори Марко Вовчок:

а) російською;               в) німецькою;

б) українською;             г) польською.

4.  Укажіть, у чому полягає новаторство П. Куліша:

а) уклав перший український тлумачний словник;

б) започаткував романтизм;

в)  створив перший в українській літературі істо­ричний твір;

г)  створив перший в українській літературі істо­ричний роман.

5.  Чиї інтереси зіткнулися на чорній раді (1 б.)

    А . прихильників та ворогів старих січових традицій

              Б. духовенства та козацтва

                В. прихильників союзу з Польщею та союзу з Москвою

                Г.  старшини й городового козацтва та низового        

6. Визнач риси реалізму  в повісті М. Вовчка «Інститутка» (1 б.)

7. Установи відповідність між персонажами та подіями їхнього життя (1 б.)

1. Божий чоловік               А. Три роки перебував у турецькому рабстві

2. Устина                                   Б. Збожеволіла і втопилась

3. Катря              В. "Січовий дід" - політик, захисник традицій Січі

4. Василь Невольник   Г. Кріпачка, стає вільною, чекає чоловіка

5. Пугач              Д. Втілює народні ідеали гуманізму, мудрості, не       відвідує чорну раду                                   

8. Причина  самогубства Катрі?

9. Установіть відповідність між елементом історичної лінії сюжету та епізодом у романі «Чорна рада» П. Куліша.

1 експозиція          2 зав’язка         3 кульмінація      4 розв’язка

А «чорна рада», обрання гетьмана в Ніжині

Б засудження на смерть старого Шрама й одруження Петра Шраменка й Лесі

В приїзд Шрама із сином на хутір Череваня

Г приїзд Шрама і Череваня до Гвинтовки

Д розповідь про політичну ситуацію в Україні перед «чорною радою»

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;

 б) Марко Вовчок – жінка-легенда.

Контрольна  робота.            

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 2

1. У яких літературних родах і жанрах виступала Марко Вовчок?

а)оповідання, повісті;           в)романи;

б)епос;            г)байки.

2.  Хто називав Марка Вовчка своєю донею?

а) П. Куліш;                  в) М. Шашкевич;

б)  Т. Шевченко;            г) І. Франко.

3.   Укажіть назву першої збірки  оповідань  Марка Вовчка:

а)  «Правдиві оповідання»;    в) «Народні казки»;

б)  «Народні оповідання»;      г) «Інститутка».

4.  П. Куліш є автором:

а)  першого українського тлумачного словника;

б) першого українського «Правопису»;

в)  української абетки;

г) першої української стилістики.

5. Ім`я представника козацької верхівки, який орієнтувався в політиці на Польщу (1 б.)

                А  Тарас Сурмач                            Б Павло Тетеря 

                В   І.Брюховецький                        Г Васюта Ніжинський

6. Установіть відповідність між героєм твору «Чорна рада» П. Куліша і художньою деталлю, яка його характеризує.

1 Черевань                               А флюгер на шпилі

2 Шрам                                     Б попівська ряса й шабля

3 Брюховецький                       В пасіка на хуторі

4 Гвинтовка                             Г мішечок із травами

                                                 Д гетьманська булава

7.  Які ви знаєте позасюжетні елементи? Знайдіть приклади позасюжетних елементів у романі П. Куліша «Чорна рада».

8. Допишіть речення.   Соціально-реалістична повість – це…

9. Визначте основну думку повісті «Інститутка».

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».

 б) «Образ панночки-інститутки (За повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

Контрольна  робота        (9 клас)

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 3

1. Вкажіть справжнє прізвище Марка Вовчка:
А Марія Вілінська;
Б Лариса Косач;
В Ольга Косач;
Г Олександра Білозерська;
Д Костянтина Малицька.

2. Вкажіть тему твору Марка Вовчка «Інститутка»:
А показ житгя головної героїні;
Б показ нестерпного становища селян, наростання стихійного протесту проти панів;
В зображення солдатських буднів;
Г зображення життя міщан;
Д розповідь про життя інтелігенції.

3. Як називався журнал, який видавав П. Куліш?

а)  «Ластівка»;               в) «Дзвін»;

б)  «Хата»;                      г) «Основа».

4.  Твір П. Куліша «Чорна рада» за жанром:

а) лицарський роман;   в) історичний роман-хроніка;

б) пригодницький роман;  г) етнографічний роман-феєрія.

5. Оповідач твору "Чорна рада" (1 б.)

 А автор                         

    Б  учасник подій  В свідок подій, представник аристократичної верхівки

    Г  свідок подій, вихідець з простого народу

6.. Установіть відповідність.   Персонаж     Портрет

1. Сомко                      а) Лисина почала наче більш вилискуватись.

2. Петро Шрам           б) ...здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці, сам  опасистий, довга, густа чуприна

З. Черевань                  в) Іде з печер против їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комин і поли.

4. Кирило Тур                                  г) ...молодий собі козак, збройний, як до війни

д) ...увійшов до світлиці старий, довговусий дідуган, із своїм чурою. У простих семрягах, а сорочки чорні, як сопуха.

7. Доведіть, що роман П. Куліша «Чорна рада» — романтичний.

8. Назвіть ознаки реалізму як літературного напряму.

9.  Розкрийте тему та життєву основу змісту твору «Інститутка»

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».

Б) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».

 

Контрольна робота (9 клас).

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 4

1.  Темою твору П. Куліша «Чорна рада» є:

а) змалювання боротьби за гетьманську булаву;

б) заклик до єднання козацтва;

в) одруження Петра і Лесі;

г)  розбрат серед козацтва, яке поділилося на ко­зацьку старшину та низове козацтво.

2.Художню структуру «Чорної ради» П. Куліш будує за зразком:

а) історичних романів В. Скотта;   в) повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»;

б) історичних поем Т. Шевченка;  г) твору І. Франка «Іван Вишенський».

3. Вкажіть різновид повісті Марка Вовчка «Інститутка»:
А історична повість;
Б реалістична соціальна повість;
В філософська повість;
Г містична повість;
Д етнографічна повість.

4. Від чийого імені ведеться оповідь у повісті Марка Вовчка «Інститутка»?
А Катрі;         Б інститутки;         В автора;    Г кріпачки Устини;
Д старенької бабусі.

5. Укажи, який романтичний мотив виступає композиційним стрижнем твору П.Куліша "Чорна рада" 

А           самопожертви                             Б дороги

В               помсти                                        Г зради         

6. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша  і його характеристикою.

1 Божий  чоловік             2 Черевань       3 Іван Брюховецький      4 Яким Сомко

А Чоловік сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях... Хіба по шаблі можна б догадатися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота...

Б Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм! Чужою смертю я волі купувати не хочу.

В Гарячий був чоловік і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ллється рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями.

Г А що нам, бгате, до Вкраїни? Я сидів би ліпше дома та їв би хліб-сіль з упокоєм.

Д Темний він був на очі, а ходив без проводиря у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені.

7. Чим Іван Брюховецький відштовхує від себе, а Яким Сомко приваблює?

8. У чому полягають особливості композиції повісті «Інститутка»

9. Після якої події Прокопа віддали у солдати?

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;

б) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».

Контрольна робота           (9 клас)

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 5

1.  Скільки поетичних збірок видав П. Куліш?

А) три;                            в) шість;

б) п’ять;                          г) чотири.

2. Події якого історичного періоду описані в романі П. Куліша «Чорна рада»?

а) початок козаччини;   в) Руїна;

б) Хмельниччина;    г) Коліївщина.

3. Чий це портрет (за повістю Марка Вовчка «Інститутка»): «Славна була та жіночка… білявенька собі, трохи кирпатенька, очиці голубоцвітові, яснесенькі, а сама кругленька і свіжа, як яблучко»?
А Устини;
Б панночки;
В пані;
Г Катрі;
Д бабусі в молодості.

4. Чий це портрет (за повістю Марко Вовчка «Інститутка»): «Що за хороша з лиця була! І в кого вона така вдалася! Здається, і не змалювати такої кралі!..»?
А Устини;          Б панночки;          В Катрі;    Г панночки із сусіднього маєтку;
Д нової служниці.

5.Установіть відповідність між персонажем твору «Чорна рада» П. Куліша та основною ідеєю, яку він виражає.

1 Кирило Тур                                    А хутір як осередок національного життя

2 Яким Сомко                                   Б козацьке лицарство і запорозька вольниця

3 Черевань                                       В зрада народних інтересів

4 Петро Шраменко                           Г ідея державності України

                                                          Д сімейна ідилія

 

6.  Що символізує Божий чоловік? Чому його так названо?

7. За жанром твір Марка Вовчка «Інститутка» — це

8. Хто врятував Лесю, коли її викрав Кирило Тур?

9. В уривку з повісті Стоока наче вона була, усе бачила, усюди, як та ящірка, по хутору звивалася, і Бог її знає, що в їй таке було: тільки погляне, то наче за серце тебе рукою здавить наявні художні засоби….

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».

б) Марко Вовчок – жінка-легенда.

 Контрольна робота

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 6

1. Про кого йдеться в повісті Марка Вовчка «Інститутка»: «Стоока наче була, все бачила, всюди, Як та ящірка, по хутору звивалась, і Бог її знає, що в їй таке було: тільки погляне, то неначе за серце тебе рукою здавить»?
А про стару пані;         Б про панночку;        В про Устану;        Г про Катрю;
Д про сусідську пані.

2. Вкажіть назви творів Марко Вовчка:
1 «Кармелюк»;         2 «Пісня про Устима Кармелюка»;       3 «Маша»;
4 «Катерина»;         5 «Інститутка»;         6 «Ігрушечка»;      7 «Єретик».

 3. Новаторство П. Куліша полягає в тому, що він:

а) уклав перший український тлумачний словник;

б) є автором першої української стилістики;

в) започатковував романтизм;

г) створив перший український історичний роман.

4. .Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою.

1 Василь Невольник            2 Михайло Черевань          3 Іван Шрам     4 Іван Брюховецький

А ...високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані золотом; вверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною булавою.

Б По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, попістолях за поясом – старий «козарлюга».

В Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва... Після війни й сів хутором.

Г Дідусь такий мізерний… невеличкий, похилий, очі йому позападали.

Д Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях... Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось не просте:шабля аж горіла од золота...

5.  За способом зображення дійсності повість «Інститутка» Марка Вовчка - яскравий приклад

А класицизму          Б сентименталізму        В романтизму    Г реалізму

Д модернізму

6. Розтлумачте жанрові визначення «Інститутки» — соціально-реалістична, соціально-побутова повість.

7.  Що символізує Божий чоловік? Чому його так названо?

8. Назвіть ознаки реалізму як літературного напряму.

9. Розкрийте тему та життєву основу змісту твору «Інститутка»

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».

 б) «Образ панночки-інститутки (За повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

 

 

 

Контрольна робота  (9 клас)  

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 7

1. Який твір Марко Вовчок присвятила Т. Шевченкові?
А «Козачка»;   Б «Два сини»;   В «Інститутка»;    Г «Кармелюк»;   Д «Маруся».

2. Яке видання творів Т. Шевченка було надруковане з присвятою Марку Вовчку?
А «Гайдамаки» 1841 р.;   Б «Кобзар» 1840 р.; В «Кобзар» 1860 р;
Г «Букварь южнорусский» 1861 р.;   Д «Живописна Україна».

3. Укажіть літературний псевдонім дружини П. Куліша.

А Ганна Барвінок;       Б Олена Пчілка; В Леся Українка;         Г Марко Вовчок

4. Про які історичні події ідеться в історичному романі П. Куліша «Чорна рада»?

А Про війну під проводом Б. Хмельницького 1948 — 1654 pp.;

Б про раду Хмельницького з Барабашем і зраду Барабаша;

В про складні часи після смерті Б. Хмельницького, обрання нового гетьмана на Ніжинській раді «черні» у 1663 p.;

Г про трагічні для України наслідки поразки шведської армії під Полтавою.
5. Марко Вовчок протиставляє аристократизм за духом аристократизму за походженням через такі образи

А Прокопа й Назара      Б полковника й полкового лікаря    В бабусі й Катрі

Г старої пані й інститутки        Д Устини й інститутки 

6. Установіть відповідність 
Художній засіб               Приклад

1 персоніфікація             А … біда біду перебуде: одна мине, десять буде

2 порівняння                   Б …Прокіп ходив, наче ніч темна

3 афоризм                     В … стріне лихо на панському порозі

4 епітет                   Г …весело бачити степ, поля красні

                                   Д . Дурно хліб мій їсти!

7. Якби вам довелося створити демоверсію роману «Чорна рада» (скорочену версію), то які події ви в ній зберегли б? Прокоментуйте свій вибір.
8. Назвіть ознаки реалізму як літературного напряму.

9. За яких обставин вперше згадується про «чорну раду»?

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а)  Марко Вовчок – жінка-легенда.

 б) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».

 

 

Контрольна робота (9 клас)

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 8

1.Характеристика якого героя роману П. Куліша «Чорна рада» подана в таких рядках: «здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані аж на жупан ізвисали…»?

 А Брюховецького;         Б Шрама;    В Кирила Тура;    Г Гвинтовки;    Д Васюти.

2. Укажіть прізвище персонажа роману П. Куліша «Чорна рада», якому належать слова: «Зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва… приклонились під одну булаву! Виженем недоляшка з України, одтиснем ляхів до самої Случі — і буде велика одностайна        Україна».

А Сомко;       Б Кирило Тур;     В Брюховецький;      Г Шрам;         Д Гвинтовка.

3. Вкажіть тему твору Марка Вовчка «Інститутка»:

 А показ житгя головної героїні;

Б показ нестерпного становища селян, наростання стихійного протесту проти панів;

В зображення солдатських буднів;

 Г зображення життя міщан;

Д розповідь про життя інтелігенції.

4. Від чийого імені ведеться оповідь у повісті Марка Вовчка «Інститутка»? А Катрі;   Б інститутки;  В автора;     Г кріпачки Устини;  Д старенької бабусі.
5. Події в повісті «Інститутка» Марка Вовчка розгортаються в такій послідовності

А очікування Устиною звістки від Прокопа-рекрута - приїзд інститутки - одруження інститутки - побиття інституткою старої бабусі

Б приїзд інститутки - одруження інститутки - побиття інституткою старої бабусі - очікування Устиною звістки від Прокопа-рекрута

В одруження інститутки - приїзд інститутки - побиття інституткою старої бабусі - очікування Устиною звістки від Прокопа-рекрута

Г побиття інституткою старої бабусі - приїзд інститутки - одруження інститутки - очікування Устиною звістки від Прокопа-рекрута

Д приїзд інститутки – побиття інституткою старої бабусі – одруження інститутки - очікування Устиною звістки від Прокопа-рекрута

6. Визначте й запишіть елементи сюжету двох сюжетних ліній роману «Чорна рада».

7. Розтлумачте жанрові визначення «Інститутки» — соціально-реалістична, соціально-побутова повість.

8. За яких обставин Петро зустрічається з Кирилом Туром удруге?

9.  Охарактеризуйте стару пані та чоловіка інститутки.

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;

 б) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».

 

Контрольна робота   (9 клас)

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 9

1.Про кого йдеться в повісті Марка Вовчка «Інститутка»: «Стоока наче була, все бачила, всюди, Як та ящірка, по хутору звивалась, і Бог її знає, що в їй таке було: тільки погляне, то неначе за серце тебе рукою здавить»?

А про стару пані;     Б про панночку;   В про Устину;  Г про Катрю;

2. Який твір Марко Вовчок присвятила Т. Шевченкові?

 А «Козачка»; Б «Два сини»; В «Інститутка»;  Г «Кармелюк»;  Д «Маруся».
3. «Кулішівка» — це:

А правопис, що придумав П. Куліш;

Б місцевість, де народився П. Куліш;  

В збірка П. Куліша, що побачила світ у 1857 p.;

Г назва журналу, у якому П. Куліш друкував свої твори.

4. Укажіть рік виходу роману П. Куліша «Чорна рада».

 А 1847 р.;           Б 1857 р.;            В 1841 p.;           Г 1877 p.
5. Установіть відповідність 
Героїня      Риси характеру

1 Устина                 А деспотична, лицемірна

2 Катря                    Б спокійна, мудра, добра

3 бабуся                  В весела, лагідна, чесна

4 інститутка             Г емоційна, слабка духом 

6. «Ідеї роману “Чорна рада” актуальні й у наші дні, навіть в епоху інформаційних технологій». Використайте приклади з твору й сучасного життя.
7. Чому Лесю не віддають за Петра (роман  “Чорна рада”)

8. Якими постають у повісті кріпаки — Прокіп, бабуся-служниця, Назар, Катря?

9.  Чому, на вашу думку, твір дістав назву не «Устина», не «Панночка», а саме «Інститутка»?

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

А) «Значення діяльності П. Куліша для відродження, культурного збагачення української нації».

 б) «Образ панночки-інститутки (За повістю Марка Вовчка «Інститутка»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота   (9 клас)    

Пантелеймон Куліш «Чорна рада», Марко Вовчок   «Інститутка»

Варіант 10

1. Хто каже про себе у творі Марка Вовчка «Інститутка»: «Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя-біди не знала. А я зроду така вдалася»?
А Устина;     Б панночка;    В стара пані;    Г Катря;   Д нова служниця.

2. Про кого з персонажів повісті Марка Вовчка «Інститутка» сказано: «Добрий пан, не б’є, не лає, та нічим і не дбає»?
А про чоловіка Устини;       Б про чоловіка панночки;
В про покійного чоловіка старої пані;
Г про чоловіка Катрі;       Д про сусідського пана.

3. Укажіть провідну ідею твору П. Куліша «Чорна рада».

 А Єднання України, встановлення миру, суспільної справедливості;

Б любов — найвища цінність людського життя;

 В людині варто жити за «законами серця»;

 Г збереження культурних пам’яток.

4. Вкажіть різновид повісті Марка Вовчка «Інститутка»:

А історична повість;       Б соціально-етична повість;          В філософська повість;                Г містична повість;         Д етнографічна повість

5. Основною темою творів Марка Вовчка було:

а) змалювання романтичного кохання; б) заклик до визвольної боротьби;

в) змалювання трагічної долі жінки-кріпачки; г) змалювання природи України.

6. Установіть відповідність. Героїня Цитата з твору

1. Панночка         а) ...її листи щодня вичитує,  і поплаче над ними, і посміється.

2. Устина        б) ...се я тільки вам призналась, що не знаю, а чужі зроду того й не    дошимраються... Я зо всього викручусь.

3. Катря      в) ...прийду, було, її вбирати, то вже якої наруги од неї я не натерплюся.

4. стара пані    г) ...хоч і говорить, і жартує, а здається,все чогось сумна і неспокійна

                                      д) А що, пташечко, при молодій пани давненько служиш?

7.  Розтлумачте жанрові визначення «Інститутки» — соціально-реалістична, соціально-побутова повість.

8. Дайте визначення історичного роману.

9. Які ви знаєте позасюжетні елементи? Знайдіть приклади позасюжетних елементів у романі П. Куліша «Чорна рада».

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем: (3 б)

а) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;

 б) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Маткобожик Вікторія Миколаївна
  Дякую пані Оксано! Із задоволенням скористаюся Вашою розробкою! Ви молодець!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 червня 2018
Переглядів
41739
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку