10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок "Контрольна тестова робота № Словотвір. Орфографія"

Про матеріал

Урок "Контрольна тестова робота №... Словотвір. Орфографія" має на меті оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з даної теми, з'ясувати проблемні моменти в опануванні мовною теорією.

Перегляд файлу

Контрольна тестова робота №3

Словотвір. Орфографія

1.Визначте правильне твердження

А. Способи словотворення поділяються на префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання основ, безафіксний.                                                                                            Б. Способи словотворення поділяються на морфологічні та неморфологічні.                                             В. Існує п’ять способів словотворення.                                                                                                                   Г. Способи словотворення поділяються на префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання основ, абревіація.

2. Визначте правильне твердження.

А. Словотвірний словник – це словник, який містить інформацію про способи творення слів.                                                                                                                                              Б. Словотвірний словник – це словник, у якому подаються розібрані за будовою слова.                                                                                                                                                              В. Словотвірний словник – це словник, у якому подаються словотворчі ланцюжки.                      Г. Словотвірний словник – це словник, у якому показано, як утворилися похідні слова і з яких значущих частин (морфем) складаються твірні.

3. Визначте рядок, у якому всі слова утворені  префіксальним способом.

А. Хилитися, приборкувати, подорожник, порозумітися.                                                                   Б. Сфотографувати, обійняти, підвальний, зачинити.                                                                           В. Випередити, намалювати, передпокій, пройдисвіт.                                                                                                                         Г. Прилетіти, прегарний, заміський, понаднормовий.

4. Визначте рядок, у якому всі слова утворені  суфіксальним способом.

А. Гордість, діяч, недогарок, балакун.                                                                                                  Б. Плаксій, веселун, міжряддя, зайченя.                                                                                                В. Єдність, шахіст, казкар, будівельник.                                                                                                 Г. Мореплавець, хазяйка, скупій, пісняр.

5. Визначте рядок, у якому всі слова утворені  префіксально-суфіксальним способом.

А. По-простому, підспівувати, причепуритися, перелізти.                                                                 Б. Розписати, розмальовувати, розказати, розгойдувати.                                                                   В. Прибігти, перероблений, піддослідний, оновлений.                                                                           Г. По-українськи, усьоме, спорожнити, підсвічник.

6. Визначте рядок, у якому всі слова утворені  способом  складання основ.                            А. Здіймиголова, підрозділ, фотовиставка, рівноправ’я.                                                                                                         Б. Землероб, крутосхил, першоджерело, одинадцять.

В. Пройдисвіт, м’ясорубка, відчайдух, півовал.                                                                                                               Г. Листопад, прикордонник, протиставлення, астронавт.

7. Позначте рядок, де є слово, для  якого правильно визначена твірна основа.

А. Дерево     дерев’яний                                                                                                                        Б. Садок    садити                                                                                                                 В. Бабусин ←   бабуся                                                                                                                               Г. Зайчиків    заєць

8. Визначте рядок, у якому не відбувається чергування в групах приголосних у прикметниках при додаванні суфікса -ськ- у всіх словах.

А. Прага, Гадяч, Черкаси, казах.                                                                                                                   Б. Воронеж, Ніжин, товариш, Золотоноша.                                                                                             В. Брат, тюрк, університет, осетин.                                                                                                         Г. Киргиз, чех, Кременчук, Запоріжжя.

9.  Визначте рядок, у якому при творенні прикметника суфікс -цьк- будуть мати всі слова.

А. Бідак, прибиральник, фінансист, складальник.                                                                                    Б. Суец, Галич, Гринвіч, турок.                                                                                                                  В. Німець, люди, юнак, мученик.                                                                                                             Г. Індостан, Прилуки, Кагарлик, Чирчик.

10. Визначте рядок, у якому при творенні прикметника суфікс -зьк- будуть мати всі слова.

А. Ґетеборг,  Кавказ, чех, варяг.                                                                                                                 Б. Гонконг, Калуга, француз, Алабаш.                                                                                                    В. Гамбург, Куряж, Збараж, Зальцбург.                                                                                                      Г. Арештант, Кривий Ріг, Устилуг,  Острог.

11. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс.

А. Міні/ твір, червоно/ гарячий, історико/ культурний, пів/Японії.                                                          Б. Екс/прем’єр, стоп/кран, лікар/еколог, жар/птиця.                                                                                            В. Авто/мото/гурток, залізо/бетон, електро/двигун, україно/мовний.                                                                     Г. Напів/ява, м'ясо/молочний, трудо/день, розрив/трава.

12. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться разом.

А. Водо/лікарня, свіжо/зрубаний, генерал/губернатор, військово/морський.                                             Б. Гори/цвіт, спорт/клуб, унтер/офіцер, три/місячний.                                                                                 В. Загально/державний, чорно/смородиновий, зменшено/пестливий, яхт/клуб.                                     Г. Яхт/смен, лісо/степ, авіа/моторо/будування, вічно/зелений.

13. У якому рядку всі слова мають таку будову: корінь  + суфікс + закінчення (у тому числі нульове).

А. Булава, очеретяний, верболіз.                                                                                                            Б. Відважний, чайка, здоровань.                                                                                                             В. Дніпровий, шабля, мужній.                                                                                                                    Г. Вольовий, хоробрість, багатство.

14. Визначте рядок, у якому всі слова утворені  безафіксним  способом. 

А. Ліс, земля, даль, зелень.                                                                                                                       Б.  Синь, перехід, юнь, насип.                                                                                                            В. Зоря, обхід, гай, мрія.                                                                                                                 Г.  Підпис, блакить, зорепад, сад.

15. Що вивчає словотвір?

А. Творення складноскорочених слів.                                                                                                                       Б.  Будову похідних слів.                                                                                                            В. Творення складних слів.                                                                                                                 Г.  Способи та особливості творення похідних слів.

16.  Виберіть правильну відповідь.

А. Словотворення допомагає збагатити нашу мову новими словами.                                                                                                                       Б. Словотворення допомагає збагатити нашу мову новими формами одних і тих самих слів.                                                                                                                                                   В. Словотворення допомагає збагатити нашу мову новими словами, словами з новими відтінками в значеннях.                                                                                                                 Г.  Словотворення допомагає збагатити нашу мову новими словами  та новими формами одних і тих самих слів.

 

17. Визначте, у якому рядку правильно утворено прикметники.

А. Солдат - солдацький.                                                                                                                       Б.  Овруч - овручський.                                                                                                            В. Балхаш – балхашський.                                                                                                                 Г.  Тюрк - тюркський.

 

 

 18. Знайдіть  правильно записані зміни приголосних при творенні відносних прикметників.

А.  Г, ж, з + -ськ-, -ств(о)       -зьк-; -зтв(о);

Б.  К, ц, ч + -ськ-, -ств(о)       -ськ-; цтв(о);

В. Х, с, ш + -ськ-, -ств(о)      -шськ-, шств(о).

Г.  Д, т, л  + -ськ-,-ств(о)         -цьк-; -тськ-

 

 19.  Визначте, у якому рядку  шляхом переходу з однiєї частини мови в iншу утворилися слова.

А. Медсестра, спортзал, вiйськкомат.                                                                                                      Б. Молода, командуючий, полонений.                                                                                                                     В. Перевiз, блакить, молодь.                                                                                                                                                                                Г. Мимохiть, насамкiнець, голiруч.

 

 20. Установіть відповідність між словами та наявністю певних морфем у їхньому складі.

1. Коронувати                                                                                                                            2. Недовіра                                                                                                                                                              3. Лісоруб                                                                                                                                                         4. Одвірок

А. Префікс і суфікс.  Б. Два корені.  В. Два префікси . Г. Два суфікси. 

Д. Суфікс і постфікс

 

   Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.

1. Скоро заюжить серпень, затягне степові виднокола курявною сухою каламуттю, – наприкінці літа, як і напровесні, знову приходять у цей край і вітри, і вихори, і курявні бурі. 2. Погасне степ, побуріє, злиняє, осінь роздягне посадки, шквиря-завійниця покотить мряку полями, хуга засвистить поземкою по твоїм укритім ожеледдю степовім океані. 3. Тісним, безобрійним стане світ, усе потоне в туманах, в дрібних моросяних дощах. 4. А поки що – небосхили ясні. 5. Хоча вже й не весна, але марево ще й зараз по-весняному щедро затоплює степові простори, тече, струмує всюди, мов світла весняна розлийвода. 6. Блищить на відкритих рівнинах, на подах-улоговинах, прозоро обтікає далекі скирти й лісосмуги доріг, робить їх серед цієї повені нереальними, ілюзорними. 7. Наче в плесах чистих стоять, у лагунах прозорих, і самі себе відбивають у воді.

21. Немає жодного префіксального слова в реченні

А.1         Б. 2           В. 3          Г. 4         Д. 5           E. 6           Ж. 7

22. Двокореневі слова вжито в реченнях

А. 1, 2, 3, 4

Б. 2, 3, 4, 5

В. 1, 4, 5, 6

Г. 3, 5, 6, 7

Д. 1, 5, 6, 7

E. 2, 3, 6, 7

Ж. 3, 4, 5, 6

23. Зміни приголосних на стику морфем відбулися в словах у реченнях

А. 1, 2, 5, 6

Б .1, 2, 3, 4

В. 2, 3, 4, 5

Г. 3, 4, 5, 6

Д. 4, 5, 6, 7

E. 1, 3, 5, 7

Ж. 2, 4, 6, 7

 

docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
2262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку