Урок "Круглі лісоматеріали, їх характеристика. Зберігання круглого лісу. Пиломатеріали хвойних і листяних порід."

Про матеріал
Ліси в Україні займають значну площу. У лісах ростуть різні дерева: дуб, граб, бук, береза, сосна, ялина. Кожна з порід деревини має свої властивості, саме цьому кожна з них використовуються і різних сферах людської діяльності пов’язаної з використанням деревини. Більшість із цих порід використовують для потреб промисловості та господарства. Кожна деревинна порода має свої характерні особливості, за якими її можна відрізнити від іншої. На уроці ми повинні сформувати знання про круглі лісоматеріали, їх характеристику, про види зберігання кругляка, виховати охайність, культуру праці, любов до знань і розвинути пізнавальний інтерес, просторове, технічне та економічне мислення.
Перегляд файлу

6 клас

Тема: Круглі лісоматеріали, їх характеристика. Зберігання круглого лісу. Пиломатеріали хвойних і листяних порід.

Мета:

Навчальна: сформувати знання про круглі лісоматеріали, їх характеристику, про види зберігання кругляка.

Виховна: охайність, культуру праці, любов до знань.

Розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторове, технічне та економічне мислення.

Обладнання: мультимедійне приладдя, зразки кругляка, брусу

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційна частина;                                   

2. Перевірка домашнього завдання;   

3. Актуалізація знань учнів;                              

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної

діяльності учнів;                                          

5. Викладення нового матеріалу;                               

6. Закріплення нового матеріалу;                              

7. Вступний інструктаж;                                   

8. Самостійна практична діяльність учнів та поточний інструктаж;       

9.  Заключний інструктаж;                                   

10. Підведення підсумків уроку;                               

11. Завдання для виконання вдома;                               

12. Прибирання робочих місць.                               

 

 

 

 

  1. Організаційна частина

 Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявності спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери, призначення чергових, перевірка присутності учнів.

 

2. Перевірка домашнього завдання

Питання  для учнів:

1. Яких правил безпечної роботи і техніки безпеки треба додержуватись при роботі в столярній майстерні?

2. Правила організації свого робочого місця.

3. Відмінність в будові і призначенні столярного і універсального верстатів.

 

3. Актуалізація знань учнів

Ліси в Україні займають значну площу. У лісах ростуть різні дерева: дуб, граб, бук, береза, сосна, ялина. Кожна з порід деревини має свої властивості, саме цьому кожна з них використовуються і різних сферах людської діяльності пов’язаної з використанням деревини. Більшість із цих порід використовують для потреб промисловості та господарства. Кожна деревинна порода має свої характерні особливості, за якими її можна відрізнити від іншої.

 

4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Перейдемо до вивчення нової теми. Відкриваємо свої робочі зошити, записуємо число, місяць, класна робота і тему уроку (записана на дошці).

Тема уроку: Круглі лісоматеріали, їх характеристика. Зберігання круглого лісу. Пиломатеріали з хвойних і листяних порід.

Мета: сьогодні на уроці ми розглянемо новий матеріал, засвоїмо необхідні знання, які вам знадобляться в майбутньому житті.

Вам сьогодні необхідно уважно мене слухати, записувати в свої зошити те, що я вам скажу, активно працювати на уроці. Ми повинні ознайомитись з круглими лісоматеріалами, їх характеристиками і видами зберігання круглого лісу.

5. Викладення нового матеріалу

 

           ТЕМА: «КРУГЛІ ЛІСОМАТЕРІАЛИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗБЕРІГАННЯ КРУГЛОГО ЛІСУ. ПИЛОМАТЕРІАЛИ З ХВОЙНИХ  І ЛИСТЯНИХ ПОРІД»

 

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Матеріали з деревини, що зберегли її природну фізичну структуру та хімічний склад, які отримані шляхом поперечного або повздовжнього ділення дерев, що звалені (або їх частин) називаються лісоматеріалами.  При поперечному розпилюванні ми отримуємо круглі лісоматеріали.

Сортимент - це лісоматеріал цільового призначення.

Деревний хлист – це стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, з відокремленим верховіттям і пнем.

Колода – це круглий необроблений сортимент  (за винятком тонкомірного рудникового стояка, жердин і кілків), що призначений для використання у круглому вигляді або для розпилювання на пиломатеріали загального призначення.

Кряж – це круглий лісоматеріал призначений для вироблення спеціальних видів лісопродукції.

Довгоття – відрізок хлиста, який має довжину, кратну довжині потрібного сортименту з припуском на обробку.         

Чинні стандарти на круглі лісоматеріали передбачають розподіл сортиментів за якістю на 3 сорти.

До першого сорту відносяться сортименти вищої якості переважно з окоренкової частини стовбура, які використовують, переважно, на фанерну, сировину, спеціальні заготовки, будівельний ліс та виготовлення високоякісних столярних виробів. У таких сортиментах не допускаються порохняві сучки, зовнішня порохнява гнилизна, дуже обмежуються грибні пошкодження та кривизна.

До другого сорту відносяться лісоматеріали, що призначені для виробництва пиломатеріалів загального призначення, шпал, струганого погонажу середньої якості, меблевих заготовок, будівельних деталей, будлісу, стовпів. Вади, що можуть мати місце у 1-му сорті, у 2-му – допускаються у дещо більших розмірах.

До третього сорту відносяться лісоматеріали, що використовують для виробництва пиломатеріалів загального призначення, будівельних деталей, шпал, целюлози, тари, пиляних заготовок. Вади у третьому сорті допускаються у значно більших розмірах, ніж у другому, у тому числі гнилі та грибні забарвлення на весь торець.

 

          Багаторічний досвід свідчить, що, навіть, зі стиглих насаджень ми отримуємо більше 50 %ділових лісоматеріалів 2 та 3 сорту (таблиця 4. 2.1)

 

Таблиця 1.  Розподіл за сортами круглих ділових лісоматеріалів хвойних та листяних порід, %

 

    Породи

лісоматеріалів

Сорти

1

2

3

Хвойні

10

44

46

Листяні

12

31

57

 

За товщиною сортименти бувають:

  • тонкомірні      6-13 см (градація – 1 см);
  • середньомірні – 14-24 см (градація – 2 см);
  • великомірні     -   26 та більше см (градація – 2 см).

 

За довжиною сортименти поділяються на:

  • короткомірні - 2 м;
  • середньої довжини –2 – 6,5;
  • довгомірні - 6,5 м.

 

2. Зберігання круглих лісоматеріалів

Інтервали між штабелями лісоматеріалів хвойних порід повинні складати не більше1 м при висоті штабеля до 8 м і не більше 1,5 м при більшій висоті штабеля, для листяних по­рід - не більше 0,6 м. Пиловник – це круглий сортимент, який призначений для виготовлення пиломатеріалів загального призначення ( всі породи).

 

 

image12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кожного штабеля необхідно обладнати підштабельну основу з колод-підкладок. Висота підштабельної основи повинна складати не менше 15 см при вологому способі зберігання і не менше 25 см при сухому способі зберігання.

 При довготерміновому зберіганні режим дощування вибирають за ДСТУ 9014.1-78. Вид захисного покриття торців і режим нанесення вибирають за ДСТУ 9014.2-79.

Види хімічного захисту круглих лісоматеріалів вибирають за ДСТУ 9014.3-81.

Сухий спосіб зберігання застосовують для лісоматеріалів, які використовують у круглому вигляді (будліс, баланси, рудникові стояки, стовпи тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Закріплення нового матеріалу

Питання до учнів:

1) Що таке сортимент?

2) Що таке пиломатеріали?

3) Що таке круглі лісоматеріали?

4) Які вироби виготовляють з деревини?

5)Де використовують деревину?

 

7. Вступний інструктаж

Форма роботи: фронтальна.

Зміст практичної роботи полягає в тому, що учням роздаються різні пиломатеріали і вони повинні визначити де які , знати їх характеристики.

Основні критерії, за якими ви будете визначати основні характеристики круглих лісоматеріалів:

1) структура;

2) хімічний склад;

3) твердість породи;

У своїх зошитах ви записуєте назву круглого лісоматеріалу, і його основні характеристики.

 

8. Самостійна практична робота учнів та поточний інструктаж

Форма роботи: індивідуальна.

В процесі роботи учнів у деяких виникають питання інструктаж проводиться в залежності від ситуації та роду запитань.

 

9. Заключний інструктаж

1. Підведення підсумків лабораторно-практичної роботи;

2. Повідомлення роботи кожного учня;

3. Аналіз найхарактерніших помилок і недоліків в роботі учнів.

 

10. Підведення підсумків уроку

Таким чином сьогодні на уроці ми ознайомились з круглими лісоматеріалами,їх характеристиками, видами зберігання круглого лісу.

Розповісти про роботу учнів на уроці, їх поведінку.

 

11. Завдання для виконання вдома

На наступний урок обов’язково мати спец одяг. Я вас буду опитувати по матеріалу який ми сьогодні розглядали. 

 

12. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні; закінчення уроку

Кожен з учнів прибирає сміття зі свого робочого місця, знімає свій спецодяг, складає речі. Вчитель відпускає учнів на перерву

doc
Пов’язані теми
Технології, 6 клас, Розробки уроків
Інкл
Додано
1 листопада 2022
Переглядів
1847
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку