Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок: "Лужні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів".

Про матеріал

Тема. Лужні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Лабораторний дослід № 10.

Мета: поглибити і розширити знання про метали на прикладі лужних металів; вивчити особливості будови, хімічні властивості, їх одержання і застосування.

-Розвивати вміння прогнозувати властивості елемента та його сполук на основі розташування в періодичній системі хімічних елементів, будови атома, типу зв'язку; Розвивати вміння формулювати гіпотези і проводити їх дослідну перевірку, вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

-Продовжувати формувати науковий світогляд учнів при вивченні фізичних та хімічних властивостей лужних металів. Формувати екологічну грамотність, переконання про необхідність дбайливого ставлення до природних ресурсів. Виховувати культуру спілкування через роботу в парах "учень - учень", "вчитель - учень"; спостережливість, увагу, допитливість, ініціативу .

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: фронтально-колективна, індивідуальна, групова.

Перегляд файлу

Тема.  Лужні елементи. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.   Лабораторний дослід № 10.

Мета: поглибити і розширити знання про метали на прикладі лужних металів; вивчити особливості будови, хімічні властивості, їх одержання і  застосування.

-Розвивати вміння прогнозувати властивості елемента та його сполук на основі розташування в періодичній системі хімічних елементів, будови атома, типу зв’язку; Розвивати вміння формулювати гіпотези і проводити їх дослідну перевірку, вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

 

- Продовжувати формувати науковий світогляд учнів при вивченні фізичних та хімічних властивостей лужних металів. Формувати екологічну грамотність, переконання про необхідність дбайливого ставлення до природних ресурсів. Виховувати культуру спілкування через роботу в парах "учень - учень", "вчитель - учень"; спостережливість, увагу, допитливість, ініціативу .

 

Тип уроку:  комбінований.

Форми роботи: фронтально-колективна, індивідуальна, групова.

 Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд активності металів , таблиця розчинності,  опорні схеми,   солі Натрію і Калію( натрій хлорид, натрій карбонат, натрій сульфат, сильвініт) , натрій гідроксид, склянка з водою, фенолфталеїн.

                                     Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

 1.Тест

                    І-варіант

1. На зовнішньому енергетичному рівні у металів:

 а) 7-8 електронів;       б)4-5 електронів;

          в) 1-3 електрона.        г) 0 електронів

2. Позначте характерну фізичну властивість металів:

       а) пластичність;  б) золотистий колір;   в) рідини

3. В реакціях метали виступають:

 а) відновниками;            б) окисниками.

4. Позначте символ елемента розташованого в одному періоді з Na:

 а) Са;     б) Ве;  в) АІ.

5.  Який тип кристалічної гратки характерний для металів:

 а) йонні;   б) атомна;     в)молекулярна;  г) металічна.

6. На зовнішньому енергетичному рівні Мg містить:

  а) 1електрон;  б) 2 електрони; в) 3 електрони

 8. Тип зв’язку характерний для металів:

 а) йонний;  б) металічний;   в) водневий; г) ковалентний

2.Хімічний футбол

 

1. Найтугоплавкіший

2. Найрозпосюдженіший

3. Найлегший

4. Найелектропровідніший

5. Найактивніший

6. Найеластичніший

7. Найтвердіший

8. Найлегкоплавніший

9. Найважчий

3. «Мікрофон»

 1. Яким металом можна заморозити воду?(ртуттю).
 2. Метал, що найкраще проводить електричний струм.( срібло)
 3. Найважчий метал (осмій)
 4. Скільки елементів-металів містить ПС? (88)
 5. Який хімічний зв'язок характерний для металів?(металічний)
 6. Які типи кристалічних граток характерні для більшості металів? (кубічна-гранецентрована, гексагональна,кубічно-обємоцентрована

4.Робота з індивідуальними завданнями

5.Робота біля дошки

 

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності

У роки Другої світової війни пігулки з гідриду легкого металу служили американським пілотам портативними джерелами водню, який вони використовували під час аварій над морем: під дією води пігулки миттєво розкладалися, наповнюючи надувні човни, жилети, сигнальні кулі – антени. Який метал використовували  американські пілоти ? ( Літій )

 

На попередніх уроках ми познайомилися з фізичними та хімічними властивостями металів. На наступних уроках ми будемо вивчати окремі групи металів. І почнемо з найтиповіших металів. Які метали на вашу думку є найтиповішими?

З погляду інженера, найбільш типовими металами є метали, які можна використати в інженерній справі. З погляду хіміка – найтиповіші метали – це лужні метали, з яких ніколи і ніде не було виготовлено жодного металічного знаряддя. Чому?   Проблемні питання.

1.Чому натрій, літій, калій плавають на поверхні води і не тонуть?

2.Чому метали І групи головної підгрупи називають лужними?

3.Чому цезій загорається на долоні?

Відповіді на ці питання ви дістанете опрацювавши новий матеріал.

Тема уроку «Лужні метали та їх сполуки». Пригадаємо те, що ви вже знаєте з цієї теми, доповнимо ваші знання новими фактами.

 ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Положення лужних металів у ПСХЕ

Перша група, головні підгрупа.

Назва «лужні метали» виникла тому, що з водою вони утворюють луги.

 

Будова атомів лужних металів

1. Напишіть електронні конфігурації атомів лужних металів. Дайте відповідь на питання:

- Що спільного в будові атомів?

- Чим відмінні атоми за будовою?

- Як змінюються металічні властивості металів із зростанням їх порядкового номера?

- Чому лужні метали є сильними відновниками?

3Li   1S22S1

11Na 1S22S22P63S1

19K   1S22S22P63S23P64S1

- Всі лужні метали мають по одному S – електрону на зовнішньому енергетичному  рівні,  це S-елементи.

- Із зростанням порядкового номера елемента зростає кількість енергетичних рівнів, збільшується радіус атома.

- Металічні властивості зростають від Літію до Францію.

- Лужні метали мають невисоку електронегативність, легко віддають зовнішній електрон і тому є сильними відновниками.

Na° - 1е-Na+  К° - 1е- → К+

 

Поширеність лужних металів у природі

- Як ви вважаєте, в якому стані зустрічаються лужні метали в природі? Чому?

- Найважливіші мінерали:

NaCl – кам’яна сіль, галіт

КСl  -  сильвін

NaCl · KCl – сильвініт

Na2SO4 · 10H2O – глауберова сіль, мірабіліт

KCl· MgCl2 · 6H2O – карналіт

- В організмах всіх живих істот

В тілі людини близько 100г Натрію і 140г Калію. Щодня організм повинен отримувати 3-6г цих елементів.

-Калій – важливий елемент для рослин. Він прискорює їх розвиток, збільшує стійкість до хвороб та несприятливих умов. Тому в ґрунт вносять калійні добрива.

 

 Фізичні властивості лужних металів

Робота з текстом підручника. Демонстрація металів.

Сріблясто – білі.

 Легкоплавкі

(tпл.Li = 179,5°С, tпл. Na = 97,9°C,  tпл.К = 63,5°С,    tпл. Cs = 28,5°С)

Легкі (ρ(Na) =0,97г/см3, ρ(К) =0,86г/см3.

М’які

Пластичні

Добре проводять тепло і електричний струм.

 

Хімічні властивості лужних металів

Використовуємо прийом «Мозковий штурм»

 1. Метали реагують з неметалами

2Na + O2 = Na2O2

 1. Натрій пероксид
 1. 2K + S = K2S
 2. Метали реагують з водою

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

 1. Метали реагують з кислотами

2Na + 2HCl = 2NaCl + H2

Оксиди Натрію і Калію

Na2O, K2O

 1. До яких оксидів відносяться оксиди лужних металів?(основні)
 2. З якими речовинами реагують  основні оксиди? (з водою, кислотами, кислотними оксидами).
 3. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Гідроксиди Натрію і Калію

          NaOH, KOH

 1. Дуже їдкі речовини, тому ще алхіміки дали її назви

NaOH – їдкий натр, каустична сода, каустик

 KOH – їдке калі.

 1. Гігроскопічні, добре розчинні у воді (луги).
 2. З якими речовинами реагують луги? (дисоціюють, тому змінюють забарвлення індикаторів, реагують з кислотами, кислотними і амфотерними оксидами, солями, металами, що утворюють амфотерні сполуки).

 

IV. Закріплення і узагальнення знань

Вправа «Мікрофон»

  1. Які метали називають лужними?

2. Чи зустрічаються лужні метали в природі у вільному стані? Чому?

3. Як одержують лужні метали?

4. Як змінюється активність металів у головних підгрупах?

5 Яке положення займають лужні елементи у періодичній системі?

 6.Які фізичні властивості лужних металів?

7.Чому лужні метали одержали таку назву? Чому вони не тонуть у воді?

8.Які хімічні властивості лужних металів?

9.Назвіть загальні формули оксидів і гідроксидів лужних металів.

       Здійснити перетворення:

NaNa2ONaOHNaClNa

Розв'язати задачу:

Який об’єм газу виділиться при взаємодії 7г натрію, що містить 10% домішок, з водою?

 

V. Домашнє завдання

 Хімія 10 клас О.Г Ярошенко 2010 р , §19. 

  Скласти ланцюг перетворень (не менше 5 рівнянь. Обов’язкова

речовина – калій)

 

IV. Підведення підсумків уроку

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія (профільний рівень) 10 клас (Буринська Н.М. та інші)
Додано
16 серпня 2018
Переглядів
4561
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку