Урок-мандрівка в країну Синтаксис "Словосполучення, речення"

Про матеріал
Урок-мандрівка в країну Синтаксису на тему "Словосполучення, речення" з використанням різноманітних інтерактивних та ігрових технологій
Перегляд файлу

І. Технологічна карта уроку (заняття):

 

Організаційна інформація

Тема уроку

Словосполучення. Речення

Предмет

Українська мова

Клас

5

Автор уроку (ПІБ, посада)

Кравченко Олена Григорівна, вчитель української мови та літератури

Заклад освіти

Маслівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради Херсонської області

Коротка характеристика класу

В класі 17 учнів, високий рівень навчальних досягнень з предмета мають  3 учні, достатній – 5, середній – 8, початковий -1. Переважна більшість – учні активні та старанні, охоче виконують творчі та цікаві завдання, добре  володіють навичками роботи з інтерактивною дошкою.

Методична інформація

Тип уроку

Урок узагальнення та систематизації знань

Цілі уроку

Освітні: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про словосполучення й речення; удосконалювати вміння знаходити головне й залежне слово в словосполученні, граматичну основу речення; удосконалювати пунктуаційну грамотність, збагачувати словниковий запас школяра.

Розвивальні: розвивати уміння і навички розпізнавання односкладних та двоскладних речень, уміння ставити питання від головного до залежного слова.

Виховні: виховувати патріотичні почуття, шанобливе ставлення та інтерес до українських народних казок, побуту українців; сприяти духовному розвитку особистості.

Завдання уроку

Систематизувати та узагальнити вивчений матеріал про словосполучення та речення.

Знаннєва складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльнісна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісна складова

Учень

знає, що вивчає синтаксис і пунктуація;

знає та формулює визначення словосполучення та речення;

пояснює відмінність між словосполученням і реченням;

наводить приклади словосполучень, речень, що належать до різних видів за метою висловлення та емоційним забарвленням;

знає головні члени речення;

наводить приклади двоскладних й односкладних речень.

відрізняє словосполучення від слова й речення;

визначає у словосполученні  головне й залежне слова;

розпізнає види речень  за метою висловлення,  інтонацією, емоційним забарвленням; 

визначає частини складного

речення, що мають будову простих;

правильно інтонує речення;

розставляє  та обґрунтовує розділові знаки в кінці речення;

визначає в реченні головні члени;

помічає й виправляє пунктуаційні помилки (у межах вивчених правил);

критично мислить, аналізує моральні дилеми, виходячи з досвіду власного життя.

усвідомлює багатство виражальних засобів української мови, зокрема її граматичну досконалість;

представляє й аргументує свою позицію в шкільному ЗМІ, додержує таких правил етики, як правдивість, дотримання прав людини;

усвідомлює суть понять патріотизм, відповідальність за долю батьківщини

Наскрізна змістова лінія

Громадянська відповідальність

 

Технології, методи, форми роботи

Технології: інтерактивна, ігрова, інформаційна, інформаційно-комп’ютерна, здоров’язберігаюча.

 

Методи і прийоми: рефлексія настрою, бесіда, вітрильний диктант, гра «Вірю – не вірю!», гра «Впіймай словосполучення», інтерактивна вправа «Утвори словосполучення», діаграма Ейлера-Венна, «Заморочки з бочки», «Товаришуємо з підручником» (робота з підручником), інсценізація, «Хто швидше», коментоване письмо, «Вузлик напам’ять» (словникова робота), тест-взаємоперевірка, «Незакінчене речення», інтерв’ю

 

Форми роботи: групова, індивідуальна, фронтальна, парна

Необхідне обладнання і матеріали

Проектор, ноутбук, мультимедійна презентація, інтерактивна дошка, карточки, тестові завдання. сигнальні картки,  аудіозаписи

 

 

Додаткова інформація

Використані джерела і література

1.С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. Українська мова: підручник для 5 класу.-К.: Грамота, 2017

2. Інтернет ресурси

Поради щодо логічного переходу від цього уроку до наступних

Урок є третім в системі уроків з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації». Служить містком між вивченим в початкових класах та переходом до вивчення нового, більш складнішого

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Докладний конспект уроку (заняття) з методичними коментарями

Структура уроку

І. Організаційний етап. Створення сприятливого психологічного клімату, налаштування на роботу. (2 хв.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Емоційне налаштування на урок. (3 хв.)

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. (5 хв.)

ІV. Актуалізація опорних знань. (15 хв.)

V. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. (15 хв.)

VІ. Підсумок уроку. (3 хв.)

VІІ. Повідомлення домашнього завдання. (2 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний етап. Створення сприятливого психологічного клімату, налаштування на роботу.

Учитель. (Слайд 2)

Ви сьогодні вже проснулись?

Мамі зранку посміхнулись?

Клас наш радо вас вітає!

Настрій кожен гарний має?

Станьмо разом в дружне коло!

Привітай нас, рідна школо!

Добрий ранок!

Психологічна настанова «До успіху»

 Учитель. Усміхніться один одному, усміхніться нашим гостям, подумки побажайте собі та своїм однокласникам успіхів на цілий день.

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Емоційне налаштування на урок

   Учитель. На попередніх уроках, діти, ми з вами відчинили двері до чарівної країни – Синтаксис (Слайд 3). Маємо вже певні знання. То чи хотіли б ви більше дізнатись про цю незвичайну країну? (відповіді учнів)

   Учитель.То ж пропоную вам продовжити нашу подорож (Слайд 4). Зверніть увагу на тему уроку і скажіть, чого  саме ви б хотіли навчитися на сьогоднішньому уроці? (відповіді учнів)

    Учитель. Для того, щоб потрапити до країни, нам потрібно дати присягу (Слайд 5) (діти дають присягу)

ІІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

     Учитель. Отже, уявно подорожуючи країною «Синтаксис», ми поглибимо знання про словосполучення та  речення;  удосконалимо вміння знаходити головне й залежне слово в словосполученні, граматичну основу речення; ознайомимося із реченнями з одним  головним членом; спробуємо прищепити любов до казки, до чарівних надбань нашого народу.

    Учитель.Запишіть у зошити дату та  тему сьогоднішнього уроку (Слайд 6).

Учитель. Епіграфом уроку є слова народної мудрості, які будуть супроводжувати нас протягом уроку (Слайд 7)

«Казка облагороджує людину, вселяє в її душу віру, надію, любов»

                                                                                                    Народна мудрість

  •       Як ви розумієте епіграф уроку? (відповіді учнів)

    Учитель. Ми будемо з вами подорожувати чарівною шхуною, яка може рухатися не лише водою, а й суходолом. Хочу вас  застерегти: чимало перешкод ми зустрінемо на своєму шляху, щоб досягти мети. Тож перш за все захопимо із собою в дорогу наші знання, щоб не осоромитися перед мешканцями Синтаксису, і гарний настрій, який допоможе подолати труднощі.

IV.    Актуалізація опорних знань

   Учитель. Ой, що це? Вітер посилюється. Саме час перевірити на міцність наші вітрила, щоб розпочати  подорож. Проведемо «Вітрильний диктант»

1. Вітрильний диктант

Учитель. Диктант виконується на окремих аркушах. Я буду  диктувати слова на вивчені раніше правила, перепитувати і розмовляти не можна. Слова пишете в колонку, і вітрила щоразу  згортаєте (загинати листок) рівно на одне слово.

Довір’я, п’єса, рядок, святий, торф’яний, пів’ящика, ім’я, матір’ю, навчаєшся, сміються, напам’ять, солов’їний.

Вітрила згорнули. Зараз перевіримо як ви виконали завдання (Слайд 9). Помилка у вітрилі – доведеться у цьому місці зробити дірку. Ручкою. Наскрізь. А вдома потрібно це вітрило «латати» (виконувати роботу над помилками).

Учитель. Ну що ж, вітрила перевірені, можна вирушати в подорож (Слайд 10). Спробуємо відчинити двері до країни. Щось вони не відчиняються. Та тут повідомлення!

Шановні п’ятикласники!

Двері до країни «Синтаксис»  відчиняться лише тоді,

коли ви дасте правильні відповіді на питання.

2. Гра «Вірю – не вірю» (Слайд 11)

(робота із сигнальними картками: червоні картки – ні, зелені – так)

  1) Словосполучення складається з головного і другорядного слова? (Ні)

  2) Сполучення слів «добро і зло» є словосполученням? (Ні)

  3) Словосполучення називає предмети, їх ознаки і дії точніше, конкретніше, ніж

  слово? (Так)

  4) Сполучення слів «народна казка» є непоширеним словосполученням? (Так)

  5) Поширеним є сполучення слів, що складається з трьох і більше слів? (Так)

  6) Сполучення слів «люблю читати» є словосполученням? (Ні)

  7) Чи можуть підмет і присудок бути словосполученням? (Ні)

  8) Чи вірите ви, що словосполучення «дружня розмова» є іменниковим? (Так)

  9) Чи вірите ви, що слова у словосполученні повязані за змістом і граматично?

  (Так)

  10) Чи вірите ви, що сполучення слів «читати книгу» є іменниковим? (Ні)

  11) Чи впевнені ви, що словосполучення «казки мого дитинства» є поширеним?

  (Так)

  12) Чи вірите ви, що зі словосполучень  складається речення? (Так)

   Учитель. Молодці, ви довели, що вже багато  знаєте з даної теми, тому  двері відчинилися (Слайд 12). Прямо по курсу шхуни – королівство «Словосполучення». Перша станція «Теоретична» (Слайд 13), де на нас чекають різні випробування.

 3. Фронтальне опитування

  •       Що таке словосполучення?
  •       Яка будова словосполучення?
  •       Які сполучення слів не є словосполученнями?
  •       Які є види словосполучень?

Учитель. Якщо ви так добре знаєте про словосполучення, то вашим завданням буде «впіймати словосполучення». Якщо ви вважаєте, що я назвала словосполучення – плескайте в долоні.

 4. Гра «Впіймай словосполучення»

    Цікава історія, хочу написати, прийшов додому, підручники та зошити, говорити про головне, учитель повідомив, батьки прочитали, складіть казку, весела розповідь.

  Учитель. Молодці.  Наступна станція «Будівельна» (Слайд 14). Мешканці країни підготували цікаве завдання: потрібно утворити словосполучення.

5. Інтерактивна вправа «Утвори словосполучення»  

https://learningapps.org/5613958

Учитель. Молодці. Наша мандрівка триває. (Слайд 15). Прямо по курсу

королівство «Речення».  Але перед нами є місточок від словосполучення до речення, через який потрібно перейти.

Щоб краще зрозуміти суть поняття «речення», спробуємо зіставити його зі «словосполученням». Тож порівняйте  словосполучення і речення. Що в них спільного, а що відмінного? Заповніть діаграму Ейлера-Венна «Словосполучення і речення»

6. Заповнення діаграми Ейлера-Венна «Словосполучення та речення"

  Учитель.Ось і з цим завданням впоралися. З уроків української літератури я пам’ятаю, що ви полюбляєте казки. Це ж правда? (відповіді учнів). Тому наша наступна  станція «Казкарія» (Слайд 16)

     На уроках української літератури ми з вами читали казки. Як ви їх запам’ятали, ми зараз перевіримо. Завдання: зі слів скласти речення. Утворене речення записати у зошиті.  Упізнати, з якої це казки.

7. «Заморочки з бочки» (робота в групах).(Слайд 17)

  I група

1. Жили колись два брати: один багатий, а другий бідний.

2.Лучче жити правдою, аніж кривдою.

   («Про правду і кривду»)

   II група   

1.Була в бідного дочка Маруся.

2. Іде сердешний батько додому та й плаче.

   («Мудра дівчина»)

    III група 

1. А з тієї пшонини перекинувся парубок.

2. І я там був, мед-вино пив.

   («Ох»)

  Учитель. Молодці, українську літературу ви теж знаєте дуже добре. Наступна станція «Пізнавальна». (Слайд 18). На попередніх уроках ми з вами говорили про двоскладні та односкладні речення. Які це речення двоскладні? Які односкладні? (відповіді учнів)

 8. «Товаришуємо з підручником»

Виконання вправи 424.

    Станція «Здоровятко» (Слайд 19)

Що ж, мабуть, прийшла пора

Всім нам відпочити.

Хочу на фізкультхвилинку

Усіх запросити

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться,

Веретеном покрутіться,

Раз – присядьте, два – присядьте

І за парти тихо сядьте.

 9. Інсценізація . Казка «Підмет і присудок» (Слайд 20)

   Присудок.  – Зачекайте, Підмете, не поспішай! Я тебе не можу наздогнати!

   Підмет.       – Отож не можеш, адже я, Присудку, головний у реченні!

   Присудок.  – А я по-твоєму, не головний?! Мене в реченні підкреслюють аж двома

   рисками!

   Підмет.       – А до мене можна поставити два запитання: хто? або що?

   Присудок.  – До мене: що робить? що зробить? що робив? Що буде робити? І це ще

   не всі!

   Підмет.      – Ти тільки вихваляєшся! А я краще буду виконувати головну роль.

   Якщо хочеш стояти біля мене, то давай руку і тримаймося разом!

   Присудок.  – Я зрозумів, у єдності наша сила! Якщо ми будемо разом, то речення

   називатиметься двоскладним.

  Підмет.       – Так, перемогла дружба.

   Учитель. Як ви зрозуміли зі сценки, підмет і присудок – головні члени речення

 V. Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

   Учитель. Перед нами наступна Станція «Пошукова» (Слайд 21). Коли ви були маленькими, вам розповідали казку «Рукавичка». Сьогодні у вас є можливість пригадати її, але не все так просто. Казкові герої придумали вам завдання: потрібно знайти головні члени речення.

1. Інтерактивна вправа

https://learningapps.org/4578254

   Учитель. (Слайд 22) Пам’ятайте, казка невіддільна від краси, сприяє розвитку естетичних почуттів.

    Час спливає, наша подорож закінчується, на горизонті станція «Спостережлива». Перше завдання: знайти головні члени речення.

2. «Хто швидше» (Слайд 23)

    Кожен народ створи в багато чудових казок. У них відображено життя народу, його мрії.   Казки  розкривають для нас інший, чарівний світ.

3. Коментоване письмо (Слайд 24)

  1. Визначити у тексті межі речень, виправити помилки в  словах, розставити розділові знаки.

    Були собі діт і баба Було у них три сина: два рузумних а третій дурний Розумних же        вони жалували…

  2. «Вузлик напамять» (словникова робота) (Слайд 25)

  Жалувати –  

  Учитель.Ми сьогодні на уроці багато з вами говорили про словосполучення та речення. (Слайд 26). Час повертатися до школи. Заплющіть очі та подумки поверніться в клас. Останнім вашим завдання буде виконання тесту-взаємоперевірки (індивідуальна робота з карточками).

4. Тест - взаємоперевірка. (Слайд 27)

1. Словосполучення вживаються для:

а) вираження головної думки;

б) називання предметів, їхніх ознак, дій;

в) створення граматичної основи речення.

2. Слова у словосполученнях пов'язані:
    а) за змістом;

б) за допомогою закінчення;

в) за змістом і граматично.

3. Словосполучення складається:

а) із головного та залежного слова;

б) із граматичної основи;

в) з незалежних одне від одного слів.

4. Головне слово у словосполученні визначається за допомогою:

а) закінчення;

б) питання;

в) прийменника.

5. Будову словосполучень і речень вивчає:

а) фонетика;

б) стилістика;

в) синтаксис.

6. Речення є засобом вираження:

а) закінченої думки;

б) головної думки;

в) чужої думки.

7. Речення - будівельний матеріал для:

а) вираження думки;

б) тексту;

в) словосполучень.

8. Речення обов'язково має:

а) головне та залежне слово;

б) підмет і присудок;

в) граматичну основу.

9. Які із перерахованих сполучень слів не є синонімами до поняття "граматична основа речення":

а) головне та залежне слово;

б) головні члени речення;

в) підмет і присудок.

10.3а наявністю головних та другорядних членів речення бувають:

а) великими і малими;

б) поширеними і непоширеними;

в) простими і складними.

11.3а кількістю головних членів речення бувають:

а) поширеними й непоширеними;

б) односкладними й багатоскладними;

в) двоскладними й односкладними.

12.В односкладних реченнях граматична основа складається з:

а) одного головного члена;

б) підмета;

в) присудка.

5. Взаємоперевірка тесту  Ключ: бва.

VІ. Підсумок уроку

   Учитель. Ось і закінчено нашу мандрівку…

Хвиля на сонці блищить, виграє.

В порт Нагородження шхуна «Синтаксис»

Чинно заходить, на якір стає.

Всі ви старались, багато дізнались,

Кожен оцінку заробить свою.

Ви вже на березі, тепер уявіть, журналісти для ТСН

У вас беруть інтерв’ю.

«Незакінчене речення» (Слайд 28)

- Що нового ви дізналися на уроці? (На уроці я дізнався про…)

- Що найбільше сподобалося на уроці? (Найбільше сподобалося …)

- Чому ви навчилися на уроці? (Навчився… )

- А зараз за допомогою сигнальних карток дайте відповідь на останнє питання: - Чи задоволені ви результатами своєї праці? (червоні – ні, зелені – так)

Учитель. Я вам бажаю, діти, щоб ваші знання завжди квітнули і з часом перетворились на квітник знань. ! Я вам вдячна за любов до рідної мови, за уважне читання казок, за те, що любите і шануєте рідне слово. Бажаю успіхів у навчанні. Щоб дізнатися, чи задоволена я вашими успіхами, прочитайте ребус (Слайд 29) .

МОЛОКО  ’’    ДЦІ

VIІ. Повідомлення домашнього завдання (Слайд 30)

А. ( практичне)  Вправа 411 з підручника

Б. ( творче) Скласти казку про добро і зло, використовуючи односкладні та двоскладні речення.

  Учитель.(Слайд 31)

 Швидко спливають хвилинки,

  От і прощатися пора.

  Я на прощання вам зичу

  Щастя, здоровя, добра.

До нових зустрічей.

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Додатки (зразки дидактично - методичних матеріалів).

Додаток 1

Діаграми Ейлера-Венна «Словосполучення та речення"

діаграма.jpgДодаток 2

«Заморочки з бочки»

  I група

1. колись один Жили два бідний брати: багатий, а другий.

2. аніж жити, кривдою. правдою Лучче

 

   II група   

1. в дочка Була бідного Маруся.

2. додому плаче сердешний Іде та й. батько

 

    III група 

1. перекинувся А з тієї парубок пшонини.

2. був , мед-вино там. І я пив

Додаток 3

Тест-взаємоперевірка

1. Словосполучення вживаються для:

а) вираження головної думки;

б) називання предметів, їхніх ознак, дій;

в) створення граматичної основи речення.

2. Слова у словосполученнях пов'язані:
    а) за змістом;

б) за допомогою закінчення;

в) за змістом і граматично.

3. Словосполучення складається:

а) із головного та залежного слова;

б) із граматичної основи;

в) з незалежних одне від одного слів.

4. Головне слово у словосполученні визначається за допомогою:

а) закінчення;

б) питання;

в) прийменника.

5. Будову словосполучень і речень вивчає:

а) фонетика;

б) стилістика;

в) синтаксис.

6. Речення є засобом вираження:

а) закінченої думки;

б) головної думки;

в) чужої думки.

7. Речення - будівельний матеріал для:

а) вираження думки;

б) тексту;

в) словосполучень.

8. Речення обов'язково має:

а) головне та залежне слово;

б) підмет і присудок;

в) граматичну основу.

9. Які із перерахованих сполучень слів не є синонімами до поняття "граматична основа речення":

а) головне та залежне слово;

б) головні члени речення;

в) підмет і присудок.

10.3а наявністю головних та другорядних членів речення бувають:

а) великими і малими;

б) поширеними і непоширеними;

в) простими і складними.

11.3а кількістю головних членів речення бувають:

а) поширеними й непоширеними;

б) односкладними й багатоскладними;

в) двоскладними й односкладними.

12.В односкладних реченнях граматична основа складається з:

а) одного головного члена;

б) підмета;

в) присудка.

 

 

 

docx
Додано
12 березня
Переглядів
796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку