Урок математики в 4 класі за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенко ( За оновленою програмою) Тема: Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення

Про матеріал

Розвивати логічне мислення, пам'ять, творчі здібності. Прищеплювати звичку добросовісно виконувати Систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси; Формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання маси іншими. Вчити учнів розв'язувати задачі за допомогою відношення. Розвивати свої обов'язки .

Перегляд файлу

Урок  математики в 4 класі за підручником  М. В. Богдановича, Г. П. Лишенко ( За оновленою  програмою)

Тема: Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 327-337)

Мета: Систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси;  Формувати в учнів  уміння замінювати одні одиниці  вимірювання маси іншими. Вчити учнів розв’язувати задачі за допомогою відношення. Розвивати логічне мислення, пам’ять, творчі здібності. Прищеплювати звичку добросовісно виконувати свої обов’язки .                                                                                                                                  

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід:                                                                                                                 

   I.Організаційний момент

Нумо, діти, підведіться!                                                                                                                                              Всі приємно посміхніться.                                                                                                                         Продзвенів уже дзвінок,                                                                                                                               Починаємо урок!                                                                                                   

  II.Актуалізація опорних знань.

1)  Перевірка домашнього  завдання

2) Усні обчислення.       Гра « Хто швидше?»                                                           

    (Учні виходять по черзі до дошки.)                                                                                          

  1команда                    2 команда                3команда                           4команда                      

 «Квадрат»              «Круг»                        «Трикутник»                         «Коло»

6  м : 15  см  =               96  кг : 3 =                2 м : 25  см =                1  км : 10 м=

6  м : 20  см =              84 ц : 4 =                9  м : 30  см  =                        3  см : 30мм =

18м : 6  см  =             91 ц : 7 =                27 м : 9  см =                    8т : 2ц =

2 дм : 2см =              5  кг : 5 =                 42  кг : 6 =                    2кг : 100г =

1  м : 2  см =             2  кг : 10 =                  56 ц : 8 =                              10  кг : 2 =                                                              

3) Цікаві задачі.

• Є давнє правило: довжина кроку людини дорівнює половині відстані від її очей до ступні. Тарас у такий спосіб знайшов, що довжина його кроку в середньому дорівнює 50 см. Скільки метрів пройшов Тарас, якщо він зробив 200 кроків? (100 метрів).

• Десять телеграфних стовпів стоять рядком. Відстань між двома сусідніми стовпами 50 м. Яка відстань між крайніми стовпами? (50 ∙ 9 = 450 (м).

 

 III. Повідомлення теми уроку                                                                                                                                         

Сьогодні на уроці ми пригадаємо вже  відомі вам одиниці вимірювання маси, будемо замінювати одні одиниці вимірювання маси іншими, треба відпрацювати це до автоматизму з метою подальшого застосування на практиці.   

 IV.     Вивчення   нового  матеріалу.                                                                 

1).–Які одиниці вимірювання маси ви знаєте?                                                                                                                                                  -Які величини ми вимірюємо  кілограмами?                                                                                                                      –За допомогою якого приладу? (Терезів)                                                                                                                        -Якщо потрібно зважити дрібну річ, яка важить  менше 1 кг, що будемо робити? (Ось тут у пригоді стане дрібна одиниця вимірювання- грам.)                                                                                                           –Масу предметів, легших за 1кг, вимірюють грамами. Один грам –тисячна частина кілограма. Тому 1000г=1кг. В давнину користувалися іншими мірами маси.

2).Народні міри маси:

Золотник — 4 г       Гривна — 400 г         Безмен — 1 кг                Пуд — 16 к                                                       Корець — 1 ц           Гилетка — 25 кг       Фунт — 400 г

— Що незвичного ви помітили?                                                                                                                                              — Ви знаєте, шо грошова одиниця нашої країни — гривня.

У давнину гривня була ваговою і грошовою одиницею. Це був зливок срібла, маса якого дорівнювала 1 фунт. Майже 200 років тому гривню почали розрубувати. Новий зливок одержав назву «руб». Пуд як одиницю маси запровадили в XII ст., слово пуд означає «вага» або «важкий».

— Назвіть міру, більшу ніж 1 г, але меншу, ніж 1 кг (золотник, гривня, фунт); більшу, ніж 1 кг, але меншу, ніж 1 ц (гилетка, пуд).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3).Практична робота.                                                                                                                                                           Зважування дрібних предметів.                                                                                                                                               

 –А якщо потрібно виміряти масу кита або слона, які одиниці маси використаємо?                                   

-Тут  потрібна найбільша одиниця маси-тонна.                                                                                                          1т=1000кг. 1т-це маса малометражного автомобіля.                                                                                                                                                                                            

V.Фізкультхвилинка                                                                                                                                                                                                   

4 ) -Користуючись таблицею, виконай завдання.                                                                                                          Запишіть у центнерах: 700кг (7ц) ;; 9т (90ц); 4т500кг (45ц).                                                                                                                      Запишіть у кілограмах: 6ц (600кг); 8ц (800кг); 1ц (100кг).                                                                                      Запишіть у грамах:6кг20г (6020г);5кг5г (5005г); 4кг (4000г).                         

 VI.Розвиток математичних знань.                                                                                                              

Завдання 327 (усно)- розгляньте таблицю.                                                                                                                                                                                                       Задача 328. (з коментуванням)                                                                                                                                     –Прочитати задачу.                                                                                                                                                                                  – Що зробив продавець?                                                                                                                                                                                    - Яку масу показали терези?                                                                                                                                                                                          -Як дізнатися масу меду? (Щоб дізнатися масу меду, потрібно від загальної маси відняти масу банки.)                                                                                                                                                                                                 1кг=1000г                                                                                                                                                                                                                      1000-300=700(г)                                                                                                                                                                       Відповідь: маса меду 300 грам.                                                                                                                                               

Задача 329(колективно)                                                                                                                                                                                      - Яка маса двох мішків цукру-піску?                                                                                                                                                         –Яка була вантажність автомобіля?                                                                                                                                                         – Про що треба дізнатися в задачі?                                                                                                                                                          –Для того, щоб дізнатися скільки мішків цукру-піску можна перевезти автомобілем, що треба знати?  (масу одного мішка і вантажність автомобіля, але  вантажність ми знаємо, отже ми дізнаємось масу одного мішка, а потім скільки мішків можна перевезти.)                                                                                                             1ц=100кг                                                                                                                                                                                   1)100:2=50кг- (маса одного мішка)                                                                                                                                3т500кг=3500кг                                                                                                                                                                      2)3500:50=70(м.)                                                                                                                                                                    Відповідь: автомобілем можна перевезти 70 кг мішків цукру-піску.                                                                      Завдання 330  (фронтально)                                                                                                                            Записати в кілограмах:3т80кг (3080кг); 20000г (2кг).                                                                                              Записати в грамах:7кг (7000г); 12кг60 (12060г) ;7кг5 г(7005г).                                                                            Записати в центнерах:3т6ц (36ц); 3800кг (38ц).                                                                                                             Завдання 331(фронтально)                                                                                                                                                       Знайти ½ від 1ц (50кг); 1/5від1т (200кг); 1/10від1кг (100кг).                                                                                     Задача 332                                                                                                                                                                                                     - Що відомо в задачі?                                                                                                                                                     - Про що запитується в задачі?                                                                                                                                                             -Що треба знати, щоб  дізнатися скільки  тонн нафти потрібно, щоб  замінити 60 т кам’яного вугілля? -                                                                                                                                                                                                        -Складіть короткий запис задачі, з’ясувавши, що 60т=600ц.                                                                

         2ц – 3ц

         ?  – 600ц                                                                                                                                                                        

Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою з коментуванням. Один учень працює за дошкою.                                                                                                                                                                                                             1) 600:3=200(раз)                                                                                                                                                                                2) 2*200=400(ц)=40(т)                                                                                                                                                        Відповідь: потрібно 40т нафти, щоб замінити 60т кам’яного вугілля.                                                                                   Задача 333 (робота в парах)                                                                                                                                                                                      – Скільки води було в двох цистернах?                                                                                                                                               - Що зробили з першою цистерною?                                                                                                                                                                – Що сталося з цистернами, коли з однієї взяли 1000л води?                                                                                                    - Про що треба дізнатися в задачі?                                                                                                                                                                       -Щоб дізнатися скільки літрів води було в кожній цистерні спочатку, потрібно знати скільки води залишилося в двох цистернах,  потім скільки стало в одній цистерні, а потім у другій.

1)   5000-1000=4000(л)- води залишилося в двох цистернах.                                                                               2)   4000:2=2000(л)-води стало в одній цистерні.                                                                                                          3)   2000+1000=3000(л)-води було в другій цистерні.

Відповідь: в одній цистерні було 2000л води, а в другій – 3000л води.                                                                VII. Самостійна робота                                                                                                                                                                          

Завдання 334                                                                                                                                                                       Самоперевірка з дошки. – Звірте свої відповіді із записами на дошці, розмістіть їх у порядку спадання. (3200, 541, 540, 94, 552, 19.)                                                                                                                                      Задача 335

 15л – 12кг300г                                                                                                                                                                                            60л - ? кг                                                                                                                                                                                      -Записати математичним виразом.                                                                                                                           Взаємоперевірка.                                                                                                                                                                          12кг300г=12300г                                                                                                                                  12300:15*60=49200(г)=49кг200г                                                                                                                                         Відповідь: маса 60л гасу становить49кг200г. 

 Цікаві вправи.

   Йшли пустелею два віслюки. Один ніс у мішку 5 пудів солі, другий — 5 пудів вати. Було дуже жарко. Віслюки втомилися і, побачивши річку, разом з мішками полізли у воду. Після купання пішли далі. В одного віслюка поклажа стала легкою, а в другого —важчою. Чому? (Сіль розчинилася, а вата увібрала в себе вологу.)

   Скільки кубиків зрівноважать брусок?

(Відповідь: 2 кубики).

  Маса яйця страуса 1 кг 500 г, а курячого яйця - 60 г. На скільки грамів маса яйця страуса більша від маси курячого яйця? (На 1 кг 440 г.)

  Маса слонихи 6 т, а її дитинча — у 5 разів легше. Яка маса слоненяти? (1200 кг або 1 т 200 кг.)

  VII.Підсумок уроку                                                                                                                                                                                 – Яке головне завдання було і чи виконали ми його?                                                                                                                      - Яке завдання на уроці для  вас було  найбільш складним? Чому?                                                                                                - Яке завдання виконувати вам було найбільш цікаво? Чому?

VIII.Домашнє завдання                                                                                                                                                                   Завдання 336, 337 (с.54)

 

Підготувала: вчитель початкових класів Комунального закладу «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» Запорізької обласної ради Гергерт Алла Олексіївна, «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Розробки уроків
НУШ
До підручника
Математика 4 клас (Листопад Н.П.)
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку