Урок "Майстер різьбленого стилоса". Є.Маланюк "Стилет і стилос". 11 клас

Про матеріал

Урок-пошук допоможе ознайомити учнів з поезією, розкрити її ідейний зміст, вказати на художню довершеність; розвивати навички виразного читання; формувати вміння аналізувати поезію; виховувати патріотичні почуття, які проявляються на відстані від рідного краю, усвідомлення їх щирості й безпосередності.

Перегляд файлу

Голик О.В.

МАЙСТЕР РІЗЬБЛЕНОГО СТИЛОСА

 

Тема. Євген Маланюк. Роль поета-патріота в суспільному житті. Поезія «Стилет і стилос».

Мета: формувати вміння й навички самостійно аналізувати твір, логічно й послідовно викладати думки; висвітлити патріотичні мотиви лірики Є.Маланюка, особливість його індивідуального стилю; розвивати вміння виділяти головне і зосереджувати на ньому свою увагу; виховувати почуття патріотизму, формувати високі естетичні смаки учнів художнім словом.

Тип уроку: урок позакласного читання.

Форма уроку: урок-пошук.

Наочність, обладнання: політична карта світу, портрет Є.Маланюка, збірка поезій «Стилет і стилос», тлумачні й літературознавчі словники, епіграф.

Форми, методи й прийоми роботи: «Асоціативний кущ», «Калейдоскоп думок», робота з епіграфом, «Хто більше?», словникова робота, «Незакінчене речення», «Цитата для роздумів», «Географічна зупинка», проблемне запитання, «Поетична хвилинка», «Паспорт збірки», «Мікрофон».

Теорія літератури: атонування, антитеза, метафора.

Міжпредметні зв’язки: українська мова (прислівник, службові частини мови (частка), українська література (творчість Т.Шевченка, Лесі Українки), географія України (Кіровоградщина (Єлисаветградщина).

Епіграф:

Збагнеш оце, чим серце билось.

Яких цей зір нагледів мет.

Чому стилетом був мій стилос.

І стилосом бував стилет.

І ти, нащадче мій, збагнеш,

Як крізь тисячолітній порох

Розгорнеться простір без меж.

Є.Маланюк

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

 •              В історії української літератури ХХ століття Євгенові Маланюку належить одне з найпомітніших місць. Що ви знаєте про поета-земляка? Розкажіть про основні факти життя й творчості митця.

(Повідомлення учня або перегляд презентації).

«Географічна хвилинка».

 • Покажіть на карті місця, де жив і творив письменник.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

 • На основі почутого складіть «асоціативний кущ».

«Асоціативний кущ».

Євген Маланюк

Літературознавець, перекладач, культуролог, визначний поет, критик, палкий патріот України, український Одіссей, автор мистецьких есе та історичних розвідок, гуманіст, мислитель-публіцист, мистецтвознавець, «імператор залізних строф», «поет-державник», «Боян степової Еллади», яскравий представник «Празької школи», «мандрівний співець», витончений самобутній майстер слова, борець, емігрант, лірик, трибун.

 •              Так, саме таким він постає перед читачами. Поет створив неповторний художній світ ідей та образів, на новий щабель підніс версифікаційну культуру. Богдан Рубчак зазначав: «У творчості Маланюка стилет і стилос у вічних зустрічах. Часом поетові ніби хочеться поринути у те плесо, де мрія відображає сама себе, але свідомість обов’язку та відповідальності… йому на це не дозволяє. І так Маланюк залишається поетом кристалічної свідомості».

IV . ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

 • Чи це насправді так, пропоную з’ясувати, розглянувши поезію Є.Маланюка «Стилет і стилос».

V.   СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Система запитань і завдань.

 • Назвіть першу поетичну збірку Є.Маланюка. («Стилет і стилос»).
 • Складіть «паспорт збірки».

«Паспорт збірки».

Назва збірки

«Стилет і стилос»

Рік видання

1925

Місце видання

Подєбради

Будова збірки

містить 31 вірш

 • На чому побудована збірка? (На своєрідній художній антитезі).

Теорія літератури.

Антитеза – (протиставлення) – це стилістична фігура, яка утворюється зіставленням слів або словосполучень, протилежних за змістом. 

 • Обгрунтуйте своє твердження.

Стилет

Стилос

Символ одвічної борні, близького бою сам на сам, символ свідомого вибору жертовної боротьби за ідеали народу

Світ мистецтва у його витонченій гармонії, це музика людських почуттів, магія добра і краси

Словникова робота.

Стилет – невеличкий кинджал з тонким тригранним клинком; холодна зброя.

Стилос – загострена паличка для писання на вкритій воском дощечці.

Проблемне запитання.

 •              Чому Маланюк назвав свою збірку «Стилет і стилос», а назву поезії, що увійшла до неї, дещо змінив – «Стилет чи стилос?..»?
 •              Як критика зустріла цю збірку? (Оцінки були неоднозначні, подеколи діаметрально протилежні. Багатьом Є.Маланюк видавався не тільки суперечливим, а й тенденційним поетом. Його називали автором «чорного песимізму», поетом із хворобливим почуттям, поетом «пітьми й хаосу»).

Є.Маланюк в оцінці літературної критики.

Князь духа і мислі.   Г.Клочек

Співець національного болю, гніву і боротьби.    М.Неврлий

Поет апокаліптичних літ.  Д.Донцов

Бард «державної бронзи».  Б.Кравчів

«Майстер залізного слова».  Б.Бойчук

Маланюкова поезія залишилася доказом суворої сили українського слова.      І.Дзюба

Співець гідності і мети переможців, співець ідеї.   Ю.Солод

Поет належав до людей, які своїми віршами, своїми «Книгами спостережень» формували наш світогляд і зберегли українство в діаспорі.    Р.Воронка

І неоромантизм, і експресія, і бароко, і символізм, і неокласицизм були тільки знаряддям у руках талановитого митця.   Ю.Войчишин

Поетичний шлях Маланюка не вливається і не йде навіть паралельно ні  з традиційним, ні з модерні стичним напрямками; він часто зближається то з одним, то з другим, щоб опісля відійти і продовжувати окремо.  Ю.Солод

Робота над ідейно-художнім аналізом поезії Є.Маланюка «Стилет чи стилос?..»

 • Виразно прочитайте вірш.
 • Яке враження справила на вас щойно прослухана поезія?
 • Як автор виражає свої почуття?
 • Що спонукає Є.Маланюка брати в руки стилет? (Трагічна доля Батьківщини).
 • Зачитайте відповідні рядки з твору. («Як в нації вождя нема, // Тоді вожді її – поети!»).
 • Чи значить це, що митець відкладає вбік стилос? (Ні).
 • Назвіть предмети-символи. (Стилет і стилос).
 • Чи подібні вони? (Так).
 • На що вказують прислівники «тут» і «там»? (На протилежність настанов).
 • Яка проблема постала перед митцем? (Проблема вибору)
 • Що для поета «тут», а що «там»?

«Тут»

«Там»

«жаха набряклий вітром обрій»

«Веселий галас бою», «безмежжя», «зачарований»

 •              Що  посилюється у вірші? (Акцентність службових частин мови: «Стилет чи стилос? – не збагнув». Частка «не» в даному випадку набуває насиченого смислового навантаження).

Теорія літератури.

Атонування – (грец. atonos – розслаблений) – своєрідність метричного стопного вірша, в якому відбувається послаблення або втрата наголосу у слові, що має другорядну роль у реченні.

 • Уважно прочитайте першу строфу твору. Чим викликане вагання поета?
 • Розшифруйте зміст метафор «трагічні терези» та «надійний якір».

Теорія літератури.

Метафора – один з найпоширеніших тропів, що виникає в результаті вживання слова в переносному значенні за схожістю означуваного предмета з іншим.

У чому особливість пейзажної замальовки (друга строфа)? Стиль якого поета – сучасника Є.Маланюка нагадують ці рядки? (М.Т.Рильського).

 • На чому побудована третя строфа? (На антитезі).
 • Що протиставляється?
 • Яка символіка «набряклого вітром обрію»?
 • Чи змінився настрій ліричного героя в останній строфі?
 • Що ж він вибрав?
 • Чи допускає митець фальш або конюктуру? (Ні).
 •              У яких поезіях Є.Маланюк також порушував цю проблематику? («Молитва», «Зерову», «Напис на книзі віршів», «Куліш», «Ars poetica» та ін.).
 •              Яка головна ідея цих творів? (Ідея – поет повинен безкомпромісно служити народові, формувати свідомість нації).
 •              Назвіть тему поезії. (Тема – значення митця для своєї нації).

«Незакінчене речення».

Поезія Є.Маланюка нагадує… (стилет своїм вольовим напруженням і нездоланною силою духу).

 • Як ви розумієте творчу програму поета: «Стилос повинен нагадувати стилет»?

«Хто більше?»

 • Наведіть приклади висловлювань Є.Маланюка, які стали крилатими.
 • Поетичне слово має виконувати основне завдання – сприяти пробудженню нації, підготовці її до вирішальних випробувань.
 • Українське мистецтво – частина духовної цінності нації.
 • Поети, маляри, музики й журналісти мають бути духовним штабом національного руху.
 • Український митець не може, не сміє не бути воїном!
 • Яка концепція мистецтва Є. Маланюка? (Суспільно активна).
 •              Обґрунтуйте своє твердження. (Завдання поета – служити Україні, втілювати загальнонаціональні ідеї).
 •              Яку відповідь намагався знайти Є.Маланюк у своїй творчості? (У чому полягають проблеми національного самоствердження українського народу у світовому контексті).
 •              Чим стає слово? (Зброєю).
 •              Хто вперше назвав так слово? (Леся Українка).
 •              Що вона мала на увазі?
 •              На сторожі чого поет поставив слово? (Української культури й державності, формування нового типу українця).
 •              Як Т.Г.Шевченко говорив про роль слова в житті народу? («Я на сторожі коло них поставлю слово…»).
 •              Що злилося в одному образі? (Стилет і стилос, зброя й перо, сила і краса).
 •              Що вони символізують? (Боротьбу за ідеали народу, свідомий вибір і жертовне служіння красі й правді).
 •              Обґрунтуйте своє твердження.

Стилет

Стилос

Символ дії, боротьби, це вітер, рух

Світ мистецтва і краси

«Поетична хвилинка».

Є.Маланюкові

Мені здається: це когорти,

ряди твоїх метальних слів.

Здіймаєш тризубий прапор ти

над військом предківських степів.

 

Знова торують легіони

шляхи задернілих доріг…

О, хто поставить перепони

оцій розміреності каліг!

 

А вождь глядить звитяжним оком

на міць не зірваних ще пут,

здіймає вгору меч високо

і заслухається в салют…

 

Та тільки ніч над містом шатер

почне зміняти черги чат, -

зникає вождь і імператор

і днини відгуки мовчать…

 

Від миготливої лампади

спада на стіл мінливий диск

і стиль вкарбовує принади

силаб в покірний думам віск.

 

«Стилет чи стилос?» Сумнів знову:

чи віск м’який, чи синя сталь?

А за шатром, напоготові,

Стоїть нездолана печаль.

Л.Мосендз

 - Як трактує Л.Мосендз тему митця в поезії «Мені здається: це когорти», присвяченій Євгену Маланюкові?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда.

 •              Як Євген Маланюк виявив себе у збірці «Стилет і стилос»? (Як митець державницького мислення, який болісно роздумує над уроками й причинами втрати Україною незалежності).
 • Чи бачив поет перспективи для державної самостійності? (Так).
 •              Як Є.Маланюк розуміє завдання поезії й поета? (Формувати національну свідомість через безкомпромісний суд над тим, що є слабе, негідне в національному характері, історії, та возвеличення всього гідного, високого, що є у ньому).
 •              Що ж давало сил вистояти і творити?
 •              З яких джерел поет черпав сили й упевненість у правильності обраного шляху, в доконечній потребі бути саме будите лем народу? (В невичерпальності свого народу, своєї України).

«Калейдоскоп думок» Євгена Маланюка.

 • Дійсними творцями життя є мислителі, апостоли ідеї. Справжніми пророками історичних події є Митці і, в першу чергу – поети.
 • Щоб повстала або зникла держава, мусить, перш за все, існувати ідея цього повстання або зникнення…
 • Ідеї виростають й мужніють на грунті національної культури – от чому праця на царині культури є сьогодні хоч і запізненим, проте загальноукраїнським ділом…
 • Громадянство все менше читає, так знову просплять Україну… Нечитання вижене українців зі світу.
 • Без Шевченка трудно уявити собі революцію 1917-1920 років у нас на Україні.
 • … Тільки великим хрестовим походом Духа на українське пекло тілесних пристрастей і хаосу імперії можна створити Україну.

«Цитата для роздумів».

 Маланюк потряс мене. М.Рильський якось відразу відійшов на другий план. Маланюк зайняв мій обрій… Велетень не лише духом, а й тілом… Ерудит, енциклопедист… Багато цитат, від Малерме і Гюго до Блока й Гумільова. Я зрозумів його покликання в поезії: тисячолітня, багато тисячолітня Україна.

Л.Полтава

 - Чи зберіг Є.Маланюк вірність своїй музі та ідеалам, перебуваючи у вимушеній еміграції? (Так).

 - Чиї традиції, на вашу думку, продовжив Є.Маланюк? (Т.Г.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, П.Куліша, М.Старицького).

 - Назвіть основні прикмети творчої манери Євгена Маланюка.

Основні прикмети творчої манери Євгена Маланюка.

 1. Неповторна оригінальність епітетів, метафор, синтаксичних конструкцій.
 2. Широке використання алегорії.
 3. Циклічне розміщення поезії у збірках.
 • Прочитайте тему уроку. Поясніть її назву.
 • Чому стилос різьблений?

Словникова робота.

Різьблений – з різкими лініями, чітко, ясно окреслений, вималюваний.

Робота з епіграфом.

 • Чи зрозуміли ви слова, з якими звернувся до своїх нащадків Євген Маланюк?
 • Відповідь аргументуйте.
 • Чи знайшов митець відповідь на своє запитання?
 • А що вибрали б ви: стилет чи стилос? (Міркування учнів).

VII. РЕФЛЕКСІЯ

«Мікрофон».

На уроці я дізнався…, зрозумів…, знайшов відповідь … .

VIII. ОЦІНЮВАННЯ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Обов’язкове:

 1. Зробити цілісний аналіз поезії Є.Маланюка «Стилет чи стилос?..» (письмово).
 2. Скласти схему-опору «Символічні образи в поезії Є.Маланюка «Стилет   чи стилос?..».

За бажанням:

 1. Написати письмовий твір на одну з тем (на вибір):

Муза болю, сумніву і гніву.

Поет боротьби й вселюдських ідеалів.

З Україною в серці.

«Залізних імператор строф».

Історіософія Є.Маланюка.

Буремна поезія Євгена Маланюка.

Український Єремія.

Поет своєї епохи.

«Бард неспокою раси».

«На хресті слова розіп’ятий…».

Патріотизм громадянської лірики Є.Маланюка.

«Князь духа і мислі».

Поет кристалічної свідомості.

Роль поета-патріота в суспільному житті.

Повернення творчості Є.Маланюка в Україну.

Національне коріння поезії Є.Маланюка.

Майстер різьбленого слова.

 1. Переглянути відеофільм «Невідомий голос поета. Євген Маланюк».
 2. Дослідити художнє осмислення трагічної історії України у збірках письменника української діаспори Є.Маланюка «Стилет і стилос», «Земна Мадонна».
 3. Дослідити тропи зі складником «золото», «золотий» у поетичному світі Є.Маланюка.
 4. Написати дослідницьку роботу «Образ інтимних переживань у поетичному дискурсі Є.Маланюка».
 5. Дослідити мовне оформлення поезії Є.Маланюка «Стилет чи стилос?...».

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Мовчан Р.В., Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосвітн. навч. закл. / рівень стандарту, академічний рівень) / наук. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011. – С.178.
 2. Нечволод Л.І. Українська література. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2011. – С.371-377. – (Серія «Схеми і таблиці»).
 3. Рудницька О. Розробки уроків з української літератури для 11 класу. ІІ семестр / Бібліотечка «Дивослова». - №11-12, 2011. – С.7.
 4. Семенюк Г. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.Г.Ковальчук; За заг. ред.  Г.Ф.Семенюка. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2005. – С.192-193.
 5. Кривка Н.В. Українська література. Плани-конспекти уроків. - Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – С.44-47.
 6. Маланюк Є.Ф. Невичерпальність: Поезії, статті: Для ст. шк. віку / Упоряд., передм. та приміт. Л.В.Куценка; Худож. оформл. М.С.Пшінки. – К.: Веселка, 1997. – 318 с.: іл. – (Шк. б-ка).
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Лялюк Дарія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дідик Марія Миколаївна
  Оригінально і доступно. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Вознюк Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
6260
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку