Урок "Міжнародна торгівля"

Про матеріал
Методична розробка уроку на тему "Міжнародна торгівля". Розробка може стати у нагоді викладачам предмета "Економіка" 11 класу під час підготовки до уроку. В розробці надано теоретичний матеріал і тестове завдання по темі уроку.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

уроку

 з дисципліни «Економіка»

на тему

 

 

 

Бабаскіна А.В.

викладач економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

 

Тема уроку: «Міжнародна торгівля»

Мета уроку:

навчальна: поглибити в учнів поняття міжнародної торгівлі, сформувати поняття торгового балансу країни, його значення і структуру, державне регулювання міжнародної торгівлі;

розвиваюча: розвивати економічне та логічне мислення, формувати навички аналізувати торговий баланс України та інших країн за статистичними даними, формувати пізнавальний інтерес до предмету;

виховна: виховувати толерантне ставлення до точки зору своїх товаришів, культуру спілкування, виховувати економічно грамотного громадянина своєї країни.

Вид уроку: лекція-бесіда

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи організації і реалізації науково-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, групові, індивідуальні;

Методи навчання: бесіда, розповідь викладача, робота з опорними конспектами, робота із статистичними даними, робота з тестовими завданнями, виступ учня, перегляд відеоматеріалів;

Дидактичні матеріали: опорні конспекти, тестові завдання;

Матеріально-технічне забезпечення уроку: мультимедійний проектор, комп'ютер, екран, диск з презентаціями, відеороліки.

Міжпредметні зв'язки: географія

Методична мета: застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

Література: 1.Г.А.Ковальчук, В.Г.Мельнічук «Економіка», - К.: «Арка», 2003

2.І.Ф.Радіонова «Загальна економіка», - Кам'янець-Подільський.: «Абетка-НОВА», 2003

3.І.Ф.Радіонова «Економіка», - Кам'янець-Подільський .: «Аксіома», 2012

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. (≈1-2 хв.)

    1. Привітання учнів.

    2. Доповідь командира групи.

    3. Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (≈1-3 хв.). Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Слово викладача.

Світова економіка безпосередньо стосується кожного з нас. Кожен день ми користуємося речами, виготовленими в різних країнах світу, - США, Німеччина, Китай, Туреччина, Росія. Багато українських товарів користуються популярністю і попитом в інших країнах.

Тема уроку «Міжнародна торгівля». Ми з вами розглянемо, яке місце займає міжнародна торгівля в міжнародних відносинах і в товарообігу країни, як теорія міжнародної торгівлі пояснює причини і вигоди обміну товарами для різних країн, розглянемо поняття «торгового балансу» країни, а також методи державного регулювання міжнародної торгівлі.

Слайд 1

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів (≈5-7 хв.)

Давайте згадаємо, що ми з вами розглядали на минулому уроці.

Слайд 2

Питання для бесіди:

1. Дайте визначення поняттю «світове господарство».

2. Згадайте розподіл країн за рівнем економічного розвитку.

3. Чи можуть країни існувати ізольовано один від одного в сучасних умовах?

4. Назвіть основні форми міжнародних економічних відносин. слайд 3

5. У чому сутність міжнародного поділу праці для різних країн?

6. Чим обумовлено виникнення торгівлі між країнами?

ІV. Вивчення нового матеріалу (≈15-20 хв.)

Повідомлення викладача.

Історично першою і найбільш розвиненою сьогодні формою економічних відносин, що виникла на основі поділу праці, є міжнародна торгівля.

Міжнародна торгівля - сфера товарно-грошових відносин, які виникають між покупцями і продавцями різних країн. (Слайд 4)

Міжнародна торгівля:

- процес безпосереднього обміну товарами та послугами між країнами;

- особливий тип суспільних відносин, які виникають між країнами в процесі обміну товарами.

Чи є у вас предмети або речі іноземного виробництва? Назвіть їх.

Чому країни торгують між собою?

Існування світової торгівлі стало настільки звичним явищем, що мало хто замислюється над тим, чому виник і розвивається світовий ринок. Свого часу це питання цікавило багатьох дослідників.

Ще Адам Сміт на основі аналізу витрат країн на виробництво різних видів товарів висунув теорію абсолютних переваг, відповідно до якої країна, яка виробляє товар з меншими витратами, має абсолютні переваги над країною, де витрати виробництва аналогічного товару вище. Наприклад, сукупні витрати виробництва 1 т цукру в Україні в 1,5 рази нижче, ніж в Росії. Тому Україна має абсолютні переваги порівняно з Росією в цій галузі і може постачати саме цей товар в Росію. (Слайд 5)

Абсолютні переваги залежать від демографічних, кліматичних, ґрунтових, геологічних умов, географічного розташування країни, рівня її економічного розвитку. Однак сфера застосування теорії абсолютних переваг досить вузька. Більш широко відображає міжнародні торговельні відносини теорія відносних переваг Давида Рікардо. (Слайд 6)

Д. Рікардо довів, що міждержавна спеціалізація вигідна не тільки при абсолютних перевагах у виробництві або реалізації продукції. Відносні переваги також створюють достатні підстави для виробництва в країні експортної продукції. Цей принцип полягає в тому, що в рамках міжнародного поділу праці та світової торгівлі кожній країні вигідніше виробляти і експортувати ті товари, при виготовленні яких продуктивність праці на її підприємствах найбільш висока. При цьому розглядається лише один фактор - праця.

Наприклад, Австралія володіє великими земельними ресурсами, але не має достатніх людських ресурсів і капіталу. Тому вона може дешево виробляти такі землеемкостні товари, як пшениця, вовна, м'ясо. (Слайд 7)

У Бразилії тропічний клімат, родючі землі, багато некваліфікованої робочої сили. Все це забезпечує можливість виробництва дешевої кави. (Слайд8)

Японія має велику кількість кваліфікованих працівників, тому вона здатна ефективно виробляти (з меншими витратами) товари, для виготовлення яких необхідна кваліфікована праця, і тому спеціалізується на виготовленні трудомісткою продукції: відеомагнітофонів, фотокамер, радіоприймачів та ін. (Слайд 9)

Таким чином, в світі немає країни, яка не могла б знайти свого місця на світовому ринку, використовуючи те, чим вона багата і в чому має відносну перевагу. Більшість розвинених країн досягло матеріального благополуччя саме завдяки активній участі у світовій торгівлі.

На що ми найбільше звертаємо увагу при виборі того чи іншого товару?

Ми прагнемо придбати ті товари, які більше за інших задовольняють нас якістю і ціною.

Як формуються ціни на світовому ринку?

Формування цін на світових ринках відрізняється від їх формування всередині країни. Світові ціни визначаються головними продавцями і покупцями певних видів продукції та узгоджуються при здійсненні масштабних і регулярних операцій з товаром у вільно конвертованій валюті.

Скажімо світові ціни на цинк, свинець, олово, нікель, алюміній визначаються на Лондонській біржі кольорових металів, а світові ціни на нафту - об'єднанням країн-експортерів нафти ОПЕК. (Слайд 10)

На рівень світових цін впливають валюта, в якій здійснюються розрахунки, характер поставок, умови розрахунку та багато економічних і неекономічних чинників. Наприклад, на ціну впливає навіть те, чи оплачується товар відразу чи ні, якою є угода: довгостроковою або разовою.

Таким чином, торгові механізми спонукають людей і країни виробляти те, що у них найкраще виходить, а також споживати величезну кількість товарів, вироблених в усьому світі.

Психологічне розвантаження (≈1 хв.)

- Чому ціна на нафту в світі падає, а ціна бензину в Україні - росте?

- Напевно, дорожчає те, чим у нас бензин розбавляють.

Обмін країн товарами відбувається в ході експортно-імпортних операцій.

Скажіть будь ласка.

Що таке експорт? (Відповідь: експорт - це вивезення товару з країни і реалізація його на зовнішньому ринку).

Що таке імпорт? (Відповідь: імпорт - це ввезення товару в країну і реалізація його на внутрішньому ринку).

Згадаймо, чим торгує Україна? Яку продукцію ми продаємо на експорт, а яку імпортуємо?

Відповідь на це питання ми дізнаємося з повідомлення, яке підготував учень.

Доповідь учня з презентацією на тему «Україна на світовому ринку».

Підприємства нашого міста також випускають конкурентоспроможну продукцію, яку продають на експорт. Зокрема ПАТ НКМЗ, яке є базовим підприємством нашого училища, 77,8% своєї продукції виробляє на експорт. Машини НКМЗ працюють в 50 країнах світу. Його партнерами є країни ЄС та Казахстан, Індія та інші..

Країна, яка бере участь в міжнародній торгівлі, отримує надходження (кошти) за товари, що вивозяться (експорт), і розраховується з іншими країнами за товари, які ввозяться (імпорт). Зовнішньоторговельні розрахунки країни утворюють її торговий баланс.

Торговий баланс - це співвідношення між вартістю річного експорту та імпорту. Він включає три показники: надходження від експорту, платежі за імпорт і сальдо. (Слайд 11)

Сальдо - різниця між сумою експорту та імпорту.

Якщо країна експортує товарів більше, ніж імпортує, то вона має активне (позитивне) сальдо торгового балансу. Воно свідчить про достатній економічний розвиток країни, конкурентоспроможність її товарів і послуг на світовому ринку. (Слайд 12)

  Якщо країна ввозить іноземних товарів більше, ніж вивозить своїх, то утворюється пасивне (негативне) сальдо, тобто зовнішньоторговельний дефіцит - перевищення імпорту над експортом.

Вам представлений торговий баланс України. (Слайд 13)

Давайте проаналізуємо його з точки зору інформації про стан торговельних відносин України з іншими країнами.

Як ви думаєте, погано це чи добре, коли виникає торговий дефіцит?

З одного боку, це явище небажане, оскільки вказує на недостатню конкурентоспроможність товарів країни на світовому ринку. З іншого - для споживачів торговий дефіцит не є несприятливим, адже в країні з'являється більше імпортних товарів, часто кращої якості і дешевше.

Слід зазначити, що дефіцит торгового балансу не тільки виникає під час кризи в країнах зі слабо розвиненою економікою, як це має місце в Україні, а й спостерігається протягом певного часу в розвинених країнах. Наприклад, в США дефіцит в торгівлі товарами зріс з 25 млрд. дол. в 1980 р до 160 млрд. дол. в 1987.

Проаналізуємо торговий баланс деяких країн. (Слайд 14)

Держава законодавчо встановлює правила і умови здійснення зовнішньоторговельних зв'язків країни.

Всі заходи держави в цій галузі називають зовнішньоторговельної політикою. Вона зорієнтована на отримання максимальних переваг і зміцнення позицій країни на світовому ринку. Є два основних напрямки зовнішньоторговельної політики: протекціонізм і створення умов для вільної торгівлі (лібералізація). (Слайд 15)

Торгова політика держави, спрямована на захист вітчизняних виробників від конкуренції з боку іноземних, називається протекціонізмом (від англ. рrotect - захист).

Здійснюється вона шляхом проведення тарифних і нетарифних заходів. (Слайд 16)

До тарифних обмежень відноситься тариф або мито - це плата у державну скарбницю, яка стягується на кордоні з власника товару іноземного виробництва, який ввозиться в країну для продажу. Іншими словами, мито є податком на імпортовані товари. Вона може використовуватися як джерело доходу державного бюджету і як засіб захисту виробників від іноземних конкурентів. Мито має на меті створення несприятливих умов для іноземних конкурентів у порівнянні з місцевими фірмами. Заплативши мито, власник імпортного товару змушений підвищувати ціну на нього. В результаті товар стає дорожче і втрачає відносну перевагу, яке забезпечувало йому більш високу конкурентоспроможність.

До нетарифних заходів належать:

квоти - встановлений законом мінімальний обсяг товару, який можна імпортувати (експортувати) протягом певного періоду часу; (Слайд 17)

ліцензування - видача державними органами письмового документа (ліцензії), на ввезення або вивезення певної кількості товарів;

добровільні експортні обмеження - зниження обсягів експорту в деякі країни для того щоб уникнути надмірно жорстких торговельних бар'єрів. (Слайд 18)

Наведіть аргументи «за» і «проти» політики протекціонізму, з огляду на позитивні і негативні її наслідки для економіки країни.

Аргументи «за»:

- Сприяє розвитку вітчизняної економіки;

- Отримання в державний бюджет додаткових грошових надходжень від митних зборів;

Аргументи «проти»:

- Може стати причиною економічної ізоляції держави, з боку інших країн;

- Може привести до підвищення цін на товари з-за обмеження конкуренції; (Слайд 19)

Протилежної протекціонізму в регулюванні торгівлі є система лібералізму, або вільної торгівлі.

Лібералізація - це зовнішньоекономічна політика, при якій митні органи виконують тільки реєстраторські функції, не збирають імпортної і експортного мита, не встановлюють жодних кількісних або інших обмежень. Таку політику проводять країни з високою ефективністю національного господарства, наприклад, Канада. Вільна торгівля сприяє розширенню асортименту товарів, які пропонуються споживачеві. (Слайд 20)

Однак, незважаючи на всі переваги вільної торгівлі, в більшості країн її об'єднують з протекціоністськими заходами, враховуючи інтереси вітчизняного виробника і своїх громадян.

Важливу роль в лібералізації зовнішньої торгівлі відіграє міжнародна організація - Світова організація торгівлі (СОТ), створена в 1947 р 23 країнами. В даний час в СОТ входить 150 країн, в тому числі і Україна. З 2009р. Україна є її членом. (Слайд 21)

Члени СОТ зобов'язуються дотримувати у відносинах такі принципи:

1) взаємне надання найбільш сприятливого режиму в торгівлі, що виключає дискримінаційні обмеження;

2) зниження митних зборів шляхом проведення багатосторонніх переговорів;

3) усунення імпортних квот, відмова від створення штучних бар'єрів у торгівлі;

4) прозорість (зрозумілість для партнерів) торгової політики і вирішення конфліктів в процесі переговорів.

V. Закріплення вивченого матеріалу. (≈5-10 хв.)

 Виконання завдання:

Тестове завдання.

Кожному учню видається тестове завдання, яке містить 8 запитань по чотири варіанти відповіді. Правильна відповідь лише одна.

VІ. Підведення підсумків уроку (≈1-2 хв.)

Рефлексія.

Продовжить фразу:

«На цьому уроці для мене важливим відкриттям було ...»

«Для мене стала новою інформація ...»

«Отримані знання я зможу застосовувати ...»

"Я дізнався що …"

Заключне слово викладача.

Міжнародна торгівля це складний механізм, який враховує інтереси всіх сторін-учасників торговельних відносин. Розуміючи політику тієї чи іншої держави в сфері зовнішньоторговельної політики ви тепер зможете передбачити і проаналізувати ситуацію на ринку тих чи інших товарів і їх вплив на економічну ситуацію в країні.

Оцінка роботи учнів на уроці.

VІІ. Домашнє завдання (≈1-2 хв.)

1. Підручник І.Ф.Радіонова «Економіка» §9.2 стр.141-144 читати, вивчити конспект.

2. Підготувати доповідь на тему «Світова торгівельна організація».

 

 


Тест «Міжнародна торгівля»

1. Міжнародна торгівля - це:

а) процес збільшення обсягів світового товарообігу і поглиблення міжнародного поділу праці;

б) сфера товарно-грошових відносин між покупцями і продавцями різних країн;

в) сукупність підприємств торгівлі різних країн світу, пов'язаних між собою системою економічних зв'язків;

г) спрямованість держави на продаж певного виду продукції іншим державам світу.

2. Вкажіть автора теорії абсолютних переваг в міжнародній торгівлі:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) А. Маршал;

г) К. Маркс

3. Вкажіть, як називається співвідношення коштів, отриманих за експорт та оплачених за імпорт товарів і послуг:

а) платіжний баланс;

б) бюджетний дефіцит;

в) торговий баланс;

г) бюджетний профіцит.

4. Вкажіть, яка стаття відсутня в структурі торгового балансу:

а) імпорт;

б) експорт;

в) сальдо;

г) інвестиції.

5. Виберіть правильне твердження сальдо торгового балансу:

а) співвідношення міжнародних розрахунків всіх платежів країни за кордон і надходжень в країну з-за кордону;

б) різниця вартості товарного експорту та імпорту країни за певний період;

в) відображення конкурентоспроможності даної країни на міжнародних ринках;

г) регулювання міжнародних потоків товарів і послуг через обмеження на експорт і імпорт.

6. Вкажіть економічну політику держави, яка називається «протекціонізм»:

а) захист вітчизняних виробників;

б) виконання митними службами тільки реєстраційних функцій;

в) регулювання грошового обігу;

г) скорочення державного сектора економіки.

7. Виберіть правильне твердження, яке характеризує квоту як метод регулювання міжнародної торгівлі:

а) визначення обсягів іноземних товарів;

б) посилення конкуренції на вітчизняному ринку;

в) збільшення податку на іноземні товари;

г) зниження рівня корупції в країні.

8. Виберіть визначення поняття «імпорт»:

а) перепродаж раніше завезених товарів з інших країн;

б) ввезення в країну товарів, вироблених в інших країнах;

в) співвідношення попиту і пропозиції на світових ринках;

г) сегментація світового ринку на основі головних центрів економіки.

 

 

Торговий баланс України 2004-2012рр., млрд. дол

 

 

№ з/п

Показник

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

1

Експорт

38

40,4

45,9

58,3

78,7

49,3

82,1

82,33

2

Імпорт

31,1

39,1

48,8

65,6

92

50,6

88,7

91,36

3

Сальдо

6,9

0,7

-2,9

-7,3

-13,3

-1,3

-6,6

-9,03

 

 

Торговий баланс деяких країн в 2012р., млрд. дол. США

 

№ з/з

Країна

Експорт

Імпорт

Сальдо

1

США

1278

1913

-635

2

Японія

765,2

636,8

128,4

3

Німеччина

1530

1200

330

4

Китай

2480

1817

663

5

Росія

386

226

160

6

Україна

82,33

91,36

-9,03

 

 

docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
21 січня 2023
Переглядів
3400
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку