12 червня о 18:00Вебінар: Дидактична гра як засіб навчання та виховання дітей із порушеннями зору

Урок мовленнєвого розвитку. Види мовленнєвої діяльності . Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники

Про матеріал

повторити й поглибити поняття про мовлення й спілкування, про форми мовлення та види мовленнєвої діяльності; обґрунтувати необхідність цілеспрямованої роботи учнів над удосконаленням навичок культури мовлення

Перегляд файлу

Урок мовленнєвого розвитку. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично)

українська мова 6 клас

Мета:повторити й поглибити поняття про мовлення й спілкування, про форми  мовлення та види мовленнєвої діяльності; обґрунтувати необхідність цілеспрямованої роботи учнів над удосконаленням навичок культури мовлення

Очікувані  результати:учні розрізняють такі поняття, як мова, мовлення, спілкування, ситуація спілкування; розуміють сутність спілкування як важливої форми взаємодії людей; розрізняють види мовленнєвої діяльності, складники ситуації спілкування.

Обладнання:підручник, дидактичний матеріал 

Тип  уроку:застосування знань і формування вмінь.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності школярів.  Оголошення теми й мети уроку

Завдання й запитання учням.

З’ясуйте зміст висловлення.

Мова — явище суспільне. З одного боку, мову творить і розвиває суспільство, з іншого — без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, і культура не можливі без мови, бо мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності людини.

(Із журналу)

Як даний вислів пов’язаний із темою нашого уроку? 

II. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Бесіда.

Чи можна визначити культуру людини й рівень її — освіченості під час спілкування з нею?

Що таке мовлення? 

Яка мета усного мовлення? 

А яка мета писемного мовлення? 

2. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

3. Слово вчителя.

1) Види мовленнєвої діяльності.

Мовленнєва діяльність охоплює чотири види: аудіювання (слухання-розуміння), читання, говоріння та письмо.

Готуючись до спілкування, треба спланувати: тему висловлювання, головну думку ви-словлювання, форму висловлювання (монолог чи діалог), стиль висловлювання.

2) Ситуація спілкування, її складники.

Умови, за яких відбувається спілкування, називають ситуацією спілкування.

Виділяють такі складники ситуації спілкування: обставини спілкування; адресат спілку-вання; мета спілкування.

Охарактеризувати ситуацію спілкування означає дати відповіді на запитання: хто гово-рить чи пише? (адресант мовлення); до кого спрямоване мовлення? (адресат мовлення); що? (тема й основна думка висловлювання); з якою метою? (мета висловлювання); де, коли? (умови спілкування — місце й час).

Запам’ятайте!

Адресат — той, кому адресують мовлення.

Адресант — той, хто висловлюється.

4. Проблемне завдання.

Запишіть прислів’я та приказки. Які риси культури мовлення вони узагальнюють?

Слово не горобець, вилетить — не впіймаєш. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути. Що маєш казати — наперед обміркуй. Шабля ранить голову, а слово — душу. Не хочеш почути поганих слів — не кажи їх сам.

5. Творче завдання.

Пригадайте самостійно три приказки, які стосувалися б культури мовлення.

  • IV.              Закріплення знань, умінь і навичок

Робота в групах.

1) Відповідно до обраної ситуації спілкування, визначте тему, основну думку, виберіть стиль, форму висловлювання.

1 група. Ви прийшли до однокласника, що захворів.

2 група. Ви прийшли на засідання ради учнівського самоврядування.

2) Складіть і розіграйте за особами діалог, уявивши, що ви на екскурсії в іншому місті, розповідь екскурсовода вас вразила, зачарувала.

  • V.              Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Вивчити теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

  • VI.              Підсумок уроку

Проблемне питання.

Для чого нам необхідно дотримуватися вимог — спілкування та аналізувати ситуацію спілкування?

 

 

docx
Додано
5 вересня 2018
Переглядів
1855
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку