12 червня о 18:00Вебінар: Дидактична гра як засіб навчання та виховання дітей із порушеннями зору

Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення

Про матеріал

повторити найважливіші теоретичні відомості з син таксису, зокрема про будову словосполучення й речення як основних синтаксичних одиниць; формувати загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення, визначати головне і залежне слова у словосполученнях, головні та другорядні члени в реченнях

Перегляд файлу

Словосполучення й речення.  Просте речення.  Головні члени речення

 українська мова, 6 клас

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з син таксису, зокрема про будову словосполучення й речення як основних синтаксичних одиниць; формувати загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення, визначати головне і залежне слова у словосполученнях, головні та другорядні члени в реченнях; розвивати творчі вміння будувати синтаксичні словосполучення й добирати фразеологічні за опорними словами; виховувати шанобливе ставлення до української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів; прислів’їв, оформлених у вигляді речень з повною граматичною основою та з одним головним членом.

Тип уроку: урок повторення набутих знань.

 

ХІД УРОКУ

 

I. Організаційний момент

 Творче завдання.

До кожного слова підберіть залежне слово з метою точнішого, конкретнішого визначення предмета, ознаки, дії.

Яблуко — ... (стигле яблуко), стіл — ... (комп’ютерний стіл), вчити — ... (вчити правило), берег — ... (морський берег), йти — ... (швидко йти).

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Бесіда.

 Що таке мовлення?

 Хто такий адресант?

 Хто такий адресат?

 Що передбачає ситуація спілкування?

 

III. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Мова — це коштовний скарб, набутий віками нашим народом, його невичерпне духовне багатство.
П. Панч

 

IV. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Дослідження — творче конструювання

Утворити пари словосполучень з опорними словами так, щоб у кожній були синтаксичне й фразеологічне словосполучення. Скласти з ними речення.

Зразок. Бачити товариша — бачити наскрізь (розпізнавати чиї-небудь наміри).

Взяти …, вбивати …, вести …, спільна …, розумна …, говорити … .

Вибіркова робота з елементами аналізу

Виразно прочитати. Визначити тематику речень і жанр усної народної творчості, до якого вони належать. Усно виділити граматичні основи. Виписати спочатку речення з повною граматичною основою (підметом і присудком), потім — з одним головним членом.

1) Добре слово варте задатку.

2) Дружи з розумним — не будеш дурнем.

3) За грамотного не розписуйся.

4) Знання роблять життя красним.

5) Знання за плечима не носять.

6) Мудрим ніхто не родився, а навчився.

7) Мудрій голові достатньо два слова.

8) Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

9) Не вчи орла літати, а солов’я — співати.

10) Розум — скарб людини (Нар. творчість).

Творче завдання.

Із поданих слів складіть словосполучення. Визначте головні й залежні слова в словосполученнях. Із двома словосполученнями складіть два речення.

Рідний, місто; любити, Батьківщина; справжній, людина.

 Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

 Проблемне завдання.

З’ясуйте, наведені пари слів — це словосполучення чи речення? Обґрунтуйте свою думку. Поширте речення другорядними членами, запишіть, виділіть граматичну основу. Укажіть другорядні члени речення.

Вітер затих. Випав сніг. Дерева сплять.

Тренувальні вправи.

1) Спишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте головні та другорядні члени речення.

Зорі в морі у прозорій хтось розсипав у воді. (С. Черкасенко) Я чекаю чогось я притих. (В. Сосюра) І жалем серце запеклось що нікому мене згадати. (Т. Шевченко) Когось на пісню раптом потягло. (Б. Олійник) А той хто чинить казна-що уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що. (П. Біба) Він не виносив сміття з хати щоб хтось комусь не мовив щось.

2) Спишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу, укажіть другорядні члени речення. Із виділених речень випишіть усі словосполучення, укажіть головне й залежне слова.

Мене причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте п..вітрярідн..-го краю. (І. Нечуй-Левицький) Повінь, повінь! Річка повна, повн..вода — н..ма броду. (Т. Щегельська) Грім гр..мить на видн..краї, нам в..селку посилає. (А. Камінчук) Ковила золотиться промінцями осоння ранкового. (Д. Білоус) При провед..н..імовноготурн..ру на різних землях України ентуз..асти вчать усіх бути небайдужими до рідного слова.

 

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Що називається словосполученням? Яку структуру воно має і як зв’язуються слова в ньому?

2. Яку роль виконує словосполучення в мовленні? Чим воно відрізняється від слова? речення?

3. Які ознаки властиві реченню?

4. Що називається граматичною основою речення? На які види поділяються речення за характером вираження граматичної основи?

 

VI. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

 

VII. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури 3—4 речення з одним головним членом. Зробити синтаксичний розбір одного з них (на вибір).

~ 1 ~

 

docx
Додано
5 вересня 2018
Переглядів
2218
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку