26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Урок "Музика в нашому житті"

Про матеріал

Урок учителя англійської мови відповідає вимогам нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти. Мета уроку сформульована дидактично правильно. Структура уроку обрана доцільно, логічно і послідовно включено всі види мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, письмо та говоріння. Учитель сприяє введенню учнів у іншомовну атмосферу, залучає їх до активного застосування набутих лексичних знань, приділяє увагу кожній сфері мовленнєвої діяльності, дотримуючись методичної послідовності етапів уроку та поетапності введення завдань. Групові форми роботи дають можливість проаналізувати труднощі, які можуть виникати під час розуміння англомовного мовлення. Мовленнєві завдання у вигляді вправи «Snowballs» носять продуктивний мовний характер, спонукають учнів до застосування раніше вивчених лексико-граматичних структур, розвивають пам'ять, здатність до мовного самоконтролю. Використані на уроці вправи стимулюють активну пізнавальну мовленнєву діяльність учнів, активізують їх до застосування фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, умілим виділенням головного, істотного. Учитель розкриває зміст теми цікаво, до­ступно, з наукових позицій.

Цікавим етапом стала хвилина відпочинку учнів, яка проводиться в вигляді караоке за піснею, що містить граматичний матеріал з попередніх тем.

Види роботи відповідають віковим осо­бливостям учнів, дозволяють вчи­телю активізувати їхню навчальну діяльність, результатом чого є те, що учні стають не пасивними слухача­ми, а активними учасниками.

Використання технічних засобів навчання, їх застосування дозво­ляє не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його,
але і зекономити час на вироблен­ня практичних умінь і навичок в учнів на самому уроці.

Перегляд файлу

План-конспект

Урок 68                                                                                          Клас: 8

Тема: Музика

Підтема: Музика

Мета:навчальна: систематизувати лексичний матеріал з теми «Музика»;

сприяти застосуванню граматичного матеріалу: вживання пасивного стану; повторити вживання порівняльних структур as…as;

 розширювати словниковий запас учнів;

продовжувати формувати навички усного мовлення;

ознайомити учнів з музичними стилями та жанрами, творчістю відомих композиторів та виконавців: США, Великобританії;

розвиваюча: розвивати свідому трудову дисципліну, інтелектуальні, творчі здібності учнів, стимулювати активну пізнавальну діяльність;

розвивати слухову та зорову пам'ять, просторову уяву;

виховна:виховувати інтерес до вивчення англійської мови та культур англомовних країн.

Тип уроку: закріплення та систематизація знань, умінь та навичок

Очікувані результати: Робота на уроці передбачає узагальнення лексико-граматичних знань учнів з теми «Музика»; мотивацію школярів до самостійних висловлювань за запропонованою ситуацією; розвиток зорової та слухової пам’яті, фонетичного слуху та просторової уяви; виховання культури спілкування; розвиток предметних та ключових компетентностей.

Девіз уроку: «Мало знати, треба й застосувати,

     Мало хотіти, треба й робити»

     Гете

Обладнання: підручник, робочий зошит, відеоматеріал про англомовні країни, пісня «Everything at once», текст «Music», презентація до уроку, електронний плакат.

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Організаційний момент

Good morning, pupils! I’m glad to see you! Who is on duty today? Who is absent today? What is the date? What is the weather today? Do you like it?

2. Повідомлення теми та мети уроку

 Our topic today is “Music”. By the end of the lesson you will be able to review lexical material to the topic “Music”, grammar material Passive voice; using the structure as…as, speak about music tastes.

 3. Уведення в іншомовну атмосферу

Мовленнєва зарядка

Вправа Mind map

 • Look at the blackboard. Your task is to name a word-association with the main word.(“Music”)
 • Make up sentences with some of them.
 • Вправа «Сенкан». Складаємо реп-пісню.
 • Complete sentences and make up a rap-song.

…. is my name,

… is my land,

…..is my game,

…. is my favourite band.

ІІ. Основна частина уроку

1. Перевірка домашнього завдання

What is your hometask? Was it difficult? Have you got any questions? Let’s check on your hometask.

 • Учні представляють інтерактивний плакат «Відомі англійські співаки та гурти»
 • Учні розділені на три групи, кожна група учнів мають картки для само оцінювання в які протягом уроку вносять бали за активність

2. Активізація ЛО за темою «Music», систематизація вивченого граматичного матеріалу

 • Revision. Theoretic point
 • When do we use Passive Voice?
 • Let’s review grammar tenses of Passive Voice.
 • Practical part. Writing. Training of grammar material

 

 

Make sentences

“Carmen”

to play

by many pop stars next Sunday

The “Beatles”

to compose

in 1958

An article about Music award

to know

by the “Beatles”

A concert

to take part

by George Bizet

Michael Jackson

to publish

with the help of electric instruments

Heavy metal

to base

on blues and rhythm-and-blues with the electric instruments

Reggae

to born

tomorrow

“Yesterday”

to sing

all over the world

 

3. Читання тексту. Reading

 • Передтекстова робота. Зняття лексичних труднощів

Vocabulary:
1. harmless way to relax — найкращий спосіб відпочити
2. inner world — внутрішній світ
3. share (ones) musical values — розділяти чиюсь думку 
4. synthesiser ['sɪəsaɪzə] — синтезатор
5. fun-fair — ярмарка 
6. fault — провина
7. living legend — жива легенда
8. extraordinary [iks'tro:dnri] and creative — незвичайна та творча

 • Read and translate the text one by one

   Everybody likes music: some people enjoy classical music, others are fond of pop music. For some of them music is a voice for the thoughts and feelings. For others it’s a harmless way to relax (1) and have fun. So many people, so many opinions. You can sometimes understand better the inner world (2) of the person when you speak on music because it is a short way to see if your friend shares your musical values (3) or not.

   Some young people prefer classical music to rock and pop music because they consider that rock and pop lost their importance nowadays. Everything is controlled by machines and technology. Ten or twenty years ago there were real artists writing real songs and now all you can get is synthesisers (4) and dance music.

   But among young people there are many fans of pop music who consider that pop music is still better today than ever before. There are stars all over the world with lots of different styles and images. And it’s great! Pop is like big fun-fair (5). If you can’t have a good time it’s nobody’s fault (6) but yours. The names of the biggest stars in music of the 20th century are: Elvis Presley, the Beatles, Michael Jackson, Madonna and many others.

   Best of all I like Michael Jackson who is called a living legend (7). I have many discs (8) with his songs and often listen to them because to my mind his music is first of all extraordinary and creative (9).

   I prefer music among all arts because it speaks a universal language and makes the world brighter.

 • Після текстова робота

Questions
1. Do you agree that pop music has become a part of everyday life?
2. Does the attitude to pop music differ in various age groups? Why?
3. What part does music occupy in your everyday life?
4. What music do you prefer?
5. Do you collect records and discs?
4. Аудіювання.

Робота в групах. Listen to the videos and complete the sentences

(Song “Everything at once” by Lenka)

The text of the song

As sly as a fox, as strong as an ox.
 As fast as a hare, as brave as a bear.
 As free as a bird, as neat as a word.
 As quiet as a mouse, as big as a house.
All I wanna be, all I wanna be, oh.
 All I wanna be is everything.

As mean as a wolf, as sharp as a tooth.
 As deep as a bite, as dark as the night.
 As sweet as a song, as right as a wrong.
 As long as a road, as ugly as a toad.
As pretty as a picture hanging from a fixture.
 Strong like a family, strong as I wanna be.
 Bright as day, as light as play.
 As hard as nails, as grand as a whale.
All I wanna be oh, all I wanna be, oh.
 All I wanna be is everything.
 Everything at once.
 Everything at once, oh.
 Everything at once.

As warm as the sun, as silly as fun.
 As cool as a tree, as scary as the sea.
 As hot as fire, cold as ice.
 Sweet as sugar and everything nice.
As old as time, as straight as a line.
 As royal as a queen, as buzzed as a bee.
 Stealth as a tiger, smooth as a glider.
 Pure as a melody, pure as I wanna be.
All I wanna be oh, all I wanna be, oh.
 All I wanna be is everything.
 Everything at once

The task for the first group:

As … as a fox

 As…  as an ox.
 As … as a hare

 As… as a bear.
 As …as a bird

 As… as a word.
 As …. as a mouse

 As … as a house.
As … as a wolf

 As… as a tooth.
 As …. as a bite

 As… as the night.
The task for the second group:.

As …. as a song

 As… as a wrong.
 As  as a road

 As … as a toad.
As …. as a picture

As … as a picture

As …. as day

 As…  as play

 As…. as nails

As… as a whale.

As … as the sun

 As… as fun

 The task for the third group:

 As… as a tree

As… as the sea

 As … as fire

… as ice

… as sugar

As … as time

As… as a line

 As … as a queen

As … as a bee

.. as a tiger

… as a glider

… as a melody

5.Хвилина відпочинку. Relaxing pause

 • Listen to the song “Everything at once” again.  Check on your answers and you can sing karaoke

6. Мовлення

Вправа «Snow balls»

 Imagine the situation and say a sentence about it. The next pupils repeat the previous statements and then say their own one.

“Yesterday I was at the concert…”

Вправа «Вільний мікрофон»

 • What is your favourite band/singer?
 • What is your favourite song?
 • Do you like classical/rap/pop/rock/folk music?
 • What is your favourite music style?
 • Do you play any musical instrument?

ІІІ. Заключна частина уроку

1.Оцінювання учнів.

Well, dear boys and girls, you get following marks… .

2.Домашнє завдання.

Your homework is to write a composition “My favourite singer or band”. 3.Підсумок уроку.

We had a very busy lesson. Continue the statements…

Рефлексія. Прийом «Вільний мікрофон»

 • Today I’ve learnt …
 • Today I’ve known…
 • Today I’ve understood…

Вправа «Дерево творчості»

Did you enjoy our lesson?

If you like it, show a flower, it means that our lesson is good, a green leaf – our lesson isn’t interesting, an yellow leaf – our lesson is boring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Картки для само оцінювання

Name Surname

Mind map

Rap song

Project work

Grammar point. Theory

Writing

Reading

Listening

Snowballs

Speak up 1

Speak up 2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
729
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку