Урок. Н. Бічуя. Проблема особистості в сучасному світі (за повістю "Шпага Славка Беркути"

Про матеріал

Розробка уроку за повістю Н. Бічуї "Шпага Славка Беркути". Другий урок із циклу "Уроки за творчістю Н. Бічуї" з елементами критичного мислення. Як і перший урок з цього циклу, цей містить різні завдання і запитання для учнів, що спонукають їх критично мислити та висловлювати свої думки.

Перегляд файлу

Тема. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору «Шпага Славка Беркути». Робота над змістом повісті.

Наскрізні лінії: громадянська відповідальність, екологічна безпека та сталий розвиток.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

-  розкривати основні сюжетні лінії твору;

-  визначати проблематику повісті та особливості композиції;

-  аналізувати художній текст;

-  відповідати на запитання за змістом твору;

-  усвідомлювати  взаємозв’язок людини і природи;

-  висловлювати власне ставлення до проблем, порушених у творі.

Основні питання теми

1.   Бесіда за змістом повісті за допомогою запитань, підготовлених учнями вдома.

2. Обговорення проблем, порушених у повісті «Шпага Славка Беркути» та особливостей її композиції.

3.  Роздуми над проблемами сьогодення.

Регламент уроку

1. Вступна частина – до 15 хв.

2. Основна частина – до 20-25 хв.

3. Заключна частина – 5 хв.

Перебіг уроку

І. Вступна частина.

Організаційний момент

«Малюнкове вітання»

Використовую для цього смайлик. Прикріпляю на дошці смайлик «Радість» і бажаю всім учням гарного настрою, легкого засвоєння теми.

C:\Users\lenovo\Desktop\Смайлики\images (2).jpg

Епіграф:

Особистість виховується Особистістю.

Доброта виховується Добротою.

Любов виховується Любов’ю.

Серце виховується Серцем.

Благородна людина виховується благородною Людиною.

                                      Шалва Амонашвілі

- Як ви гадаєте, чому  саме такі слова я обрала епіграфом до сьогоднішнього уроку?

Перевірка домашнього завдання

Бліц-опитування

- Як звали батька Ніни Бічуї? (Леонід).

- Ніна Бічуя – письменниця, перекладач, журналіст і…(член  Національної спілки письменників України).

- Коли і де народилася письменниця? (24 серпня 1937 року у місті Київ).

- Де навчалася Ніна Бічуя? (Закінчила факультет журналістики Львівського університету).

- Де мешкає письменниця?  (У Львові).

- Де довгий час працювала Ніна Бічуя?  (Працювала завлітом Львівського театру юного глядача).

- Яку  дитячу нагороду  має письменниця? (Кавалер Ордену Усмішки).

- Чим займається останнім часом? (Останнім часом працює в галузі перекладу).

Актуалізація знань

Вправа «Мікрофон»

Висловіть декількома реченнями свої враження від прочитаної повісті.

«Запитання-відповідь»

Учні обмінюються запитаннями різної складності, що стосуються змісту твору «Шпага Славка Беркути» (таксономія Б. Блума), які вони підготували вдома.

Оголошення  теми і завдань  уроку

Сьогодні ми продовжимо працювати над змістом повісті Ніни Бічуї «Шабля Славка Беркути», зокрема обговоримо проблеми, порушені автором, та особливості композиції твору.

- Які цілі ви ставите перед собою? Що хочете дізнатися чи, може, навчитися?

ІІ. Основна частина.

Опрацювання навчального матеріалу

Художній світ Ніни Бічуї особливий, бо це духовний світ людини, де постійно ведеться боротьба між добром і злом, де творяться дива, які ніхто не помічає. Це світ дитинства.

Відома літературознавець Тетяна Качак писала: «Шпага Славка Беркути» – зразковий приклад актуальності майстерно написаного художнього тексту. Що робить створений майже півстоліття тому текст цікавим сучасним підліткам? Думаю, актуальність роману зумовлюють три основні фактори: герої, проблематика і авторський стиль».

 - А ви як гадаєте, чому твір цікавий і сьогодні?

Давайте більш детально розберемо текст повісті.

Робота з таблицею

Згадайте проблеми, які порушила письменниця у творі. Давайте разом заповнимо  таблицю.

№ за/п

      Проблеми твору

1 1.

    Дорослішання дітей.

2

 

Проблеми  твору:

- батьки і діти, дорослішання  дітей;

- самотність  людини;

- відсутність  повноцінного спілкування  з  дорослими;

 - підлість  і  відкритість;

- добро і зло, жорстокість молоді, ставлення  до братів  менших – тварин;

- віра  у  свій талант;

- особистість і колектив, стосунки в  середовищі  дітей;

- самовдосконалення;

- відповідальність людини  за  свої вчинки;

- дружба в  житті  людини;

- призначення  людини  на  землі.

Як бачимо, Ніна Бічуя порушує багато проблем.

«Займи позицію»

- Назвіть ту проблему, яка вас найбільше схвилювала. Чому?

«Визнач!»

Тема та головна думка

- Ви вже всі прочитали твір, то ж давайте визначимо його тему. (Розповідь про міських підлітків, їхнє навчання, дозвілля і життя поза школою).

- А яка ж головна думка повісті? (Життя дуже складне і непередбачуване, але потрібно завжди чинити по совісті й залишатися Людиною).

«Допоможи  Забудьку»

Уявіть ситуацію: Забудька  викликали  до  дошки, а  він не  може  пригадати  всіх  головних  героїв  твору. Із назви пам’ятає, що розповідається у творі про     Славка Беркуту, а далі все забув. Назвіть головних героїв твору.

Відповідь:  Юлько Ващук, Ліля Теслюк і Стефко Вус.

- Визначте основні сюжетні лінії.

Відповідь: 1. Життя кожного з чотирьох підлітків. 2. Дружба-протистояння Славка і Юлька. 3. Любовний трикутник Юлько – Лілі – Славко.

Дослідження-обґрунтування

- Яка подія лежить в основі сюжету повісті? (Розповідь про те, як Юлько Ващук підставив Славка Беркуту і що довелося пережити  останньому).

Авторка не розповідає одразу про головну подію. Вона будує сюжет по-іншому.

- У чому ж особливість композиції твору: з якого сюжетного моменту починається повість і чому? Які позасюжетні елементи є у творі? (Повість починається із розвитку дії, епізоду, який відбувся значно пізніше. Проте авторка не називає імен, і ця інтрига зберігається майже до розв’язки, яка відбулася на шкільному суді).

- Крім цього, щоб показати формування характерів героїв твору й таким чином умотивувати їхні вчинки, Ніна Бічуя вдається до розлогої розповіді про їхнє життя у розділі «Чотири портрети», де і  знайомить читачів із ними. Як називається ця частина сюжету? (Експозиція).

- Які ще особливості ви помітили, читаючи твір? (Щоб розкрити внутрішній світ Славка, письменниця в окремих розділах надає йому слово й пише від першої особи. Також у повісті є багато інших позасюжетних елементів, зокрема описів, діалогів, внутрішніх монологів).

Отже,  авторка психологічно вмотивовує поведінку своїх персонажів, а також зацікавлює читача, вдаючись до особливої композиції твору. Тому ми можемо вважати повість психологічною.

Гра «Згадай!»

Згадайте, як називаються розділи повісті «Шабля Славка Беркути»,  із переліку  виберіть тільки ті, які її стосуються,  і запишіть їхні номери.

1. «Щедрий вечір».

2. «Чотири портрети».

3. «Двоє дітей і місто».

4. «Три зерна пшениці».

5. «Ниточка бабиного літа».

6. «Максимальне навантаження».

7. «Театральна вистава».

8. «Дискусія за партою».

9. «Чиста хвилина для роздумів».

10. «Два по два – чотири».

11. «Стиглі яблука під осінь».

12. «Суд».

(Відповідь: 2 3 6 7 8 10 12).

Молодці! Ви добре справилися із завданням, що утвердило мене в думці про те, що ви всі уважно прочитали повість.

Проблемне запитання

- Як ви гадаєте, чи можна об’єднати всі проблеми, порушені автором у творі в одну? Як би вона звучала? Чому ви так думаєте? (Проблема особистості в сучасному світі)

- Якою, на вашу думку,  є ця проблема? (Морально-етичною)

Словникова робота

Моральсистема поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей.

Етика наука, що вивчає мораль; норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної групи.

- Як ви вважаєте, якою повинна бути високо моральна людина? (Доброю, милосердною, чуйною, співчутливою, дружелюбною…)

- Чи всі люди в сучасному світі такі? З чим доводиться стикатися нам у повсякденному житті? (З жорстокістю, злістю, байдужістю…)

ІІІ. Підсумкова частина.

Рефлексія

- Чи тільки людських взаємин  стосуються проблеми, порушені у творі? Перегляньте свої записи і дайте відповідь на моє запитання. (Ні, однією з проблем є ставлення  до братів  наших менших – тварин).

- Наскільки ця проблема є актуальною зараз?

- Чи завжди ви добре ставитеся до тварин? Що зрозуміли, прочитавши повість?

- Чи досягли ми цілей, поставлених на початку уроку?

Оцінювання навчальних досягнень учнів

«Малюнкове вітання»

 

C:\Users\lenovo\Desktop\Смайлики\images (3).jpg

Учитель мотивує оцінки, вказує на помилки і недоліки.

Домашнє завдання

Підготуватися до  характеристики образів Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк, виписати цитати (всім). Скласти уявний монолог Славка Беркути, не сказаний батькам (високий рівень).

«Незакінчене речення»

- На уроці я дізнався (-лася)…

- Мені цікаво було…

- Я зрозумів (-ла)…

«Людина − це звучить гордо!», «Будь людиною» − і в повсякденному житті, і в художніх творах багатьох авторів ми часто чуємо і читаємо  ці слова. Але чи кожний із нас замислюється над ними? Чи кожен усвідомлює, що означає бути Людиною?

Як стати справжньою людиною? Це багато в чому залежить від нас самих.

Задумайтеся над моїми словами.

 

 

docx
Додано
26 квітня 2018
Переглядів
3415
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку