Урок на тему "Характеристика образів повісті Н. Бічуї "Шпага Славка Беркути"

Про матеріал

Третій урок із циклу "Творчість Н. Бічуї". Урок присвячений характеристиці образів Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк («Шабля Славка Беркути»). Після цього уроку учні зможуть: дати визначення літературного образу; характеризувати героїв твору; висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, про моральний вибір у житті; бути готовими брати на себе відповідальність за свій вчинок; усвідомити залежність і вплив власної поведінки на здоров'я і безпеку свою й оточення.

Перегляд файлу

Тема. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. Характеристика образів твору «Шабля Славка Беркути».

Наскрізна лінія: громадянська відповідальність, здоров’я і безпека.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

- дати визначення літературного образу;

- характеризувати героїв  твору;

-  висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, про моральний вибір у житті;

- бути готовими  брати на себе відповідальність за свій вчинок;

- усвідомити залежність і вплив власної поведінки на здоров’я і безпеку свою й оточення.

Основні питання теми

1.  Виконання тестових завдань за змістом повісті.

2. Текстоцентричний аналіз твору («Бумеранг»).

3.  Робота з таблицею «Засіб створення образу, його реалізація».

Регламент уроку

1. Вступна частина – до 5-7 хв.

2. Основна частина – до 25-30 хв.

3. Заключна частина – 5-7  хв.

Перебіг уроку

І. Вступна частина.

Організаційний момент

Завдання для кмітливих

Розшифруйте записану формулу уроку: ( у + о ) (в +с) • р = з ( у − увага,  о –   організованість,  в – взаємодопомога,  с – спілкування, р – робота, з – знання). Саме ці якості потрібні будуть нам сьогодні під час роботи над вивченням теми.

Актуалізація знань

Перевірка домашнього завдання

Виконання тестових завдань

1. Назвіть героя, якого немає у творі Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути».

А Лілі Теслюк

Б Стефко Вус

В Ніна Баврик

Г Юлько Ващук

2. «Це звучить, як оскарження. Годинами хлопчик сидить за роялем й вимолює у клавішів пісню, щоб зрозуміти і полюбити її, а клавіші нічого не дарують, і навіть коні перестають малюватися, гублять щось живе і справжнє…» Про кого з героїв повісті сказано?

А Славко Беркута

Б Юлько Ващук

В Стефко Вус

Г Степан Геник

3. Кому Беркута сказав такі слова: «Кінчай хвалитись! От я умію на руках ходити. Е! А ти не вмієш? Ні! От бачиш…»

А Лілі Теслюк

Б Ваврик;

В Насті Вус

Г Стефку Вусу

4. «Добре високим і сильним – їх не штовхають навіть у тих випадках, коли вони надумають ходити серединою тротуару. А якщо ти у вісім років скидаєшся на дошкільнятко, до того ж у тебе ноги болять у суглобах при кожному кроці, то, мабуть, краще ходити попід стінами: безпечніше». Назвати розділ, у якому можна прочитати ці слова Славка Беркути.

А «Двоє дітей і місто»

Б «Славко вдома»

В «Чотири портрети»

Г «Скажи, хто твій учень»

5. Хто з героїв так розмірковував про Беркуту: «Шпага. Книжка. Старі спортивні кеди на підлозі. Блакитні печери… Висловлені й невисловлені сумніви…»

А Батько Стефка Вуса

Б Мати Юлька Ващука

В Мати Лілі Теслюк

Г Мати Славка

6. Яку споруду Львова описано в цьому уривку з повісті: «Театр був увесь блакитний і урочистий – від розпису стелі і стін до оббивки крісел. Музи, легкі, як балерини, мчать кудись у вічному леті з вінками в рожевих руках. Мармурові ангели під ложами нагадують пустотливих дітлахів, які вирвалися на волю від надто суворих опікунок…»

А Театр юного глядача

Б Театр імені Франка

В Оперний театр

Г Театр трагікомедії

7. «Бо чіпляються усі до…, кроку не дають ступити: отой чижик-староста намалював на … карикатуру в газеті – сидить… за партою рік у п’ятому класі сидить, і вуса в нього довгі, аж по пояс, виросли…» Назвіть ім’я, яке можна вставити на місці пропуску.

А Стефко

Б Юлько

В Славко

Г Зінько

8. У повісті «Шпага Славка Беркути» піднято всі проблеми, окрім:

А відповідальність людини за свій народ

Б дружба в житті людини

В призначення людини на землі

Г формування характеру підлітків

9. Яку мету поставив перед собою Беркута?

А поїхати на чемпіонат до Харкова

Б увійти до збірної і не порушувати присяги

В виграти бій у Юлька

Г відвідати театр

10. Хто з героїв думав так: «Юлько Ващук – не покривджений, Славко Беркута – не хуліган….»?

А Нінель Ваврик

Б Антон Дмитрович

В Андрій Степанович

Г Лілі Теслюк

11. Як звати маму Славка Беркути?

А Марина Анатоліївна

Б Наталя Степанівна

В Надія Григорівна

Г Марія Іванівна

12. Як звати стареньку вчительку, якій хлопці віднесли сороку?

А Марія Іванівна

Б Надія Григорівна

В Марина Анатоліївна

Г Наталя Степанівна

Взаємоперевірка

Обміняйтеся зошитами і звірте відповіді з правильними, які записані на дошці. Виставте своєму сусідові по парті оцінку. Одна правильна відповідь – 1 бал.

Ключ: 1− В, 2 – Б, 3 – А, 4 − В, 5 – Г, 6 – В, 7 – А, 8 – А, 9 − Б, 10 – Г, 11 – А, 12 – Б.

Оголошення теми і завдань уроку

Проблемне запитання

- Чим  звичайний образ  відрізняється  від  літературного? (Образ  − це  форма відтворення  чогось у  свідомості людини. Образи – це предмети  і явища світу,   в якому  ми  живемо.     Літературний  образ  − це конкретна і водночас узагальнена картина людського життя, що створена за допомогою вимислу й має естетичне значення).

Робота  з  літературознавчим  словником

Тепер давайте звернемось  до    словника літературознавчих термінів і  відшукаємо  значення  поняття  «літературний  образ»  та  запишемо його   в зошити.

Літературний образ – це будь-яке явище уявного світу, котре завдяки творчій художній діяльності письменника сприймається читачем як щось цілісне, завершене, зриме.

Літературний герой, або персонаж, − дійова особа, образ в літературному творі, є носієм точки зору письменника на дійсність, на самого себе і на інших персонажів, засобом вираження ставлення письменника на зображений ним художній світ.

За ступінню участі в подіях і близькістю до авторської позиції літературні герої поділяються на головних та другорядних. У ліриці літературний герой називається ліричним героєм, або ліричним персонажем.

Сьогодні  ми  будемо  говорити  про літературні  образи , які  створила  Ніна  Бічуя.

Мотивація навчальної діяльності

Проблемне запитання

«Дитинство – це земля, з якої виростають дерева людських талантів і характерів», − вважає Дмитро  Павличко, сучасний український поет.

- Як ви розумієте зміст цих слів?

ІІ. Основна частина.

Корекція знань, умінь і навичок

Текстоцентричний аналіз твору «Бумеранг»

Дайте відповіді на запитання, за можливості використовуючи цитати з твору, які виписали вдома.

1. Чому Юлько спалює свої малюнки? (Славко Беркута, побачивши його малюнки, сказав, що десь бачив подібного коня. Саме цей факт обурив Юлька Ващука, адже він занадто самовпевнений, самозакоханий).

2. Пригадайте той факт, коли Лілі Теслюк почувала себе справжньою Попелюшкою? Як це характеризує дівчину? (У день вистави вона «захворіла», щоб дати змогу  Ліді зіграти роль Попелюшки. Лілі хоча і відчувала себе покинутою, але таким чином дала можливість іншій дівчині не тільки співати за кулісами, а й зіграти повноцінну роль. Цей вчинок говорить про добре серце Лілі та її дружелюбність).

3. Що нам відомо про дитинство Стефка Вуса? (Його дитинство проходило в бабусиному селі, що лежало далеко в горах. Бабуся його любила і називала «Кукулику мій», з нею він збирав гриби. Коли померла бабуся, його забрав батько у місто, де хлопцеві не подобалося, зокрема тому, що батько не приділяв їм із сестрою ніякої уваги, був пияком).

4. Яку роль зіграла хвороба у формуванні характеру Славка Беркути? (У вісім років він був схожий на дошкільнятко, мав хворі ноги. Він приймав ліки, але ходив на ковзанку, хоча часто відчував біль. Це заняття зміцнило його і частково загартувало характер).

5. Передайте емоційний стан Лілі Теслюк під час вистави та після неї. Як це її характеризує? (На сцені вона була серйозною, зовсім не схожою на неї справжню: «веселу, пустотливу і непосидючу». Вона ніяковіла від похвал, але, танцюючи, Лілі відчувала впевненість і силу. Це говорить про те, що вона може бути різною відповідно до ситуації).

6. Чому прийшов Стефко до старої вчительки? (Він прийшов провідати сороку, а ще тому, що йому бракувало спілкування, бо батько його завжди був п’яним. Стефкові  сподобалося, що його було названо «славним хлопчиком». Він розповідав про себе і слухав розповіді вчительки – і серце його «оживало»).

7. Чому Беркута бився із Ващуком шпагами? Про що думав Славко? (Беркуту вразила насмішкуватість і «всепереможність» Юлька. Раніше він часто поступався йому, але цього разу вирішив провчити, не подумавши як слід, а може, ще й тому, що там була Лілі. «…А тепер справді бився, зо зла бився. Мені хотілося, щоб він не сміявся, не похвалявся, не говорив, ніби все в руки йде само, без жодних зусиль. Я не думав тоді, не розмірковував, що битися з Юльком – просто нечесно, все одно, що битися з беззбройним…»).

8. Чому Юлько в міліції назвався Славком Беркутою? (Його батьки виховували, що він кращий за всіх, а тут виявилося, що розпиває вино в пізню пору з якимись «дружками». Крім того, він хотів принизити Беркуту, бо Юлько завжди був переможцем – він мав все робити на «відмінно», тому це зовсім не входило у його «плани»).

Робота з таблицею (колективна)

Таблиця «Засіб створення образу, його реалізація»

Засіб створення образу

Реалізація образу

1. Місце героя в системі образів твору.

Славко Беркута – головний  персонаж твору.

2. Ставлення автора до героя.

Образ-персонаж розкривається упродовж твору, автор схвалює наполегливість Славка, його волю до життя, вміння кидати виклик хворобі і перемагати її.

3. Зовнішній вигляд.

Звичайний, пересічний семикласник, худорлявий, підтягнутий, середнього зросту із спостережливим поглядом. «Шпага. Книжка. Старі спортивні кеди на підлозі. Блакитні печери. Кільце русявого волосся на пальці. Висловлені й невисловлені сумніви. Думки невловимі й легкі або ж важкі не по-дитячому».

4. Становище в соціумі.

Добросовісно навчається в школі, щирий товариш, відвертий і вірний у дружбі, поважає вчителів, вдячний син, батьки приділяють належну увагу його вихованню. Оточення впливає на героя позитивно.

5. Внутрішній світ, коло інтересів героя.

Цікавиться спелеологією, науковими відкриттями, любить читати, досліджувати; найкращий у львівській команді фехтувальник.

6. Ставлення до інших героїв.

Любить і поважає батьків, авторитетами для нього є вчитель географії та тренер; Славко симпатизує Лілі, знаходить спільну мову зі Стефком; стосунки з однокласниками будує на принципах взаєморозуміння і взаємоповаги. «Колись готовий був за Юлька у вогонь і в воду скочити», а зараз конфліктує з Юльком, бо той дуже зверхній, самовпевнений, заздрісний.

7. Вчинки.

Дії і вчинки заслуговують на повагу: у 8-річному віці переміг хворобу ніг, згодом став фехтувальником; допомагає батькам, співчуває мамі, виховує в собі почуття відповідальності, як у батька; дружить з Лілі; здатний на самопожертву (у 5 класі піддався на змаганнях Юлькові, щоб той став чемпіоном із шахів), любить природу.

8. Мова.

Відображає внутрішній світ, хлопець уміє послідовно викладати думки, має великий словниковий запас; проте ніколи не виправдовується, коли його звинувачують у тому, чого він не робив. Замовчує власну правду.

9. Провідна ідея, яку втілює образ.

Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків. Чесність, лицарство, відвага, наполегливість, гідність, вірність, самоствердження, самореалізація – це ті риси, які слід мати кожному, щоб з честю носити звання Людина.

Робота в групах

Заповнити таблицю про трьох інших героїв твору.

1група – Юлько Ващук

2 група – Лілі Теслюк

3 група – Стефко Вус

ІІІ. Підсумкова частина.

Узагальнення вивченого

Хвилинка рефлексії

- Хто з героїв викликав у вас найбільшу повагу, співчуття, здивування, інші емоції?

- Хто з героїв найближчий вам по духу? З ким ви не проти б подружитися, якби такі діти існували реально?

- Які власні риси ви впізнали у хлопцях та Лілі?

- Кого, на вашу думку, вибере Лілі – Юлька чи Славка?

- Які ситуації, на вашу думку, сприяли моральному вдосконаленню героїв, а якими моральними виборами персонажів ви були не задоволені? Визначне риси характеру, які допомогли Славкові і Лілі зробити гідний моральний вибір.

- Чи доводилось вам  робити моральний вибір? Які риси характеру скеровували ваш вибір? Чи завжди ви чинили по совісті?

Проблемне запитання

- У фіналі повісті Юлько зізнається Лілі у скоєному. Якою була причина цього зізнання? Чи має Юлько шанс стати гідним товаришем, людиною?

Підсумок уроку

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Домашнє завдання

На прикладі героїв повісті доведіть або спростуйте тезу: «Характер людини, її моральний вибір залежить тільки від оточення». Напишіть твір-роздум.

Сенкан про дружбу

Дружба

Міцна, справжня

Хвилює, об’єднує, випробовує

Друг пізнається в біді

Скарб

Дійсно, дружба – це безцінний скарб, який не кожному дано відшукати. Тому бажаю вам усім знайти справжнього друга.

Додаток до уроку

Таблиця «Засіб створення образу, його реалізація»

Засіб створення образу

Реалізація образу

1. Місце героя в системі образів твору.

Юлько Ващук – головний  персонаж твору.

2. Ставлення автора до героя.

Образ-персонаж розкривається упродовж твору, автор не схвалює поведінки хлопця. Пишучи про нього, письменниця запитує: як же встановити різницю між добрим вихованням і лицемірством?

3. Зовнішній вигляд.

На перший погляд, «звичайний хлопчина», «модна куртка й начищені до блиску черевики», «виглядав пещеним мамієм».

4. Становище в соціумі.

Інтелектуал, відмінник, але з «темною» душею: робив одне, а думав зовсім інакше, мав «вибагливість у виборі знайомих», «добре вихований», але самотній, відмежований від інших, з однокласниками він говорить лише тому, що потрібно ж із кимось спілкуватися.

5. Внутрішній світ, коло інтересів героя.

Захоплюється малюванням коней, не любить музику, бо нею змушують займатися батьки, не любить і не береже природу. «І любить Юлько  сидіти й дивитись, як дерево горить, як потім лежить обвуглене, як поступово холоне й гасне…», зображує «своє місто на своїх малюнках».

6. Ставлення до інших героїв.

Проявляє неповагу до батьків, не вміє знаходити спільну мову з татом і мамою; дуже зверхній, самовпевнений, заздрісний. Вважає, що всі хлопці у класі не варті бути його друзями. «…трохи поблажлива, трохи зневажлива. З такою гримасою дивився Юлько на білий світ».

7. Вчинки.

Дії і вчинки не заслуговують на повагу: брехливий, підлий; здатний на кримінальний вчинок; на непублічне визнання своєї провини.

8. Мова.

Багато читає різних книжок: шкільну читанку, твори Шекспіра і Діккенса. «Не завжди зрозумілі слова, і думки заплутуються в пам’яті і часом залишаються без найменшого зв’язку зі змістом». «Говорити він уміє гарно».

9. Провідна ідея, яку втілює образ.

Спонукає замислитися над власними діями і вчинками. Автор наголошує на тому, що бути відмінником у навчанні, це ще не означає «бути Людиною».

 

 

Засіб створення образу

Реалізація образу

1. Місце героя в системі образів твору.

Лілі Теслюк –   персонаж твору, що допомагає краще зрозуміти дії і вчинки головних героїв.

2. Ставлення автора до героя.

Образ-персонаж розкривається упродовж твору, автор схвалює поведінку дівчинки.

3. Зовнішній вигляд.

У Лілі була «світло-руса пелехата голова, і тоненький голос». Коли подорослішала,  мала «біле пасмо волосся над чорною бровою, зав’язану довкола шиї зелену хустину».

4. Становище в соціумі.

Лідер класу,  «веселу, пустотливу й непосидющу» вдачу мала дівчина.

5. Внутрішній світ, коло інтересів героя.

Була «незвичайною дівчинкою. По-перше, знала англійську мову так само добре, як українську... По-друге, безліч разів виступала по телевізору в дитячих передачах, по-третє, знімалася в кіно. По-четверте, вчиться у балетній студії театру». Творча людина, захоплюється мистецтвом.

6. Ставлення до інших героїв.

Любить інколи похизуватися перед товаришами, але добра і щира, гарний товариш, має критичне мислення, допитлива. Правильне виховання у сім’ї.

7. Вчинки.

Дії і вчинки  заслуговують на повагу: вірна у дружбі, доброзичлива, намагається віднайти правду.

8. Мова.

Знає англійську мову дуже добре, хоче навчити і своїх однокласників, цікавий співрозмовник.

9. Провідна ідея, яку втілює образ.

Товариськість, справедливість, чесність – риси, які потрібно мати кожному.

 

Засіб створення образу

Реалізація образу

1. Місце героя в системі образів твору.

Стефко Вус    персонаж твору, що допомагає краще зрозуміти дії і вчинки головних героїв.

2. Ставлення автора до героя.

Образ-персонаж розкривається упродовж твору, автор співчуває хлопцеві, адже він – напівсирота, якого виховувала бабуся, а потім вона померла, а батько-пияк, забравши до себе в місто,   не займався його вихованням.

3. Зовнішній вигляд.

Хлопець мав «кучеряву густу чуприну», «нечупара»,  з «широким ротом», «в погляді синіх очей мовби аж колючки ховалися», «заболочений, у семилатному своєму пальтечку та з колючим поглядом спідлоба».

4. Становище в соціумі.

Має як позитивні, так і негативні риси вдачі. Сусід Юлька, живе з ним у одному будинку. Напівсирота, погано навчався, пропускав заняття. Кілька років «сидів» у одному класі. Негативний вплив батька. Скрутне матеріальне становище. Він має самотнє, але добре серце.

5. Внутрішній світ, коло інтересів героя.

Через пиятику батька «…затискала його нехіть до власної домівки, книжок, повчань і настанов, кілька днів не з’являвся до школи». «У п’ятому класі залишився на другий рік». Курив цигарки, які лишав на столі батько.

6. Ставлення до інших героїв.

Теплі почуття до бабусі й сестри. Байдужість до оточуючих. Повага до вчительки, яка вилікувала сороку.

7. Вчинки.

Його виховує вулиця. Потрапляє під негативний вплив. Стефко пробує зупинити Юлька, хоча й невдало, і це вказує, що вогник людяності ще жевріє у його серці. Любов до природи.

8. Мова.

Має малий лексичний запас, бо не читає книжок, вживає грубі, інколи лайливі вислови, хоча свою сестру дуже любить, тому й з’являються пестливі слова у його мовленні.

9. Провідна ідея, яку втілює образ.

Віра в те, що старенька вчителька зуміє «вилікувати» його душу.

Домашній твір (приклад)

     На прикладі героїв повісті Ніни Бічуї доведіть або спростуйте тезу: «Характер людини, її моральний вибір залежить тільки від оточення». Напишіть твір-роздум.

     Я переконана в тому, що характер людини творить її долю. Не можна змінити те, що нам дала природа, але кожен із нас, удосконалюючись, розвиваючи й виховуючи себе, має можливість самостійно керувати своїм життям. На моє глибоке переконання,  характер людини, її моральний вибір залежить не тільки від оточення, а й від самої особистості. Можна навести вагомі аргументи, які підтверджують правдивість цієї думки.

     По-перше, ні для кого не секрет, що той, хто працює над собою і своїм характером, може досягти бажаного. Яскравим прикладом того, як жити, гартуючи силу духу, є життя Лесі Українки. Своїм прикладом та словами твору «Як дитиною бувало…»  вона  показує всім дорогу самовиховання: «щоб не плакать, я сміялась…». Якщо людина своїми вчинками здатна змінювати своє життя, вона – його творець. На мою думку, таким є і герой твору Ніни Бічуї Славко Беркута. Хлопець зміг, долаючи біль у ногах, навчитися знову не тільки ходити, а й кататися на ковзанах та стати фехтувальником. У нього  є міцний внутрішній  стержень  – тому він може  розраховувати на успіх та прихильність долі. Хоча це не так легко йому дається, як дехто думає. Хлопцеві дуже допомагає підтримка рідних та їхні мудрі поради, зокрема  він   завжди пам’ятає слова батька про «максимальне навантаження».

     По-друге, щаслива доля в того, хто доброзичливо ставиться до інших, до природи – до всього, що його оточує. Саме він отримує моральну підтримку, допомогу від ближніх, яка так часто стає у нагоді на життєвому шляху: без уміння співчувати, дружити, досягати взаєморозуміння не можна почуватися людиною серед людей. Як на мене, то Юлько Ващук, інший герой уже згаданого твору Ніни Бічуї, не почувається щасливо. У нього завищена самооцінка, він у всьому хоче бути першим, але загублений між історичними епохами, які вивчає, і людьми, до яких йому байдуже  і яким він потай заздрить, бо ж вони радіють життю. Юлько хоче спілкуватися, але боїться, навіть його найкращий друг Славко Беркута водночас є в його очах ворогом, якому він мститься підлістю за те, що вважає  життя хлопця надто простим порівняно зі своїм.  

     Отже, на долю людини впливають не тільки певні індивідуально-психологічні особливості, які становлять характер. Визначальним є її прагнення до самопізнання й позитивної самореалізації та життєві орієнтири. Хоча  не останню роль щодо особистості відіграють і зовнішні фактори, зокрема  її оточення та соціальні умови.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Чвіль Леся
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Шило Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Власенко Ганна Олегівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
26 квітня 2018
Переглядів
11849
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку