24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок на тему:" БУДОВА КІСТОК. РОЗВИТОК КІСТОК. З'ЄДНАННЯ КІСТОК."

Про матеріал

Урок на тему:" БУДОВА КІСТОК. РОЗВИТОК КІСТОК. З'ЄДНАННЯ КІСТОК."
Мета: Ознайомити учнів з будовою,розвитком та типами З'ЄДНАННЯ кісток в організмі людини.

Біологія 8 клас підручник В. Соболь

вчителя біології

Новоукраїнського НВК № 8

Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області

Соколенко Єлизавети Михайлівни

Перегляд файлу

ТЕМА.    БУДОВА КІСТОК. РОЗВИТОК КІСТОК. З'ЄДНАННЯ КІСТОК.

Мета:    познайомити учнів з будовою, розвитком і з'єднанням кісток.

Обладнання та матеріали:    фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати будову, розвиток і з'єднання кісток, муляжі різних типів кісток та їх з'єднань.               Базові поняття й терміни:     кістка, будова кістки, окістя, червоний і жовтий кіст­ковий мозок, розвиток кістки, з'єднання кісток, суглоб.

Тип уроку:    комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний етап..........................................................................................2 хв

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності...........3 хв

III.  Вивчення нового матеріалу.........................................................................20 хв

1.   Будова кісток.

2.   Розвиток та ріст кісток.

3.   З'єднання кісток.

IV.  Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів.... 10 хв

V.  Самостійна робота учнів..............................................................................5 хв

VI. Підбиття підсумків уроку............................................................................3 хв

VII. Домашнє завдання.......................................................................................2 хв

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Обговоримо   разом

У російській мові є такий вираз:  «Я промерз до мозга костей». Про який мозок іде мова?

Фронтальне опитування:

1. Охарактеризуйте внутрішню будову кістки.

2. Охарактеризуйте хімічний склад кісток людини.

3. Якими дослідами можна довести наявність тих чи інших хімелементів у кістці.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.  Будова кісток

Робота   з   підручником Учні працюють із текстом підручника, після чого обговорюють такі питання:

«У чому полягають особливості будови кісток?»,

«Як розвивають­ся й ростуть кістки?»

Розповідь   учителя

Кістка, за винятком суглобних поверхонь, вкрита окістям, тонкою, міцною сполучнотканинною плівкою, що оточує кістку зовні й міцно зрослася з нею. Окістя складається із двох шарів: зовнішнього волокнистого і внутрішнього — кісткотвірного (остеогеиного). В остеогенному шарі є не­рухомі остеогенні клітини, за рахунок яких відбувається розвиток, ріст у товщину й відновлення кісток після ушкоджень.

Окістя містить велику кількість нервів й кровоносних судин, воно за­безпечує живлення кістки та її ріст у товщину.

Внутрішні порожнини кістки заповнені червоним і жовтим кістковим мозком. Червоний кістковий мозок містить клітинні елементи, що безпосе­редньо відповідають за кровотворення (стовбурні клітини), імунну систему та кісткотворення (остеобласти та остеокласти).

Жовтий кістковий мозок заповнює порожнини трубчастих кісток і містить жирові клітини, які надають йому жовтого забарвлення.

Розрізняють: довгі (трубчасті), короткі (губчасті), плоскі (широкі), змішані й повітроносні кістки.

Довга (трубчаста) кістка має подовжену середню частину, циліндрич­ної або тригранної форми — тіло кістки, або діафіз, і стовщені кінці — епіфізи. Кожний епіфіз має суглобну поверхню, вкриту суглобним хрящем, що служить для з'єднання із сусідніми кістками. Трубчасті кістки утворю­ють скелет кінцівок і виконують функції важелів. Серед трубчастих кісток Є кістки довгі, (плечова, стегнова, кістки передпліччя та гомілки) та короткі (п'ясткові, плюснові, фаланги пальців).

Коротка (губчаста) кістка має форму неправильного куба або багато­гранника. Такі кістки розташовані в тих ділянках скелета, де міцність кіс­ток має поєднуватися з рухливістю — у з'єднаннях між кістками (кістки зап'ястка, передплюсна).

Плоскі (широкі) кістки беруть участь в утворенні порожнин тіла, виконують функцію захисту, є великими поверхнями для прикріплення м'язів.

Змішані кістки мають складну будову й різноманітну форму. Напри­клад, тіло хребця за формою та будовою належить до губчастих кісток, а дуга й відростки — до плоских.

Повітроносні кістки мають вистелену слизовою оболонкою й заповне­ну повітрям порожнину. До них належать: лобна, клиноподібна, ґратчаста, верхньощелепна кістки.

Демонстрація   різних типів кісток

2.  Розвиток та ріст кісток

Розповідь   учителя

Утворення будь-якої кістки відбувається за рахунок молодих клі­тин — остеобластів, які виробляють міжклітинну кісткову речовину. Кіст­ки можуть розвиватися на основі хрящової тканини. З переходом хрящової моделі кістки в кісткову охрястя стає окістям.

Деякі кістки людини утворюються при злитті кісток, які в процесі розвитку тварин існують окремо одна від одної. Наприклад, лопатка люди­ни розвивається з двох кісток, наявних у плечовому поясі нижчих наземних хребетних — лопатки й коракоїду.

Тривалий ріст організму робить неминучою перебудову кісток: ріст з утворенням нових остеонів і паралельно розсмоктування (резорбція) ста­рих. Окостеніння й ріст кістки є результатом життєдіяльності клітин — ос­теобластів і остеокластів, які виконують протилежні функції - створення й руйнування.

3.  З'єднання кісток

Робота   зі   схемами

Учитель використовує схеми різних з'єднань кісток, для того щоб об­говорити особливості їхньої будови та функцій.

Розповідь   учителя

З'єднання кісток сполучають кістки скелета в одне ціле. Вони тримають їх одну біля одної й забезпечують рухливість. З'єднання кісток мають різну будову й такі фізичні властивості, як міцність, пружність та рухливість. Виокремлюють три види з'єднань кісток.

1.  Нерухомі з'єднання, у яких між кістками є прошарок сполучної тка­нини чи хряща, або утворюється кістковий шов. Щілина або порож­нина між з'єднаними кістками відсутні. Наприклад, хребці куприка або кістки черепа.

2.  Напіврухомі з'єднання, які мають невелику щілину в хрящовому або сполучнотканинному прошарку між з'єднаними кістками. Наприклад, хрящові прокладки між хребцями забезпечують гнучкість хребта.

3.  Рухомі з'єднання, або суглоби, характеризуються наявністю між кіст­ками порожнини та синовіальної мембрани, що вистилає зсередини суглобну капсулу.

Рухоме з'єднання кісток - це суглоб (мал.36,3).

         Будова суглоба.

У суглоба опуклість (голов­ка) однієї кістки входить у западину другої. Поверхні, що дотикаються, вкриті гладеньким (гіаліновим) хрящем, який значно зменшує тертя між кістками і полегшує рухи. Кожний суглоб зовні оточений суглобовою сумкою, що утворена міцною сполучною тканиною. До сумки прикріплені зв'язки і м'язи. У суглобовій сумці є рідина, яка виділяється в порожнину суглоба і діє як мастило, зменшуючи тертя в суглобах.

Розрізняють суглоби одно-, двох- і трьохосьові.

Одноосьові суглоби (н-д, ліктьовий) здійснюють рухи в одному напрямку,  Двохосьові (мал.37,2) (н-д, колінний) - у двох напрямках,

Трьохосьові (мал. 37,3)(н-д, кульшо­вий) - у трьох напрямках.

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Робота   із   зошитом Учні виконують у робочому зошиті завдання

Робота   з   підручником Питання для повторення та обговорення

1.  Що ви знаєте про будову кісток?

2.  Які функції виконує окістя?

3.  Які біологічні функції виконує червоний кістковий мозок?

4.  Які групи кісток ви знаєте?

5.  Як відбувається ріст кісток?

6.  Які функції виконують з'єднання кісток?

7.  Які типи з'єднання кісток ви знаєте?

V. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

Робота   із   зошитом Учні виконують у робочому зошиті завдання

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти на питання наприкінці параграфа. Учні виконують у робочому зошиті завдання № 8 на с. 13.

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку