2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Урок на тему:"Другорядні члени речення. Додаток"

Про матеріал
Тема уроку: «Другорядні члени речення. Додаток» Мета: подати теоретичні відомості; сформувати уміння й навички визначати додаток у реченні, відрізняти його від інших членів речення; використовувати у мовленні. Розвивати уважність, зосередженість, уміння робити узагальнення; удосконалювати навички дослідницько-пошукової, творчої роботи. Виховувати любов до природи, глибоку повагу до людини. Міжпредметні зв’язки: екологія, географія, біологія Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Перегляд файлу

Урок з української мови у 8 класі

Тема уроку: «Другорядні члени речення. Додаток»

Мета: подати теоретичні відомості; сформувати уміння й навички визначати додаток у реченні, відрізняти його від інших членів речення; використовувати у мовленні.

Розвивати уважність, зосередженість, уміння робити узагальнення; удосконалювати навички дослідницько-пошукової, творчої  роботи.

Виховувати любов до природи, глибоку повагу до людини.

Міжпредметні зв’язки:  екологія, географія, біологія

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиці «Прямий додаток», «Додаток, форми вираження», слайди, презентація, підручник.

Епіграф

На світі законів немало,

Я нагадаю один:

Щоб море не висихало,

Треба багато краплин.

                   В. Симоненко


І. Мотивація навчальної діяльності.

 Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми маємо удосконалити, поглибити знання про додаток як член речення, навчатися визначати додатки в тексті, використовувати їх в усному й писемному мовленні, працювати колективно й індивідуально, удосконалювати навички дослідницько-пошукової й творчої роботи, а також сприяти вихованню любові до природи.

Повідомлення учня. 75% поверхні Землі вкрито водою. 97,5% всієї води планети зосереджено в океанах, і лише решта 2,5% - прісна вода. 70% від всієї кількості прісної води перебуває у вигляді льоду. Решта 30% - це підземні води, до яких ми маємо доступ. Але більша їх частина настільки забруднена, що використовувати цю воду вже не можна. І тільки 1% з цієї доступної води (близько 0,007% усієї води Землі) можна назвати чистою та придатною для "прямого" використання людиною.

В 2050 році потреба людства в питній воді збільшиться вдвічі, у порівнянні з сьогоденням. Але водні ресурси (зважаючи на наведені вище цифри) неабияк обмежені. До того ж вони дуже нерівномірно розподілені по різних країнах світу. Більш ніж 1 мільярд людей не має доступу до питної води.

ІІ. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу.

Лекція вчителя з елементами бесіди.

     Додаток – це другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається.

    Додаток відповідає на питання непрямих відмінків кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? (на) кому? (на) чому?

    Додаток може виражатися:

 -  іменниками чи займенниками в непрямих відмінках із прийменниками чи без прийменників;

 -  прикметником, дієприкметником, займенником у значенні іменника:

           -  числівником та сполученням числівника з іменником:

 -  прислівником у значенні іменника:

 -  неозначеною формою дієслова.    

Усі додатки, крім виражених неозначеною формою дієслова, поділяються на прямі й непрямі.

Прямий додаток залежить від перехідного дієслова і стоїть у знахідному відмінку (кого? що?) без прийменника.

Прямий додаток може стояти й у родовому відмінку (кого? чого?) без прийменника:

1. Якщо при дієслові-присудку є заперечна частка не;

2. Якщо дія переходить не на весь предмет, а лише на якусь його частину;

3. Якщо іменник позначає неістоту й залежить від предикативного слова можна, шкода в безособовому реченні (+ слово жаль).

Усі інші додатки непрямі      

Додаток, виражений неозначеною формою дієслова, називається інфінітивним. Неозначена форма дієслова виступає в ролі додатка, коли:

- вона стосується повнозначного дієслова, яке самостійно може виступати в ролі присудка;

- дія, позначувана дієсловами в особовій і неозначеній формах, стосується різних осіб.

Обмежена кількість інфінітивів, що означають найпоширеніші дії (їсти, пити, умиватися, починати) розвинули в собі здатність виступати додатками й при дієсловах інших семантичних груп.

 

*Учнівська презентація (випереджувальне завдання).

 

*Робота з текстом

   Потреба людини у чистій воді постійно зростає. Запаси ж її зменшуються. Тому воду Землі необхідно берегти.

   Берегти воду – значить економно витрачати її. Це не означає, що не треба умиватися, купатися. Але не слід забувати вчасно закривати крани.

   Довгий шлях проходить вода, щоб очищеною потрапити в наш дім. Тож слід задуматися, чи варто мити нею машини. Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

   Добре було б систему, яка очищала б уже використану  воду і кілька разів повертала її для потреб заводів і фабрик. Нафта, яка потрапляє в океан з кораблів, засмучує не тільки любителів пляжів. Розливаючись по поверхні води, вона заважає птахам плавати, а мешканцям підводного світу дихати.

Заводи і фабрики викидають промислові відходи у річки та озера, у повітря. Шкідливі гази повертаються до нас дуже небезпечними кислотними дощами. Надмірне використання добрив на полях і городах також призводить до забруднення водойм.

   Берегти – означає вміло зберігати. Необхідно очищати джерела, ставки й озера від заростей і сміття, накривати кришками колодязі. І, звичайно, треба берегти…ліси. Так, саме ліси. Вони притягують до себе воду, зберігають її. Без лісів земля перетворить на пустелю. Адже все в природі пов’язане між собою.

   Бережіть воду!

 

1. Виразно прочитати текст.

2. Визначити тему тексту, ідею, дібрати заголовок.

3. визначити стиль і тип мовлення.

4. Словникова робота.

5. Зверніть увагу на лексичні та синтаксичні засоби зв’язку в тексті.

*Робота в парах. Виписати з тексту додатки, визначити їх відмінок, прямий чи непрямий.

*Слово вчителя.  Із метою вдосконалення вмінь визначення способів вираження додатків пропоную вам речення, які треба розмістити за таблицею). Робота в групах.

 

 

Слайд 1.

1. Потреба людини у чистій воді постійно зростає.

2. Берегти воду – значить економно витрачати її.

3. Але не слід забувати вчасно закривати крани.

4. Довгий шлях проходить вода, щоб очищеною потрапити в наш дім.   5. Добре було б систему, яка очищала б уже використану  воду і кілька разів повертала її для потреб заводів і фабрик.

6. Розливаючись по поверхні води, вона заважає птахам плавати, а мешканцям підводного світу дихати.

7. Шкідливі гази повертаються до нас дуже небезпечними кислотними дощами.

8. І, звичайно, треба берегти…ліси.

9. Вони притягують до себе воду, зберігають її. Без лісів земля перетворить на пустелю.

10. Адже все в природі пов’язане між собою.

  

Способи вираження додатків (таблиця). Слайд 2.

-  іменники і займенники в непрямих відмінках із прийменниками чи без прийменників;

 

 

-  прикметники, дієприкметники, займенники у значенні іменника:

 

-  числівники та сполучення числівника з іменником:

 

-  прислівники у значенні іменника

 

-неозначена форма дієслова

 

-вигук, звуконаслідувальне слово

 

-нерозкладне словосполучення

 

Самостійна робота учнів.

        1.Доповнити речення:

        Додаток – це…

        2. Знайдіть речення з непрямим додатком.

А) Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

Б) Бережіть воду!

В) І, звичайно, треба берегти  ліси.

Г) Берегти воду – значить економно витрачати її.

3. Знайдіть речення з прямим додатком.

А) Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

Б) Бережіть воду!

 В) Потреба людини у чистій воді постійно зростає.

Г) Без лісів земля перетворить на пустелю.

4. У реченні

Необхідно очищати джерела, ставки й озера від заростей і сміття, накривати кришками колодязі.

додатків:

а) три;

б) чотири;

в) шість.

Г) сім

5. Однорідні додатки є у реченні:

 А) Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

Б) Бережіть воду!

 В) Необхідно очищати джерела, ставки й озера від заростей і сміття, накривати кришками колодязі.

Г) Вони притягують до себе воду, зберігають її.

 6. Тож слід задуматися, чи варто мити нею машини.

А) Виділений додаток ужитий у Н. в.

Б) Виділений додаток ужитий у Р. в.

В) Виділений додаток ужитий у  Д. в.

Г) Виділений додаток ужитий у   З. в.

7. Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

А) Виділений додаток ужитий у Н. в.

Б) Виділений додаток ужитий у О. в.

В) Виділений додаток ужитий у  Д. в.

Г) Виділений додаток ужитий у   З. в.

8. Шкідливі гази повертаються до нас дуже небезпечними кислотними дощами.

А) Виділений додаток ужитий у Н. в.

Б) Виділений додаток ужитий у О. в.

В) Виділений додаток ужитий у  Д. в.

Г) Виділений додаток ужитий у   З. в.

 9. Шкідливі гази повертаються до нас дуже небезпечними кислотними дощами. 

А) Виділений додаток ужитий у Н. в.

Б) Виділений додаток ужитий у Р. в.

В) Виділений додаток ужитий у  Д. в.

Г) Виділений додаток ужитий у   З. в.

10. Але не слід забувати вчасно закривати крани.

А) Виділений додаток ужитий у Н. в.

Б) Виділений додаток ужитий у Р. в.

В) Виділений додаток ужитий у  Д. в.

Г) Виділений додаток ужитий у   З. в.

11. Додаток, виражений займенником, є в реченні:

А) Мабуть, краще скористатися технічною (неочищеною) водою.

Б) Бережіть воду!

В) І, звичайно, треба берегти  ліси.

Г) Берегти воду – значить економно витрачати її.

12. Виконати повний синтаксичний розбір речення.

   Потреба людини у чистій воді постійно зростає.

*Взаємоперевірка. Виставлення оцінок. Узагальнювальна бесіда на основі тестових завдань. Аналіз допущених помилок.

V. Підсумки уроку. Перегляд учнівської презентації на тему: «Бережіть воду».

Домашнє завдання (диференційоване)

І рівень: виписати 6 речень із додатками.

ІІ рівень: скласти 6 речень із додатками.

ІІІ рівень: дослідити кількість і спосіб вираження додатків на прикладі тексту «Бережіть воду»

ЛІТЕРАТУРА

1. Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. — К. : Рад. Школа, 1981. — 176 с.

2. Біляєв О. М., В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило.  Методика вивчення української мови в школі. — К., 1987. — 246 с.

3. Дивосвіт. Твої перші кроки: Кн. Для дітей від 6 років. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2007. – 240 с., ілюстр. – (Популярна енциклопедія школяра).

4. Караман С. О. для студентів вищих закладів освіти. Методика навчання української мови в гімназії : Навчальний посібник.— К. : Ленвіт, 2000. —

272 с.

5. Караман С.О., О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша та ін. / за ред. С. О. Карамана. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови: українська мова. 8–9 класи. — К. : Грамота, 2009. — С. 3.

6. Плиско К.М. Теорія і методика навчання української мови в середній школі. — 2-ге вид., перероблене й доповнене. — Х. : ХНПУ, 2005.

7.  Рідна мова : підруч. для 8 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб. вивч. укр. мови / В. І. Тихоша, С. О. Караман ; за ред. д-ра філол. наук, проф. М. Я. Плющ. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Освіта, 2004. — 240 с.

 

docx
Додано
13 квітня 2020
Переглядів
451
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку