Урок на тему "Природо заповідний фонд України"

Про матеріал
перевірити рівень знань і практичних вмінь та навичок учнів ; удосконалити в процесі виконання роботи навички узагальнення, систематизації, аналізу здобутих знань.
Перегляд файлу

Тема уроку: Природно-заповідний фонд України 

Мета: сформувати в учнів знання про природно-заповідний фонд  України та його основні категорії,познайомити учнів з основними законодавчими актами про природно-заповідний фонд України.

Предметні географічні компетентності, що мають бути сформовані на уроці.

Знання

Факти:  У 1990 року, був створений перший в Україні регіональний ландшафтний парк. “Дністровський каньйон” у Тернопільській області.

Уявлення:   природних та біосферних заповідників, парків, заказників.

Поняття: природно-заповідний фонд, регіональний-ландшафтний парк

Вміння і навички

Інтелектуальні:наслідки утворення природно заповідних територій

Навчальні: знаходження інформації за різноманітними джерелами.

Прикладні:наведення прикладів для збереження природно заповідного фонду.

Засоби навчання: атласи, підручники, карта «Природно-заповідний фонд України», фізична карта «України».

Тип уроку: урок формування і застосування нових знань.

ХІД  УРОКУ

І. Підготовка учнів до навчально - пізнавальної діяльності (максим 5 хв.)

1 . Організація уваги і роботи учнів.

Інструктаж щодо організації робочого місця учня та оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці.

2. Повідомленння теми, завдань, і перелік предметних компетентностей уроку.

3. Актуалізація та практичний досвід пізнань учнів.

    Для чого слід охороняти ландшафти та їхні природні компоненти?

4..Пояснення критеріїв та котролю навчальної діяльності учнів на уроці: на уроці діє система накопичення балів- сума балів,зароблених учнями під час поточного контролю навчальних досягнень за минулий урок та домашню роботу оцінюється від 1-12 балів; виконання навчальних завдань у процесі вивчення нового матеріалу оцінюється  від 1 до 6-ти балів. Кількість набраних балів фіксується упродовж уроку потім сумарна кількість балів визначить оцінку, яку отримують учні за урок.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.(3-5 хв.)

1.Пояснення значення знань і вмінь які будуть формуватися для розв’язання    життєвих задач і проблем.

Притча про мотивацію

   Монах, що керує будівництвом собору, вирішив подивитися, як працюють робітники. Він підійшов до першого і попросив розказати про свою роботу: «Я сиджу перед каменем і працюю різцем. Нудна і важка робота, - сказав той зі злістю». Монах підійшов до другого і запитав його те саме: «Я ріжу камінь і цим заробляю гроші. Тепер моя сім’я не голодує»,  - стримано відповів той.  Монах запитав і третього про його роботу: «З боку, здається, що я ріжу камінь. Але насправді я будую Собор, який простоїть тисячу років. Я будую майбутнє»,- посміхнувшись сказав робітник.  Про що ж ідеться у даній притчі?

      Тому, сьогодні на уроці ми будемо вирішувати важливе питання, що потрібно нам, щоб ми жили в здоров’ї, благополуччі довго і щасливо, бо історія нас вчить, що мудрість будь-якого народу проявляється в тому, як зберігаються природні умови його існування та використовуються ресурси, добробут сучасних і майбутніх поколінь.

ІІІ ВИВЧЕННЯ НОВОГО  МАТЕРІАЛУ

1.Актуалізація опорно-географічних знань

Для чого людині необхідні знання про природо-заповідний фонд?

2. Сприймання та початкове усвідомлення географічних карт, понять, номенклатури.

Природні ландшафти, що сформувалися на території України, завдяки своїм оптимально сприятливим для життя людини умовам зазнали значного антропогенного (а від середини XIX ст. ще й інтен­сивного техногенного) навантаження. За час тривалої «війни» з при­родним середовищем знищено багато видів рослин і тварин, вирубано великі масиви лісів, осушено болота, знищено малі річки, підтопле­но чи засолено внаслідок хижацького видобутку корисних копалин значні площі родючих земель; гігантські території забруднено радіо­активними речовинами, сільськогосподарськими, комунальними та промисловими відходами.

Така діяльність залишила в Україні дуже мало незайманих або малозмі-нених ділянок природних угідь, які в умовах критичного стану природного середовища стали справжнім національним багатством, золотим фондом України. Ось чому питання збереження цих унікаль­них у природному та культурному відношенні куточків України вод­ночас із розробкою наукових основ раціонального природокористу­вання стає одним із пріоритетних напрямків сучасної внутрішньої політики держави.

3.  Формування учнями географічних понять причинно – наслідкових зв’язків

Розповідь учителя.

Природно-заповідний фонд – це ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти якi мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

До природно-заповідного фонду належать природні й біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам’ятки садово-паркового мистецтва. (Рис 6)

(Учні замальовують в зошит)

Картинки по запросу "схема природно заповідний фонд""

Рис.6 Структура території природо заповідного фонду України

Природні заповідники — території або акваторії, які виділені для збереження й охорони типових або унікальних природних комплексів і об’єктів. Вони є науково-дослідними установами, які досліджу­ють природні комплекси і компоненти, природні процеси і явища, розробляють наукові основи та рекомендації з охорони природи. Заповідники є еталонами природи, у їх межах господарська діяльність не проводиться.

Завдання

За картою атласу «Природно-заповідний фонд» визначте, які природні заповідники створені в Україні. Результати оформіть у вигляді таблиці

Назва

Рік створення

Площа,га

Місцезнаходження

Природна зона (країна)

Адміністративна область

Канівський

1923

2027

лісостеп

Черкаська

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники — природоохоронні науково-дослідні установи з міжнародним статусом. Це значні природні території (акваторії), що пильно охороняються. Їх виділяють відповідно до програми  ЮНЕСКО «людина і біосфера» для створення міжнародної мережі територій з особливою охороною, з метою обміну інформацією щодо природи і раціонального вивчення екосистем, порівняння результатів дослідження аналогічних природних комплексів у різних районах Землі.

(Продовження таблиці)

За картою атласу «Природно-заповідний фонд» визначте, які біосферні заповідники створені в Україні. Результати оформіть у вигляді таблиці

Назва

Рік створення

Площа,га

Місцезнаходження

Природна зона (країна)

Адміністративна область

«Асканія нова»

1898

33 307,6

степова

Херсонська

 

 

 

 

 

 

Регіональний ландшафтний парк  є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Організовуються з вилученням або без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів

 (Учитель диктує, учні записують)

Головні завдання регіональних ландшафтних парків:

  • збереження цінних природних та історико-культурних комплексів та об'єктів;
  • створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об'єктів;
  • сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

За картою атласу «Природно-заповідний фонд» визначте, які регіонально ландшафтні парки створені в Україні. Результати оформіть у вигляді таблиці

Назва

Рік створення

Площа,га

Місцезнаходження

Природна зона (країна)

Адміністративна область

РЛП«Нижньоворсклянський»

2002 р

23 220 га

Лісостепова

Полтавська

 

 

 

 

 

 

Законодавчі акти Природно заповідного фонду

В Україні формується система природо-заповідного законодавства, що включає, наступні основні блоки законодавчого і підзаконного регулювання: конституційне регулювання(ст. 13, ст. 66 Конституції України), спеціальне природо-заповідне регулювання, що базується на нормах Закону України «Про природо заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., та ін..

Природно-заповідний фонд Полтавської області налічує 384 території та об'єкти загальною площею 142426,8715 га, що становить 4,95% від загальної площі області.  З них 46 заказників, у тому числі 11 державного значення; 92 пам'ятки природи, серед яких — 1 державного значення; Устимівський дендропарк; 20 парків  пам'яток садово-паркового мистецтва, з них 4 — державного значення; 10 заповідних урочищ.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗУВАННЯ

Що таке природо - заповідний фонд?

Які категорії природо заповідного фонду ви знаєте?

V. КОМЕНТУВАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

1.Підручник §38.

2.підгот,до контрольної роботи .

VI. ПІДБИВАННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 

 

docx
Додано
4 серпня 2022
Переглядів
698
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку