10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему "Розробка плану створення презентації. Прзентація-фотоальбом"

Про матеріал

Даний ресурс містить конспект уроку інформатики з теми «Комп'ютерні презентації» для учнів 6 класу, який знайомить учнів з поняттям плану, мети, структури, сценарію створення презентації, окремим видом презентації - фотоальбомом та вчить розробляти план створення презентації, створювати та зберігати фотоальбом

Перегляд файлу

Урок № 4

Тема. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

Мета: формувати інформаційну компетентність учнів, пояснивши їм поняття плану, мети, структури та сценарію створення презентації, навчаючи розробляти план створення презентації, створювати та зберігати фотоальбом; закріпити навички роботи з редактором презентацій PowerPoint (вставка та форматування графічних об’єктів, введення, редагування та форматування текстових об’єктів на слайдах  комп’ютерної презентації); розвивати комунікативну компетентність учнів, пізнавальний інтерес, швидкість виконання дій на комп’ютері, навики роботи з мишею та клавіатурою; виховувати здоров’язбережувальну компетентність учнів, культуру користувача ПК, їх художній, естетичний смак та грамотність.

Тип уроку: формування знань, закріплення вмінь та навичок.

Обладнання: комп’ютери, мультимедійний проектор та екран, презентація «Урок 4_Розробка плану створення презентації. Фотоальбом», онлайн-тест «Графічні та текстові об’єкти слайдів», файли з графічними зображеннями.

Хід уроку

 1.      Організаційний момент
 2. Актуалізація знань,  перевірка домашнього завдання
  1.     Комп’ютерне тестування – виконання онлайн-тесту «Графічні та текстові об’єкти слайдів».
  2.     Демонстрація окремими учнями презентації «Мій улюблений вид спорту» (завдання 5 на ст. 65 підручника [1] домашнього завдання).
 3. Оголошення теми та мети уроку

Тема сьогоднішнього уроку «Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації».                       Слайд 1

Під час уроку ви навчитеся розробляти план створення презентації, створювати та зберігати один із видів презентації – фотоальбом.

 1. Етап рефлексії

Фотоальбом – це презентація, призначена для демонстрації фотографій.

                                                                                                         Слайд 2

Тож містить вона графічні об’єкти – зображення, фотографії та текстові – підписи, коментарі до них. На попередніх уроках ми з вами вчилися вставляти на слайди комп’ютерної презентації та опрацьовувати графічні та текстові об’єкти. Тож я зараз пропоную кожному з вас за п’ятибальною шкалою оцінити, на скільки ви готові створити презентацію фотоальбом.

Шкала самооцінки :                                                                        Слайд 3

 •    0 балів – я зовсім не вмію працювати з текстовими та графічними обєктами слайдів;
 •    1 бал – я вмію вставляти тільки графічні (тільки текстові) обєкти на слайди, але не вмію опрацьовувати їх;
 •    2 бали – я вмію вставляти текстові й графічні обєкти на слайди, але не вмію опрацьовувати їх;
 •    3 бали – я вмію вставляти текстові й графічні обєкти на слайди, редагувати та форматувати текст;
 •    4 бали - я вмію вставляти текстові й графічні обєкти на слайди, редагувати та форматувати текст, змінювати значення властивостей графічних обєктів;
 •    5 балів – я досконало володію навичками вставки та опрацювання текстових та графічних обєктів слайдів.
 1.   Мотивація діяльності на уроці

 Для успішного виконання будь-якого завдання доцільно спланувати свою роботу. Це стосується і створення комп’ютерної презентації.     Слайд 4

 1.    Засвоєння нових знань і умінь

Міні-лекція вчителя:

При складанні плану створення презентації, перш за все потрібно визначити мету створення презентації, тобто вирішити, хто буде вашими слухачами та що саме ви хочете їм розповісти.                                    Слайд 5             

Наприклад, якщо ви готуєте звіт про відвідування зоопарку для виступу на уроці природознавства, то метою створення вашої комп'ютерної презентації буде продемонструвати вчителю та однокласникам, яких тварин ви побачили, повідомити, що нового про них дізналися та яке враження отримали від спостереження ними.

Потім потрібно підібрати матеріали, які будуть розміщені на слайдах презентації.                                                                                              Наприклад, після перегляду всіх фотографій, що збереглися у вас після відвідування зоопарку, ви відібрали лише вісім з них для розміщення в презентації.                                                   

Наступний етап – визначення  структури комп’ютерної презентації. Структура (лат. structure – побудова, розміщення) - внутрішня будова чогось,  взаємозв'язок частин цілого. Для цього потрібно визначити порядок розташування вибраних матеріалів, кількість слайдів, потрібних для їх розміщення, підібрати заголовки слайдів, вибрати макет і вміст кожного слайда.                                                                                                       Слайд 6

Наприклад, фотографії, які ви відібрали, ви вирішили розмістити в такій послідовності: спочатку фотографії звірів, потім - птахів, на завершення - плазунів. Для цього може знадобитися п’ять слайдів: титульний слайд із заголовком «В гостях у тварин» і підзаголовком з вашим прізвищем; кожний із чотирьох наступних слайдів міститиме заголовок (наприклад, «Звірі наших лісів», «Звірі гір та пустель», «Птахи», «Плазуни»), по дві фотографії, розміщені поруч, та підписи під ними. Це і буде структура вашої комп’ютерної презентації - фотозвіту.

Після того як визначено мету створення комп'ютерної презентації, відібрані матеріали, що будуть розміщені в ній, та визначено її структуру, потрібно продумати послідовність ваших дій щодо створення її у середовищі редактора презентацій, тобто скласти сценарій створення презентації. Сценарій (лат. scaena - сцена, майданчик, де відбувається вистава) - детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій. При створенні зображення у графічному редакторі ми планували послідовність побудови окремих об’єктів зображення. Так само при створенні презентації у редакторі презентацій нам потрібно спланувати послідовність створення окремих об'єктів презентації - слайдів, текстових і графічних об'єктів тощо.                                                                        Слайд 7

Наприклад,  розглянемо сценарій створення презентації-фотоальбому в програмі PowerPoint.

Як я уже говорила на початку уроку, фотоальбом - це презентація, що призначена для демонстрації фотографій.                                            Слайд 2

У програмі PowerPoint є спеціальний інструмент, призначений для швидкого створення фотоальбому з певною структурою.                     

Фотоальбом, створений з використанням цього засобу, складається із слайдів, на кожному з яких, за виключенням титульного, розміщується однакова кількість зображень (1, 2 або 4). Слайди фотоальбому можуть містити заголовки та написи для введення пояснень до зображень.

Створення фотоальбому розпочинається з вибору кнопки Фотоальбом на Стрічці на вкладці Вставлення в групі Зображення.          Слайд 8

(Викладення наступного блоку матеріалу міні-лекції вчитель супроводжує  ілюстрацією виконання відповідних дій по створенню фотоальбому «В гостях у тварин» в середовищі редактора презентацій PowerPoint, використовуючи файли з графічними зображеннями з папки «Тварини»)

У результаті відкривається діалогове вікно Фотоальбом.

Використовуючи інструменти вікна Фотоальбом, можна підготувати список зображень для розміщення у презентації, вибрати макет слайдів, форму та колір рамки для зображень, кольорове оформлення слайдів тощо.

Щоб вибрати фотографії, які планується розмістити у фотоальбомі, потрібно:

 1.     Вибрати кнопку Файл або диск у вікні Фотоальбом.
 2.     Відкрити папку, що містить файли із зображеннями, у вікні Вставлення нових рисунків.
 3.     Вибрати файли для вставлення у фотоальбом. Для вибору одного файлу потрібно вибрати його значок. Для вибору кількох файлів – вибрати їх значки, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl на клавіатурі. Для вибору всіх файлів з папки потрібно вибрати перший з них, після чого натиснути клавішу Shift та, не відпускаючи її, вибрати останній файл.
 4.     Вибрати кнопку Вставити.

Імена вибраних файлів будуть виведені у списку Рисунків в альбомі вікна Фотоальбом. В області Перегляд відобразиться ескіз зображення з файлу, ім'я якого буде вибрано в списку.

У майбутньому фотоальбомі зображення будуть розміщені в тому самому порядку,  як імена файлів у списку Рисунків в альбомі. Цей порядок можна змінити, перемістивши  деякі імена ближче до початку списку, а деякі - ближче до кінця. Для цього потрібно вибрати ім'я файлу та натиснути кнопку для переміщення вгору або кнопку для переміщення вниз.

Для того щоб видалити зі списку зайве зображення, потрібно вибрати його ім'я у списку Рисунків в альбомі та вибрити кнопку Видалити.

Якщо зображення на деякій фотографії розміщено не вертикально, а горизонтально, то потрібно натиснути кнопку для повороту зображення на кут 90 градусів проти годинникової стрілки або кнопку для повороту за годинниковою стрілкою.

У вікні Фотоальбом можна також виконати деякі налаштування майбутньої презентації. У списку поля Розмічування рисунка можна вибрати однаковий макет для всіх слайдів презентації (за виключенням титульного). При цьому вибраний макет відобразиться на ескізі слайда. У списку поля Форма рамки можна вибрати однакову форму і колір рамок, у яких знаходитимуться всі зображення фотоальбому.

Якщо вам потрібно підібрати кольорове оформлення вашого фотоальбому, то ви можете вибрати один із зразків оформлення. Для цього потрібно вибрати кнопку Огляд, у вікні Вибір теми вибрати зразок оформлення слайдів і кнопку Вибрати.

Серед об'єктів вікна Фотоальбом є новий для вас об'єкт - прапорець. Прапорці використовують для встановлення певного режиму або його скасування. Для встановлення режиму потрібно вибрати прапорець, після чого в ньому з'являється позначка такого виду: . Для скасування режиму прапорець вибирають повторно, після чого позначка зникає. Якщо встановити позначку прапорця Назви під УСІМА рисунками, то при створенні фотоальбому під кожним зображенням буде створено напис. Текстом написів будуть імена файлів зображень.

Після вибору у вікні Фотоальбом кнопки Створити створюється презентація, що містить таку кількість слайдів, яка потрібна для розміщення всіх вибраних зображень, з усіма вибраними налаштуваннями.

Для завершення роботи над створенням фотоальбому потрібно відредагувати текст у заголовку та підзаголовку титульного слайда, у заголовках інших слайдів, а також у написах, розміщених поруч із зображеннями.

Створений фотоальбом можна змінити, вибравши у списку кнопки Фотоальбом команду Редагувати фотоальбом. У результаті відкриється вікно Редагування фотоальбому такого самого виду, як вікно Фотоальбом, лише назва кнопки Створити зміниться на Оновити. У цьому вікні можна змінити налаштування фотоальбому, у тому числі додати або видалити зображення, змінити їх порядок тощо та зберегти зміни вибором кнопки Оновити.

До створеного фотоальбому можна додавати інші текстові та графічні об'єкти.             

Таким чином, сценарій створення фотоальбому може бути таким: 

                                                                                                        Слайд 9

 1.     Виконати послідовність дій для створення фотоальбому: Вставлення => Зображення => Фотоальбом.
 2.     Вибрати та впорядкувати зображення.
 3.     Вибрати макет слайдів та оформлення презентації.
 4.     Застосувати вибрані налаштування.
 5.     Відредагувати створений фотоальбом.
 1.     Формування практичних навичок/ Робота на уроці
 1.     Фізкультхвилинка                                                                    Слайд 10

Один - піднести руки вгору,

Два - нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги

І торкайтеся підлоги.

Три, чотири - прямо стати

Будемо відпочивати.

 1.     Повторення учнями правил безпечної роботи з комп’ютером.

                                                                                                     Слайд 11

 1.     Вправа «Лицарський турнір»: Двоє учнів виходять до дошки, один ставить запитання, другий – відповідає на нього і після цього ставить це ж запитання першому учневі. Всі інші учні аналізують відповіді та визначають переможця «турніру».

Запитання: У вас є фотографії вулиць, будинків, парків, пам’ятників та визначних місць вашого села. Визначте:

 1.     Якою може бути мета створення фотоальбому, у якому ви використаєте ці фотографії?
 2.     Перед ким ви зможете виступити з такою презентацією?
 3.     Якою може бути структура цієї презентації?
 4.     Скільки слайдів може бути у цій презентації?
 5.     Якими можуть бути заголовки слайдів?
 6.     Запропонуйте сценарій створення цієї презентації.

                                                                                                     Слайд 12

 1.     Індивідуальна робота з подальшою презентацією результатів вчителю: Створіть фотоальбом Домашні улюбленці для демонстрації фотографій тварин, птахів і риб, яких люди утримують вдома. Розмістіть на кожному слайді заголовок і чотири фотографії, вибравши файли з фотографіями з вказаної вчителем папки. Виберіть рамки для фотографій і зразок оформлення на свій смак. Підписи під зображеннями – назви тварин, птахів і рибок, що зазначені в іменах файлів. У підзаголовок на титульному слайді введіть ваше прізвище та ім’я. Збережіть презентацію у вашій папці з іменем індивідуальне завдання.                                                        Слайд 13
 2.     Додаткове завдання (для учнів, які раніше за інших вірно справилися з виконанням попереднього завдання): Запропонуйте структуру фотоальбому, якщо вашою метою є повідомлення на годині спілкування про Літні Олімпійські ігри 2016 року та участь у них українських спортсменів.
 1. Підсумок уроку
 1.     Вправа «Мікрофон»: учні знову оцінюють свої вміння за п’ятибальною шкалою та висловлюють свої думки з приводу того, чого вони навчилися на уроці, чи вдосконалили свої уміння.                                                              

                                                                                                        Слайд 3

 1.     Оцінювання учнів.
 1. Домашнє завдання: вивчити основні поняття конспекту в зошитах, виконати завдання: Створіть презентацію-фотоальбом Моя сім’я для виступу на родинному святі, дібравши самостійно матеріали та оформлення.

                                                                                                        Слайд 14

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: Підручник для 6-го класу ЗНЗ. – К.: Генеза, 2017. – 136 с.
 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: Підручник для 5-го класу ЗНЗ. – К.: Генеза, 2013. – 200 с.
 • О.М.Левченко, І.В.Коваль, І.О.Завадський Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник – К.: Вид. група BHV, 2011. – 368 с.
 • Т.М.Свистунова Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту:  навчальне видання. – Х.: Вид. група «Основа», 2010 – 76, [4] с.
doc
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1977
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку