2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок на тему: "Сім'я і шлюб"

Про матеріал

Розробка уроку сприятиме активному і цікавому проведенню уроку правознавства у 9 класі, матеріал містить значну частину теоретичного матеріалу, а також чимало правових ситуацій для вирішення.

Перегляд файлу

1

 

     9 -й клас                                                                                                    Історія України               

Автор:

Вчитель історії і правознавства

ЗЗСО «КСЛІ»

Гук Олександр Іванович

 

 

Тема розробки уроку: «Сім’я і шлюб».

 

Мета уроку:

 • ознайомити учнів з основами сімейного права, поняттями шлюб, сім’я, порядком реєстрації шлюбу, правами та обов’язками подружжя, особистими та майновими правами й обов’язками батьків і дітей;
 • підвести учнів до розуміння важливості знання та дотримання норм сімейного права;
 • застосовувати знання з теми для аналізу правових ситуацій;
 • розвивати вміння аналізувати нормативні документи, використовувати їх для розв’язання правових ситуацій, виховання громадянських якостей особистості;
 • виховувати повагу до сімейних цінностей.

Обладнання: персональний комп’ютер, інтерактивна СМАРТ-дошка, проектор, Конституція України, витяги із Сімейного кодексу України, інтерактивні схеми «Порядок укладання шлюбу», «Умови шлюбу», інтерактивні таблиці «Особисті і майнові права подружжя», «Визнання шлюбу недійсним», підручник С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко «Правознавство», 10 клас, Київ, «Генеза», 2010 р.

Основні поняття: сім’я, шлюб, сімейне право.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Націлити дітей на розгляд певних завдань уроку.

ІІ. Мотиваційний момент.

Опис : Результат пошуку зображень за запитом "сім'я діти батьки"«Любов до сім’ї усіх благородних людських почуттів є найбільш поширеною і найміцнішою, і вона значною мірою благотворно впливає на життя кожного із нас».

Учитель показує учням малюнок, де зображені чоловік, дружина та діти, та питає, що вони бачать на  малюнку? Діти відповідають, що вони бачать сім’ю. Учитель продовжує розповідь і наголошує на тому, що у житті кожної людини  сім’я посідає особливе місце. У сім’ї зростає дитина, і з перших років свого життя вона засвоює норми людських стосунків, все, що притаманне родині. Сімейне життя вимагає набагато більшого, ніж просто відносини з однокласниками, знайомими і друзями.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і  вмінь учнів

Здійснюється із застосуванням гри «Асоціації».

Учні висловлюють свою думку про те, з чим у них асоціюється поняття «сімя» та «шлюб». Учитель записує на дошці ці асоціації.

ІV. Оголошення теми, мети, плану, епіграфу уроку.

Тема нашого уроку «Сімейне право».

Очікувані результати:

 • Давати визначення понять «сім’я», «шлюб», «сімейне право».
 • Розкривати умови й порядок укладення та припинення шлюбу; підстави визнання шлюбу недійсним; зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей.
 • Вміти застосовувати знання з теми для аналізу правових ситуацій.

V. Вивчення нового матеріалу.

План уроку:

 1. Що таке сім’я та шлюб.

2. Порядок укладення шлюбу.

3. Права та обов’язки  подружжя.

4. Особисті та майнові права й обов’язки батьків і дітей.

 

1. Що таке сім’я, шлюб та сімейне право.

 • Розповідь учителя.

 Шлюб та сім’я протягом багатьох століть були невідємними елементами соціальної структури будь-якого суспільства. Вони вважаються фундаментальними соціальними інститутами, які забезпечують відтворення та стійкість людського суспільства. Були часи, коли сім’ї не існувало. Люди жили у первісному стаді. Все було спільним, утому числі й діти. Але ті часи минули. Сім’я існує вже тисячі років. І всі прекрасно знають, що краще жити в сім’ї, ніж без неї. Згідно з Конституцією України, статті 51 «Шлюб добровільний, рівноправний сімейний союз жінки і чоловіка. Кожний з подружжя має рівні права та обов’язки в шлюбі та сім’ї».

Сім’я – спільне проживання осіб, яке ґрунтується на шлюбі або кровній спорідненості, пов’язане спільним побутом та взаємною відповідальністю. Один і з подружжя за певних обставин (навчання, робота, догляд за батьками, лікування) може проживати окремо.

Сімейне право – це галузь права, яка складає сукупність правових норм і принципів, що регулюють і охороняють особисті і пов’язані з ними майнові відносини фізичних осіб виникають із шлюбу і належності до сімї.

 • Робота зі схемою.

Використовуючи схему «Особливості сімейний правовідносин» (підручник стор.339), визначити підстави виникнення сім’ї.

 

2. Порядок укладення і припинення шлюбу.

Історія права.

Абориген Австралії стає холостим, лише сказавши дружині: «Пішла».

- Визначити умови, які, на думку учнів, необхідні для реєстрації шлюбу, або умови при яких не допускається шлюб.

 • Робота зі схемою.

На підставі схеми в підручнику стор. 343  «Обставини, за наявності яких шлюб не може бути зареєстрований», висловити свою думку, чому запроваджено зазначені в схемі обмеження.

 • Робота зі схемою.

На підставі схеми в підручнику стор. 344  «Припинення шлюбу внаслідок його розірвання », висловити свою думку, чому існують такі правові положення.

 

 

3. Права та обов’язки  подружжя.

 •      Розповідь учителя.

 Після укладення шлюбу у подружжя зявляються відносно одне одного певні права та обов’язки, їх регулює Сімейний кодекс України. Їх поділяють на особисті (немайнові) і майнові. Зараз в Україні лише незначна частка шлюбів укладається з одночасним укладенням шлюбного договору. Шлюбний договір може регулювати виключно питання матеріального характеру і не стосується особистих немайнових прав подружжя.

 •          Робота зі схемою.

На підставі схеми в підручнику стор. 345  «Майнові і немайнові права подружжя», висловити свою думку, чому існують такі правові положення.

            На подружжі лежить обов’язок турбуватися про сім’ю. Це означає, що дружина та чоловік зобов’язані спільно піклуватися про побудову сімейних відносин між собою та іншими членами родини на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. Чоловік зобов’язаний утверджувати в сім’ї повагу до матері, а дружина зобов’язана утверджувати в сім’ї повагу до батька.

 Шлюб створює для подружжя й особливий особистий обов’язок – не вступати в інші шлюбні правовідносини під час дії раніше укладеного шлюбу. Особа вправі перебувати одночасно у багатьох цивільних, трудових, адміністративних й інших правовідносинах, але не можна перебувати в кількох шлюбних правовідносинах.

 

4. Особисті та майнові права й обов’язки батьків і дітей.

 

Взаємні права та обов'язки батьків і дітей базуються на походженні дітей, засвідченому в установленому законом порядку.

Походження дитини засвідчується відповідним записом.

Батьки й діти зобов'язані надавати один одному моральну й матеріальну допомогу. При цьому діти, походження яких установлене за заявою батьків чи рішенням суду, мають ті самі права та обов'язки щодо батьків, що й діти, які народилися від батьків, які перебувають у шлюбі.

До особистих прав та обов'язків батьків щодо дітей слід віднести: право та обов'язок присвоїти дитині прізвище, ім'я та по батькові; право та обов'язок виховувати й утримувати дітей; право визначити місце їх проживання; право забезпечувати їхні інтереси за розгляду спорів про них.

До майнових прав та обов'язків батьків і дітей належать; право та обов'язок батьків з управління майном дітей, обов'язок і тих, і тих поважати спільну й роздільну власність і т. д. До того ж і батьки, і діти мають взаємні аліментні обов'язки. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, а повнолітні діти зобов'язані утримувати й піклуватися про непрацездатних батьків. Так, аліменти на неповнолітніх дітей з їхніх батьків стягуються в розмірі; на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох та більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків, але не менш як 25% мінімальної заробітної платні на кожну дитину.

У разі стягнення аліментів із батьків на непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі з урахуванням матеріального становища особи, яка сплачує аліменти, та особи, яка має їх одержувати.

 • Робота зі схемою.

На підставі схеми в підручнику стор. 348  «Майнові і немайнові права батьків і дітей», висловити свою думку, чому існують такі правові положення.

 

VІ. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів.

 •                     Розв’язування правових ситуацій.

Важливим інструментом вивчення правознавства є вирішення задач, які допомагають опанувати законодавчі акти в практичному та ціннісному вимірі.

Учитель поділяє клас на 4 групи для розв’язування правових задач. Кожна група отримає свою задачу, проведе роботу з наданим вчителем інформаційним матеріалом для її розв’язання. Очолювати роботу кожної групи буде капітан, який буде контролювати процес розв’язання задачі.

Група 1.

Правова ситуація.

Сидоров подав до РАЦСу заяву про реєстрацію шлюбу з Петровою. Через декілька днів до РАЦСу прийшла Козлова та попросила не реєструвати шлюб Сидорова, оскільки вона та Сидоров проживають уже декілька років разом; всі сусіди, знайомі вважають їх чоловіком та дружиною, хоча шлюб не зареєстрований.

 Дайте правовий аналіз ситуації.

Чи зміниться Ваше рішення, якщо виявиться, що у Сидорова та Козлової є спільна дитина?

Орієнтовна відповідь.

 Ці правовідносини відносяться до сімейного права, і основним документом, що врегульовує ці відносини, є Сімейний кодекс України.

 Шлюб – сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у державних органах реєстрації актів цивільного стану.

 Прохання Козлової не реєструвати шлюб Сидорова з Петровою є неправомірним, тому  що Козлова з Сидоровим не перебували в зареєстрованому шлюбі, адже Сімейний кодекс України передбачив таку ситуацію у статті «Одношлюбність», що свідчить, що чоловік (жінка) не може перебувати у декількох зареєстрованих шлюбах. А якщо шлюб Козлової та Сидорова не був зареєстрованим, то прохання Козлової є неправомірним.

 Якщо у Козлової та Сидорова є спільна дитина, то це ситуацію стосовно шлюбу не змінить, а Сидоров просто буде утримувати дитину, тобто платити аліменти у твердій грошовій сумі у частці від доходу.

Група 2.

Правова ситуація.

При розподілі майна нажитого в шлюбі громадянин В. в суді зазначив, що одержавши заробітну плату він придбав унікальний деревообробний станок для професіональних занять і рахує його особистою власністю.

Наступного разу він придбав холодильник для забезпечення потреб усієї сім’ї і передав його у спільне користування. На його думку холодильник стає спільною сумісною власністю подружжя та має бути розділений.

Питання: Як повинен вирішити спір суд?

   Орієнтовна відповідь.

Згідно ст.. 57 СКУ особистою власністю чоловіка або дружини є речі, придбані на заробітну плату, пенсію, стипендію, які не були внесені до сімейного бюджету, за винятком речей, призначених для спільного користування і переданих у спільне користування. Отже суд повинен холодильник розділити, а станок залишити чоловікові.

Витяг. Сімейний кодекс України

Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу

1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. 

2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.

Група 3.

Правова ситуація.

Володимир та Ганна, які перебували у шлюбі з 2001 р. і виховували дочку, що

народилася 2003 року, у січні 2010 р. звернулися до суду зі спільною заявою про розірвання шлюбу. Разом із заявою, відповідно до вимог ст. 109 СК, ними було подано до суду письмовий договір про те, з ким із них буде проживати дочка, яку участь у забезпеченні умов життя дочки братиме Володимир, з яким дочка не проживатиме, а також за яких умов Володимир реалізуватиме право на особисте виховання дочки. Однак суд відклав розгляд заяви до отримання висновку органу опіки та піклування щодо відповідності договору до прав та інтересів дитини. Чи правомірним є рішення суду щодо обов’язкової наявності вищезазначеного висновку? Свою відповідь обґрунтуйте.

Орієнтовна відповідь.

Рішення суду щодо обов’язковості висновку органу опіки та піклування не може вважатися правомірним. Це пояснюється тим, що, відповідно до ст. 19 СК, орган опіки та піклування надає суду висновок щодо розв’язання низки спорів щодо дитини. Але в ситуації, що аналізуємо, спору немає. Тому висновок органу опіки та піклування щодо відповідності договору до прав та інтересів дитини не є обов’язковим.

Група 4.

Правова ситуація.

Громадянин Іванов С.М. та громадянка Федоркіна А.П. подали до місцевого РАГЦ заяву про одруження. Після визначеного законодавством України терміну реєстрація шлюбу не відбулася так як громадянка Федоркіна А.П. дізналася про те, що її наречений був раніше одружений та має двох малолітніх дітей на яких він зобов’язаний згідно рішення суду виплачувати аліменти.

Іванов С.М. в місцевий суд подав позовну заяву про  відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди мотивуючи заяву тим, що його сторона готувалася до шлюбу. До позовної заяви було надано підтверджуючі документи.

Запитання. Як повинен вирішити справу місцевий суд згідно Сімейного кодексу України ?

 

Орієнтовна відповідь.

Згідно ст.. 31 Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України відповідач має обов’язок відповідати перед позивачем тільки за матеріальну шкоду яку вона нанесла відказом від реєстрації шлюбу. Але в даному випадку причини  відказу від реєстрації шлюбу були вагомі і суд повинен відмовити в позовній заяві в повному обсязі.

Витяг Сімейний кодекс України.

Стаття 31. Зобов’язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб

3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Такі затрати не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого, прихованням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо).

4. У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв’язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом.

У разі розірвання договору особа зобов’язана повернути річ, яка була їй подарована, а якщо вона не збереглася – відшкодувати її вартість.

 

Після опрацювання правових ситуацій, кожна група презентує свої результати. Представник групи (капітан або визначений ним інший учасник групи) звітує перед класом про результати роботи.

VІІ.  Оцінювання і підсумки уроку.

Оцінювання можна здійснити двома способами:

 • оцінює роботу  учнів вчитель;
 • оцінює роботу учнів капітан кожної команд, залежно від внеску кожного члена групи в роботу над розв’язанням правової ситуації.

 Учитель наголошує:

 • знання норм сімейного права дозволяє уникнути прикрих проблем та непорозумінь, які часом заважають спокійному існуванню сім’ї;
 • більшість норм сімейного права тісно пов’язані з нормами моралі, спираються на них та підкріплюють їх.

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати матеріал параграфу підручника.
 2. Написати твір-есе на запропоновану тему:
  • «Як створити справжню сімю?».

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
1902
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку