Урок на тему СОЦІАЛЬНа СФЕРА УКРАЇНИ.

Про матеріал
урок з використанням інтерактивних технологій, на якому можна використати різні форми та методи роботи. Мета розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку завдяки оптимальній інноваційній діяльності; поділитися досвідом проведення уроків географії з використанням сучасних технологій навчання, які є джерелом формування духовно багатої творчої особистості, будівника майбутнього нашої країни
Перегляд файлу

Клас: 9-А                                                                                                                                               Дата:

Тема: ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ УКРАЇНИ.

Мета:

Дидактична: ознайомити учнів з галузями соціальної сфери, їх територіальною структурою, обґрунтувати  їх значення для розвитку господарства; навчити застосовувати методи математичної статистики для збору та опрацювання даних про соціальну сферу України.

Розвивальна: розвивати практичні вміння роботи з картографічним матеріалом і додатковою літературою, логічне та критичне мислення, навички спілкування в групі.

Виховна: виховувати відповідальне ставлення до навчання.

Обладнання: проектор, екран, презентація «Поняття про соціальну сферу України», настінна карта «Соціальний комплекс України».

Дидактичний роздатковий матеріал, атласи, підручники, газети, журнали.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь, навичок.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент.

Привітання, перевірка присутніх.

II. Актуалізація опорних знань.

1. Фронтальне опитування:

А. В.: Що розуміють під поняттям «соціум»?

К. В.: Що таке послуга?

А. В.: Які послуги надаються населенню?

2. Прийом «Мікрофон»:

Кожен учень по черзі, передаючи умовний мікрофон, відповідає на питання: «Які послуги безпосередньо отримували ви?»

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

А.В.: У процесі виробництва люди витрачають і фізичні, і розумові сили. Будь-яка праця пов'язана з витратами енергії. А якщо енергія витрачається, її потрібно відновлювати, причому відновлювати регулярно, інакше людина не зможе працювати. Для відновлення здатності до праці людина має їсти, відпочивати, спати. Для цього в неї мають бути дім, посуд, меблі тощо.

К.В.: Щоб успішно працювати, людина повинна також підвищувати свою кваліфікацію, свій рівень знань. Крім того, людина повинна мати можливість ходити в кіно, театр, читати книжки й газети, тобто задовольняти свої духовні потреби. Отже, для того щоб працювати, людина повинна задовольняти свої найрізноманітніші потреби.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття «соціальна сфера».

(Учні самостійно роблять спроби дати визначення, усі варіанти записуються на дошці. Потім відбирається найголовніше і формулюється єдине визначення.)

Соціальна сфера — це комплекс закладів, установ і підприємств виробничої та невиробничої сфер господарства, діяльність яких спрямована на задоволення особистих матеріальних і духовних потреб населення з метою підвищення їх життєвого рівня.

К.В.: Люди, які працюють в соціальній сфері, мають справу з великим потоком інформаційних даних (статистичних даних), для систематизації, узагальнення і подальшої роботи з цими даними вони використовують методи математичної статистики.

Статистика — складна, багатогалузева наука, яка складається з окремих самостійних й водночас пов’язаних між собою частин або галузей.

Соціальна статистика – галузь статистики, яка вивчає кількісні та якісні характеристики масових явищ і процесів у житті суспільства.

Статистична інформація (статистичні дані) - це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.

А.В.: Соціальна сфера і соціальна інфраструктура — це тотожні поняття чи ні?

(Учні порівнюють поняття «інфраструктура», що вивчалося в темі «Галузева структура господарства».)

2. Галузева структура соціальної сфери.

(Оформлено у вигляді плаката або написано на дошці)

І. Соціально-побутовий комплекс.

1. Житлово-комунальний

2. Побутовий (понад 900 видів послуг)

Торгівля

Громадське харчування

Комплекс зв'язку

II. Культурно-освітній.

Освіта

Культура

Наука

III. Рекреаційний. |

Діючі заклади

Фактори рекреації

Рекреаційні зони

IV. Охорона здоров'я.

3. Характеристика галузей (робота в групах). Клас об`єднується в чотири групи, кожна з яких характеризує певний комплекс галузей соціальної сфери.

Перша група — соціально-побутовий.

Друга група — культурно-освітній.

Третя група — охорона здоров'я.

Четверта група — рекреаційний.

Кожна група отримує 2 аркуші паперу з готовими таблицями, які потрібно заповнити, користуючись атласами, підручниками, додатковою літературою. Та статистичними даними.

К.В.: Завдання статистичної науки тісно пов'язані з практичними потребами державного управління і керівництва розвитком економіки і соціальної сфери.

Завдання.

За даними таблиці, користуючись методами математичної статистики, виконати наступні завдання:

1. Знайти об'єм вибірки, частоту та відносну частоту.

2. Побудувати полігон частот.

3. Побудувати гістограму

Перша група — соціально-побутовий.

 

Друга група — культурно-освітній.

Третя група — охорона здоров'я.

Четверта група — рекреаційний.

 

(На виконання роботи дається 15 - 20 хвилин.)

Представники кожної групи зачитують результати своєї роботи. Для характеристики територіальної структури користуються настін­ною картою. Із заповнених аркушів формується єдина таблиця, яка вивішується на дошці чи змінному стенді.

V. Підбиття підсумків уроку.

А.В.: На уроці ми з'ясували значення соціальної сфери нашої держави. Рівень розвитку цієї сфери і безпосередньо впливає на життя і здоров'я, духовний і моральний розвиток суспільства.

К.В.: А також навчилися застосовувати методи математичної статистики для опрацювання даних пов`язаних з соціальною сферою.

Таблиця 1. Характеристика соціальної сфери України (приклад відповіді)

Комплекс

Склад

Призначення

Територіальна структура

І. Соціально-побутовий

1 . Житлово-комунальний

2. Побутовий

3. Торгівля

4. Громадське харчування

5. Зв'язок

Газифікація жител, водопровід, каналізація, благоустрій

Забезпечує матеріальні умови життя населення, сприяє раціональному використанню позаробочого часу, під­вищенню культури побуту, зменшенню масштабів і трудомісткості домашнього господарства

Розвинений по всій території України, але нерівномірно. Підприємств торгівлі найбільше на сході України та у великих містах. Побутові послуги — АР Крим, центральні області (Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська). Житлом найкраще забезпечені — Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Хмельницька області

II. Культурно-освітній

1. Освіта

Загальноосвітні, навчально-виховні заклади, професійно-технічна, вища і середньо-

спеціальна освіта

Здійснює виховання морального і фізичного здоров'я покоління, створює умови для отримання освіти. Визначає НТП

Розміщений нерівномірно. Найбільша кількість учнів у середніх навчальних закладах у Львівській, Донецькій, Київській. Дніпропе­тровській, Харківській областях. Найбільше виших закладів — Київ, Харків, Донецьк. Львів. Дніпропе­тровськ, Одеса. Найменше на півночі України

2. Культура

Товари культурного та ін­формаційного призначення, об'єкти культури та мистецтва. Установи та організації засобів масової інформації

Сприяє духовному розвитку населення

Найбагатший книжковий фонд на 1000 осіб в центральній частині України, найбільша кількість музеїв — Київ. Чернігів. Харків, Черкаси

3. Наука

Інститут НАН України, наукові бібліотеки, науково-природничі музеї, заповідники, національно-природні парки, університети

 

 

 

 

III. Охорона здоров'я

Комплексні заклади, амбу­латорії, поліклініки, спеціа­лізовані лікарні, станції невідкладної медичної допомоги

Здійснює охорону здоров'я, профілактику і лікування населення. Відповідає за сані­тарно-гігієнічні умови життя

Найбільша кількість лікарняних ліжок — .АР Крим. Дніпропетровська, Чернігівська області. Найбільша кількість медичного персоналу — Київська. Доненька, Дніпропетровська, Луганська області, АР Крим. Найменше — північно-західні та Полтавська області

IV. Рекреаційний

Санаторії, профілакторії, пансіонати, туристські бази, готелі, кемпінги

Здійснює відновлення фізичних і духовних сил насе­лення, втрачених у процесі праці

Виділяються чотири зони: 1) Чорноморсько-Азовська; 2) Західноукраїнська; 3) Центральноукраїнська; 4) Поліська

 

 

VI. Домашнє завдання.

Зібрати дані про  у вигляді таблиці та опрацювати їх.

 

 

1

 

doc
Додано
12 липня 2019
Переглядів
1320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку