2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок на тему "Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки"

Про матеріал

Тема. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

(За підручником Т.Г. Гільберг, І.Г. Савчук, В.В. Совенко)

Очікувані результати: учні називають види транспорту, найбільші транспортні вузли в Україні, аеропорти й порти світу; аналізують істотні ознаки понять «вантажообіг», «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень»;розуміють, яку роль відіграє транспорт у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні; оцінюють вплив різних видів транспорту на довкілля та здоров'я населення.

Мета. Вдосконалити вміння працювати з візуальними та статистичними джерелами знань, аналізувати їх, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення теми.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Перегляд файлу

Поправко О.М.,

                                             учитель географії та економіки

           філії «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст.»

                                         ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка»

       Знам’янської районної ради

Тема. Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

(За підручником Т.Г. Гільберг, І.Г. Савчук, В.В. Совенко)

Очікувані результати: учні називають види транспорту, найбільші транспортні вузли в Україні, аеропорти  й порти світу; аналізують  істотні ознаки понять «вантажообіг», «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень»;розуміють, яку роль відіграє транспорт у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні; оцінюють вплив різних видів транспорту на довкілля та здоров’я населення.

Мета. Вдосконалити вміння працювати з візуальними та статистичними джерелами знань, аналізувати їх, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення теми.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: підручники, атласи, компютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація, контурна карта.

Опорні та базові поняття: транспорт, транспортна система, транспортна мережа, вантажообіг, транспортний вузол, транспортна магістраль, обсяг перевезень.транспортні коридори, пасажирообіг

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Наступним етапом нашого дослідження є третинний сектор господарства, або сфера послуг. До неї відносять транспорт і торгівлю, фінанси й страхування, комунальне господарство та інформаційну галузь, освітню, наукову, медичну, туристичну діяльність тощо. Головною спільною ознакою всіх галузей сфери послуг є те, що вони не створюють матеріальних цінностей. Однак у розвинених країнах саме у сфері послуг створюється понад двох третин сукупного ВВП та зосереджується переважна частка зайнятих. Це свідчить про велику роль галузей третинного сектора в національній та світовій економіці.. Одна з провідних галузей сфери послуг – це транспорт.

       Уявіть, що станеться, якщо разом зупиняться всі види транспорту?

ІІІ. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. (Слайд 1.)

IV. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів (Слад 2.)

Як часто ви використовуєте транспорт? З якою метою?

Які види транспорту ви знаєте?  На яких приходилося в житті їхати?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Роль транспорту в національній економіці та формуванні світового господарства.

Робота з мультимедійною презентацією

Транспорт – це вид економічної діяльності, який здійснює переміщення людей і вантажів у просторі.

Значення для національної економіки: особливо важливий для масових вантажів (вугілля, зерна, руди), які споживають у значних обсягах за межами регіону їхнього виробництва. Усі великі морські торговельні порти світу є водночас важливими промисловими й торговельними центрами. Розвиток міжнародного пасажирського авіаційного та морського сполучення. Значні стабільні потоки пасажирів і вантажів об’єднують в одне ціле головні центри світової економіки. Також відбувається постійний обмін цінними тарно-штучними вантажами в контейнерах, які перевозять літаками  й морськими судами.

 • Пригадайте з курсу географії 8 класу, про які міста йдеться.

Транспортну систему країни утворює мережа лінійних (автомобільні й залізничні дороги, трубопроводи, канали) і точкових об’єктів (вокзали, станції, зупинки), між якими переміщуються рухомі транспортні засоби (літаки, залізничні локомотиви, автомобілі, річкові й морські судна).

Обсяг перевезень – кількість вантажу, перевезеного від вантажовідправника до одержувача (у тоннах).

За структкрою перевезень вантажів різними видами транспорту розрізняють міжнародну та міжрегіональну спеціалізацію виробництва країни, її роль у світових потоках товарів.

2. Види транспорту. Розрізняють такі види транспорту: наземний (залізничний, автомобільний і гужовий, трубопровідний); водний (річковий, озерний, морський); повітряний (авіація). Найменш поширеним видом транспорту у світі є космічний, для функціонування якого потрібна дорога інфраструктура та засоби переміщення (мал.105 с. 205). (Слайд 3 )

Вантажообіг – добуток обсягу перевезення вантажу на відстань перевезень (т-км).

Пасажирообіг – добуток кількості перевезених за певний час  пасажирів на відстань перевезень (пас-км).

Пасажирські перевезення поділяють на міські, приміські та магістральні. До міських належать: регулярні маршрути руху трамвая, тролейбуса, автобуса й маршрутних таксі, таксі, метрополітену, міської залізниці.

До приміських – автобусні й залізничні маршрути в межах міської агломерації.

До магістральних – потяги далекого прямування, міжобласні  регулярні автобусні маршрути.

За періодичністю здійснення перевезень розрізняють такі маршрути руху видів наземного пасажирського транспорту: регулярні (циркулюють протягом року), сезонні (курсують лише влітку або взимку), за призначенням (здійснюються тимчасово). (Робота за Слайдами 4-5)

3. Переваги й недоліки видів транспорту.

- Розгляньте таблицю 19. Проаналізуйте переваги й недоліки різних видів транспорту. Який з них найдешевший? Який – найекологічніший? Свою відповідь обгрунтуйте.(с. 206-207) (Слайди 6-7  )

 • Робота у групах

Розкажіть, які переваги та недоліки мають окремі види транспорту.

Група 1 – автомобільний;

Група 2 – залізничний;

Група 3 – водний;

Група 4 – повітряний;

Група 5 – трубопровідний.

4. Елементи територіальної організації транспортної системи.

- Який вид транспорту найстаріший? (Слайд 8)

Транспортна мережа – сукупність зупинок, між якими прокладено маршрути руху.

Транспортні магістралі – найважливіші комунікаційні осі наземного транспорту, якими відбувається переміщення більшості вантажів і пасажирів.

Транспортний вузол – місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. (Наприклад: м. Київ)

 • Робота з картою

- За допомогою карти атласу «Транспорт України» зясуйте, який транспортний вузол найближче розміщений до нашого села. Які види транспорту він обєднує? (м. Знамянка, залізничний, автомобільний). 5.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

- Дізнайтеся, які види транспорту розвинені у нашому обласному центрі Кропивницькому?

- А які види транспорту переважають у нашому селі Дмитрівці? (Слайд 9-10 )

Транспорт особливого призначення (Слайд 11)

VI. Узагальнення і систематизація знань (Слайд 12)

 • Назвіть ознаки понять «обсяг перевезень» і «вантажообіг». Що між ними спільного, а що відмінного?
 • Як ви розумієте перевезення в режимі «від дверей до дверей»? Для якого виду транспорту це характерно?
 • Назвіть сучасні види транспорту в Україні.
 • З якою метою створюють транспортні магістралі?
 • Поясніть, чому м. Київ є головним транспортним вузлом України.
 • Поміркуйте, чому трубопровідний транспорт не набув поширення в океанах.
 • Чому космічний транспорт є найменш поширеним у світі?

VII. Підсумок уроку. Рефлексія.

VIII. Домашнє завдання. (Слайд 13)

 1. Підручник, опрацювати п.37 с.204-208
 2. Проведіть дослідження «Міські види транспорту свого обласного центру».
 • Дізнайтеся, які міські види транспорту забезпечують основні перевезення пасажирів у нашому обласному центрі, їх основні напрямки та вартість перевезень.
 • Використовуючи мережу інтернет, визначте, яку середню кількість пасажирів щоденно перевозить кожен вид міського транспорту.
 • Зясуйте, які проблеми заважають міським видам транспорту нашого обласного центру досягти європейського рівня розвитку.

https://docs.google.com/presentation/d/11HzFi3UwOneyNh8eK-pVfIvVwcur8H_hi-2Aq_kZD0k/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1KzgJH9KSsS-Vu6Y_r4l_uvhTvMFxqy8liEQ6cxdxs5Q/edit

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Лижичко Вікторія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. найкраща Руслана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
6088
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку