31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Урок на тему "Уроки державотворення українського народу (до 100-річчя утворення ЗУНР)"

Про матеріал

Розробка уроку може бути корисна для проведення тематичних занять на відзначення 100-річчя утворення ЗУНР як складової української національної революції 1917-1921 рр.

Перегляд файлу

 

Уроки державотворення українського народу (до 100-річчя утворення ЗУНР)

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • називати основні  події історії ЗУНР ;
 • показувати на карті міста, територію та кордони ЗУНР ;
 • аналізувати  різні джерела інформації (документальні, візуальні);
 • складати історичні портрети діячів ЗУНР;
 • визначати причинно-наслідкові зв'язки між подіями та процесами періоду існування ЗУНР.

Основні поняття та історичні особи: Українська Національна Рада, Листопадовий зрив,  Державний секретаріат, Акт Злуки, Чортківська офензива; Дмитро Вітовський,  Кость Левицький, Євген Петрушевич.

Обладнання: роздатковий матеріал для роботи у групах (додатки А-Е), портрети історичних діячів, настінна карта.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

 • Як називається історико-етнографічний регіон, в якому ми проживаємо?
 • Що таке держава?
 • Які давні назви державних утворень на нашій території Вам відомі?
 • У цьому році ми відзначаємо 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Коли вона виникла?

  ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

Постановка проблемного завдання:

«Історія ЗУНР – світлий промінь у найновішому минулому України. Традиції ЗУНР — свідчення незгасимого  патріотизму ». (історик  Ярослав Дашкевич).

Випереджувальне завдання: знайдіть 3 аргументи, щоб довести або спростувати це твердження та представити їх наприкінці уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель ділить учнів на 6 груп, кожна з яких отримує своє завдання та роздаткові матеріали:

1.Група "аналітики" досліджує передумови виникнення ЗУНР (додаток А)

2.Група "картографи" вивчає карту ЗУНР (додаток Б)

3.Група "біографи" ознайомлюється з основними фактами біографії діячів ЗУНР (додаток В)

4.Група "знавці державних символів" досліджує зображення герба та прапора ЗУНР (додаток Г)

5. Група "джерелознавці" аналізує історичні документи (додаток Д)

5.Група "військові експерти" досліджує перебіг польсько-української війни (додаток Е)

Групи презентують результати своїх досліджень

V. Закріплення, осмислення, рефлексія

Вправа "чиста дошка" (учитель записує кілька найважливіших запитань, над якими  працювали групи, і витирає їх, коли учні дають правильну відповідь).

Вправа "головоломка"(кросворд)

1.Хто був президентом ЗУНР? (Петрушевич)

2.Як звали  голову уряду ЗУНР? (Кость)

3.Вкажіть повну назву ЗУНР: Західноукраїнська народна ....(республіка)

4.Слово, яке згадується у темі уроку (народ)

5.Д.Вітовський мріяв про створення сильної української...(армії)

6.Як називається конфлікт між українцями та поляками у 1918-1919 рр.? (війна)

7.Держава, яка захопила землі ЗУНР (Польща)

Що означає виділене слово? (Україна- назва нашої держави)


 

Вирішення проблемного завдання, поставленого на початку уроку. Учні наводять по 3 аргументи "за" чи "проти" за допомогою методу "мікрофон".

VІ. Підбиття підсумків. Оцінювання результатів

VІІ. Домашнє завдання

Написати короткий твір-роздум на тему: "Уроки державотворення ЗУНР"

Список використаних джерел

1.Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України. Практичний довідник. 2-е вид.- Харків: Весна, 2010.- 418 с.

2. Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. — 2012. — №2. — С. 3-7.

3.Інтернет-ресурси

http:// uk.wikipedia.org/wiki/Західноукраїнська_Народна_Республіка

 

Додаток А (група "аналітики")

Інформаційна довідка

Наприкінці XVIII ст. українські землі були поділені між різними державами. Західна Україна (Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття) опинилися у складі Австрійської імперії, яка згодом отримала назву Австро-Угорська імперія. Під час Першої світової війни ця держава ослабла і у жовтні 1918 р.її правитель австрійський імператор Карл І дозволив підкореним народам мати свої органи влади. 18–19 жовтня 1918 р. у Львові відбувся з’їзд політичних і громадських діячів українських земель Австро-Угорщини. Була створена Українська національна рада.19 жовтня вона ухвалила рішення про утворення на українських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, Української держави. 13 листопада 1918 р. Українська Національна рада проголосила Західноукраїнську Народну республіку (ЗУНР). C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\img10.jpg

Запитання:

1.Розпад якої держави зробив можливою появу ЗУНР?

2.Коли була створена ЗУНР?

3.Як називалися органи влади ЗУНР?

Додаток Б (група "картографи")

Інформаційна довідка

13 листопада 1918 р. Українська Національна рада проголосила Західноукраїнську Народну республіку (ЗУНР).Територія республіки становила 70 тис. кв. км з населенням 6 млн. чол. Однак поширити українську владу вдалося тільки на частину земель Західної України, а саме, на Галичину. Столицею ЗУНР стало місто Львів. У листопаді 1918 р. Румунія захопила Буковину, а Закарпаття залишилося у складі Угорщини.

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\ЗУНР.png

 

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\1415629188.jpg

Запитання:

1.Які історико-етнографічні райони України входили до складу ЗУНР?

2.Які держави були сусідами ЗУНР?

3.Яке місто було столицею ЗУНР?

Додаток В (група "біографи")

Інформаційна довідка

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\завантаження.jpg

Євген Петрушевич - відомий політик, голова Національної ради та президент ЗУНР. Проголосив створення Української держави на землях Австро-Угорщини.  Мав ступінь доктора права, працював послом австрійського парламенту.

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\завантаження (2).jpg

Кость Левицький – відомий юрист та громадський діяч. Упродовж багатьох років К.Левицький очолював у Львові Товариство українських правників, обирався до австрійського парламенту, керував діяльністю Українського парламентського клубу у Відні.Очолював уряд ЗУНР.

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\images (1).jpg

Дмитро Вітовський – відомий військовий діяч, організатор Листопадового зриву у Львові, секретар військових справ ЗУНР, мріяв про створення сильної української армії. У ніч на 1 листопада 1918 р.Частини легіону українських січових стрільців на чолі зі сотником Д. Вітовським зайняли у Львові всі урядові установи та стратегічні пункти. Ця подія отримала назву Листопадовий зрив (чин).

Запитання:

1.Що таке Листопадовий зрив?

2.Встановіть відповідність між особою та посадою, яку вона займала.

1.Євген Петрушевич                        А голова уряду

2.Дмитро Вітовський                       Б  державний секретар військових справ

3.Кость Левицький                           В президент ЗУНР

3.Виберіть портрет президента держави, зображеної на карті

А C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\завантаження (1).jpg БC:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\завантаження (2).jpg ВC:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\images (1).jpg

 

Додаток Г (група "знавці державних символів")

Інформаційна довідка

ЗУНР прийняла "Тимчасовий Основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської імперії", який складався з таких артикулів: назва, кордони, державна суверенність, державне заступництво, герб і прапор. Гербом ЗУНР став золотий лев на синьому полі, прапором – синьо-жовтий.

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\8-1.jpg

Запитання:

 1. Що нагадує нам символіка ЗУНР?
 2. Чому гербом ЗУНР стало зображення лева?
 3. Символом якого міста України є зображення лева?

 

Додаток Д (група "джерелознавці")

Інформаційна довідка

22 січня 1919 р.  українські землі об'єдналися в одну державу- УНР. Того ж дня на Софійському майдані в Києві був урочисто оприлюднений Акт Злуки, що здійснював мрію багатьох поколінь українців про створення суверенної Соборної України.

Із Універсалу Директорії УНР

"... Директорія УНР ухвалила тую злуку прийняти… Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – ЗУНР (Галичина, Буковина і Угорська Україна) та Наддніпрянська Велика Україна…Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка… Однині народ український має змогу дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну самостійну державу Українську на благо і щастя всього її трудового народу…”

Запитання:

1.Що проголошує документ?

2.Яке значення мав цей документ?

Історик І. Лисяк-Рудницький про соборність України

“…Соборність України, проголошена 22 січня 1919 р., в тій добі не дочекалася своєї повної практичної реалізації…Наддніпрянщина й Галичина існували далі: до самого кінця визвольних змагань як два окремих державних тіла, з двома урядами та арміями, а також з двома різними політичними лініями…наявність двох стратегій могли шукати зближення, але не могли точно покриватися, бо в них були дві різні спрямованості: у галичан - антипольська, у наддніпрянців – антимосковська… ”

Запитання:

1.Чому історик вважає,що соборність України «не дочекалася» своєї реалізації? 2.Якими причинами, на його думку, це було обумовлено?

Додаток Е (група "військові експерти")

Інформаційна довідка

Більшість польського населення поставилось до ЗУНР ворожо, оскільки підтримувало ідею створення Великої Польщі, в межах якої мали бути і західноукраїнські землі. Поляки, спираючись на допомогу Франції та Англії, почали підпорядковувати собі західноукраїнські землі.

21 листопада 1918 р. польські війська захопили Львів. Уряд змушений був переїхати спочатку до Тернополя, а через місяць до Станіслава (тепер Івано-Франківськ). В умовах польсько-української війни ЗУНР почала формувати власну армію, здатну захистити й обстояти незалежність держави. Вона отримала назву Української галицької армії (УГА) і в січні 1919 р. нараховувала 60 тис. чоловік. УГА мала перевагу над поля­ками, але спроба відбити Львів не вдалася.

У червні 1919 р.УГА  провела Чортківський наступ (офензиву), внаслідок якого значна частина Галичини була зачищена від польських військ. Проте нестача зброї і боєприпасів змусила УГА протягом червня-липня 1919 р. відступити на старі позиції за р. Збруч. Територію  ЗУНР окупували польські війська.

Завдання:

1.Яку військову операцію УГА зображено на карті?

 

C:\Users\Igor&Olja\Desktop\ЗУНР\CHrtv_ofnzva.jpg

2.Визначте  причини поразки армії ЗУНР

 

 

1

 

docx
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1500
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку