13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Урок на тему: "Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських теренів"

Про матеріал

Розробка уроку присвячена ролі Української греко-католицької церкви у житті українського суспільства у ХІХ ст. Розробку уроку доцільно використати під час практичного заняття з учнями 9 класу.

Перегляд файлу

1

 

9-й клас                                                                                                               Історія України               

Автор:

Вчитель історії

Великодимерського

навчально-виховного об’єднання

Гук Юлія Миколаївна

 

 

Тема розробки уроку: «Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських теренів».

 

Мета:    -  сформувати в учнів уявлення про греко-католицьку церкву як важливий фактор формування національної свідомості населення західноукраїнських теренів;

               -   з’ясувати значення діяльності Андрея Шептицького у національно-визвольному русі в Україні;

               -   розвивати в учнів навички роботи з джерелами інформації;

               -  виховувати в учнів почуття любові до Батьківщини (на прикладі діяльності А.Шептицького).

Основні поняття: національна свідомість.

Обладнання: підручник, історична карта, портрет Андрея Шептицького, роздавальні картки з уривком історичного джерела, схема опорного конспекту.

Тип уроку: практичне заняття.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• характеризувати діяльність греко-католицької церкви на західноукраїнських теренах;

• визначати її місце в українському національному русі;

• на основі різних джерел інформації давати власну оцінку діяльності Андрея Шептицького.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учні об’єднуються у малі групи, яким будуть запропоновані завдання.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 «Греко-католицька церква у ХХ століття вступила з вагомими досягненнями, завдяки яким «вона та її вірні засвідчили готовність включитися у визвольні змагання» не лише за національно-культурні права, а й за державну незалежність і соборність України» (В.Марчук)

«Митрополит Андрей Шептицький говорить про речі, як європеєць. Він сам думає і силує думати кожного, хто хоче розмовляти з ним» (І. Франко).

У ч и т е л ь. На цьому уроці ми маємо з’ясувати, яке місце посідає греко-католицька церква в українському національному русі? – проблемне питання

 

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу (на основні роботи з історичними документами учні заповнюють опорний конспект).

1. Робота з інформаційним матеріалом.

Важливою передумовою, що привела до зміни суспільної ролі греко-католицької церкви в Галичині, стала просвітницька політика Габсбургів. Греко-католицька церква здобула визнання й підтримку австрійського уряду, яка проявлялася у формальному зрівнянні у правах з римо-католиками, удоступненні загальної та богословської освіти (зокрема й рідною мовою), забезпеченні мінімального матеріального добробуту. Всі ці зміни в умовах австрійського просвіченого абсолютизму призвели до тісної інтегрованості греко-католицької церкви у державно-політичні структури імперії Габсбургів.

Під впливом ідей «слов’янського відродження» народів Габсбурзької монархії та особливо польського національного руху і пробудження національно-культурного життя у Наддніпрянській Україні, частина нижчого духовенства греко-католицької церкви звернула свої погляди до власного простолюду. Брак світської інтелігенції зумовив те, що національний провід перейшов до рук духовенства, яке і було первісним чинником нашого національного відродження.

Характерною рисою тогочасного (друга половина XVIII ст.) греко-католицького духовенства був консерватизм, прив´язаність до церковних традицій, церковнослов´янської мови і літератури. Церковна ієрархія неприхильно ставилася до нових культурних течій і, маючи в своїх руках цензуру, перешкоджала розвитку літератури народною українською мовою. Значна частина вищого духовенства виділялась чванливим ставленням до селян, намаганням встановити зв´язки з польською шляхтою, користувалася престижною за тих часів польською мовою навіть під час виголошення проповідей і відверто соромилася користуватися українською.

Завдання.

Учні в зошиті заповнюють схему «Передумови перетворення греко-католицької церкви в основну силу українського національного руху».

Опис : Рисунок1

2. Робота з історичними джерелами.

Перша група.

Прочитати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

 «… греко-католицька віра вказувала на відмінність між українцями та їхніми сусідами поляками…».

Запитання

1. Про яку відмінність ідеться у джерелі?

2. Як ця відмінність впливала на взаємовідносини між двома народами?

Друга група.

Прочитати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

«УГКЦ зробилася головним оборонцем української народності проти полонізації.…».

Запитання.

1. Які події спричинили полонізацію західноукраїнських теренів?

2. Які факти підтверджують боротьбу греко-католицької церкви проти полонізації?

Третя група.

Прочитати уривок з документа і дати відповіді на запитання.

« Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну».

Запитання.

1. Як греко-католицька церква впливала на національну свідомість українців?
2. Якими були результати участі греко-католицької церкви в українському національному русі?

3. Характеристика постаті історичного діяча. Андрей Шептицький.

Робота з документом.

«Перед греко-католицькою церквою постала необхідність оновлення, чи радше, віднайдення властивого їй як духовній інституції місця у суспільному житті. Це важливе завдання стало основним змістом архієрейського служіння митрополита Андрея Шептицького (1901-1944). Наполеглива душпастирська праця, турбота про освіту і культуру, захист національних і соціальних прав народу зробили Шептицького беззаперечним провідником і моральним авторитетом української спільноти, а саму церкву – широко розгалуженою та впливовою інституцією Галичини, яка хоч і втратила свою функцію головного індикатора національної ідентичності, все ж була важливим консолідаційним чинником і духовною опорою у змаганнях за українську державність».

Запитання.

1. Які факти підтверджують слова з історичного джерела?

2. Як А.Шептицький міг власним прикладом пробуджувати в українців національну свідомість? ( коротко обґрунтуйте своє твердження).

Робота з документом.

«Нам сьогодні легко зрозуміти, що віддалитися від народу – це значить приректи себе на смерть…».

Запитання.

1. Як Ви розумієте вислів А.Шептицького? Що найбільше турбувало митрополита в діяльності греко-католицької церкви?

2. У чому полягала сила українського руху у Галичині?

ІV. Закріплення матеріалу.

Які твердження стосуються постаті Андрея Шептицького?

А. Засновник страхової компанії

Б. Ініціатор ворожнечі з поляками

В. Греко-католицький митрополит

Г. Депутат Галицького сейму

Д. Член РУРП

Е. Засновник Національного музею

Є. Ініціатор проведення першого народного віче у Львові.

Використовуючи технологію «одна хвилина», вчитель пропонує учням класу відповісти на запитання:

 1.    Що нового ви дізналися  про місце греко-католицької церкви в українському національному русі?
 2.    Яке місце посідає греко-католицька церква і її митрополит Андрей Шептицький в українському національному відродженні?
 3.    Які ідеї греко-католицького духовенства найбільше імпонували українцям? Чому?

V. Підсумки. Оцінювання результатів уроку.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

1. Роки життя Т.Г. Шевченка ____________________________________________________

2. Шевченко народився в _____________________губернії  ___________________________ повіту с.________________________; в родині _____________________________________

3. Вчитися малярству Шевченко розпочинає в м.____________________________________

4. Викуплено Шевченка з кріпацтва було завдяки ___________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Отримавши волю Шевченко стає учнем ( студентом)______________________________

6. Солдатську службу Шевченко мав відбувати у ___________________________________

_____________________________________________________________________________

7. До Новопетровська Шевченка було переведено за ________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Поховано Шевченка було у м. ____________________________, а згодом перепоховано на_____________________________________ у м. __________________________________

9. Шевченко відомий – поет, ________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 10. Якою була тематика його творів?_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Суспільно-політичні погляди Т.Г. Шевченка _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Художні твори Шевченка _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Літературні твори Шевченка _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. is What
  Загальна:
  1.7
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
8567
Оцінка розробки
1.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку