24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок на тему : Йонний зв'язок

Про матеріал
Мета: розширити знання учнів про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів; ознайомити учнів з механізмом утворення йонного зв’язку; розвивати навички складання електронних формул речовин; виховувати культуру наукового мислення, самостійність та культури ведення записів. Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеева, таблиця електронегативностей, схеми будови атомів елементів І—III періодів. Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Перегляд файлу

Тема. Йонний зв’язок

Мета: розширити знання учнів про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів; ознайомити учнів з механізмом утворення йонного зв’язку; розвивати навички складання електронних формул речовин; виховувати культуру наукового мислення, самостійність та культури ведення записів.

Обладнання та реактиви: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделеева, таблиця електронегативностей, схеми будови атомів елементів І—III періодів.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Мудрість – це сукупність корисних  для життя істин, здобутих розумом, спостереженням і досвідом, це гармонія ідеї з життям.

                           І. Гончаров

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний етап

Взаємне вітання вчителя й учнів, організація уваги та психологічне налаштування учнів на продуктивну роботу.

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

На дошці виписані формули речовин.

HBr, N2, NH3, H2O, H2, NO2, O2, P2O5, НІ, Br2.

1. Виберіть із переліку:

Варіант І речовини з ковалентним полярним зв’язком;

Варіант ІІ — речовини з ковалентним неполярним зв’язком.

2. Укажіть, які електрони атомів Гідрогену і Брому беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в молекулі HBr. Зобразіть електронну формулу цієї молекули.

3. Які електрони атомів Нітрогену й Фосфору беруть участь в утворенні хімічного зв’язку з атомами Гідрогену? Скільки ковалентних зв’язків може утворити кожен із цих атомів.

4. Використовуючи значення електронегативностей, поясніть, у якому напрямку будуть зміщатися спільні електронні пари.

5. Який із хімічних зв’язків: H - Cl, H - Br, H - І, H - P, H - S — є найбільш полярним? Скористаємося таблицею електронегативностей, знайдемо різницю електронегативностей атомів. Там, де ця різниця найбільша, зв’язок більш полярний.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Зачитайте епіграф нашого уроку. Зачитайте епіграф нашого уроку. Чи вважаєте ви себе мудрими? Чи хочете ви бути мудрими? Що для цього потрібно?

IV. Вивчення нового матеріалу

Розглянемо процес утворення йонів на прикладі атомів Натрію і Хлору. Два учні на дошці зображають схему будови атомів Натрію і Хлору.

 Охарактеризуйте зовнішній енергетичний рівень цих атомів.

Натрій — зовнішній рівень незавершений, має один електрон, для перетворення цього рівня на завершений атом Натрію може віддати один електрон, при цьому він перетвориться на позитивний йон (катіон).

Хлор — зовнішній рівень незавершений, має сім електронів, для перетворення на завершений йому необхідно прийняти один електрон, у результаті атом Хлору перетвориться на негативний йон (аніон).

Такі йони мають завершений зовнішній енергетичний рівень. Між ними виникають сили притягання й утворюється хімічний зв’язок, що називається йонним. У цьому випадку спільна електронна пара переходить у володіння більш електронегативного атома. Утворені сполуки мають йонний зв’язок .

Йонний зв'язок можна також розглядати також з позиції утво­рення спільної електронної пари. Але атоми Натрію і Хлору сильно відрізняються за електронегативністю, і атом Хлору настільки сильніше притягує спільну електронну пару, що вона повністю переходить до нього, а атому Натрію вже не належить. Таким чином, електрон, що перебував на зовнішньому рівні атома Натрію, утворює спільну електронну пару і переходить у повну власність атома Хлору. Атом Натрію втрачає один електрон і перетворюється на позитивно заряджений йон, а атом Хлору, навпаки, здобуває один електрон і також перетворюється на йон, але негативно заряджений.

Отже, йонний зв'язок можна розглядати як граничний випадок ко­валентного полярного зв'язку, коли спільна електронна пара повністю перейшла до одного з атомів. Йонний зв'язок утворюється між атомами елементів з великою різницею між їх значеннями електронегативностей. Зазвичай, між атомами типових металічних та неметалічних елементів. Умовно вважають, що зв'язок є йонним, якщо різниця електронегатив­ностей двох елементів перевищує 2. Якщо ж різниця між електронегативностями елементів менша за 2, то зв'язок вважається ковалентним полярним. Природа хімічного зв'язку єдина, чіткої межі між ковалентним та йонним зв'язком не існує.

Йонний зв'язок характерний для основних оксидів, лугів і солей.

Речовини з йонним зв'язком зазвичай являють собою кристали, які складаються з величезного числа йонів, розташованих так, що кожний позитивний йон оточений декількома негативними, а кожний негативний йон — декількома позитивними. Число найближчих сусідів йона назива­ють його координаційним числом.

Йонний зв'язок за своїми властивостями сильно відрізняється від кова­лентного. В йонних кристалах кожний йон притягується до всіх протилеж­но заряджених йонів, розташованих у будь-яких напрямках і на будь-яких відстанях від нього. Це означає, що йонний зв'язок не можна характери­зувати спрямованістю на відміну ковалентного зв'язку.

Крім того, кожний йон утворює дуже велике, майже необмежене число йонних зв'язків, тому йонний зв'язок є ненасиченим і поняття валентності елемента в йонній сполуці втрачає сенс.

V. Закріплення вмінь і навичок

1. Складіть схему утворення молекул Li, HF, F2. Визначте вид хімічного зв’язку в утворених молекулах.

2. Самостійна робота за варіантами з взаємоперевіркою.

Варіант І

Завдання 1. Сульфур утворює хімічний зв’язок з атомами: Калій, Гідроген, Карбон. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: NaF, H2O. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

Варіант ІІ

Завдання 1. Оксиген утворює хімічний зв’язок з атомами: Магній, Силіцій, Сульфур. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: LiCl, H2S. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

3. Робота з друкованими зошитами

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника й відповісти на запитання

VІІ. Підбиття підсумків уроку

Після виконання самостійної роботи обговорюємо результати, коригуємо відповіді учнів, акцентуємо увагу на типових помилках, аналізуємо недоліки, ще раз повторюємо ключові моменти досліджуваної теми.

1. Які види хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Чи можна стверджувати, що ковалентний зв’язок виникає між атомами неметалів?

3. Чи можна стверджувати, що йонний зв’язок можливий лише між атомами металів і неметалів?

4. Чи можуть метали утворювати негативні йони?

5. Чи можуть неметали утворювати позитивні йони?

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
570
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку